Turecko

2019-01-01 00:00:00 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Turecká republika
Hlavné mesto: Ankara
Rozloha: 783 356 km2
Počet obyvateľov: 79 814 871 (2017)
Štátne zriadenie: parlamentná republika
Geografická poloha: juhozápadná Európa.
Časové pásmo: Slovensko +1 hod.
Ubytovanie: Pozrite si výhodné ubytovanie v Ankare.
Podnebie:

Egejské a stredomorské pobrežie majú príjemné, daždivé zimy a horúce, suché letá. V Istanbule letné teploty dosahujú od 28 do 30°C, zimy sú studené, ale teploty nepresiahnu bod mrazu, často prší, občas sneží. Anatólia je v lete horúca, veľmi studená v zime. Čiernomorské pobrežie je v lete príjemné ale upršané, v zime mrazivé s častými dažďami. Hornaté východné Turecko je v zime mrazivé a zasnežené, príjemne teplo je len v strede leta. Počas zimy je juhovýchod krajiny príjemný a suchý, v lete je horúco a teploty sa šplhajú nad 45° C.

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V ANKARE

Mena: turecká líra (TRY)
Jazyky: turecký, kurdský
Správne členenie: 81 provincií
Národnost. zloženie: Turci (85%), Kurdi
Náboženstvo: moslimské (99%)
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo Tureckej republiky v SR
Holubyho 11, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 5949 0900
Fax: +421 2 5441 3145
E-mail: embassy.bratislava@mfa.gov.tr      
Web: www.bratislava.be.mfa.gov.tr

Veľvyslanectvo SR v Ankare, Turecká republika
Atatürk Bulvarı 245, 06692 Ankara, Turecko (Türkiye Cumhuriyeti)
Telefón: +903 124 675 075
Mobil (pohotovostný): +90 5337 600 384
Fax: +90 3124 682 689
E-mail: emb.ankara@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/ankara

Generálny konzulát SR v Istanbule, Turecká republika
3.Levent Bambu Sokak No: 6, 34330 Istanbul, Turecko (Türkiye Cumhuriyeti)
Telefón: +90 212 317 9430,
Mobilný telefón: +90 532 263 05 98
Fax: +90 212 317 9429
E-mail: cons.istanbul@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/cgistanbul

Víza a doklady:

Pri cestách do Turecka musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad – cestovný pas. Cestovným dokladom pri cestách do Turecka je cestovný pas, vstup na občiansky preukaz nie je možný. Platnosť cestovného pasu v zmysle platnej legislatívy musí byť minimálne 150 dní od vstupu na územie Turecka. V opačnom prípade im v zmysle platného zákona vstup na územie Tureckej republiky nebude umožnený. V cestovnom doklade musia mať dostatok voľného miesta na udelenie vstupných a výstupných pečiatok, udeľovaných orgánmi hraničnej a pasovej kontroly (aspoň 2 voľné strany). Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu SR platí za účelom turistiky bezvízový styk (od 23. augusta 2013). Slovenskí občania pri cestách do Turecka, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz.Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: V staroveku bola Malá Ázia centrom významných civilizácií: 3. tisícročie až 12. stor. pred n. l. Trója, 17. až 13. pred n. l. chetitská ríša, v 8. až 6. pred n. l. Frýgia a Lýdia a grécka kolonizácia západného pobrežia, od 6. stor. pred n. l. do r. 333 pred n. l. ju ovládali Peržania. Alexander Veľký dostal oblasť pod grécku kontrolu a na západnom pobreží vyrástli ďalšie grécke mestá. V 2. stor. pred n. l. sa stala súčasťou rímskej ríše a od konca 4. stor. tvorila spolu s Carihradom a okolím jadro byzantskej ríše.

V 11. stor. obsadili Malú Áziu Seldžukovia, tureckí kočovníci z východu. Osman I., vládca severozápadnej Anatólie, sa pokladá za zakladateľa Osmanskej ríše.
V r. 1453 obsadili Turci staré hlavné mesto východorímskej ríše Carihrad, ktoré premenovali na Istanbul, a získali tak kontrolu nad Malou Áziou. Neskorší vládcovia vo výbojných vojnách v 15. – 17. stor. posunuli hranice a obsadili väčšinu juhozápadnej Ázie, územia pri Čiernom mori, na Blízkom východe a v severnej Afrike, ale aj celý Balkán. V 18. stor. nastal úpadok osmanského impéria, v 19. stor. stratila ríša väčšinu území na Balkáne.

V prvej svetovej vojne stála Osmanská ríša na strane krajín, ktoré utrpeli porážku a rozpadla sa. Rozdrobené kúsky ríše sa na Blízkom východe stali mandátnymi územiami pod britskou a francúzskou správou a Turecko bolo okupované vojskami Dohody. Po vojne však vypukla pod vedením Mustafu Kemala revolúcia a v októbri 1923 bola vyhlásená, v dnešných hraniciach, Turecká republika. Kemal, ktorý dostal meno Atatürk (otec Turecka), uskutočnil dôležité reformy na prekonanie zaostalosti a vybudovanie moderného štátu. V druhej svetovej vojne bolo Turecko neutrálne, hoci naň nacistické Nemecko malo určitý vplyv, a až vo februári 1945 vstúpilo po boku Spojencov do vojny.

Po druhej svetovej vojne sa orientovalo najmä na USA a v r. 1951 sa stalo členom NATO. Štátny prevrat v r. 1960 eliminoval politiku pravicového režimu, v 70. rokoch minulého storočia narastala sociálna a ekonomická kríza. V r. 1974 obsadili turecké vojská severnú časť ostrova Cyprus. V r. 1980 sa uskutočnil vojenský prevrat, ktorý paralyzoval činnosť pravicových i ultraľavicových teroristických skupín a v r. 1982 prijatím novej ústavy sa začal postupný prechod k civilnej vláde a bola obnovená parlamentná demokracia.

Koncom 80. rokov minulého storočia odpor kurdských separatistov na juhovýchode prerástol do partizánskej vojny. Situácia sa ďalej skomplikovala v roku 1991 počas vojny v Perzskom zálive, kedy došlo k exodu Kurdov zo severného Iraku. Turecko patrí medzi kandidátske krajiny EÚ.

Bezpečnost. riziká: Riziko útoku organizovanej skupiny na zahraničné osoby cestujúce do TR sa v letných mesiacoch štandardne zvyšuje a súvisí s nárastom koncentrácie cudzincov v letoviskách. Na základe analýzy roku 2007-8 bezpečnostnú situáciu v TR netreba pokladať za výrazne zhoršenú a lokálne incidenty predstavujú bežné riziko v takýchto turistických centrách po celom svete. V niektorých prípadoch môže armáda obmedziť pohyb osôb alebo prístup turistov do určitých oblastí v týchto provinciách. MZV upozorňuje, že niektoré východné a juhovýchodné oblasti TR v blízkosti hraníc s Irakom môžu byť v dôsledku operácií tureckých bezpečnostných zložiek proti PKK pre turistiku uzavreté. Taktiež treba počítať v tomto regióne so zvýšeným bezpečnostným rizikom.

Veľvyslanectvo SR v Ankare v zásade neodporúča zatiaľ uskutočňovať turistické cesty do tohto regiónu. V prípade, že taká cesta bude uskutočňovaná, treba sa na veľvyslanectve informovať o aktuálnom stave vývoja v regióne, vrátane možných obmedzí pohybu.
Veľvyslanectvo odporúča, aby občania SR aj v roku 2008 dodržali základné bezpečnostné pravidlá zvlášť vo veľkých mestách a frekventovaných turistických letoviskách. Mali by sa vyhýbať miestam, kde sa pravidelne zhromažďujú väčšie počty ľudí, zvlášť cudzincov a boli ostražitý v prípadoch výskytu opustených batožín a predmetov na verejných priestranstvách, ako sú autobusové a vlakové stanice, reštaurácie a frekventované námestia.

Spolupráca s miestnymi inštitúciami je zdĺhavá a nadmerne byrokratická. Zástupcovia polície a iných lokálnych inštitúcií zväčša neovládajú cudzí jazyk. Neodporúča sa podpisovať dokumenty, prehlásenia a stanoviská o ktorých texte sú pochybnosti. V takýchto prípadoch kontaktujte slovenské veľvyslanectvo. Tiež tak urobte, ak sú náznaky nátlaku zo strany bezpečnostných zložiek v prípade spísania výpovede, svedectva alebo iného zaväzujúceho dokumentu (napr. splnomocnenia na zastupovanie).

Zdravotníctvo: Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia. Klasické štátne zariadenie (patriace do správy štátnej zdravotnej poisťovne - SSK) svojou kvalitou nijak nevynikajú, skôr práve naopak. Z tohto dôvodu sa ich návšteva odporúča iba v núdzových prípadoch. Zdravotnícke zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia vo väčšine prípadov sú naopak vybavené na mimoriadne vysokej úrovni a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby. V týchto zariadeniach tiež nebýva problém nájsť personál hovoriaci na dostatočnej úrovni cudzími jazykmi, predovšetkým anglicky. Súkromné ambulancie sú vhodné na poskytovanie pravidelnej lekárskej služby hlavne pre deti, resp. ženy. V oblasti hlavných mestských konglomerácií funguje tiež kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V oblasti hlavného mesta sú k dispozícii dve kvalitné súkromné nemocnice „Bayindir Hastanesi“ a „Guven Hastanesi“, ktoré poskytujú prvotriedne zdravotnícke služby. Kvalitné služby tiež poskytujú vybrané zdravotnícke zariadenia pri univerzitách. V sieti privátnych ambulancií je nutné vyberať podľa aktuálnej situácie na mieste.

Internet (.tr): www.gototurkey.co.uk, www.turkeyhotelguides.com

Komunikácia: T-Mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Populárny turecký šport – ťavie zápasy je k ťavám veľmi krutý. Ťaví samci, priviazaní lanami, zápasia pred obecenstvom. Aby toho nebolo dosť, väčšina obecenstva na ťavích zápasoch konzumuje ťavie klobásy.

Turecko je síce sekulárny štát, jeho obyvateľstvo je však takmer na 100 percentne moslimské. S tým súvisia aj určité kultúrne rozdiely. Spôsob obliekania je v plnej miere európsky a na uliciach väčšiny veľkých miest je používanie typicky moslimského spôsobu obliekania skôr výnimkou než pravidlom. V Turecku nie je veľmi zaužívané nosenie krátkych sukní u žien, obzvlášť pokiaľ ich dĺžka nedosahuje ani po kolená. Reakcia prostredia na takéto oblečenie nebýva pre ženy práve príjemná, hoci nie je nijak agresívna.

Pri návšteve moslimských náboženských miest je však dodržanie zásadných pravidiel obliekania (zahalené ramená, lýtka a pre ženy pokrývka hlavy – šatka) spoločenskou nutnosťou. Kultúrne rozdiely tiež spôsobujú náboženské sviatky ako sú ramadán, šeker bayram, kurban bayram a ďalšie. Správanie obyvateľstva v tomto období sa mierne mení a je potrebné sa mu prispôsobiť.

Možnosť navštevovať kresťanské bohoslužby ponúkajú kaplnky niektorých ZÚ a ojedinelé kresťanské kostoly. Možnosť navštevovať židovské bohoslužby je podľa dostupných informácií iba v Istanbule. Na rozdiel od kultúrnych rozdielov vyplývajúcich z rozdielnych náboženských koreňov osobitnú pozornosť je potrebné venovať mimoriadne silno zakorenenému vzťahu voči zakladateľovi Tureckej republiky Mustafovi Kemalovi Ataturkovi. Jeho podobizeň je umiestnená na väčšine verejných miest vrátane obchodov a súkromných firiem. Vzťah k osobe M.K. Ataturka je u väčšiny obyvateľstva naozaj hlboko zakorenený a v akýchkoľvek prejavoch vo vzťahu k jeho osobe sa odporúča mimoriadna opatrnosť. Prípadnú neúctu k osobe M.K. Ataturka vníma väčšina obyvateľstva hádam ešte citlivejšie ako neúctu k moslimským náboženským symbolom.
Miestna hudba i umenie je síce zásadne odlišné od tradične európskeho štýlu, napriek tomu je veľmi zaujímavé a televízia aj rádiá prezentujú programy tak klasicky turecké ako aj klasicky „západné“. Káblová televízia zároveň ponúka v štandartnom balíku CNN, BBC, BBC-Prime, RTL, TV-5, CNBC, Eurosport a ďalšie zahraničné programy prezentované v pôvodnom jazyku. Takisto v kinách väčšina filmových predstavení (s výnimkou filmov pre deti) je ponúkaných v pôvodnom znení.

POZOR Turecká jednolírova minca sa nápadne podobá na dvojeurovovú mincu. Jej hodnota je však podstatne menšia a pri nepozornosti, môže dôjsť ľahko k zámene.

Pri pohľade na nové jedno-lírové mince zbadáte okamžite podobu s 2-eurovými mincami. Ak ich porovnáte bližšie, zistíte, že majú presne rovnaké znaky, centrálny kruh z niklu a medi je takmer rovnakej veľkosti. „Jednotka“ sa zase podobá na „jednotku“ z jedno-eurovej mince. Rubová strana zobrazuje, podobne ako iné európske dvoj-eurovky, hlavu význaného štátnika či osobnosti.
Turecká jedno-lírovka je podľa expertov šikovným „falzifikátom“ právne nenapadnuteľným. Jej súčasná hodnota je približne 0,50 euro. Experti vyzývajú k obozretnosti pri výmene veľkého množstva dvoj-euro mincí, medzi ktorými môžu byť aj „bezcenné“  turecké jedno-lírovky, ktoré sú už v obehu.

Doprava

Autom: zo strednej Európy nie je príliš ťažké dostať sa autom do Turecka. Potrebovať ale budete medzinárodnú poistnú kartu (zelenú kartu). Dajte pozor na to, aby ste v nej nemali vynechanú značku "TR", pretože inak by vaše poistenie neplatilo aj pre ázijskú časť Turecka. V takom prípade si budete musieť dokúpiť poistenie vozidla samostatne. Počas jazdy je zakázané používať mobilný telefón a maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,05%. Povinné je aj používanie bezpečnostných pásov všetkými pasažiermi. Turecké smerové tabule sú takmer totožné s tabuľami používanými v Európe a rozdiely sú často zanedbateľné - názvy miest napísané na zelenom pozadí vedú na diaľnice, na hnedom pozadí vedie cesta ku historickému miestu, starobylému mestu alebo miestu turistického záujmu. Najvyššia povolená rýchlosť je 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach.

Autobusom: na cesty po vnútrozemí sa odporúča autobus, ktorý využíva 95 % cestujúcich v pozemnej hromadnej doprave. Sieť spojov, na ktorých jazdia desiatky štátnych i súkromných spoločností je veľmi hustá, spoľahlivá a pomerne lacná. Jednotliví dopravcovia sa odlišujú cenami, treba porovnávať. Diaľkové autobusy sú zväčša pohodlné a klimatizované, na veľmi dlhých tratiach býva niekedy v cene aj občerstvenie. Alternatívou k autobusom na kratšie vzdialenosti sú tzv. dolmusy, minibusy či spoločné taxíky najviac pre 15 cestujúcich, ktoré jazdia zväčša po stanovených trasách a zastavujú na požiadanie cestujúceho.

Vlakom: železničná sieť nie je v Turecku veľmi hustá (8,6 tis. km tratí) a jazdí málo vlakov, ktoré sú zvyčajne pomalšie než autobus. V hornatej strednej a východnej časti krajiny poskytujú železnice nádhernú vyhliadkovú jazdu cez množstvo tunelov a mostov. Stanice sú čisté, priestranné a mladí európski turisti v čakárňach bežne pohodlne a bezpečne prespávajú. V krajine platí aj preukaz Interrail a na študentský preukaz ISIC je zľava. Zo západnej Európy sa dá do Turecka dostať vlakom napríklad po trase cez Budapešť a potom buď z Bukurešti, alebo zo Sofie do Istanbulu. Spiatočný vlak odchádza zo Sofie okolo 21:00 v noci a prechádza cez Plovdiv, Kapikule na hranici, Edirne a končí v Halkali o 07:40. Spojovací autobus vás potom odvezie do centra Istanbulu.

Letecky: Hlavným letiskom je Istanbul, má spojenie s celou Európou, krajinami bývalého ZSSR, blízkovýchodnými, ázijskými i severoafrickými štátmi. Vnútroštátne linky lietajú do 15 tureckých miest.  Frekventované letisko s vnútroštátnymi i medzinárodnými letmi je aj Ankara. Pre charterovú dopravu turistov sú významné letiská Antalya, Dalaman a Bodrum. Hlavnou tureckou leteckou spoločnosťou sú Turkish Airlines.

Lodná doprava: Do Istanbulu premávajú trajekty niekoľkokrát týždenne po celý rok, napríklad z Chornomorske - hlavného prístavu v Odessa na Ukrajine. Výletné lode sa zvyčajne plavia na európsku stranu Istanbulu, v okolí Karaköy/Galataport, ktoré sa nachádza v blízkosti historického centra. Blízko tureckého pobrežia sa nachádza aj niekoľko gréckych ostrovov, ktoré sú prepojené trajektovými linkami a tiež trajektami, ktoré mieria na západ a nakoniec priplávajú do prístavu v Aténach. Niektoré ďalšie trasy, z toho niektoré sezónne, sú Bodrum-Kos, Cesme-Chios, Datca-Rhodos a Symi, Kusadasi-Samos a Marmaris-Rhodos. K dispozícii sú aj trajektové spojenia z Kyrenia v severnom Cypre do Taşucu, Mersin a Alanye.

Bicyklom: cyklistika na dlhé vzdialenosti nie je v Turecku veľmi ľahká, hlavne z dvoch dôvodov - väčšina terénu krajiny je kopcovitá a cyklistické cesty prakticky neexistujú, najmä pozdĺž medzimestských trás. Väčšina pobrežných miest má v súčasnosti cyklistické trasy rôznych tvarov a dĺžok pozdĺž pobrežia (väčšinou však určené na oddychovú jazdu). Ak sa predsa len rozhodnete pre cyklistiku, držte sa čo najviac na pravej strane ciest a vyhnite sa jazde na bicykli mimo mestá alebo osvetlené cesty.

Musíte vidieť

Istanbul – najväčšie turecké mesto, rozkladajúce sa na dvoch kontinentoch. Sídlo panovníkov, diplomatov, obchodníkov a umelcov. Dnešnú podobu mu dal cisár Konštantín. Mnohé stavby utrpeli pod náporom Seldžukov a neskôr križiakov, viaceré sa však podarilo zrekonštruovať. Jednou z najimpozantnejších je Modrá mešita, ktorej interiér je vyzdobený 20 tisíckami modrých obkladačiek. Dal ju postaviť začiatkom 17. stor. sultán Ahmed. Oproti Modrej mešite je ďalšia významná pamiatka Istanbulu - Hagia Sophia – Chrám svätej múdrosti, postavený v 6. stor. na základoch bývalého kostolíka. Kresťanský chrám však moslimovia prestavali na mešitu. Je v ňom niekoľko mauzóleí s pozostatkami 19 princov, vykopávky cirkevných stavieb, studňa z 18. stor. a hrobka sultána Mustafu I. Z množstva ďalších pamiatok zaujme hipodróm (At Mejdani) či Topkapi (Palác s delovou bránou), vlastne veľké mesto s vysokými hradbami, obrannými vežami a komplexmi impozantných budov;

Milétos - mesto obývané už v dobe bronzovej. Najväčší rozkvet zažilo v 8. stor. pred n. l., kedy bolo jedným z hlavných gréckych obchodných centier. Je spojené s počiatkami antickej filozofie: v 6. stor. pred n. l. tu pôsobili filozof, matematik a astronóm Tháles, alebo filozofi Anaximénes a Anaximandros. V meste je celý rad pamiatok: divadlo, mohutná pevnosť z 8. stor., palác sv. Michala, Aténin chrám, bazilika;

Ankara - cieľ politikov a obchodníkov, ležiaci bokom od turistických ciest. Najvýznamnejšou pamiatkou je Arslanhane Camii, modlitebňa z r. 1290. Z 2 . stor. pred n. l. je Augustov chrám, postavený na počesť rímskych bohov. V meste je množstvo mešít i pevností, napríklad byzantská Hisar, s múrmi širokými 5 m, blízko nej leží Múzeum anatolských civilizácií, o niečo južnejšie Atatürkovo múzeum;

Antalya - založená v 2. stor. pred n. l. , metropola Tureckej riviéry. Za obdiv stojí monumentálny Hadriánov oblúk, minarety Kesik a Yivli z 1. stor. a hrad nad starým prístavom. Východne leží citrusovými hájmi obklopené letovisko Alanya, predtým pirátsky prístav. Zaujímavé je plážové mestečko Side, kde sa kedysi stretli Markus Antonius a Kleopatra.  Za zmienku stojí party-mestečko Patara, od Antalye vzdialené niekoľko sto kilometrov na juhovýchod;.

Bodrum – pulzujúce najkrajšie turecké mesto v južnom Egejskom mori. Hlavnými aktivitami sú plávanie, šnorchlovanie a potápanie. Neutíchajúca party. Ak chcete  kľud a ticho, do Bodrumu necestujte!

Polostrov Gallipoli -  strategické miesto - kľúč k Istanbulu, miesto mnohých historických bitiek, dnes pokojná oblasť pokrytá kríkmi, píniami a farmárskymi políčkami;

Harran – jedno z najstarších obývaných miest na zemi, vyzerá staro, nebudete sa čudovať, že jedným z prvých obyvateľov bol biblický prorok Abrahám;

Devrentské údolie – jedno z najkrajších vulkanických údolí Kapadokie;

Efez – rodisko kultu bohyne Diany, jedno z najväčších a najlepšie reštaurovaných archeologických nálezísk Turecka, kde kedysi stával Artemidin chrám – jeden zo siedmych divov sveta;

Arara -  miesto pristátia bájnej Noemovej archy. Treky okolo hory sú povolené, na výstup je potrebné získať špeciálne povolenie a sprievodcu. O jeho vydanie je potrebné žiadať so 45 dňovým predstihom;

Safranoblu – úžasná kolekcia starých otomanských domov porovnateľná s Florenciou; 

Trója – ruiny starej Tróje nie sú také monumentálne ako v Efeze, ale každý, kto počul o Homérovej Iliade, ich musí vidieť.Streda, 27. september. 2023. Meniny má Cyprián, Damián.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa