Mongolsko

17.08.2009 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Mongolsko 
Hlavné mesto: Ulánbátar      
Rozloha: 1 564 116  km2
Počet obyvateľov: 2 754 685 (2010)
Štátne zriadenie: republika 
Geografická poloha: Východná, stredná Ázia
Časové pásmo: Slovensko +7 hod.
Podnebie:

suché a studené s dlhou zimou (až do apríla), teploty v Ulánbátare klesajú v zime až ku -30°C. Krátke mierne obdobie dažďov trvá od stredu júla do septembra. Na jar ( máj- jún) prichádzajú silné piesočné búrky;

Mena: tugrik (MNT)  
Jazyky: mongolský (90%), kazašský, ruský, čínsky       
Správne členenie: 21 aimakov (provincií) a okruh hlavného mesta
Národnost. zloženie: Mongoli (95 %), Turkické kmene (Kazaši), Rusi, Čínania
Náboženstvo:

tibetský budhizmus (50%), šamanizmus a kresťanstvo (6%), islam

Diplomatické zast.:

SR nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné
Veľvyslanectvo SR v Pekingu, Čína.
Jianguomenwai, Ritan Lu
100 600 , Peking, Čína
Telefón: +86 (10) 6532 1530,
6532 1531, 6532 1537
Fax: +86 (10) 6532 4814
E-mail: emb.beijing@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/peking

Pre SR je teritoriálne príslušné
Veľvyslanectvo Mongolska v Prahe
Na Marně 5, 160 00 Praha 6
Telefón: 00420/2 /2431 1198
E-mail: monemb@bohem-net.cz,
prague@emongolia.eu

Víza a doklady:

 

Na územie Mongolska môžu vstupovať občania SR s platným cestovným pasom a vstupnými vízami.

Platnosť cestovného pasu musí byť dlhšia najmenej 12 mesiacov od predpokladaného opustenia územia Mongolska, sú tiež povinní pred cestou do Mongolska si zabezpečiť platné mongolské vízum, ktoré vydáva ktorýkoľvek mongolský zastupiteľský úrad na svete. Územie Slovenskej republiky pokrýva Veľvyslanectvo Mongolskej republiky v Prahe.

K žiadosti o krátkodobé vízum je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady :
- platný cestovný doklad,
- vyplnenú žiadosť a dve fotografie,
- predloženie dokladov potvrdzujúce účel návštevy,
- zaplatiť správny poplatok,
- v prípade tranzitu je potrebné mať platný cestovný lístok a udelené vízum cieľovej krajiny.
Za udelenie víza sa platí vízový poplatok, výška ktorého je závislá od druhu požadovaného víza. Pri vydávaní víza je vhodné skontrolovať, či bolo vydané požadované vízum.
Nie je nutné preukazovať  zabezpečenie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom a pre pobyt neexistuje povinná výmena valút.

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Mongolsko
Nedeľa, 18. august. 2019. Meniny má Elena, Helena.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa