Krásy Slovenska trochu inak: 15 pútnických miest s výnimočnou atmosférou

2018-09-26 00:00:01 |   |    | 

Silná kresťanská tradícia po stáročia ovplyvňovala spoločenské a kultúrne dianie, ale i výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Od stredoveku, cez renesanciu, buržoázne revolúcie, totalitné režimy až dodnes, ľudia vždy putovali za vierou. Silnú tradíciu majú najmä mariánske púte v Levoči, Šaštíne, Nitre, Úhornej, Ľutine či Litmanovej. Popri nich si však ľudia vybudovali aj vlastné malé pútnické miesta. 

Galamba

Galamba je relatívne novým pútnickým miestom, ktorého história siaha len do roku 2005, kedy sa tu konala prvá omša v prírode pri drevenom detvianskom kríži – v minulosti sa totiž mnoho obyvateľov prisťahovalo do tohto kraja z Podpoľania. O dva roky postavili nadšenci pri kríži jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou a v rokoch 2012 až 2015 k nim vďaka františkánskemu mníchovi bratovi Filipovi pribudla i pustovňa. Viac tu: Pútnické miesto - Galamba pri obci Čakanovce

 

Staré Hory

Obec v Banskobystrickom okrese je mariánskym pútnickým miestom už viac ako päť storočí. Starohorský kostol so sochou Panny Márie a neďalekú Studničku navštívia ročne tisíce veriacich. Podľa ústneho podania obyvateľov sa vznik prameňa odvodzuje z čias občianskych nepokojov v 17. storočí, keď okolie Starých Hôr bolo v rukách protestantského vojska. Ľudia sa obávali, že nepriatelia dostanú sochu Panny Márie, preto ju zložili z oltára, zabalili a ukryli na mieste terajšej Studničky. V roku 1711 ju vykopali a v slávnostnom sprievode preniesli na oltár. Na pamiatku vyvesili obraz Panny Márie, pod ktorým vyvieral svieži prameň. Viac tu: Pútnické miesto - Staré Hory

 

Nitrianska Blatnica

Už takmer 500 rokov chodia veriaci na svätojurské púte k Rotunde svätého Juraja, ktorá stojí v lesoch nad Nitrianskou Blatnicou. Podľa nedávnych reštaurátorských výskumov ide o najstaršiu cirkevnú stojacu stavbu na Slovensku i v strednej Európe, postavenú ešte pred vznikom Veľkej Moravy. Po tom, ako v jej okolí v 13. storočí zaniklo osídlenie, rotunda postupne začala chátrať. Obnovila sa až v prvej polovici 16. storočia vďaka Magdaléne Thurzovej, ktorá nechala rozpadajúcu sa rotundu zrekonštruovať. Odvtedy sem každý rok na svätého Juraja prídu tisícky ľudí. Viac tu: Pútnické miesto - rotunda sv. Juraja nad Nitrianskou Blatnicou

 

Tulčík

Tí, ktorí sa vyberú pešo cez les z Tulčíka do Prešova, počas cesty natrafia na kaplnku. V sedle medzi Kapušianskym hradným vrchom a vrchom Veľká stráž, približne vo výške 400 metrov nad morom, ju postavili na podnet rodákov z obce, ktorí emigrovali do Ameriky. Tí najskôr poslali do Tulčíka liaty obraz znázorňujúci Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade, ktorý bol spočiatku umiestnený na jednom z dubov na tomto mieste. Začiatkom 20. storočia bola z prostriedkov Slovákov žijúcich v Amerike na tomto mieste postavená kaplnka, ktorú posvätili 5. júna 1933. Veriaci z Tulčíka i okolia pútnické miesto pravidelne navštevujú, mávajú tam i svätú omšu. Viac tu: Pútnické miesto - Tulčík pri Prešove

 

Studnička

V západnej časti chotára obce Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra, ktorú miestni poznajú ako Konopnice a Chrástočky, leží pútnický areál Studnička. Nad potokom Drevenica je vybudovaný trojklenbový Turecký most ako jedinečná architektonická pamiatka z 15. storočia, z obdobia tureckého pustošenia. Niekoľko desiatok metrov od mosta vyviera prameň vody. Každoročne k nemu putujú tisícky ľudí, ktorí veria v jej zázračnú moc. Vedľa prameňa postavili miestni najskôr drevený stĺp a umiestnili naň sošku Panny Márie Lurdskej. Neskôr postavili farníci nad prameňom malú kaplnku z kameňa, do ktorej sošku umiestnili. Viac tu: Pútnické miesto - areál Studnička v Novej Vsi nad Žitavou

 

Kohútovo

Len niekoľko minút od centra Novej Bane leží v objatí vysokých stromov pútnické miesto Kohútovo. Do areálu, ktorého dominantou je kaplnka, prichádzajú už desaťročia s prosbami a nádejou veriaci z mesta, ale aj širokého okolia. Príbeh pútnického miesta Kohútovo sa začal objavením prameňa vody v roku 1863, kedy krajinu sužovala veľká suchota. Na čerešňu blízko prameňa zavesili ľudia z vďačnosti obraz Panny Márie, práve jej orodovaniu pripisovali zázrak nájdenia prameňa. O pár rokov neskôr, v roku 1869, tu bola postavená a vysvätená aj kaplnka. Viac tu: Pútnické miesto - Kohútovo pri Novej Bani

 

Slivník

Na horu Osuheď pri obci Slivník sa každoročne koná na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra púť. Pripomína, že v miestnych lesoch našli Slivníčania za druhej svetovej vojny v decembri 1944 dočasné útočisko. Tradícia púte vznikla len v nedávnych rokoch. Kríž tu postavili v roku 2009, o rok neskôr pribudla kaplnka a kryté pódium pre bohoslužby. V kaplnke je socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zakúpili Slivníčania z vďaky za prežitie vojny. Viac tu: Pútnické miesto na hore Osuheď pri obci Slivník

 

Trlenská dolina

Kroky veriacich prichádzajúcich na Liptov každoročne smerujú do Trlenskej doliny neďaleko Ružomberka, kde sa nachádza málo známe, no o to pokojnejšie pútnické miesto - kaplnka Panny Márie Snežnej. V nej je uložená kópia milostivej ikony salus populi romani, ktorej originál je v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Kaplnka bola postavená v roku 1935 ako súčasť jezuitskej zotavovne na Vlčej skale. Od roku 1936 až do násilnej likvidácie rehôľ na Slovensku v roku 1950 sa tu každoročne 5. augusta, resp. v nedeľu, konala verejná púť. Táto tradícia bola obnovená v roku 1995, kedy bola kaplnka aj celý areál vrátený jezuitom.

 

Trstín-Hájiček

Podľa tradície je najstarším patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie v strednej Európe kostol v lokalite Trstín-Hájiček pri Trnave. Je známy už od 13. storočia a dodnes sa pri ňom stretávajú na sviatok Nanebovzatia na púti veriaci, aby sa modlili k Bohorodičke. Tradične do Hájička podľa jeho slov prichádza pri tejto príležitosti okolo tisícky ľudí z obce, okolia Trnavy i vzdialenejších regiónov. Všetko sa koná na otvorenom priestranstve. Viac tu: Pútnické miesto - Trstín-Hájiček

 

Kopčany

Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany v okrese Skalica sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti výraznejšie až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše. Aj z tohto dôvodu sa kostol stáva častejším cieľom pútnikov až v ostatných rokoch. Do roku 1994 sa liturgie a púte konali pri kostole len pri príležitosti púti, ktoré súviseli s patrónkou kostola Margitou Antiochijskou. Viac tu: Pútnické miesto - Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

 

Butkov

Pútnické miesto Butkov v okrese Ilava je na Slovensku unikátom. Je nielen najmladším u nás, ale výnimočná je aj jeho poloha a genéza vzniku. Vypína sa na dominante západného okraja Strážovských vrchov - 765 metrov vysokom kopci Butkov. Kopec bol pôvodne na dne druhohorného a treťohorného mora plného jednoduchých živočíchov s vápencovými schránkami. Z nich postupných hromadením a spevňovaním vznikol za milióny rokov kompaktný vápenec. Miesto bolo súčasťou kameňolomu, kde bol zákaz vstupu. Dnes je to už vyňaté z ťažobného priestoru a od roku 2013 na ňom stojí 12 metrov vysoký kríž. O rok neskôr pribudol pamätník Jánovi Pavlovi II., ktorý robil štyri roky v kameňolome, a v roku 2016 aj kaplnka. Viac tu: Pútnické miesto - Butkov

 

Marianka

Tisícky veriacich každoročne navštevujú obec Marianka v okrese Malacky, ktorá sa nachádza na úpätí Malých Karpát. Je vôbec najstarším pútnickým miestom nielen na Slovensku, ale i v bývalom Uhorsku. Veriaci na toto pútnické miesto prichádzajú najmä kvôli uctievaniu Panny Márie Tálskej. Doteraz sa tradovalo, že Marianka vznikla na zelenej lúke a koncom 14. storočia prišli paulíni, ktorí tam postavili kostol. Archeologický výskum však potvrdil pozostatky stavieb, ktoré sú staré zhruba okolo roku 1277. Viac tu: Pútnické miesto - Marianka

 

Úhorná

V rázovitej prírode nad obcou Úhorná v okrese Gelnica sa nachádza pútnické miesto zasvätené Panne Márii Snežnej. Kadiaľ sa majú pútnici vybrať na cestu, označuje tabuľka aj biele kamene, ktorými je cesta vysypaná. Veriaci sem chodia už viac ako 200 rokov. Do fliaš si naberajú vodu, ktorá má podľa nich liečivé účinky. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej bola posvätená v roku 1813, murovaná s dvojmetrovou sochou Panny Márie vznikla po roku 1925. Viac tu: Pútnické miesto - Úhorná Smolník

 

Oščadnica

Kysuckí veriaci sa už sedemdesiat rokov schádzajú na kalvárii s kamenným kostolom nad centrom Oščadnice. Miestni obyvatelia ju postavili z vďaky za to, že pri urputných bojoch na vrchole Veľkej Rače v roku 1945 nikto z obce nepadol a dedina vyviazla bez pohromy. Kalváriu vysvätili 15. augusta 1948 za prítomnosti 20.000 pútnikov. Tvorí ju 14 zastavení a kostolík. Cesta z centra obce na kalváriu trvá zhruba tridsať minút voľnou chôdzou. Viac tu: Pútnické miesto - Kalvária v Oščadnici

 

Poprad

Kaplnku Vzkriesenia nad popradskou mestskou časťou Kvetnica postavili v rokoch 2014 – 2016 a čoraz viac ju ľudia vyhľadávajú. Vedie k nej krížová cesta, kde sa najmä v čase Veľkej Noci na spoločnej púti stretávajú veriaci. Chrám v nadmorskej výške približne 940 metrov sa skladá z približne stovky drevených stĺpov z červeného smreka, nie sú v nej okná ani dvere, no aj napriek tomu je v nej krásna hra svetla. Viac tu: Pútnické miesto - Kaplnka Vzkriesenia pri Poprade

 

Zdieľať článok na Facebooku

Foto: TASR
Zdroj: ako

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Streda, 17. apríl. 2024. Meniny má Rudolf.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa