Spojené štáty americké

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: K brehom Ameriky po prvýkrát priplávali Vikingovia pravdepodobne už v 10. až 11. storočí, ale pre Európu takzvaný Nový svet objavil až Krištof Kolumbus v roku 1492. V nasledujúcich storočiach sa severoamerický kontinent stal cieľom kolonizačných snáh Španielska (Mexiko, Florida, územie západne od Mississippi), Holandska (časť východného pobrežia) a Francúzska (Kanada, povodie Mississippi).

Pre históriu budúcich Spojených štátov mala najväčší význam anglická kolonizácia východného atlantického pobrežia. Od roku 1664 sa Británia postupne zmocnila holandských a časti francúzskych osád v Severnej Amerike a do roku 1773 vytvorila na pobreží 13 kolónií. Zásahy materskej krajiny do pomerov v kolóniách vyvolali protibritskú opozíciu, ktorá vyvrcholila v roku 1775 otvorenou vojnou medzi kolóniami a Veľkou Britániou. Roku 1776 vydal druhý Kontinentálny kongres Deklaráciu nezávislosti, ktorá vyhlasovala vznik Spojených štátov amerických. George Washington sa stal prvým prezidentom USA. Rozpory medzi konzervatívnym Juhom a slobodným Severom viedli k občianskej vojne, ktorá sa v 1865 skončila víťazstvom Severu.

Následný hospodársky rozvoj po skončení občianskej vojny sprevádzala ďalšia expanzia na západ. Americká účasť v obidvoch svetových vojnách na strane spojencov významne prispela k ich víťazstvu. Počas druhej svetovej vojny, ktorá priamo nezasiahla územie USA (okrem Havajských ostrovov), sa priemyselná výroba zdvojnásobila, USA sa stali hospodársky najsilnejším štátom sveta a rozhodujúcou vojenskou veľmocou. Úlohu vedúcej svetovej veľmoci ešte zvýraznil pád komunistických režimov vo východnej Európe po roku 1989 a následný rozpad ZSSR.

Bezpečnost. riziká: Pri letoch do USA platia obmedzenia pri príručnej batožine, o ktorých je potrebné sa informovať. Napriek mediálnym hrozbám ako sú zbrane, kriminalita, zemetrasenia a tornáda sú USA skutočne bezpečnou krajinou. Najväčšou hrozbou pre návštevníkov sú asi autonehody, nepríjemné sú tiež dopravné zápchy a davy turistov na najznámejších atrakciách. Pri cestovaní je dobré dodržiavať určitú dávku opatrnosti, vyhýbať sa najmä v noci neznámym štvrtiam a osobám. V prípade, že pri jazde autom vodiča zastaví policajt, je potrebné zostať sedieť v aute  (z auta vystúpiť len na pokyn policajta),  riadiť sa pokynmi policajta a nerobiť neočakávané prudké pohyby.  Všeobecne je zakázané konzumovať alkohol na verejnosti. Objaviť sa na verejnosti v podnapitom stave môže byť nezákonné.

Zdravotníctvo: Občanom SR sa neodporúča cestovať do USA bez uzavretia poistnej zmluvy pokrývajúcej liečebné a úrazové náklady. Zdravotná starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, je veľmi drahá. Špičkové technické vybavenie zdravotníckych zariadení a odborná zdatnosť lekárov umožňujú zvládnuť akýkoľvek zákrok. Lekárske ošetrenie v USA finančne uhrádza buď poisťovňa alebo pacient. Výška prípadnej platby závisí od podmienok poistnej zmluvy pacienta a charakteru lekárskeho ošetrenia. Pacient, ktorý nie je poistený, hradí plnú výšku lekárskeho ošetrenia, bez ohľadu na jeho charakter.

Internet (.us): www.usatourist.com, https://www.visitusa.com/, https://www.usa.gov/

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: V San Franciscu býval Norton I, kráľ Spojených štátov amerických. Narodil sa v roku 1819, ako Joshua Abraham Norton. Potom ako skrachoval, vymenoval sa za kráľa, a ďalších 20 rokov chodil po uliciach mesta vo vojenskej uniforme, opásaný mečom.
Štvrtok, 12. december. 2019. Meniny má Otília.

TOP VIDEO


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa