Nemecko

01.01.2019 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Nemecká spolková republika
Hlavné mesto: Berlín
Rozloha: 357 168 km2
Počet obyvateľov: 82 800 000 (2017)
Štátne zriadenie: spolková republika
Geografická poloha: západná časť strednej Európy, pobrežie obmýva Severné a Baltické more.
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.
Ubytovanie: Pozrite si výhodné ubytovanie v Berlíne.
Podnebie:

mierne, na severe výrazne oceánske, na juhu kontinentálne s teplými letami a studenými zimami, občas z hôr fúka teplý föhn

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V BERLÍNE

Mena: euro (EUR)
Jazyky: nemčina, v regiónoch s menšinami aj lužickosrbský, frízsky a dánsky jazyk
Správne členenie: 16 spolkových krajín
Národnost. zloženie: Nemci (90 %), Dáni, Frízi, Lužickí Srbi a iné (Turci, Poliaci, Chorváti, Srbi, Taliani)
Náboženstvo: 30 % evanjelikov, 34 % katolíkov, 4 % moslimov
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo NSR v Bratislave 
Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03  Bratislava 1
Telefón: +421 2 5920 4440
Telefón: +421 2 5920 4440
E-mail: info@pressburg.diplo.de
Internet: https://www.pressburg.diplo.de

Veľvyslanectvo SR v Berlíne  
Hildebrandstraße 25, 10785 Berlin , Nemecko/ Bundesrepublik Deutschland
Telefón: +49 308 892 6201
Fax: +493 088 926 222
E-mail: emb.berlin@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/berlin

Víza a doklady:

Vstup občanov SR na územie NSR a pobyt na ňom je upravený vzájomnou dohodou o zrušení vízovej povinnosti z r. 1990 a príslušnými nemeckými vnútroštátnymi normami, tzn. zákonom o všeobecnom voľnom pohybe občanov Európskej únie.

Občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území NSR tri mesiace v rámci jedného polroka (po sebe nasledujúcich šiestich mesiacoch) bez víza a bez pracovno- pobytového povolenia. V rámci uvedeného obdobia nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť bez pracovného povolenia.

Vstup na územie NSR je možný len po preukázaní sa platným cestovným dokladom (cestovný pas) resp. občianskym preukazom - identifikačnou kartou. Občan SR sa môže na území NSR zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace, nie je povinnosť prihlásiť sa k pobytu.

Rodinní príslušníci slovenských občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ, resp. nemajú povolenie k pobytu v ČK Schengenu naďalej podliehajú vízovej povinnosti. Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta. Finančná zábezpeka, t.j. finančný limit na osobu sa od občanov SR pri vstupe do NSR nevyžaduje. Občanom SR sa odporúča pred cestou do SRN uzavrieť komerčné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do SR (v prípade zranenia, úmrtia).

 

Odporúčania MZV

- platný cestovný doklad je potrebné mať neustále pri sebe, nakoľko nemecká polícia má právo požiadať kohokoľvek a kedykoľvek, aby preukázal svoju totožnosť,
- občania SR by si mali pri uzatváraní pripoistenia na cestu zabezpečiť okrem lekárskeho ambulantného a nemocničného ošetrenia aj transport v prípade ťažkého zranenia a iné neočakávané výdavky, ako napr. zmena rezervácie letenky, výdaje spojené so stornovaním letu apod.,
- na dovoz predmetov osobnej potreby, potravín a nápojov v primeranom množstve (presné množstvá viď v oddieli Dovoz tovaru), zodpovedajúcemu dĺžke a charakteru cesty nie je potrebné vlastniť žiadne povolenie,
- prechovávanie drog (aj ľahkých) je v Nemecku klasifikované ako trestný čin,
- pri dovoze liekov charakteru narkotík je potrebné mať so sebou potvrdenie od lekára o nutnosti ich užívania ako i množstve (preklad do NJ, resp. AJ),
- pri cestovaní s domácimi zvieratami (pes, mačka, fretka) treba mať so sebou tzv. „zvierací pas“ (pas spoločenských zvierat), ktorý obsahuje potvrdenie o zaočkovaní zvieraťa proti besnote. Psy by mali byť zaočkovaní aj proti psinke. Do NSR je zakázané cestovať s pitbullom, bullteriérom, americkým staffordshirom a staffordshirským bullteriérom.

Ministerstvo zahraničných vecí SR

 
Pondelok, 27. september. 2021. Meniny má Cyprián.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa