Venezuela

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: Územie dnešnej Venezuely objavil v roku 1498 Krištof Kolumbus. V roku 1500 začala španielska kolonizácia, ktorá trvala až do začiatku 19. storočia. V roku 1811 vyhlásil Národný kongres formálnu nezávislosť krajiny. Vojna za nezávislosť sa pod vedením Simona Bolívara rozšírila aj do okolitých krajín a viedla k vytvoreniu štátneho útvaru Veľká Kolumbia. Samostatná Venezuela vznikla v roku 1830 odtrhnutím od Veľkej Kolumbie. V roku 1864 bola ustanovená federatívna republika pod názvom Spojené štáty venezuelské.

Ťažba ropy v obrovskom meradle, ktorá započala v 20. rokoch minulého storočia, spôsobila zmenu ekonomickej štruktúry krajiny dovtedy zameranej hlavne na poľnohospodárstvo. Koniec diktatúry Juana Vicenta Gómeza v roku 1935 znamenal pre krajinu začiatok obdobia prechodu k demokracii. Táto etapa pokračovala až do násilného zvrhnutia prezidenta Rómula Gallegosa (november 1948) vojenským prevratom, v ktorého čele stát generál Marcos Pérez Jiménez.

V roku 1953 sa zmenil oficiálny názov štátu na Venezuelskú republiku. Vojenská diktatúra trvala až do roku 1958, kedy ľudové povstanie zvrhlo generála Jiméneza a v krajine sa obnovili demokratické slobody. V roku 1961 bola prijatá nová ústava. Politický vývoj v krajine určujú dve hlavné politické sily: sociálnodemokratická a kresťansko-demokratická strana, ktoré sa v závislosti od výsledkov volieb striedajú pri moci. Dňa 2. 2. 1989 nastúpil do funkcie prezidenta Carlos Andrés Pérez, zvolený v demokratických voľbách na obdobie piatich rokov. Po dvoch neúspešných pokusoch o vojenský prevrat vo februári a v novembri roku 1992 ho senát pred koncom jeho druhého funkčného obdobia pre finančné machinácie odvolal z úradu.

Ani napriek zložitej vnútropolitickej situácii nestratila Venezuela svoj medzinárodný kredit demokratickej krajiny a dôveru v ďalší rozvoj, predovšetkým zo strany USA.

Bezpečnost. riziká: Prírodné nebezpečenstvá: možné záplavy, periodické obdobia sucha. Vo všeobecnosti platí zásada dodržiavania štandardnej bezpečnosti. Odporúča sa vyhýbať okázalému obliekaniu a správaniu. Okradnutie a strata cestovného pasu sa hlási na "Policía técnica judicial". Potvrdenie o nahlásení straty pasu je potrebné predložiť pri odchode z krajiny. Letiská sú vybavené najmodernejšou technikou na odhaľovanie omamných a psychotropných látok. Platí zásada, že každý je osobne zodpovedný za svoju batožinu. Postihy za pašovanie drog sú prísne. Pri cestách do Venezuely je potrebné brať do úvahy aj politickú situáciu v krajine, môžu sa vyskytovať násilné manifestácie.

Zdravotníctvo: Zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni. Nie je možné počítať s ošetrením bez vopred vyplatenej hotovosti alebo preukázania medzinárodnej kreditnej karty. Povinné očkovanie proti niektorému ochoreniu pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje, ale odporúča sa očkovanie proti: žltačke, týfusu a žltej zimnici. Venezuela patrí medzi oblasti s výskytom malárie a preto je dobré sa pred cestou vybaviť príslušnými liekmi (antimalarikami) a repelentmi.

Internet: (.ve) www.venezuelatuya.comwww.venezuelaturistica.comhttps://www.think-venezuela.net/

Komunikácia: Telekom (nie), Orange (áno), O2 (nie)
Pondelok, 26. október. 2020. Meniny má Demeter.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa