Vláda schválila novelu leteckého zákona, upravuje povinnosti používateľov dronov

2024-03-20 10:00:00 |   |    | 

Ministerstvo dopravy by malo zriadiť register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre by mal viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý v stredu s pripomienkou schválila vláda.Spoločne so zriadením registrov rezort dopravy v zákone upravil aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone by takisto mala pribudnúť povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by prípadne bezpilotným leteckým systémom mohli spôsobiť.

"Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku," priblížilo ministerstvo dopravy v návrhu novely zákona. V novele zákona navrhujú aj úpravu základných požiadaviek na kluby alebo združenia leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov.

Upraviť sa má aj spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní nariadení zákon umožní nielen udeliť pokutu, ale aj na určitý čas zakázať činnosť. Priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom budú môcť objasňovať popri Dopravnom úrade aj orgány Policajného zboru, Vojenskej polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zaviesť by sa mal aj inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti.

V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená v leteckom zákone len čiastočne.

"Novou právnou úpravou sa zabezpečí, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva," uvádza sa v návrhu novely zákona.

Súčasťou navrhovaných legislatívnych zmien je aj čiastočné prevzatie stratégie ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel, ktorú vláda schválila ešte v januári 2022.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2024.

 

Zdieľať článok na Facebooku
Zdroj: TASR

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Utorok, 16. apríl. 2024. Meniny má Dana, Danica.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa