Úľava pred páliacim slnkom: 8 najkrajších historických parkov Slovenska

2017-06-09 00:00:00 |   |    | 

Druhý júnový víkend bude na Slovensku tradične patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. V sobotu a nedeľu sa koná už IX. ročník celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, počas ktorých nazriete aj za brány, ktoré bývajú bežne zatvorené. 

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Do praxe ju aplikujú organizátori podujatí v Británii, Holandsku, Poľsku, Nemecku či v Portugalsku, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

V Bratislave sa víkend otvorených parkov a záhrad tento rok konať v 17 parkoch a záhradách.  Do programu sa zapoja aj významné arboréta či zámocké parky inde na Slovensku. Zoznam všetkých zapojených parkov a záhrad spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk.

Cieľom podujatia je  predstaviť  nielen hodnoty parkov a záhrad Slovenska, ale aj prácu ľudí – odborníkov, vlastníkov, správcov, podporovateľov či nadšencov, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto lokalít podieľajú či podieľali v minulosti. Predstavme si pri tejto príležitosti tie najkrajšie historické záhrady a parky Slovenska.

 

Park pri kaštieli v Tomášove

Art Hotel Kaštieľ patrí k najreprezentatívnejším barokovým sídlam južného Slovenska. Tunajší park bol vo svojej dobe jedným z prvých, ak nie vôbec prvým, anglickým parkom na území horného Uhorska. Dodnes je jeho riešenie čitateľné v pozostatkoch alejí i hadiacich sa cestičkách vedúcich do zelených zákutí. V 18. storočí ho dopĺňali kamenné skulptúry, záhradné pavilóny aj skleník. Park bol z väčšej časti tvorený domácimi listnatými drevinami, ktoré majitelia postupne dopĺňali cudzokrajnými druhmi drevín, ktoré si nosili z ďalekých ciest po Európe a Ázii. Najväčšou vzácnosťou je 250-ročný strom ginko dvojlaločné.

5-hviezdičkový hotel a barokový kaštieľ

Autor: <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Mimac&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Mimac (page does not exist)">Lucia Fabianova</a> – <span class="int-own-work" lang="sk">Vlastné dielo</span>, CC BY 3.0, Odkaz

 

Park pri kaštieli Dolná Krupá

Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvik. V rokoch 1749–1756 si tu nechali postaviť prvý kaštieľ v barokovom slohu, v roku 1813 ho však prebudovali, vďaka čomu dnes patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Majitelia nezabúdali ani na okolie a kaštieľ postupne obklopila kópia ideálnej antickej krajiny. Vznikol tu prírodno-krajinársky celok s vodopádom, kúpeľným domom, umelou jaskyňou, obeliskom aj jazerami s ostrovom. Dolná Krupá je však známa najmä vďaka ružiam, grófka Mária Henrieta Choteková tu vytvorila najväčšie rozárium v strednej Európe a každoročne sa tu začiatkom júna koná na jej počesť Slávnosť ruží.

 

Budatínsky park

História najstaršieho parku v Žiline a širokom okolí je spätá s osudom Budatínskeho hradu. Ten vznikol na sútoku Váhu a Kysuce už v 2. pol. 13. storočia a v 16. storočí bolo bezprostredné okolie hradu upravené ako záhrada. Boli tu vysadené lipy, kvetinová aj úžitková časť pre pestovanie zeleniny a ovocia. Charakter parku nadobudlo priestranstvo okolo hradu až približne od 17. storočia, svoju terajšiu podobu však získal park v polovici 19. storočia. Jeho kostru tvoria stáročné exempláre líp veľkolistých, platanov javorolistých a javorov horských, spolu však v parku rastie až 30 druhov stromov, v ktorých hniezdi 28 druhov vtáctva.

 

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Topoľčiansky park sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až po jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Spomenúť možno medzi inými napr. 130-ročný exemplár Sekvojovca mamutieho, tri exempláre Ginkgo biloba, Čínsky javor, Liesku tureckú, Buk purpurový, severoamerický Dub červený či Céder atlaský. V parku voľne žijú pávy, labute, divé kačky. Každý rok tu 2 – 3 mesiace v letnom období kedysi trávil aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

 

Francúzsky park, Markušovce

Založenie parku sa viaže k rokokovej prestavbe Máriássyovského kaštieľa (1773 – 1778) a vybudovaniu barokového záhradného pavilónu – Dardanely (začiatok výstavby 1775). Park bol rozdelený na tri terasy, výškovo odstupňované a predelené kamennými opornými múrikmi. Z tejto etapy sa nezachovali žiadne sadovnícke úpravy, iba čiastočne stavebné konštrukcie oporných múrikov a ohradový múr. Zásadná úprava dodnes zachovaného parku bola realizovaná v polovici 19. storočia. Celková kompozícia výsadby drevín mala charakter anglického parku.

 

Arborétum Mlyňany

Arborétum Mlyňany má najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. Na rozlohe 67 ha sa nachádza vyše 2 300 druhov rastlín z viacerých kútov našej planéty, najmä z východnej Ázie, Kórey a Severnej Ameriky. Arborétum bolo založené v roku 1892 grófom Dr. Štefanom Ambrózy-Migazzim, ktorému sa podarilo aklimatizovať cudzokrajné vždyzelené dreviny na naše podmienky. Arborétum v súčasnosti patrí Slovenskej akadémii vied. Dominantou areálu je romantický kaštieľ z roku 1894 s charakteristickou vežou.

 

Historický park Lednické Rovne

Pôvodne renesančný kaštieľ v Lednických Rovniach v svojom blízkom okolí ukrýva nádherný park, ktorý bol vybudovaný podľa anglického vzoru grófom Aspremontom koncom 18. storočia. Dodnes sa v ňom nachádzajú nádherné kanadské topole, ktoré gróf doniesol z Holandska. Zaradením drobnej záhradnej architektúry, umelých zrúcanín, jaskýň, antikuzujúcich chrámikov a náhrobkov, ako aj priestorovými úpravami vznikol hodnotný anglický park s rozlohou 20 hektárov. Okrem šesťramennej chránenej lipy a aleje gaštanov stoja za pozornosť porasty borovíc, urastený drieň obyčajný, platany, nádherné magnólie, japonské javory, rododendrony, ruže ako aj skalníky, brečtany a zimozelene.

Manor-house, museum RONA.jpg
Autor: Timko Eduard – archív RONA, a.s., CC BY-SA 4.0, Odkaz

 

Park pri zámku v Hlohovci

V súvislosti s úpravou hlohoveckého zámockého areálu na rozsiahly park najviac rezonuje meno kancelára, grófa Jozefa Erdődyho, vďaka ktorému sa uskutočnila veľkolepá prestavba v rokoch 1790 – 1800. V duchu klasicizmu a empíru bolo vybudovaných množstvo drobných architektonických prvkov, niektoré chodníky boli vsadené do prostredia existujúceho zalesneného svahu. Ďalšia veľká rekonštrukcia sa uskutočnila na prelome 19. a 20. storočia, kedy pribudli v parku medzi zámkom a skleníkom terasy. Cennou časťou areálu je tzv. platanová lúka, na ktorej rastú platany z doby založenia parku, niektoré jedince dosahujú vek viac ako 200 rokov. Táto časť parku nemá z hľadiska počtu a veku stromov obdobu prinajmenšom v stredoeurópskom meradle.

 

Zdieľať článok na Facebooku
Zdroj: ako

Hodnotenie článku:
4.6/5 (9 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Nedeľa, 26. máj. 2024. Meniny má Dušan.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa