Na Slovensku by mali vzniknúť 3 chránené areály a 2 prírodné rezervácie

27.05.2021 |   |    | 

Na Slovensku by mohli vzniknúť ďalšie tri chránené areály - Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, a dve prírodné rezervácie - Brezové a Pokoradzské jazierka. Vyplýva to z materiálov, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Horný tok Chotčianky by sa mal nachádzať v okrese Stropkov v katastrálnom území Driečna. Celková výmera chráneného areálu by mala byť 2,55 hektára (ha). Platiť by tam mal druhý stupeň ochrany. Ochrániť sa v tomto území majú horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou a živočích mihuľa potiská.

V okrese Medzilaborce v katastrálnom území Výrava by mal byť vyhlásený chránený areál Horný tok Výravy s výmerou 19,47 ha. Platiť by tam mal druhý stupeň ochrany, nachádzajú sa tam jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a zvieratá ako kunka žltobruchá, vydra riečna či kobylka Štysova.

Chránený areál Laborec by mal byť v okrese Medzilaborce v katastrálnom území Čertižné, Habura a Borov. Pre areál by mal platiť tretí stupeň ochrany s výmerou 24,96 ha. Na území budúceho chráneného areálu sú jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy či brehové porasty deväťsilov. Nachádzajú sa tam živočíchy ako mlok hrebenatý/mlok veľký, bobor vodný/bobor eurázijský aj pĺž vrchovský.

Vyše 16 hektárov by mala mať prírodná rezervácia Brezové v okrese Poprad v katastrálnom území Štrba. Platiť by mal pre ňu štvrtý stupeň ochrany. Vyhlásením prírodnej rezervácie by sa mali ochrániť slatiny s vysokým obsahom báz aj podmáčané lúky horských a podhorských oblastí. Žije tam pimprlík mokraďný či pimprlík močiarny.

Druhá prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka by sa mala vyhlásiť v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Dražice, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz. Jej celková výmera je 64,43 ha. Rozdelená by mala byť na dve zóny. V zóne A by mal platiť piaty stupeň a v zóne B štvrtý stupeň ochrany. Ochranu majú mať nížinné a podhorské kosné lúky a dubovo-hrabové lesy karpatské, zo živočíchov hrachor sedmohradský, fuzáč obrovský/fuzáč veľký, roháč obyčajný.

Zdielať článok na Facebooku
Zdroj: TASR

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Sobota, 12. jún. 2021. Meniny má Zlatko.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa