Maďarsko

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: V dobe bronzovej a železnej obývali územie terajšieho Maďarska Ilýrovia, Trákovia a neskôr Kelti, začiatkom nášho letopočtu bolo ako provincia Panónia súčasťou Rímskej ríše. V 5. stor. Rimanov vystriedali Húni, tých germánske kmene, od 6. stor. bolo centrom Avarskej ríše a v 9. stor. patrila veľká časť územia Veľkomoravskej ríši. Koncom 9. stor. kočovné ugrofínske kmene vpadli do Podunajska a Veľkomoravskú ríšu rozvrátili. Porážka na rieke Lech v r. 955 vojskami Ota I. a Boleslava I. zastavila postup Maďarov ďalej na západ; usadili sa.

Prvý uhorský štát vznikol v r. 996. Koncom 10. stor. vzniklo Uhorské kráľovstvo, ktoré v tom čase patrilo k najvýznamnejším štátom v strednej Európe, neskôr rozšírené aj o dnešné Slovensko a Sedmohradsko. V 13. stor. plienili územie Tatári. V r. 1526 väčšinu územia dobyli Turci a vládli 150 rokov; hlavné mesto sa presídlilo do Bratislavy. V r. 1687 bolo Uhorsko vyhlásené za dedičné územie habsburskej koruny, čo zosilnilo protihabsburský odpor, niekoľko protihabsburských povstaní bolo potlačených. Za vlády Márie Terézie a Jozefa II. odolávalo Uhorsko centralizačným snahám, v r. 1785 zrušené nevoľníctvo. Revolúcia v r. 1848/1849 vedená L. Kossuthom bola potlačená a bol nastolený absolutizmus. V r. 1867 po rakúsko-uhorskom vyrovnaní vznikla Rakúsko-Uhorská monarchia. V prvej svetovej vojne Rakúsko-Uhorsko patrilo k porazeným. Monarchia sa v r. 1918 rozpadla a na jej území vznikali samostatné štáty, V Maďarsku vznikla komunistická Maďarská republika rád (do r. 1919), podpísaním Trianonskej dohody v r. 1920 Maďarsko stratilo územia, kde žilo najmä nemaďarské obyvateľstvo.

V r. 1919 – 44 bol na čele krajiny admirál Horthy. Počas druhej svetovej vojny stálo Maďarsko na strane Nemecka, obsadilo Podkarpatskú Rus a časť Slovenska. Koncom 40. rokov prevzali moc komunisti. Protikomunistické povstanie v r. 1956 krvavo potlačili za pomoci Moskvy. V 70. a 80. rokov začalo postupné ekonomické uvoľňovanie, čo umožnilo obmedzenú tržnú ekonomiku. Komunistický režim padol koncom r. 1989. Od r. 1999 je členom NATO a od r. 2004 členom EÚ.

Bezpečnost. riziká: Maďarsko je vo všeobecnosti veľmi bezpečnou krajinou - malé zločiny sa však vyskytujú rovnako, ako v akejkoľvek inej krajine. V mestskej hromadnej doprave a na rušných miestach dávajte pozor na obsah vašich vreciek a tašiek – najčastejšie sa kradnú pasy, hotovosť a kreditné karty. Hlásené sú tiež prípady ľudí, ktorým bola odcudzená batožina počas spánku vo vlaku. Väčšina domácich šoféruje nebezpečne, čo je z veľkej časti spôsobené nedbalými jazdnými návykmi. Mnohí vodiči nedodržiavajú obmedzenia rýchlosti a obzvlášť opatrní by ste mali byť na obojsmerných cestách, kde sa miestni vodiči častokrát obiehajú.

V Maďarsku sa prísne trestá aj drogová kriminalita. Kto omamnú či psychotropnú látku pestuje, vyrába, dáva do obehu, získava, prechováva, ponúka, predáva, dovezie či vyvezie, preváža cez maďarské územie alebo s drogou obchoduje, môže byť odsúdený až na 5 rokov nepodmienečne. Kto s drogou obchoduje, zneužíva neplnoletých na operácie s drogami a je ozbrojený, môže byť odsúdený na 2 až 5 rokov. Pri obchodovaní vo veľkom a príslušnosti k organizovanej skupine sa sadzba zvyšuje. Trestaný je aj ten, kto materiálne napomáha pri distribúcii drog a vyzýva k ich užívaniu.

Zdravotníctvo:Poskytovatelia súkromnej zdravotnej starostlivosti sú na vysokej úrovni. Zubné lekárstvo a fyzioterapia sú lacnejšie ako v západnej Európe. Mimo hlavného mesta však môže nastať problém s dorozumením sa – zrejme budete musieť hovoriť maďarským jazykom, keďže anglický alebo nemecký jazyk ovláda iba málo lekárov. Občania EÚ majú nárok na základné pokrytie zdravotnej starostlivosti, ale pred vstupom do krajiny si radšej skontrolujte, do akej miery ste poistení a za čo musíte doplácať. Nepoistený cudzinec platí všetky náklady za zdravotnícke služby ihneď v hotovosti. Právo na bezplatnú prvú pomoc a záchrannú službu majú nepoistení cudzinci iba vtedy, ak je bez okamžitej pomoci ohrozený život chorého, resp. môže byť natrvalo poškodené jeho zdravie, pri strate vedomia, krvácaní a pod.

Internet (.hu): www.hungarytourism.hu, www.tourinform.hu

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Maďari ako jediní v Európe používajú najprv priezvisko a potom meno.
Štvrtok, 6. máj. 2021. Meniny má Hermína.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa