Tip na príjemný jesenný výlet: Cyklocesta Muštových barónov

06.09.2019 |   |    | 

Mostviertel je územie v Dolnom Rakúsku, v ktorom majú hrušky výsostné postavenie a ich spracovanie dlhoročnú rodinnú tradíciu. Vydajte sa s nami na cyklistickú trasu lemovanú alejami muštových hrušiek a spoznajte zaujímavosti v regióne Muštových barónov. 

CHARAKTERISTIKA CESTY

 

Trasa: Ardagger – Eurastfeld – Öhling – Ardagger

Dĺžka: 67 km

Kvalita ciest: prevažne asfaltové vedľajšie cesty

Premávka: intenzita premávky je takmer na celom úseku nízka alebo žiadna, na niektorých úsekoch cesty môže byť premávka hustejšia

Označenie cesty: fialová značka

Príchod vlakom: najbližšia železničná stanica so zastávkou pre diaľkové vlaky sa nachádza

v mestečku Amstetten, začiatok cyklistickej trasy v Ardagger Stifte je vzdialený od tejto  stanice asi 7,5 km, z toho je asi 2,5 km úsek do kopca

Príchod autom: výjazd z diaľnice na Amstetten-West, približne 3 km od začiatku trasy v Ardagger Stifte

Trasa začína na severe pri múzeu s obchodíkom a kaviarňou MostBirnHaus v mestečku Ardagger Stift a pokračuje na juh medzi obce Euratsfeld a Neuhofen. Vďaka nádhernému výhľadu na historickú krajinnú oblasť Mühlviertel na jednej strane, vrch Ötscher a Alpy na druhej strane ponúka táto cyklistická trasa neuveriteľný zážitok. Cesta vedie kopcovitou krajinou po prevažne asfaltovom povrchu s minimálnou premávkou a je veľmi dobre a prehľadne označená fialovou farbou s obrázkom klobúka muštového baróna.

Po príjazde do cieľa vás srdečne privítajú muštoví baróni, ktorí sa upísali udržiavaniu a rozvíjaniu muštovej kultúry. Ponúkajú chutné výrobky z ovocia a pozývajú na ochutnávku muštu a kulinárske špeciality. Napriek tomu, že je trasa prehľadne značená, sme si pre vás dovolili napísať sprievodcu s jej podrobným popisom, ktorý sme rozdelili na tri úseky. Takto určite nezablúdite.

 

Z Ardagger Stiftu do Euratsfeldu

Výbežok Východných Álp tiahnuci sa od údolia Donautal sa dostáva vďaka cyklotrasám v tomto regióne čoraz viac do pozornosti. Po prvom výstupe vás upúta výhľad na vrch Ötscher, potom nasleduje jazda z kopca do údolia obce Ybbs, druhý, avšak výrazne kratší výstup do Euratsfeldu. Tam začína pravé stúpanie a kopce. Ďalšie úseky cesty Muštových barónov sú už prevažne bez väčšieho stúpania. Na tento výlet sú ideálne cestné alebo crossové bicykle s rýchlejšími užšími plášťami.

Na rázcestí v Andragger zahnite doprava na výjazd z centra v smere Amstetten, hore do kopca popri Stifte a pokračujte po ceste do Ortschaft Hauersdorfu, cez potok do obce Viehdorf, kde je úžasný výhľad na hornatú krajinu s lesmi, lúkami a poľami a nekonečné aleje muštových hrušiek. Vo Viehdorfe na kruhovom objazde odbočte do stredu mesta, na ceste popri kostole sa držte naľavo a vedľa hostinca zamierte na výjazd z obce až sa dostanete na objazd. Na ďalšom rázcestí odbočte doprava – v obci Schiltdorf, 100 metrov za Tempo-50-zónou odbočte doprava na Güterweg Sippenberg. Pri jasnom počasí je odtiaľ nádherný výhľad na vrch Ötscher a Východné Alpy. V obci Sippenberg, približne po 500 m, sa dostanete na čiastočne spevnenú cestu, ktorá vedie dolu kopcom cez lúku a les, po výjazde z lesa zahnite vpravo, nasleduje rovný úsek a potom výstup z údolia do obce Obernhof, klasickej sedliackej mostviertelskej dedinky a opäť do údolia, prejazdom cez diaľnicu. Tu si užite pekný výhľad na zámok Seisenegg v idylickej krajine a pokračujte najskôr v smere na Amstetten.

Na prvej križovatke odbočte na obec Seisenegg priamo v smere Hart a cez železničný podjazd sa dostanete na špirálovitú hlavnú cestu. Po prejdení asi 50-tich metrov cez frekventovanú cestu „Bundesstraße 1“ zabočte doľava na začiatok obce Matzendorf, pokračujte vpravo. Na križovatke na konci obce choďte rovno a v Leutzmannsdorfe zabočte ostro doprava, na T-križovatke choďte doľava a prejdite ponad rieku Ybbs a cez ďalší most, ďalej pokračujte doľava na smer Ferschnitz, potom na pravú odbočku vedúcu medzi riekou Ybbs a mlynským potokom, kde je najkrajší úsek vôbec. Pri mlyne zabočte doprava, tu začína ťažký výstup do Oberumbergu, kde nasleduje rovný úsek do škôlky s muštovými hruškami. Na priečnej ceste zabočte doľava, na ďalšej vidlicovej križovatke pokračujte v smere Senftenegg a pri muštárni Zeilinger zabočte doprava a ďalej pokračujte na Obergafring, kde nasleduje „stupák“ do Euratsfeldu.

 

Z Euratsfeldu do Mauer-Öhlingu

Prvá polovica tejto etapy leží na úpätí Východných Álp a ponúka očarujúce výhľady. Druhá polovica vedie cez niekoľko sedliackych dedín, popri rieke Ybbs okolo Ulmerfeldu a Mauer-Öhlingu. Na rázcestí v Euratsfeld zabočte doľava na smer Neuhofen, na prvej rozdvojke za obcou sa držte vpravo a pokračujte po označenej ceste Ostarrichiweg, kde sú pekné horské svahy s lesnými úsekmi, ktoré sa striedajú so škôlkami na pestovanie muštových hrušiek.

Cesta pokračuje ponad niekoľko naprieč tečúcich potokov s krátkymi úsekmi cez údolie, stúpajúc na západ k obci Stelzberg, a tesne pri muštových hruškách na vrchole v Panhalme pokračujte rovno. Tu sa nachádza neobyčajný strom muštovej hrušky s ohnutým kmeňom a úžasné výhľady na pahorky Východných Álp. Ďalej smerom do údolia, na ďalšom rázcestí pokračujte cez nadjazd ponad potok, zahnite vpravo a pred muštárňou pri ceste Kothmühle zabočte ostro doprava, nasleduje krátke stúpanie, potom klesanie a potom opäť stúpanie do obce Trautmannsberg. Tu pokračujte rovno do Prebersdorfu, kde je kamenná socha a Námestie zabudnutého národa.

Naľavo od pamätníka pokračujte rovno do Neuhofenu. Na hlavnej ceste choďte rovno, na ďalšom rázcestí odbočte doprava v smere Ulmerfeld. Na ďalšej križovatke odbočte doprava, potom po 250 metroch odbočte doľava a pokračujte pozdĺž označenej cesty Milleniumsweg. V Hömbachu zabočte doľava a pri najbližšej  možnosti odbočte doprava na asfaltovú cestu v smere Winklarn, kde približne po 600 metroch zahnite na vedľajšiu cestu v smere Tanngraben. Na nasledujúcom rázcestí odbočte doľava na Ulmerfeld a pokračujte cez obec po ceste č. 123 a na výjazde prejdite krížom na Bundestraße 121. Pri budove Ostarrichickej kliniky zabočte doľava a pokračujte cez podjazd pod diaľnicou do centra Mauer a ďalej do Öhlingu.

 

Z Mauer- Öhlingu do Ardagger-Stiftu

Záverečná etapa opäť ponúka nádherné výhľady na krajinu muštových barónov. Výhľad na hornatý svet Mostviertlu, na juhu lemovaný výbežkami Východných Álp, či výhľady na k Dunaju sa zvažujúce svahy a vrchy. Prvá polovica cesty je náročnejšia a dá zabrať vašim lýtkam. Odmenou za túto námahu vám nebude len nasledovná jazda v údolí, ale aj krásna scenéria tvorená rozličnými odrodami muštových hrušiek. V centre obce Öhling zabočte doprava na ulicu Amstettner a tu zabočte doľava na kruhový objazd.

Pokračujte na ulicu v smere B1, pred koncom obce zabočte doľava na obec Hörsdorf a pri pamätnej tabuli zabočte doľava. Tu nasleduje úsek stúpania do obce Flachsberg, kde sa vám na vrchole naskytne za pekného počasia nádherný výhľad na Východné Alpy. Pokračujte do obce Flachsberg, prejdite rovno cez cestu B1 a odbočte doľava pri neprehliadnuteľnej firemnej budove a pokračujte cez podjazd pod diaľnicu. Nasleduje krátke strmé klesanie, ktoré končí na rázcestí pred Oberzeillernom. Aj tu cestu lemujú mladé stromčeky muštových hrušiek.

Prídete do obce Zeillern, kde na konci zabočte doľava v smere Empfing. Tu cesta križuje na viacerých miestach potok Zeitelbach. Je to idylický úsek – potok lemuje lesný mladý porast, stromy muštových hrušiek, polia za statkami a lesné cestičky. V obci Empfing na rázcestí zabočte doprava, nasleduje ťažké stúpanie do Stephanshart. Tu, pred budovou školy postavenej v modernom štýle, odbočte doprava a po 30-tich metroch odbočte doľava na Pfaffenberg a pokračujte doľava do údolia a ďalej po moste do centra obce Ardagger Stift.

 

URČITE NAVŠTÍVTE

 

Mostbirnhaus v Ardagger-Stift
Ak na začiatku trasy navštívite zážitkový svet v krásnom mostviertelskom prostredí lemovanom muštovými hruškami, ani sa vám nebude chcieť pokračovať v ceste ďalej. Areál
je stelesnením oddychu a zážitkom pre všetky zmysly. Budete mať možnosť navštíviť škôlky
na pestovanie muštových hrušiek a priamo na mieste vidieť výrobu muštu a ochutnať ho.
Malý obchodík ponúka produkty od zhruba 30 lokálnych producentov štiav a alkoholu
s možnosťou ich zakúpenia. Nechýbajú knihy, košíky, suveníry a iné milé predmety
na pamiatku. Nájdete tu zábavné atrakcie, informácie a občerstvenie na jednom mieste pre
deti aj dospelých. Navštívte aj jedinečné detské zážitkové ihrisko Bartl´s Birnengarten.
Otváracie hodiny: utorok až nedeľa, od 10.00 do 18.00
office@mostbirnhaus.at
www.mostbirnhaus.at

Stiftskirche v Ardagger-Stift
Múzeum skla Margarethenfenster predstavuje najstaršie dielo maľby na sklo v románskom
štýle z roku 1237 v Európe. Ďalšie kultúrne skvosty ako románska stĺpová krypta pod vysokým chórom s veľmi dobre zachovanou krížovou chodbou.

Viehdorf zámok
Idylický zámok z 13. a 14. storočia, súčasný vzhľad je ovplyvnený predovšetkým 17. storočím.
Prehliadky: skupiny od 10 osôb (vstup: dospelí 4 €, deti 2 €) od 1. mája do 30.
septembra. Je potrebné sa dopredu ohlásiť.

Farský kostol St. Michael v Euratsfelde
Trojloďový gotický halový kostol s piatimi gotickými sklenými oknami z 15. storočia, oltárny obraz od Kremsera Schmidta, jedného z najdôležitejších maliarov Rakúska z obdobia baroka a rokoka. Perbersdorf.

Námestie zabudnutého národa - Platz der vergesenen Völker
Malý Stonehenge Mostviertelu. Kamenné sochy od Miguela Horna môžu slúžiť ako motivácia na zamyslenie sa nad pokojným spolunažívaním národa; nechýba: schéma kráľovskej cesty
Königshufenweg (v roku 996 daroval cisár Otto III. freisingerskému biskupovi statky v rozlohe 30-tich kráľovských siah v okolí obce Niuvanhova, ktorá ležala v rakúskom vojvodstve).

Kráľovská cesta Königshufenweg so zážitkovými miestami
Zážitková turistická cesta ako priestor na načerpanie síl, hru a náuku pre všetky vekové kategórie, rozličné stanice ako miesta na oddych, napr. zážitková záhrada Elemente- Erlebnisgärten, záhrada Luft/Klanggarten na Sonntagbergu a pod.

Mostland turistická cesta „Zeillerner Mostweg“
Dokumentuje umenie výroby muštu, je dlhá 7 kilometrov a vedie popri idylických sedliackych
dvoroch, muštárňach, v ktorých ste srdečne vítaní, a cez nádhernú kopcovitú krajinu.
tel.: +43 7472 655 01.

 

TIPY NA UBYTOVANIE

 

Ardagger Stift
Schaubrennerei & Heuriger Hauer
s prehliadkou páleníc, koštovkou muštu a ponukou muštových barónov,
Hauersdorf 114, 3300 Amstetten,
www.landhaus-stift-ardagger.at

Euratsfeld
Muštoví baróni z Pollenbergu muštáreň Mostheuriger Zeilinger so zimnou záhradou a domácimi zvieratami s možnosťou osobného kontaktu.
Pollenberg 3, 3324 Euratsfeld,
tel.: +43 7474 247
www.most-zeilinger.at

Neuhofen
Muštáreň a reštaurácia Perbersdorfer Heuriger und Gasthof má rybník na plávanie, saunu, malé múzeum motoriek a veľa možností na prenocovanie.
Perbersdorf 14, 3364 Neuhofen,
tel.: +43 7475 527 18
www.perbersdorf.at

Winklarn
Muštáreň Schirlbauer ponúka ihrisko, trampolínu, streľbu z luku, ihrisko na plážový volejbal.
Schiselhof 1, 3300 Winklarn,
tel.: +43 7472 669 57
www.pihringer.at

 

Zdielať článok na Facebooku

Foto: Martin Matula
Zdroj: Zdroj: Ivana B.

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Streda, 12. august. 2020. Meniny má Darina.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa