VÝLET Hvezdárne

19.04.2010 |   |    | 

SLOVENSKO - Na Slovensku sa nachádza približne osemnásť hvezdární a planetárií. Ako metodické centrá vykonávajú špecializovanú odborno-pozorovateľskú, kultúrno-výchovnú, vedecko-výskumnú, informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v astronomickej oblasti. 

 

 

 

 

 

Lazovná 28, 975 90 Banská Bystrica
E-mail:
hvezdarenbb@gmail.com

Činnosť Hvezdárne v Banskej Bystrici spočíva v organizovaní podujatí pre verejnosť (verejné pozorovania, exkurzie na Vartovke) a školskú mládež (súťaže, prednášky, besedy, astronomické dni a večery s astronomickou tematikou).


  

  • Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033 730 1828 Fax 033 733 1912
E-mail:
astrohlo@hl.cora.sk

Hvezdáreň leží v juhozápadnej časti mesta asi pätnásť minút cesty chôdzou od hlavného námestia Hlohovca na kopci zvanom Svinná hora.

Po telefonickom alebo osobnom dohovore je možné dohodnúť exkurziu v planetáriu (kapacita 54 miest) alebo aj na hvezdárni, kde sa možno oboznámiť s ďalekohľadmi resp. absolvovať prednášku na dohodnutú tému (kapacita prednáškovej miestnosti je cca 40 ľudí) alebo vo večerných hodinách pozorovanie.

 

Mierová 4, 06601 Humenné
Tel.: 057 77 52 179, 057 77 54 753
E-mail:
vihorlatobs1@stonline.sk

Budova hvezdárne je situovaná v strede mesta a je ľahko dostupná pre návštevníkov. Poskytuje možnosť prednášok v sále pre 50 poslucháčov a pozorovania ďalekohľadom typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 250 milimetrov, ktorý je umiestnený v štvormetrovej kupole.

  

Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo
Tel.: 00421 35 760 24 84
E-mail:
suh@suh.sk

Návštevné hodiny pre verejnosť -  Október – marec: hromadné exkurzie - pondelok až piatok: o 8.45, o 10.15 a o 13.00. Apríl – september: hromadné exkurzie - pondelok až piatok: o 8.45, o 10.15 a o 13.00

 

Sokolovská 21, Levice
Tel.: 036 631 21 66
E-mail:
hvezdaren@hvezdarenlevice.sk

Pozorovania sa konajú pri zaujímavých astronomických úkazoch (zatmenie Mesiaca, priblíženie kométy, meteorický roj atď.). Okrem toho sa konajú aj pravidelné pozorovania vo štvrtok a v piatok od 19.00 do 24.00

 

  • Hvezdáreň Medzev

Štoska 174, 044 25 Medzev
Tel.: 055 466 36 75
Fax: 055 466 75 20
email:
hvezdaren@astromedzev.sk

Hvezdáreň organizuje podujatia pre verejnosť. Zameriava sa na prednášky, besedy, diafónové pásma, videofilmy, verejné pozorovania Slnka a nočnej oblohy. Všetky tieto podujatia sú zamerané na popularizáciu astronómie a príbuzných prírodných vied.

Okrem toho ponúka hudobné programy, ktoré len okrajovo zasahujú do oblasti astronómie.

 

Hrádok 1, 071 01 Michalovce 
Tel.: 056 644 32 59, 32 60
E-mail:
info@hvezdaren-mi.sk

Večerné programy sa konajú za jasného počasia každú stredu a každý piatok po zotmení (okrem júna a letných prázdnin). Ich obsahom je prehliadka oblohy na terase hvezdárne, kde sa návštevníci oboznámia so súhvezdiami v danom ročnom období, potom pokračuje program pri ďalekohľade v hlavnej kupole, kde si postupne pozrú vybrané vesmírne objekty.

Hvezdáreň je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hodiny. Pozorovania pre verejnosť

 

  • Astronomické a geofyzikálne observatórium v Modre

P. O. Box 4, 900 01 Modra
Tel.: 033 647 52 61  
E-mail:
ago@fmph.uniba.sk

 

  • Nitrianska hvezdáreň pri SÚH Hurbanovo

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Tel.: 037 65 37 449
E-mail:
nihvezd@flynet.sk

Práca hvezdárne je zameraná hlavne na vytváranie podmienok pre účelné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých a na informovanie verejnosti o aktuálnych vesmírnych úkazoch, javoch a najnovších poznatkoch z oblasti astronómie a kozmonautiky. Návštevné dni vo hvezdárni sú stredy a štvrtky.

 

P. O. Box 59, 958 01 Partizánske
Tel.: 038 749 71 08
E-mail:
hvezdap@hvezdaren.sk

Hlavným astronomickým prístrojom hvezdárne je šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé. Pri vizuálnom pozorovaní je ďalekohľad doplnený okulárovou revolverovou koncovkou ktorá umožňuje meniť zväčšenie v rozsahu od 56 do 375 krát.

 

Dilongova 17, 080 01 Prešov
Tel./Fax: 051 772 20 65, 773 32 18
E-mail:
hap@astropresov.sk

Návštevné hodiny pre verejnosť - programy v planetáriu pre dospelých: štvrtok o 18.00, streda po zotmení - astronomické pozorovania. Pre deti: sobota o 11.00. Skupinové návštevy - pondelok až piatok: 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, sobota: 9.00

 

Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
Tel./Fax: 047 562 47 09
E-mail:
hvezdaren@rsnet.sk

Pozorovacia technika je štandardná. V kupole s priemerom 5 metrov je Coudé refraktor 150/2250, v samostatne stojacej, brigádnicky vybudovanej pozorovateľni refraktor 160/2450, Cassegrain 350/4200 a protuberančný ďalekohľad 100/1200. Prenosné prístroje sú využívané aj pri verejných pozorovaniach a pozorovateľských expedíciách. Využíva sa aj sponzorská pozorovateľská digitálna technika a počítače.

 

090 01 pošta vyšný Orlík
Tel./Fax: 097 923 20

Hvezdáreň usporadúva pre školy verejné pozorovania a prednášky.

 

Ulica M. R. Štefánika 19, Trebišov (areál Vlastivedného múzea v Trebišove)
Tel.: 056 672 56 16
Fax: 056 672 56 16
E-mail:
hveztv@in.slovanet.sk 

Návštevné hodiny pre verejnosť - pondelok až piatok: 7.30 - 16.00, piatok - večerné pozorovanie pre verejnosť krátko po zotmení (v prípade priaznivého počasia)

 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, ulica 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Tel.: 032 743 44 22 klapka 53
Fax: 032 743 75 61
E-mail:
apac@glstn.sk

Vo štvrtok je pozorovateľňa sprístupnená verejnosti po západe Slnka.

 

906 05 Sobotište
Kontaktná osoba: RNDr. Svetozár Štefeček
Mobil: 0903 105 735
E-mail:
sveste@hvezdaren-sobotiste.sk

Návštevné hodiny pre verejnosť: apríl - september: každú sobotu od 20.00 do 22.00, október - marec: každú sobotu od 19.00 do 21.00. Skupinové návštevy možno dohodnúť i v inom termíne.

 

Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 672 36 15
Fax: 045 673 47 07
E-mail:
office@planetarium.sk

Pre verejnosť je otvorené každý piatok. Kvôli pozorovaniu nočnej oblohy je nutné otváracie hodiny prispôsobovať v priebehu roka sa meniacej dobe súmraku. Počas mesiacov apríl až september začínajú o 20.00 hodine, od októbra do marca o 18.00 hodine.

Počas letných mesiacov júl a august je hvezdáreň a planetárium otvorené pre verejnosť okrem piatkov aj v stredu o 16.00 hodine.

 

Horný Val 20/41, 01001 Žilina
Tel.: 041 763 43 71, 564 32 00
E-mail:
hvezdarenza@vuczilina.sk

 

Zdroj/autor: culture.gov, sas, drom

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)


Pondelok, 3. október. 2022. Meniny má Stela.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa