Kanada

01.01.2019 |   |    | 

O krajine

Dejiny: Francúzski a anglickí osadníci v priebehu 16. storočia vytvorili na východnom pobreží Kanady Nové Francúzsko a Nové Anglicko, ktoré boli ekonomicky závislé od obchodu s kožušinami a politicky od svojich materských krajín. Európska rivalita materských mocností nevyhnutne viedla aj k rivalite v novom svete a v roku 1759 po vojenských stretoch a páde Quebecu bola podpísaná Parížska zmluva, ktorá priznala všetky francúzske dŕžavy na dnešnom kanadskom území Angličanom, s výnimkou ostrovov St. Pierre a Miquelon. Po vyhlásení nezávislosti USA v roku 1776 mnohí Británii lojálni občania utiekli na sever. Zvýšený počet anglicky hovoriacich obyvateľov na území dnešnej Kanady viedol k vytvoreniu Hornej Kanady (terajšie Ontário) a Dolnej Kanady (terajší Quebec). V roku 1838 boli obe tieto kolónie zjednotené vytvoriac tak Provinciu Kanada (v jazyku indiánskeho kmeňa Mikmakov „Kanata“ znamenala „dedina“) s vlastnou vládou a minimálnou mierou autonómie v rámci Britského impéria. 1. júla 1867 boli Dolná Kanada, Horná Kanada, Nové Škótsko a Nový Brunswick zjednotené Zákonom o britskej Severnej Amerike, čím vzniklo Domínium Kanady. Tento deň sa zároveň považuje za deň vzniku Kanady a za hlavný štátny sviatok. Politický systém bol vytvorený podľa vzoru britského parlamentného systému a existuje dodnes.

Vznik nových provincií a rozširovanie Kanady šlo paralelne so silnejúcou imigračnou vlnou vrcholiacou v roku 1913. V roku 1982 podpísala Kanada s britskou korunou Ústavný zákon, ktorým sa stala aj formálne nezávislým štátom s právom vykonávať zmeny vo vlastnej ústave. Druhá polovica 20. storočia pre Kanadu znamenala aj opätovné otvorenie otázky jej národnej jednoty. Pretrvávajúca nespokojnosť s postavením Quebecu v rámci kanadskej konfederácie viedla k radikalizmu niektorých frankofónnych skupín obyvateľstva a násilným prejavom podpory osamostatnenia Quebecu. V roku 1968 bol z iniciatívy jedného z najznámejších a najpopulárnejších kanadských predsedov vlád P.E. Trudeaua prijatý Zákon o bilingvizme, ktorý uzákonil angličtinu a francúzštinu ako dva rovnocenné oficiálne jazyky Kanady. Spolu s osamostatňovaním od Veľkej Británie sa Kanada stávala aj sebavedomejším hráčom na medzinárodnej scéne. Stala sa silným podporovateľom OSN a mnohostrannosť sa stala hlavnou črtou jej zahraničnej politiky. Angažovanie v mierotvorných operáciách sa stalo jadrom aktivít Kanady vo svete. Ako jediná krajina na svete sa zúčastnila takmer všetkých.

Bezpečnost. riziká: Bezpečnosť v Kanade nie je zvyčajne problémom - násilný trestný čin nie je vážnym problémom ani v najväčších mestách a obmedzený je iba na konkrétne štvrte. Celková miera kriminality v kanadských mestách je naďalej nízka v porovnaní s väčšinou veľkostne podobných mestských oblastí v Spojených štátov a väčšinou zvyšku sveta. Miera zločinu je celkovo vyššia v západných provinciách, ako vo východnej Kanade, ale ešte vyšší je v oblastiach Yukon, na Severozápade a v Nunavut.

Zdravotníctvo: Lekárske ošetrenie a všetky služby súvisiace so zdravotným zabezpečením sú na poistnom základe. Lekári sú dostupní 24 hodín denne, ale treba sa preukázať zdravotným poistením. Cena liekov a ošetrenia je v niektorých prípadoch niekoľkonásobne vyššia ako v SR. Osoby, ktoré si v Kanade nehradia nemocenské poistenie a nemajú tzv. zdravotný preukaz (health card), sú povinné hradiť poplatky za ošetrenie a lieky v hotovosti. Tieto poplatky sú v prípade nepoistených pacientov niekedy viacnásobne vyššie ako tie, ktoré lekári účtujú poistencom. Nepoistení pacienti sú navyše nútení veľmi dlho čakať na ošetrenie, pretože lekári dávajú prednosť poisteným pacientom. Toto pochopiteľne neplatí v prípade vážneho ochorenia alebo úrazu.

Pred vycestovaním odporúčame urobiť si kópie cestovných dokladov, leteniek, zdravotných poistiek, cestovných lístkov, platobných šekov prípadne rodného listu, ktoré pri strate alebo odcudzení zjednodušia proces vybavovania formalít.
Stratu, alebo odcudzenie cestovného dokladu je nutné neodkladne nahlásiť na najbližšej policajnej stanici a požiadať konzulárnu službu o vydanie Náhradného cestovného dokladu, ktorý je možné použiť na jednorázovú cestu späť do SR.

Odporúčame zobrať si so sebou i niekoľko fotografií pasového rozmeru a základné alebo používané lieky spolu s letáčikom o účinných látkach liečiva.

Dôležité telefónne čísla: Polícia, záchranná služba a požiarnici: 911

Internet (.ca): www.slovakmontreal.com, https://www.canada.travel/

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)
Štvrtok, 24. september. 2020. Meniny má Ľuboš, Ľubor.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa