Poľsko

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: V staroveku územie Poľska osídlili germánske a baltské kmene, v oblasti za Vislou bola zrejme pravlasť Slovanov, ktorí od 6. stor. ovládli celé územie, v 8. stor. bol juh súčasťou Veľkomoravskej ríše a v 10. stor. aj českého štátu. V r. 966 knieža Mešek I. prijal kresťanstvo a poľské kmene sa zjednotili a vytvorili prvý poľský štát. Za vlády Boleslava Chrabrého (967–1025), ktorý prijal titul kráľa, získalo Poľsko v častých potýčkach so susedmi aj značné územné zisky (na čas ovládlo aj Čechy) a vplyv v strednej Európe. V 13. stor. územie postihnuté nájazdmi Mongolov, od 14. stor. silnie vplyv Rádu nemeckých rytierov, preto Poľsko vstúpilo v r. 1389 do únie s Litovským veľkokniežatstvom. Postupne Litva získala v Poľsku hlavné slovo. Poľsko-litovský zväzok hral v 16. a 17. stor. výraznú úlohu pri obrane proti Turkom. V 17. stor. získala veľký vplyv na riadení štátu vysoká šľachta (sejmy s právom veta) – úpadok centrálnej moci, na druhej strane za vlády Vazovcov ovládlo Poľsko západné oblasti Ruska i Moskvu, v druhej polovici 17. stor. bolo Poľsko v hlbokej kríze, čo využívalo Prusko, Rusko a Rakúsko. Koncom 18. stor. sa krajina trikrát delila a v r. 1795 sa existencia samostatného Poľska skončila.

Za napoleonských vojen vzniklo na území dnešného Poľska Varšavské veľkokniežatstvo, ktoré ovládal Napoleon. Po Viedenskom kongrese v r. 1814 a 1815 sa stalo Poľským kráľovstvom, ktorému vládol ruský cár a Poľsko bolo fakticky ruskou kolóniou.

Nezávislé Poľsko bolo obnovené v r. 1918. Vo vojnách so sovietskym Ruskom získalo časť Ukrajiny, Bieloruska a Litvy, vrátane hlavného mesta Vilnius. V r. 1939 nacistické Nemecko prepadlo Poľsko, ktoré si krajinu na základe paktu Ribbentrop-Molotov rozdelilo so Sovietskym zväzom. Keď v r. 1941 Nemecko zaútočilo na ZSSR, veľa Poliakov sa pridalo k sovietskemu vojsku. Masový odboj prepukol na všetkých frontoch okupovanej krajiny. Varšavské povstanie bolo krvavo potlačené. Vo vojne Poľsko utrpelo relatívne najväčšie škody. Nacisti povraždili milióny Poliakov a poľských Židov. Na poľskom území boli najväčšie nacistické vyhladzovacie tábory (Osvienčim).

Postupimská konferencia v r. 1945 určila nové hranice; Poľsko stratilo 11 mil. obyvateľov. Po vojne riadil politický a ekonomický život v Poľsku Sovietsky zväz. Protesty a demonštrácie proti režimu v r. 1956 a 1970 boli potlačené, ale kruté represie nedokázali vymazať náboženské cítenie Poliakov. V r. 1978 sa stal pápežom Poliak kardinál Karol Wojtyla (prijal meno Ján Pavol II.). Jeho cesta do Poľska v r. 1979 zdôraznila silu cirkvi a bola impulzom k odporu proti režimu. V r. 1980 vypukli v lodeniciach v Gdansku štrajky, ktoré organizoval vodca ilegálnych odborov Solidarita Lech Walesa. Komunistická vláda musela urobiť ústupky, ale čoskoro vyhlásila výnimočný stav. Odpor sa však nezastavil. Ďalšia vlna štrajkov vedených Solidaritou sa začala vo februári 1988 a donútila vládu vyjednávať. V júni 1989 sa konali prvé, aspoň čiastočne slobodné voľby (komunisti mali garantovaný určitý počet miest). Kandidáti Solidarity získali v Sejme všetkých 35 % miest vyhradených pre opozíciu. Tadeusz Mazowiecky sa stal prvým nekomunistickým premiérom v sovietskom bloku. Poľsko sa stalo v r. 1999 členom NATO a v r. 2004 EÚ.

Bezpečnost. riziká: Poľsko je vo všeobecnosti bezpečnou krajinou. V mestách dodržujte štandardné pravidlá týkajúce sa cestovania a najmä nenechávajte cennosti v aute a na viditeľných miestach. Vreckoví zlodeji sa vyskytujú najmä v davoch ľudí, na staniciach a v preplnených vlakoch, autobusoch a kluboch. Ďalším znepokojujúcim trendom je krádež na letiskách. Turisti čoraz častejšie zaznamenávajú pokusy o krádež na letískach, preto si dávajte vždy pozor na svoje veci - najmä pri bezpečnostných kontrolách. Všeobecne časté sú krádeže áut, najmä nemeckej výroby a škodoviek, a bežné je aj vykrádanie áut, pričom sa kradnú najmä autorádiá. Parkovať sa preto odporúča iba na strážených parkoviskách. Násilné správanie je pomerne zriedkavé a ak sa vyskytne, súvisí pravdepodobne s alkoholom. Snažte sa vyhnúť konfrontáciám – je menej pravdepodobné, že budú napadnuté ženy a dievčatá, pretože poľský kódex správania prísne zakazuje akýkoľvek druh násilia (fyzického alebo verbálneho) voči ženám.

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)
Streda, 28. október. 2020. Meniny má Dobromila.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa