ČO ROBIŤ Keď vás na cestách zatknú

2010-06-17 10:00:00 |   |    | 

Ste na dovolenke. Užívate si more, kocháte sa krajinou alebo obdivujete historické pamiatky a zrazu sa pred vami objavia policajti, ktorí vám dajú na ruky putá a odvezú vás do väzenia.Radi by ste sa dozvedeli aspoň dôvod zatknutia, ale policajti hovoria cudzou rečou, ktorej nerozumiete a akékoľvek snahy o komunikáciu vašim jazykom sú neúspešné. Márne rozmýšľate, ako požiadať o prekladateľa. Nepríjemna predstava, ale dosť reálna.

V takejto situácii sa môže ocitnúť každý z nás, preto je dobré vedieť niekoľko základných občianskych práv garantovaných viedenskou dohodou, ktorá platia na celom svete:

 

 

 

• právo nevypovedať

• právo na právneho zástupcu
• právo na prekladateľa
• právo si zatelefonovať

 

Žiaľ, nie v každej krajine sú tieto základné práva akceptované. Jedným z dôvodov vášho zatknutia môže byť napríklad požitie psychotroných alebo omamných látok. Ak vás zatknú v takom Chorvátsku kvôli fajčeniu jointa, môžete podľa nového zákona rátať s trestom odňatia slobody až do výšky piatich rokov. Pokiaľ vás pristihnú pri predaji drog, čaká vás až pätnásťročné väzenie.

V každom prípade sa tiež pokúšajte spojiť s príslušnou slovenskou ambasádou, ktorá vám môže poradiť ako postupovať ďalej. O jej sídle a aktuálnych informáciách z príslušnej krajiny sa dočítate na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR alebo Dromedar-a

 

Čo pre vás môže spraviť konzulát SR

Medzi hlavné funkcie konzulárnych oddelení zastupiteľských úradov SR v zahraničí patrí pomoc občanom SR, ktorí sa ocitli v núdzi. Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi:

 

 • asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí
 • asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí
 • riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

 

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

 

Čo môže konzul urobiť

 

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať
 • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy
 • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným
 • na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava)
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní
 • osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok;

 

Podľa platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky.

Ak sa nachádzate v krajine kde Slovensko nemá ani veľvyslanectvo, ani konzulát nezabudnite, že patríme do Európskej Únie, kde je mimo SR aj ďalších 26 krajín. Vyberte si veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ (najlepšie takého, ktorého jazyk ovládate) a požiadajte o nutnú pomoc tam. Potrvá to o niečo dlhšie, ale určite vás neodmietnu.  

 

Zatknutý v Európskej únii

 

Európsky parlament 15.júna 2010 schválil legislatívny návrh smernice, ktorý zaručuje občanom právo na preklad a tlmočenie v trestnom konaní vedenom v inom členskom štáte EÚ.

V praxi to bude znamenať, že slovenský občan zadržaný v inom členskom štáte bude mať právo na tlmočníka počas policajného vyšetrovania, súdneho procesu, ako aj počas rokovania s právnikom, navyše mu pribudne aj právo prekladu súdnych dokumentov do jeho rodného jazyka.

Členské krajiny dostanú tri roky na to, aby túto smernicu zaviedli do svojej legislatívy.

Cieľom iniciatívy bolo zlepšiť práva podozrivých a obžalovaných osôb nehovoriacich jazykom krajiny, v ktorej boli zadržaní. Stanovuje preto pravidlá týkajúce sa nároku na tlmočenie a preklad v trestnom konaní i výkonu európskeho zatykača.

Tieto práva sa vzťahujú na danú osobu od chvíle, keď sa od príslušných orgánov členského štátu dozvie, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, až do ukončenia konania, vrátane vynesenia právoplatného rozsudku a vyriešenia akéhokoľvek odvolania.

Tlmočenie a preklad pri uplatňovaní tejto smernice by sa teda mali zabezpečiť v rodnom jazyku danej osoby, prípadne v akomkoľvek inom jazyku, ktorému rozumie a ktorý jej umožňuje plne si uplatniť právo na vlastnú obhajobu.

Pre zaručenie spravodlivého konania sa tiež požaduje preklad základných dokumentov alebo aspoň ich relevantných častí, pričom medzi takéto dokumenty patria napr. rozhodnutia o pozbavení osobnej slobody, obžaloby a obvinenia, a akékoľvek rozsudky.

Nová smernica okrem toho stanovuje opatrenia týkajúce sa kvality poskytovaného tlmočenia a prekladov, práva podozrivej či obvinenej osoby napadnúť rozhodnutie orgánov o tom, že tlmočenie nie je potrebné; ako aj pravidlá pre odborné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičného personálu.

Náklady na tlmočenie a preklad budú bez ohľadu na výsledky konania znášať jednotlivé členské štáty.

Schválená smernica je prvým z krokov v rámci série opatrení zameraných na uzákonenie základných spoločných postupov v trestnom konaní v rámci EÚ. Je zároveň prvou legislatívou v trestnej oblasti vyjednanej medzi EP a Radou v rámci spolurozhodovacieho schvaľovacieho postupu.

Dánsko je jedinou krajinou zo štátov európskej dvadsaťsedmičky, ktorá požiadala o vyňatie spod smernice a nebude ňou viazané.
 

Zdroj/autor: mzvsr,drom 


 

Zdieľať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Pondelok, 20. máj. 2024. Meniny má Bernard.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa