Čína

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Čínska ľudová republika
Hlavné mesto: Peking, angl. Beijing, (fon. Pej-ťing)
Rozloha: 9 597 000 km2
Počet obyvateľov: 1 403 500 365 (2016)
Štátne zriadenie: republika
Geografická poloha: východná Ázia.
Ubytovanie: Rezervujte si ubytovanie v Pekingu online
Časové pásmo: Slovensko +6 hod.
Podnebie:

kontinentálne až subarktické s extrémne nízkymi teplotami na severe, suché na severovýchode, na juhovýchode a v južnej časti centrálnej oblasti teplé subtropické, priemerná teplota v Pekingu -5°C v januári a 26°C v júli

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V PEKINGU

Mena:

Čínsky juan (CNY)

Jazyky: čínština, čuanština, mongolčina, ujgurčina, tibetština, kantončina
Správne členenie: 31 provincií, 5 autonómnych oblastí, 4 mestá pod priamou správou (Peking, Šanghaj, Tianjin a Chongqing), 3 osobitné administratívne oblasti (Hongkong, Macao, Taiwan)
Národnost. zloženie: Chanovia, t.j. Číňania (93 %), 56 ďalších národností
Náboženstvo: ateisti (61%), taoisti (26%), budhizmus (6%), islam (2 %)
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo  Čínskej republiky v SR
Jančova 8b, 811 02  Bratislava
Telefón: +421 2 6280 4291 
Fax: +421 2 6280 4291
E-mail: cinska.ambasada@gmail.com

Veľvyslanectvo SR v Pekingu
Embassy of the Slovak Republic
Ri Tan Lu, Jianguomen Wai, Peking (Beijing) 100600, Čínska ľudová republika (China)
Tel.: +86 10 6532 1530, +86 10 6532 1531
Mobil (pohotovostný): +86 139 1179 2084
Fax: +86 10 6532 4814
E-mail: emb.beijing@mzv.sk
Internet: https://www.mzv.sk/peking

Generálny konzulát SR v Šanghaji  
1375 Huaihai Central Road, Shanghai  
Telefón: +86 21 6431 4205
Mobil (pohotovostný): +86 136 4190 3630
Fax: +86 21 6471 3604
E-mail: cg.shanghai@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/cgshanghai

Colné predpisy a víza:

Na územie ČĽR môže vstupovať občan Slovenskej republiky, ktorý má platný cestovný pas a platné vízum.

Platnosť cestovného pasu musí byť najmenej o 6 mesiacov dlhšia ako je predpokladaný termín opustenia územia Číny. Držitelia cestovných pasov musia mať udelené vízum, ktoré je možné získať na Veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave. Žiadateľ k žiadosti o krátkodobé vízum je povinný predložiť nasledovné doklady: platný cestovný doklad, vyplnenú žiadosť a dve fotografie, predloženie dokladov potvrdzujúcich účel návštevy; v prípade individuálnej turistiky môže byť vyžadované predloženie dokladu o zabezpečení finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom v ČĽR.

Pri vstupe na územie pevninskej Číny je cudzinec povinný vyplniť formulár "Arrival card" a zároveň aj formulár o zdravotnom stave "Quarantine Declaration Form on Entry". Hotely a ubytovacie zariadenia registrujú cudzincov automaticky na základe predloženého cestovného dokladu s platným vízom alebo na základe povolenia na dlhodobý pobyt v ČĽR.

Pri výstupe z krajiny sa platí letiskový poplatok vo výške 90 CNY (RMB).

Vycestovanie do Hongkongu alebo Macao sa považuje za opustenie územia pevninskej Číny a na hraniciach s týmito samostatnými administratívnymi oblasťami je pasová a colná kontrola osôb. Osoby prichádzajúce z územia pevninskej Číny do Hongkongu a Macaa, ktoré sa plánujú vrátiť naspäť na územie pevninskej Číny, musia mať udelené  obojstranné vízum. Toto vízum musí byť získané na území ČĽR. V prípade, že turista nemá udelené obojstranné vízum, musí na spiatočnú cestu do ČĽR požiadať o vízum na konzulárnom úrade Ministerstva zahraničných vecí ČĽR v Hongkongu alebo Macau prostredníctvom pobočiek turistických kancelárií China Travel Service. Vízum pre slovenských občanov je udeľované bezplatne.
Vízum je tiež možné získať na hranici medzi Hongkongom a mestom Shenzhen, ktoré patrí k pevninskej Číne, na základe ktorého je možné zotrvať na území ČĽR maximálne 5 dní.

Cestné hraničné priechody sú pre cudzincov dostupné na hraniciach s Pakistanom, Kirgizskom, Kazachstanom a medzi Tibetom a Nepálom. Chýbajúce vízum môže byť dôvodom pre udelenie pokuty až do výšky 1000 USD.

Po príchode na územie Čínskej ľudovej republiky je možné požiadať o predĺženie víz a žiadosť sa predkladá na polícii Entry and Exit Administration for Foreigners – v Pekingu alebo v príslušnom hlavnom meste provincie. Žiadosti o predĺženie víza je potrebné predložiť minimálne 5 pracovných dní pred uplynutím platnosti pôvodného víza. V prípade vypršania platnosti víza je držiteľ preexpirovaného víza povinný zaplatiť pokutu až do výšky 500 CNY za každý deň neplatnosti víza, maximálne do výšky 5000 CNY. Žiadosti o dlhodobý pobyt je možné podávať iba na Veľvyslanectvách Čínskej ľudovej republiky v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: Jedna z najstarších civilizácií na svete, najstaršie nálezy predchodcov človeka na jej území sú staré 1 a pol milióna rokov. Aj keď sa začiatky prvých štátnych útvarov datujú do obdobia tretieho tisícročia pred n. l., pre formovanie čínskeho etnika sú dôležité centralizované štáty, ktoré ovládli dynastie Čchin ( odtiaľ názov Čína) a Chan v treťom storočí pred n. l. – územie patriace Číne už malo takmer dnešné rozmery.

Na krátke bdobie v 13. storočí sa stala Čína súčasťou Mongolskej ríše, inak pod nadvládou jednotlivých dynastií. V 19. stor. silnie expanzia európskych mocností a Japonska. V r. 1912 bola zvrhnutá dynastia Čching a vyhlásená Čínska republika. Do r. 1928 bola krajina rozdelená na dva súperiace územné celky, zjednotené Čankajškom – vodcom Národnej strany Kuomitang, ktorá súperila s komunistami vedenými Mao Ce-tungom (občianska vojna).

V r. 1932 – 1945 japonská okupácia severovýchodnej Číny. Proti Japoncom sa však obidvaja rivali Mao a Čankajšek spojili v spoločnom odpore. Po druhej svetovej vojne sa občianska vojna obnovila; skončila víťazstvom komunistov v r. 1949, kedy bola založená Čínska ľudová republika. Priaznivci Kuomitangu odišli na ostrov Tajwan. Čína v 50. rokoch obsadila Tibet a krvavo potlačila odpor domáceho obyvateľstva. Za tzv. kultúrnej revolúcie bola zničená väčšina kultúrnych pamiatok a chrámov.

V roku 1989 bola krvavo potlačená študentská demonštrácia na námestí Nebeského pokoja. Silnejúce demokratizačné snahy sú aj naďalej potlačované komunistickým režimom.

Bezpečnost. riziká: Pri ubytovaní v hotelovom zariadení je cudzinec povinný preukázať sa cestovným pasom, rovnako ako pri kúpe cestovných lístkov na všetky druhy dopravných prostriedkov, a tiež pri výmene valút v banke.

Uvoľnenie politickej a spoločenskej situácie v posledných rokoch prináša aj negatíva ako sú: nárast kriminality, požívania narkotík, prostitúcie, ale aj okrádanie zahraničných turistov. Zahraničným turistom sa väčšinou odcudzujú osobné doklady, finančné prostriedky a cenné predmety.

V Číne sa voda z verejnej vodovodnej siete používa na úžitkové účely a na varenie, avšak ako pitnú vodu sa odporúča používať prevarenú vodu alebo vodu dodávanú v bareloch či v originálnom balení vo fľašiach predávaných v maloobchodnej sieti. Vodu na území Tibetu a iných vysokohorských provinciách sa neodporúča používať ako pitnú, pokiaľ nie sú k dispozícii špeciálne filtrovacie zariadenia.

Za pašovanie alebo výrobu narkotík a za pašovanie vzácnych druhov fauny môže byť uložený trest smrti.

Zdravotníctvo: Cudzinci, ktorí do ČĽR prichádzajú z oblastí, v ktorých sa vyskytuje žltá zimnica, sú povinní predložiť potvrdenie o očkovaní proti tejto chorobe. Cudzincom, ktorí sú nositeľmi vírusu HIV, trpia pohlavnou chorobou, leprou, duševnou poruchou alebo otvorenou pľúcnou tuberkulózou nie je umožnený vstup na územie ČĽR. Od turistu sa nevyžaduje predloženie očkovacieho preukazu, ale v prípade, že daná osoba prichádza z územia, ktoré je na zozname krajín ohrozených chorobami, ktorý vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), potom musí táto osoba povinne predložiť očkovací preukaz.

V ČĽR sa na mnohých miestach vyskytuje hepatitída typu A i B, tuberkulóza a rýchle sa zvyšuje počet osôb nakazených vírusom HIV. Pred vstupom na územie Číny sa odporúča, aby cestujúci bol zaočkovaný hlavne proti hepatitíde typu A. Sporadicky sa objavujú aj informácie o výskyte cholery. Na území Číny južne od 25. rovnobežky hrozí nebezpečenstvo nákazy maláriou a tropickou horúčkou.

V roku 2003 sa rozšírila na celom území ČĽR choroba SARS (ťažké akútne respiračné ochorenie), na ktorú zomrelo niekoľko stoviek osôb. V súčasnosti však nie je zistený pôvod ani spôsob šírenia nákazy a nebola zatiaľ objavená efektívna vakcína proti nákaze.

V Číne sa neuznávajú zahraničné zdravotné poistky, ani poistky uzavreté medzinárodnými poisťovacími spoločnosťami. Odporúčame preto pred uzavretím zdravotnej poistky pri ceste do ČĽR sa riadne oboznámiť s podmienkami poistenia a predovšetkým s možnosťami uplatnenia v ČĽR. Platí zásada, že cudzinec musí platiť za poskytnuté zdravotnícke služby v hotovosti. Na základe predložených dokladov je možné preplatenie nákladov uhradených v hotovosti za použité zdravotnícke služby uplatniť v zdravotnej poisťovni na území Slovenska. Zdravotné poistenie v ČĽR nie je povinné, avšak pri vnútroštátnych letoch je zdravotná poistka automaticky zahrnutá ako príplatok k cestovnému lístku. Zdravotnícka starostlivosť v čínskych zdravotníckych zariadeniach vo všeobecnosti nie je na vysokej úrovni, preto sa v prípade potreby odporúča návšteva medzinárodných zdravotníckych zariadení. MZV SR odporúča nasledovné zdravotnícke zariadenia:

SINO-JAPANESE FRIENDSHIP HOSPITAL
2 Yinghuayuan E St
Chaoyang Qu
Peking (Beijing)
Čínska ľudová republika
Tel.: +86 10 8420 5288

INTERNATIONAL MEDICAL CENTER
Lufthansa Business Center, No. 50 Liangmaqiao Rd, Chaoyang
Peking (Beijing)
Čínska ľudová republika
Tel.: 86-10-64651561/2/, Fax: 86-10-64622081
Pobočky sa nachádzajú v ďalších čínskych mestách - Šanghaj, Guangdong, Tianjin.

Internet (.cn): www.travelchinaguide.com, www.orientaltravel.com, www.chinatravel.com, www.travel-himalayas.com, www.tibettour.org

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky:  Najviac používateľov na svete a jeden z najprepracovanejších systémov cenzúry. Takto vyzerá čínsky internet. Napriek tomu, že vláda už zablokovala tisíce „nevhodných“ stránok, v týchto dňoch zašla ešte ďalej. Miestnu koncovku .cn si už nebudú môcť zaregistrovať fyzické osoby. Tie budú odkázané na koncovky ako .com, či .net. Viacerí prominentní bloggeri si ich zo strachu pred zrušením už registrovali. Podobne ako predošlé regulačné opatrenia, pre ktoré sa na čiernu listinu zakázaných stránok na nejaký čas dostal okrem iných Google, Facebook či Twitter, aj toto vláda odôvodňuje potrebou chrániť svojich občanov pred nevhodným obsahom, najmä pornografiou. V jej sieti často končia aj zahraničné spravodajské stránky, tradičným tabu bývajú témy ako životné prostredie, Tibet, Taiwan, ľudské práva či nepokoje v Urumči...

Doprava

Autom: Čína vo všeobecnosti nerozpoznáva medzinárodné vodičské preukazy a neumožňuje cudzincom v krajine jazdiť bez čínskej licencie. Pri prenájme auta je možné prenajať si aj vodiča, čo je asi najlepší spôsob, ako v Číne cestovať autom. Jazda v Číne sa totižto neodporúča, ak nie ste zvyknutí na chaotické jazdné podmienky. V oblastiach, v ktorých je pravdepodobný výskyt turistov, sú znaky uvedené dvojjazyčne - v čínštine, aj angličtine. Jazdí sa po pravej strane

Autobusom: Cestovanie verejnými alebo diaľkovými autobusmi je lacné a ideálne pre dopravu v meste a na prepravu na krátke vzdialenosti. Niektoré veľké mestá, ako je napríklad Peking alebo Hangzhou, majú hlavné trasy uvedené v anglickom jazyku. Cestovné náklady sú zvyčajne 1¥ až 3¥  alebo viac, ak cestujete na predmestie. Väčšina autobusov má vnútri vedľa šoféra kovovú pokladničku, do ktorej môžete vložiť peniaze za cestovné. Na dlhších tratiach je dirigent, ktorý cestovné zbiera, vydáva lístky a rozmiena peniaze.

Vlakom: Do Číny sa dá vlakom dostať z mnohých susedných krajín, ako aj z Európy. Pri ceste z Európy, resp. Ruska, môžete využiť dve linky, ktoré premávajú na transsibírskej železnici (transmongolská a transmandurská) medzi Moskvou a Pekingom, so zastávkami v rôznych ďalších ruských mestách. Cestovanie vlakom je pre samotných Číňanov hlavným spôsobom prepravy na veľké vzdialenosti, pretože vlaky majú rozsiahlú sieť trás, ktoré pokrývajú väčšinu krajiny. Čína má najväčšiu sieť vysokorýchlostných železníc na svete a expanzia pokračuje v rýchlom tempe. Vlaky sú nazývané CRH a čísla jednotlivých vlakov majú prednázov "G", "C" alebo "D". Odchody sú presne a na výber je niekoľko tried. Odporúča sa však cestovať prvou triedou. Na rozdiel od staníc v iných krajinách, fungujú čínske vlakové stanice podobne ako letisko. Brány sa zatvárajú pár minút pred odchodom, preto sa nespoliehajte na príchod na stanicu na poslednú chvíľu. Doraziť by ste mali aspoň 20 minút vopred.

Letecky: Medzi hlavné letecké medzinárodné brány patria Peking, Šanghaj a Guangzhou. Letenky sú drahé a je pomerne ťažké zohnať ich v období čínskeho nového roka, čínskych "zlatých týždňov" a školských prázdnin. Čína je obrovská krajina, takže rozhodne zvážte domáce lety, ak nechcete stráviť pár dní vo vlaku alebo na ceste. Čína má veľa vnútroštátnych letov spájajúcich všetky veľké mestá a turistické destinácie. Využiť môžete jedného z troch štátnych medzinárodných dopravcov: Air China, China Southern a China Eastern, ako aj regionálne letecké spoločnosti vrátane spoločnosti Hainan Airlines, Shenzhen Airlines, Sichuan Airlines a Shanghai Airlines.

Taxíkom: Taxíky, po čínsky nazývané "deg-see“, sú bežne používané a cenovo dostupné. Dávajte si ale pozor na taxikárov, ktorí stoja čakajúc na naivných cestujúcich vo vnútri alebo tesne za terminálmi a železničnými stanicami. Zvyčajne vám budú účtovať 2 alebo 3 krát viac, ako by ste za cestu bežne zaplatili. Poplatok za taxík je zvyčajne zaokrúhľovaný na celé číslo. Ak je teda hodnota na merači napríklad 13,5¥ alebo 14,4¥, zaplatíte 14¥. Nájdenie taxíka počas špičky môže byť trochu ťažšie a o to viac, ak prší.

Metrom: Väčšina veľkých miest v Číne má systémy metra, ktoré je moderné, čisté a obľúbené u miestnych obyvateľov. Peking a Šanghaj majú dokonca niektoré z najrušnejších systémov metra na svete. V špičke bývajú mimoriadne preplnené. Vo vagónoch je zvyčajne signalizácia súčasne v čínštine aj angličtine. Vzhľadom na rýchlu mieru zmien v uplynulých rokoch môžu byť mnohé mapy (najmä anglické verzie) zastarané. Stanice metra majú často pred turniketmi bezpečnostné kontroly, kde musíte prejsť cez röntgenové skenery. Stanice majú tendenciu mať viacero východov s označeniami ako Exit A, B, C1 alebo C2 ale na mapách nájdete každý výjazd jasne označený.

Musíte vidieť

Peking (Beijing) - Zakázané mesto - palác posledných čínskych cisárov; pre obrovské množstvo návštevníkov sa oplatí prísť hneď po otvorení cca. 10.00 hod. Letný palác dynastie Qing obklopený jazerom a  cisárskou záhradou;

Čínsky múr - ľahko dostupný z Pekingu, turistické kancelárie ponúkajú viacero lokalít, pomerne zaujímavý  je pri Mutianyu (asi 75 km od Pekingu), kde je výhľad umocnený atraktívnou horskou scenériou;

Šangha j - (Shanghai) dynamické moderné mesto s francúzskou koloniálnou štvrťou a najslávnejšou čínskou ulicou „Bund“. Pozoruhodná je stará čínska štvrť a bazár pri Yu Gardens;

Hangzhou - jedno z bývalých hlavných miest Číny, mesto z jedným z najkrajších západných jazier v Číne, veľkým počtom chrámov, pagod a nádhernou krajinou;

Hong Kong - unikátna nákupná „terapia“ v nespočetných obchodných centrách Xi´an – dvetisíc rokov stará podzemná armáda hlinených vojakov;

Tibet - hlavné mesto Lhasa s palácom Potala, jedným zo zázrakov architektúry;

Taishan - posvätná hora taoistov;

Turpan priepasť - druhé najhlbšie miesto na svete;

Karakorum Highway - brána do Pakistanu v nadmorskej výške 4800 m, súčasť Hodvábnej cesty;

Cudzinci nemajú právo navštevovať tzv. zakázané oblasti, prípadne objekty. O povolenie návštevy zakázanej oblasti možno požiadať na policajnom oddelení. Zoznam zakázaných oblastí nie je verejne prístupný. Pre turistické zájazdy cudzích štátnych príslušníkov do Tibetu je potrebné získať zvláštne povolenia.
Sobota, 18. máj. 2024. Meniny má Viola.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa