Španielsko

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: V staroveku o teritórium bojovalo Kartágo s Rímom, ktorý po víťazstve založil provinciu Hispánia. Pôvodní Iberovia sa väčšinou romanizovali. Začiatkom stredoveku územie ovládli Germáni, no Vizigótsku ríšu v 8. stor. n. l. zničil arabsko-berberský vpád. Pripojenie k vyspelej arabskej civilizácii vplývalo pozitívne na hospodárstvo i kultúru. Po cordóbskom emiráte vznikli ďalšie moslimské ríše. Španielsky štát sa formoval počas reconquisty, opätovného dobýjania polostrova z hornatého severu, pre moslimov ťažko ovládateľného. V tomto čase sa polostrov aj zjednocoval. Tak v 8. stor. vzniklo kráľovstvo Astúrie, Navarra a na prelome 8. a 9. stor. vytvorili Frankovia v severnom Katalánsku španielsku marku, z ktorej vzišlo v 9. stor. barcelonské kniežatstvo. V r. 1230 sa spájajú kráľovstvá kastílske a leónske, od konca 13. stor. zasahujú kastílski a aragónski králi do vývoja v Stredomorí a získavajú Sicíliu. Reconquista s podporou katolíckej cirkvi a francúzskych feudálov končí v r. 1492 dobytím Granady, posledného moslimského územia.

V tom istom roku sa Španielsko zapája do námorných objavov, Krištof Kolumbus sa vydal po prvý raz do Ameriky. Začiatkom 16. stor. sa na trón dostávajú Habsburgovci a v prvej štvrtine 16. stor. je Španielsko najväčšou koloniálnou mocnosťou. Dobýja ríšu Aztékov (1519), ničí ríšu Inkov (1532-1534), obsadzuje Peru (1542) a Filipíny (1565-1572). Vrchol dosahuje v 17. stor., ale príliv zlata zo zámoria, byrokratický absolutistický systém, náboženská netolerancia, vrátane pôsobenia inkvizície, negatívne ovplyvnili hospodársky a kultúrny život. Keď španielska vetva Habsburgovcov vymrela, prepukli v r. 1700 až 1714 vojny o španielske dedičstvo, ktoré krajinu oslabili. Pohromu znamenali aj napoleonské vojny, po ktorých sa proti oslabenému Španielsku vzbúrilo veľa juhoamerických kolónií a získalo samostatnosť. V 19. stor. krajinu sužovali početné vojny. Navyše v prehratej vojne s USA prišlo Španielsko aj o Kubu a Filipíny.

Do 20. stor. napriek rozvoju priemyslu vstupuje Španielsko ako ekonomicky zaostalá časť Európy. Krajina sa zmieta vo vnútorných konfliktoch ľavice i pravice, v r. 1931 sa stáva republikou a v občianskej vojne (1936-1939) získavajú moc fašisti na čele s generálom Francom. Jeho diktatúra padla až v r. 1975. Krajina sa stáva konštitučnou monarchiou a na trón prichádza kráľ Juan Carlos I. V r. 1981 Španielsko vstupuje do NATO. V EÚ chce byť významným politickým aktérom a spolu s Talianskom a Írskom predstavuje katolícku časť únie.

Bezpečnost. riziká: Španielsko možno považovať za bezpečnú krajinu. Najmä v centrách miest a rekreačných oblastiach treba venovať pozornosť cestovným dokladom, peniazom, kreditným kartám a cenným predmetom, nenosiť ich spolu, mať telefónne číslo banky kvôli nahláseniu straty (krádeže) kariet, v aute nenechávať doklady a cennosti. Rajom vreckárov v Barcelone je známa ulica Rambla, kde kedysi žili chudobní básnici a spisovatelia. Potulujú sa tam pestro odeté Rómky s košíkmi klinčekov, ktoré strkajú turistom do gombíkovej dierky. Keď turista odmietne, handrkujú sa a nadávajú mu a v tom zmätku turistovi zmizne peňaženka. Rizikové sú návštevy diskoték a nočných podnikov (najmä whiskerías a clubs de alternes). Niektorí zlodeji sú známi tým, že sa predstavujú ako policajti, ktorí žiadajú o predloženie identifikačného dokladu. Ak teda bude od vás niekto žiadať doklad, ukážte ho až po tom, ako vám dotyčná osoba ukáže svoj. Ak ste obeťou trestného činu, volajte číslo 112. Môžete požiadať o kópiu "denuncie" (policajná správa), ak ju potrebujete na poistenie alebo požiadať o náhradné doklady. Uistite sa, že nejde o "un denuncia", ani o prísažné vyhlásenie (una declaración judicial), pretože tieto dokumenty nemôžu byť prijaté ako dôkaz o trestnom čine na účely poistenia alebo pri podaní žiadosti o nový cestovný pas.

Hotely sú bezpečné. Na cestách a diaľniciach najmä v Katalánsku sa odporúča zastaviť len pri motorestoch, benzínových čerpadlách a na frekventovaných oddychových zónach, nedôverovať signálom druhých vodičov, že niečo nie je v poriadku s vozidlom. Každé leto sa ETA vyhráža teroristickými bombovými atentátmi v turistických centrách, aby poškodila ekonomiku a odradila zahraničných turistov od návštevy krajiny. Úrady robia opatrenia, aby bolo riziko čo najmenšie. Pri odcudzení či strate pasu vydá Veľvyslanectvo SR v Madride občanovi SR na cestu domov cestovný preukaz. Drogy sú zakázané, ich prechovávanie aj v malom množstve je trestné. Tresty sú od 3 do 9 rokov a navyše pokuty vo výške trojnásobku ceny drogy.

Zdravotníctvo: Nie je predpísané žiadne očkovanie proti infekčným chorobám. Odporúča sa uzavrieť pred cestou do zahraničia poistenie liečebných nákladov v zahraničí, pretože náklady za lekárske ošetrenie v Španielsku sú pomerne vysoké. Cena za bežné lekárske ošetrenie, bez ceny liekov a špeciálnych vyšetrení, sa pohybuje cca 60 až 70 eur.

Internet (.es): Spain.info

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Španieli majú tri mená: krstné meno (nombre), a dve priezviská (apellidos). Prvé priezvisko je otcove prvé priezvisko, druhé je matkine prvé priezvisko. Napríklad Picassove plné meno bolo Pablo Ruiz Picasso.
Štvrtok, 24. september. 2020. Meniny má Ľuboš, Ľubor.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa