Ukrajina

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: Predkovia pochádzajú zo skupiny Indoeurópanov, ktorí sa usadili vo Východnej Európe. Staroukrajinci udržiavali obchodné a kultúrne kontakty so starovekými gréckymi mestskými štátmi a kolóniami na južnom pobreží Krymu v 7. - 6. storočí pred n. l. Koncom 10. storočia sa Kyjev stal hlavným mestom Kyjevskej Rusi. V 13. storočí bola Kyjevská Rus vystavená devastujúcim nájazdom Mongolov, pričom ju oslabovali vnútorné spory miestnych panovníkov súperiacich o moc. Značná časť Ukrajiny sa neskôr dostala pod nadvládu Litovského veľkovojvodstva, ale zachovala si veľa čŕt svojej pôvodnej kultúry.

Úradným jazykom v Litovsku v 15. storočí bola staroukrajinčina a mesto Kyjev získalo štatút slobodného mesta, ktorý mu zaručil Magdeburgský zákon. V polovici 17. storočia, po období vojen za nezávislosť, si Ukrajina pod vedením kozáka Bohdana Chmelnického opäť vybojovala nezávislosť. V roku 1654 bol kozácky líder pod hrozbou blížiacej sa invázie z Turecka a Poľska nútený podpísať s Ruskom dohodu, prostredníctvom ktorej sa Ukrajina dostala pod ochranu ruského cára. Koncom 18. storočia bolo územie dnešnej Ukrajiny rozdelené medzi Rusko a Rakúsko.

Prelom 19. a 20. storočia sa vyznačoval búrlivou aktivitou národnooslobodzovacieho hnutia. Prvá svetová vojna zdvihla vlnu revolúcii, ktorých výsledkom bol kolaps monarchií. 22. januára 1918 bol vyhlásený suverénny štát, Ukrajinská ľudová republika, ktorá sa v roku 1922 stala súčasťou ZSSR. Tridsiate roky boli obdobím drvivého hladomoru, ktorý zapríčinil smrť minimálne 7 miliónov ľudí. Stovky tisíc intelektuálov a iných odporcov režimu boli buď zavraždení Stalinovými popravnými čatami alebo poslaní do vyhnanstva na Sibír.

Druhá svetová vojna zasiahla Ukrajinu, spomedzi ostatných krajín Sovietskeho zväzu, najtragickejšie. Na fronte zomreli tri milióny Ukrajincov a päť miliónov zahynulo v oblastiach okupovaných nacistami. Po vojne sa Ukrajina stala pomerne vybudovanou priemyselnou a poľnohospodárskou krajinou. Disidenti a ukrajinskí nacionalisti však boli do roku 1985 naďalej väznení, súdení a vysielaní do pracovných táborov.

Osemdesiate roky boli obdobím rastu národného povedomia a sociálnych nepokojov. Po rozpade ZSSR získala Ukrajina v r. 1991 nezávislosť. V 90. rokoch sa krajina zmietala v korupčných aférach, problémy mala aj s dodržiavaním občianskych slobôd. Koncom roka 2004 pokojné masové protesty tzv. Oranžovej revolúcie na čele Viktorom Juščenkom viedli k slobodným voľbám a nastoleniu vlády, ktorá je na ceste k demokracii a prosperite.

Bezpečnost. riziká: Bezpečnostná situácia na Ukrajine je stabilizovaná, aj keď všeobecná kriminalita dosahuje veľké čísla. Pre neprehľadnosť colných predpisov sa môžete stretnúť s rôznymi interpretáciami, často s cieľom získania úplatku. Pozor na osobné doklady, ktoré sú žiadaným obchodným artiklom.

Oblasti  nachádzajúce sa v západnej časti  Ukrajiny sú z hľadiska turizmu bezpečné.
Napätá situácia, ktorá je na východe krajiny sa tu odzrkadľuje už len v podobe zvýšeného počtu  presťahovalcov -   rodín, ktoré sa presťahovali z problematických oblastí a našli v západnej časti Ukrajiny svoj nový domov. Občasné provokácie vyskytujúce sa v týchto oblastiach nie sú pre turistov nebezpečné. Neodporúča sa však zúčastňovať akých koľvek zhromaždení a je potrebné dodržiavať štandardné bezpečnostné pravidlá. Z bezpečnostných incidentov sa občasne vyskytujú najmä drobné krádeže (osobných dokladov a finančných prostriedkov).  (zdroj: https://www.mzv.sk)

Zdravotníctvo: Bežne dostupné sú štátne lekárske zariadenia, kde je však kvalita starostlivosti a materiálneho vybavenia skromnejšia. Sú aj súkromné zdravotnícke zariadenia za priamu úhradu, (min. 100 USD na lôžko/deň). Kvalita pitnej vody je absolútne nevyhovujúca (neodporúča sa ju konzumovať ani po prevarení – znečistené spodné vody v dôsledku nevyhovujúceho systému kanalizácie veľkých miest na Dnepre a Černobyľskej katastrofy, taktiež kvalita potrubia nezodpovedá základným hygienickým normám SR – často tečie hrdzavá voda).

Internet (.ua): https://www.ukraine.com, www.traveltoukraine.org/

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Ak pochádzate s ukrajinského mesta Ass, anglicky hovoriacej osobe radšej nehovorte, odkiaľ ste.
Utorok, 22. september. 2020. Meniny má Móric.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa