Národné parky Pieniny a Malá Fatra si pripomínajú výročie vyhlásenia

2022-01-20 07:00:00 |   |    | 

Pieninský národný park (PIENAP) si v týchto dňoch pripomína už 55. výročie svojho vzniku, územie Malej Fatry je národným parkom 34 rokov. 

Pieninský národný park (PIENAP) je najmenším slovenským národným parkom (NP) a vyhlásili ho v roku 1967. Vtedy bola jeho výmera 2125 hektárov, v súčasnosti sa štyri ochranné pásma PIENAP rozprestierajú na ploche takmer 3800 hektárov. "Cesta k vyhláseniu parku nebola jednoduchá a začala sa omnoho skôr. Jeho existencia je silne previazaná so vznikom prvého medzinárodného parku prírody v Európe, ktorý vznikol práve v Pieninách už v roku 1932, teda pred 90 rokmi," upozornil riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč.

Aktivita bola podľa neho úzko spätá s procesom prípravy NP v Tatrách, pričom Pieniny mali byť modelom pre budúci Tatranský národný park (TANAP). Proces narušila prvá svetová vojna, v povojnovom období bolo na Slovensku prioritou zabezpečiť ochranu Vysokých Tatier a v roku 1949 tak vznikol TANAP. Vznikol tak poradný zbor, ktorý sa začal zaoberať aj ochranou prírody Pienin.

"Z jeho iniciatívy vyšli návrhy na znovuobnovenie Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách, prípadne pre vznik NP. V roku 1957 bola prírodná rezervácia pričlenená k Správe TANAP," vysvetlil Kĺč s tým, že už v roku 1958 predstavil Milan Pacanovský projekt na vyhlásenie PIENAP. Oficiálne sa na ňom začalo pracovať až v roku 1962 a vyhlásili ho o päť rokov neskôr.

Za sídlo Správy PIENAP bol určený Červený Kláštor a park bol až do roku 1989 zaradený pod Správu TANAP iba ako ochranný obvod. "Až v roku 1990 sa Správa PIENAP v rámci organizačných štruktúr dostala na úroveň samostatného odboru a konečne od 1. januára 1995 zmenou zákona na úroveň ostatných národných parkov," doplnil riaditeľ Správy PIENAP.

Upozornil, že oba pieninské chránené územia mali v roku 1932 rovnakú štartovaciu pozíciu pri ochrane prírody i spoločný cieľ, napokon však šli každý svojou cestou. "Kompetencie a právna subjektivita v Poľsku viedla k prosperite a zároveň k ochrane územia ich NP, k zveľaďovaniu majetku štátu, zvyšovaniu zamestnanosti a ku skvalitňovaniu služieb pre turistov i domácich. Správa nášho NP zaraďovaním do rôznych organizačných štruktúr postupne stratila takmer všetky rozhodovacie kompetencie. Služby správy parku pre prírodu a verejnosť sú v porovnaní s poľským územím minimálne. Dokonca v novodobej histórii národný park prišiel o niekoľko strategických objektov vďaka roztrieštenosti kompetencií v území medzi viacero organizácií a ministerstiev," skonštatoval Kĺč.

Len nedávno schválená reforma národných parkov podľa neho posúva Slovensko v oblasti ochrany prírody do kruhu vyspelých krajín. Ide o historický medzník, ktorým sa aj PIENAP priblíži spravovaním územia tomu susednému, poľskému územiu, "a tak získa podobu, akú si zaslúži", uzatvára Kĺč.

 

Oslavujú aj v Malej Fatre

Národný park (NP) Malá Fatra si zas v utorok pripomenul 34 rokov od získania štatútu národného parku. Správa NP Malá Fatra o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Podľa pracovníčky pre environmentálnu výchovu v NP Malá Fatra Aleny Badurovej od roku 1949 na Slovensku postupne vyhlásili deväť národných parkov, Malá Fatra medzi ne patrí od roku 1988. "Radí sa medzi tretie najvyššie jadrové pohorie Slovenska a zároveň najzápadnejšie položené pohorie v rámci Karpát. Osobitosti tohto relatívne malého chráneného územia predstavujú svojrázne, veľmi zachovalé časti pohoria. V špecifických prírodných podmienkach sa tu vyvinuli endemity - druhy, ktorých výskyt je viazaný iba na toto územie," uviedla.

Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov zaradili územie národného parku do sústavy chránených území Natura 2000 ako Územie európskeho významu Malá Fatra a zároveň chránené vtáčie územie.

"Napriek skutočnosti, že Malá Fatra má už 34 rokov štatút národného parku, je potrebné upozorniť na fakt, že v súčasnosti prírodu tohto územia ovplyvňuje v čoraz väčšej miere nekontrolovaný rozvoj cestovného ruchu. Je na každom jednom z nás, aby sme sa vlastným konaním pričinili o ochranu a nedotknuteľnosť tohto malého, ale výnimočného územia," podotkla Badurová.

Zdieľať článok na Facebooku

Foto: Thinkstock, TASR
Zdroj: TASR

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Streda, 24. apríl. 2024. Meniny má Juraj.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa