Angola

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: Územie Angoly bolo pôvodne osídlené bantuskými kmeňmi už v dobách pred začiatkom nášho letopočtu. Od 14. storočia bolo súčasťou ríše Konga. V roku 1482 pristáli v ústí rieky Kongo Portugalci a toto územie sa stalo ich kolóniou. Toto obdobie bolo spojené s obchodom s otrokmi a ich vývozom do Ameriky, najmä do Brazílie. Polovica dvadsiateho storočia je začiatkom organizovaného odporu proti koloniálnej vláde.

Vojnu za oslobodenie začala v roku 1961 marxistická MPLA –Ľudové hnutie za oslobodenie. V zahraničnom exile bola založená FNLA - Národný front za oslobodenie Angoly. V roku 1966 vzniklo Hnutie za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA). Angola získala nezávislosť v roku 1975, ale občianska vojna medzi MPLA podporovanou Sovietskym zväzom a Kubou, a FNLA a UNITA podporovanými Juhoafrickou republikou, Veľkou Britániou a USA trvala ešte 20 rokov.

Mierová dohoda bola podpísaná v roku 1991. Výsledky prezidentských volieb a parlamentných volieb, ktoré sa vzápätí uskutočnili a ktoré vyhrala MPLA, UNITA neuznala a v krajine opäť prepukla vojna, ktorá trvala do roku 1995, keď bola podpísaná tzv. „Lusacká dohoda“ o komplexnom programe obnovenia mieru a demokracie v krajine. Zásady tejto dohody však neboli dodržiavané a vojaci UNITA pokračovali v partizánskom spôsobe boja vo viacerých častiach krajiny a v pohraničných oblastiach.

27 rokov trvajúca občianska vojna v Angole skončila podpísaním „Memoranda o porozumení“ v Luande, 4. apríla 2002.

Bezpečnost. riziká: Medzinárodné spoločnosti pôsobiace v Angole majú prísne bezpečnostné pravidlá a predpisy pre svojich zamestnancov. Kriminalita je najväčšia v hlavnom meste Luande, kde dochádza k ozbrojeným prepadnutiam osôb aj automobilov. Ozbrojené lúpeže môžu nastať v akejkoľvek oblasti kedykoľvek počas dňa alebo v noci. Neodporúča sa po zotmení vychádzať, nejazdiť v noci autom mimo hlavné mesto či do okrajových oblastí Luandy. Nenoste s sebou veľké množstvo peňazí, šperky, hodinky, laptopy alebo iné cenné predmety. V aute je potrebné zavrieť okná a zablokovať dvere. Krádeže na plážach sú časté.  

Krádež z odstavených alebo pomaly idúcich vozidiel je bežné v centre Luandy. Udržujte cennosti mimo dohľadu a nepoužívajte mobilné telefóny ani laptop na verejnosti. Pri jazde automobilom buďte  opatrní, ak vám iné civilné auto signalizuje, aby ste vozilo zastavili. Zlodeji používajú zámienku malého dopravného incidentu, aby vozidlo odcudzili, alebo pasažierov okradli.

Ak je to možné a praktické, uložte cennosti a hotovosť do hotelového trezoru. Držte kópie dôležitých dokumentov, vrátane pasu, na samostatnom mieste oddelene od samotných dokumentov.

Osobitnú pozornosť svojej bezpečnosti venujte vo vnútrozemí, kde stále existujú (a nie všetky sú označené!) mínové polia.

Zdravotníctvo: Pri vstupe do krajiny je povinné predložiť medzinárodný očkovací preukaz – očkovanie proti žltej zimnici. Počas pobytu je vhodné prijať preventívne opatrenia proti uštipnutiu komármi, ktoré môže prenášať maláriu, ako aj preventívne opatrenia pri konzumácii vody a potravín. Pitie vody z vodovodu sa neodporúča. Vo všetkých provinciách sú lekárne.

Zdravotná starostlivosť v Angole je obmedzená a spravidla nespĺňa normy európskych systémov zdravotníctva. Existuje vysoký nedostatok materiálu a ľudských zdrojov vo verejných nemocniciach.

Luande existuje niekoľko súkromných kliník. Poplatky sú vysoké a hradia sa vopred. 

Zdravotná starostlivosť mimo Luandy je veľmi obmedzená. Uistite sa, že máte primerané cestovné zdravotné poistenie a dostupné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na akékoľvek lekárske ošetrenie v zahraničí a repatriáciu.

V prípade, že sa musíte obrátiť na zdravotnícke zariadenie, ihneď kontaktujte vašu poisťovňu.

Internet (.ao): https://allafrica.com/angola/, www.angolanews.com/

Komunikácia: Telekom (áno), Orange (nie), O2 (áno)Pondelok, 26. október. 2020. Meniny má Demeter.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa