Dovolenka v TOP destináciách: Všetko, čo musíte vedieť o aktuálnych opatreniach!

10.05.2022 |   |    | 

Pandémia koronavírusu COVID-19 poriadne zamávala turistickým ruchom. Cestovalo sa menej, turisti uprednostňovali skôr domovské krajiny a v prípade návštevy cudzích krajín bolo treba sledovať aktuálne podmienky vstupu a nariadenia. V súčasnosti je už pandémia našťastie na ústupe, a tak niektoré krajiny vítajú turistov bez podmienok, hoci iné si stále zachovávajú opatrnosť. Pozrite si prehľad aktuálnych pravidiel a začnite plánovať svoju ďalšiu dovolenku. 

Na úvod treba povedať, že Európsky parlament podporil zachovanie platnosti súčasných pravidiel digitálneho COVID preukazu EÚ (covidpasu) na ďalší rok. Ten bol zavedený v júni 2021 na obdobie 12 mesiacov s cieľom uľahčiť voľný pohyb v Európe počas pandémie. Hoci mal teda platiť iba do 30. júna tohto roku, napokon ten svoj môžete využívať aj po tomto termíne.

Čo sa týka návratu na Slovensko, od 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zanikla tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Aké sú podmienky vstupu do ostatných krajín, to sa dozviete v nasledovnom prehľade, ktorý vychádza z informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a tiež z oficiálnych stránok Európskej únie:

 

SUSEDNÉ KRAJINY

Maďarsko: Od 7. apríla sú akékoľvek obmedzenia súvisiace s koronavírusom zrušené, pri vstupe do krajiny preto netreba predkladať potvrdenie o očkovaní, prekonaní či negatívnom teste. Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia. Nosenie ochranných masiek je povinné už len v zdravotníckych zariadeniach.

Rakúsko: Protipandemické opatrenia pri vstupe do krajiny naďalej platia. Bez registrácie a karantény preto môžu vstúpiť len osoby zaočkované druhou dávkou (nie staršia ako 270 dní) alebo booster dávkou, s dokladom o prekonaní (za posledných 180 dní) alebo s negatívnym testom (PCR nie starší ako 72 hodín, antigénový nie starší ako 24 hodín). Výnimkou sú deti do 12 rokov. Respirátory FFP2 sú naďalej povinné v zdravotníckych zariadeniach, verejnej doprave a jej zastávkach, v obchodoch, na úradoch a počas bohoslužieb.

Česká republika: Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené a nevyžaduje sa splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok. Respirátory sú povinné už len v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Poľsko: Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre prichádzajúce osoby všetky požiadavky ohľadom testovania, karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny. Nosenie rúšok či respirátorov je vo všetkých priestoroch už len dobrovoľné.

Ukrajina: Situácia na hraničných priechodoch s Ukrajinou je vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt úplne špecifická, podľa oficiálnych údajov je však naďalej možné do krajiny vstúpiť len s potvrdením o očkovaní alebo negatívnym testom. Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokumentmi, nebudú vpustené na územie Ukrajiny.

 

OBĽÚBENÉ EURÓPSKE PRÍMORSKÉ DESTINÁCIE

Chorvátsko: Vstup do Chorvátska je od 30. apríla povolený v súlade s pravidlami, ktoré platili pred vypuknutím koronavírusovej pandémie, a žiadne potvrdenia v súvislosti s ochorením COVID-19 teda potrebné nie sú. Nosenie respirátora je povinné iba v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Bulharsko: V Bulharsku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov teda už nie je potrebné. Od 1. apríla 2022 je tiež zrušená povinnosť nosiť rúško vo vnútorných priestoroch.

Rumunsko: V Bulharsku boli zrušené akékoľvek obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19.

Grécko: V krajine sa zrušili všetky obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. V platnosti zostáva povinná maska na tvár v interiérových priestoroch.

Cyprus: Od 18. apríla Cyprus zrušil povinnosť registrácie, podmienkou pre vstup osôb starších ako 12 rokov však zostáva doklad o plnom zaočkovaní, prekonaní COVID-19 alebo negatívnom teste. Jeden z týchto dokladov je tiež podmienkou vstupu do zdravotníckych a sociálnych zariadení, ale tiež na zábavné a hudobné podujatia. Naďalej tiež platí povinnosť používať vo všetkých vnútorných verejných priestoroch rúško alebo respirátor. Výnimkou sú deti do 6 rokov.

Taliansko: Cestujúci nad 6 rokov môžu vstúpiť do Talianska bez nutnosti karantény iba v prípade, že predložia dôkaz o úplnej vakcinácii (2. dávka platnosť 6 mesiacov, 3. dávka neobmedzene), prekonaní ochorenia (do 180 dní) alebo negatívny výsledok testu (antigénový do 48 hodín, PCR do 72 hodín). Od 1. mája 2022 sa ruší povinnosť vyplnenia vstupného PLF formuláru, do 15. júna však ostáva platná povinnosť nosenia respirátorov FFP2 v prostriedkoch MHD, kinách, divadlách, na športových a kultúrnych podujatiach v uzavretých priestoroch, ako aj v nemocničných štruktúrach a domovoch pre seniorov. Nosenie rúška je odporúčané na pracovisku, v supermarketoch či v nákupných centrách.

Španielsko: Všetky osoby nad 12 rokov musia pri vstupe do Španielska, ako aj na Baleárske a Kanárske ostrovy naďalej predkladať potvrdenie o očkovaní (nie viac ako 270 dní od poslednej dávky), prekonaní COVID-10 alebo o negatívnom výsledku testu. Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba v prostriedkoch verejnej dopravy a v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Portugalsko: Všetky osoby nad 12 rokov musia pri vstupe do Portugalska naďalej predkladať potvrdenie o úplnej vakcinácii, prekonaní COVID-10 alebo o negatívnom výsledku testu. Povinnosť vyplniť registračný formulár bola zrušená, povinnosť nosenia masky však naďalej platí v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, v nemocničných zariadeniach a lekárňach.

Malta: Pri vstupe na Maltu musí každá osoba nad 5 rokov predložiť dôkaz o úplnej vakcinácii, prekonaní COVID-10 alebo o negatívnom výsledku testu, v opačnom prípade je nariadená karanténa. V interiéroch platí povinnosť nosiť rúško s výnimkou detí do troch rokov, v exteriéroch sa vyžaduje rúško len pri hromadných podujatiach.

Turecko: Pri vstupe do krajiny je nutné pri osobách nad 12 rokoch predložiť dôkaz o úplnej vakcinácii, prekonaní COVID-10 alebo o negatívnom výsledku testu. Občania SR nad 6 rokov cestujúci leteckou dopravou sú povinní vyplniť vstupný registračný formulár. Prekrytie dýchacích ciest je povinné len vo verejnej doprave a zdravotníckych zariadeniach.

 

ĎALŠIE EURÓPSKE KRAJINY

Slovinsko: Vstupné kontrolné opatrenia sú zrušené, v krajine však platí povinnosť nosiť rúško alebo respirátor vo všetkých uzavretých verejných priestoroch.

Srbsko: Od 3. mája 2022 sú zrušené všetky kontrolné opatrenia súvisiace s COVID-19 pre vstup cestujúcich do Srbska. Nosenie rúška je povinné len v zdravotníckych zariadeniach.

Francúzsko: Do Francúzska môžu cestujúci nad 12 rokov vstúpiť bez karantény stále len v prípade, že predložia dôkaz o úplnej vakcinácii, prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívny výsledok testu. Okrem toho je nutné pred vstupom do krajiny vyplniť formulár. Rúško zostáva povinné vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach.

Spojené kráľovstvo: Od 18. marca 2022 už neplatia opatrenia proti šíreniu COVID-19. Cestujúci, zaočkovaní, alebo nezaočkovaní prichádzajúci na britské územie už nepotrebujú pri vstupe žiadne testy a taktiež skončila aj povinnosť vyplniť formulár.

Belgicko: Do Belgicka môžu cestujúci nad 12 rokov vstúpiť bez karantény v prípade, že predložia dôkaz o úplnej vakcinácii, prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívny výsledok testu. Nutné je vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form). Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 6 rokov vo verejnej doprave, obchodoch, opatrovateľských a zdravotníckych zariadeniach, úradoch, zariadeniach určených na kultúrnu, športovú a rekreačnú činnosť a v exteriéri tiež pri hromadných podujatiach.

Holandsko: Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

Švajčiarsko: Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

Nemecko: Cestujúci nad 12 rokov vstúpiť bez karantény stále len v prípade, že predložia dôkaz o úplnej vakcinácii, prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívny výsledok testu. Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

Dánsko: Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

Island: Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

Nórsko: Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

Švédsko: Od 9. februára 2022 ruší Švédsko dočasný zákaz vstupu pre cestujúcich do Švédska z krajín EÚ/EHP a títo môžu cestovať do krajiny bez obmedzení týkajúcich sa COVID-19.

Fínsko: Vstup bez karantény je osobám narodeným pred rokom 2007 povolený len na základe potvrdenia o plnom zaočkovaní, prekonaní alebo negatívnom výsledku testu. Nosenie ochranných rúšok (FFP2) sa odporúča vo verejnej doprave a v uzavretých priestoroch.

Pobaltie: Litva, Lotyšsko aj Estónsko všetky cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 zrušili, nevyžaduje sa ani registrácia. Rúška sú povinné iba vo verejnej doprave, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. V prípade Estónska neplatí ani táto povinnosť.

 

PRÍMORSKÉ DESTINÁCIE MIMO EURÓPY

Tunisko: Neočkovaní cestujúci, alebo cestujúci s nedokončenou vakcináciou (vrátane neočkovaných detí od 6 rokov) musia predložiť negatívny PCR test obsahujúci QR kód nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín. Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny. Cestujúci mladší ako 18 rokov sú oslobodení od doloženia potvrdenia o očkovaní, ak sú v sprievode očkovaného rodiča alebo zákonného zástupcu.

Egypt: Vstup je umožnený všetkým osobám nad 12 rokov iba s ukončeným očkovaním, prípadne s negatívnym výsledkom testu (PCR nie starší ako 72 hodín, antigénový nie starší ako 72 hodín). Egypt nezaviedol výnimky pre osoby, ktoré už COVID-19 prekonali.

Maroko: Všetci cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Maroka letecky, musia predložiť platný očkovací preukaz a negatívny test PCR nie starší ako 48 hodín pred nástupom do lietadla a rovnako zdravotný formulár. Cestujúci sa tiež podrobia rýchlym testom hneď po prílete na marocké letiská. Hotely, turistické zariadenia, reštaurácie, kaviarne, uzavreté priestory, obchody, športové haly a pod. vyžadujú predložiť očkovací preukaz. Nosenie rúšok je povinné, a to aj na plážach.

Izrael: Od 1. marca 2022 môžu do Izraela pricestovať turisti bez ohľadu na ich očkovací status - teda aj nezaočkovaní cudzinci. Všetci však musia predložiť negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín pred odletom), absolvovať ďalší test po prílete a dodržať karanténu po dobu 24 hodín.

Maldivy: Očkovanie, prekonanie ani negatívny test sa nevyžaduje. Pred odletom je potrebné vyplniť online zdravotný formulár.

 

Autor: © Zoznam/ako

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Streda, 25. máj. 2022. Meniny má Urban.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa