Poľsko

01.01.2019 |   |    | 

Musíte vidieť

Poľsko patrí medzi zaujímavé turistické destinácie, okrem historických miest má aj 22 národných parkov, asi 1200 prírodných rezervácií a 400 chránených oblastí. V južnej časti, najmä vo vápencovej Krakovsko-Wielunskej pahorkatine je veľa jaskýň a stredovekých hradov. Na juhu a pri Baltickom mori je niekoľko starých kúpeľných miest, kde liečia pohybové ústrojenstvo, dýchacie cesty, poruchy krvného obehu, metabolizmu, kožné choroby, reumu. Najväčšie kúpele sú Ciechocinek a Inowroclaw pri Kujawe, k najstarším patria Cieplice Zdroj, známe už od r. 1281, v zahraničí sú známe aj kúpele Krynica, Zegiestow a Piwniczna.

Bohatá poľská história zanechala po sebe nádherné stredoveké mestá, ktoré s obľubou navštevujú zahraniční turisti. Varšavu pokladajú Poliaci za mesto pomerne mladé, pretože vzniklo „až“ v 13. stor. Počas druhej svetovej vojny bola väčšina Varšavy zničená. Jednou z najvýznamnejších pamätihodností je Kráľovský zámok, predtým gotický hrad kniežat zo 14. stor. Pôvodne renesančná budova s barokovými úpravami slúžila ako sídlo poľského prezidenta. Koncom 2. svetovej vojny ho Nemci úplne zničili. Dnes tu stojí presná kópia pôvodného zámku. Podobný osud mala aj väčšina pamiatok Starého mesta. Krásny je barokový Palác Rzeczypospolitej, kde je mnoho cenných výtlačkov národnej knižnice. Lazienky sú parkovým areálom so zámkom, prezývaným aj Palác na vode.

Krakov sa zapísal do histórie nielen ako kráľovské mesto, ale aj ako mesto prvej poľskej univerzity a mesto, kde vytlačili prvú poľskú knihu. Jeho staré centrum je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Dominantou je pôvodne gotický hrad Wavel, bývalá kráľovská rezidencia. Centrom starého mesta je hlavné námestie, v strede s budovou zo 14. stor., kde pôvodne sídlili obchodníci so súknom. Významnými pamiatkami sú aj budova Jagelonskej univerzity, Mariánsky kostol zo 14. stor. s dvomi vežami (vyššia má 81 m) a stará židovská štvrť s múzeom.

Toruň na rieke Visle vznikla v 13. stor. zlúčením kupeckého Starého mesta a remeselníckeho Nového mesta. Historické centrum obklopujú zvyšky mestských hradieb zo 14. až 15. stor. s baštami a strieľňami. Pred radnicou zo 14. stor. je pomník najslávnejšieho rodáka Mikuláša Kopernika. Jeho rodný gotický dom je pri Biskupskom paláci z konca 17. storočia.

Poznaň na rieke Varta bola v minulosti niekoľko ráz sídlom poľských kráľov a neskôr biskupov. Mestu dominuje zámok – bývalé sídlo veľkopoľských kniežat. Pod ním je celý rad významných cirkevných budov, o. i. aj františkánsky kostol a gotické budovy kostola a kláštora dominikánok. Za zaujímavými jezuitskými budovami iba kúsok od Starého námestia je Chopinov park s pomníkom.

Na mieste prístavného mesta Gdansk stál v 10. stor. slovanský strážny hrad. Osada naokolo sa rozrástla na mesto, z ktorého sa stal jeden z najväčších svetových prístavov. Počas druhej svetovej vojny mesto Nemci spolovice zničili. Dnešné historické Staré mesto obklopujú zvyšky obranných hradieb zo 14. až 15. stor. Takmer všetky významné historické pamiatky sú pozdĺž Kráľovskej cesty vedúcej Dlhou ulicou a Dlhým trhom. Mariánsky kostol zo 14. až 15. stor. je najväčšou sakrálnou stavbou v Poľsku.

Množstvo ďalších zaujímavých tipov nájdete aj tu.
Streda, 28. október. 2020. Meniny má Dobromila.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa