Strata dokladov v zahraničí je vážny problém: Čo robiť, ak ste prišli o pas alebo občiansky preukaz?

26.07.2022 |   |    | 

Dovolenka je obdobím, keď zahodíme všetky starosti a snažíme sa nemyslieť na nič zlé. Je to však trochu chyba, napríklad taká strata preukazu totožnosti či cestovného dokladu môže pobyt v zahraničí poriadne znepríjemniť, predĺžiť a predražiť. 

Oficiálne informácie o tom, čo robiť v prípade straty či odcudzenia cestovného pasu, respektíve občianskeho preukazu sú pomerne strohé. Podľa oficiálnej stránky Ministerstva vnútra je občan v takom prípade „povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €.“ Zastupiteľský úrad občanovi vydá náhradný cestovný doklad (NCD) s ohraničenou územnou a časovou platnosťou, určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou a platný aj v tých krajinách, cez územie ktorých bude počas návratu prechádzať.

Čo sa však za týmito slovami skrýva? Treba sa na zastupiteľský úrad (v prípade, že v danej krajine nie je zastupiteľský úrad SR, tak ktorýkoľvek iný zastupiteľský úrad štátu EÚ) dostaviť osobne a cestovať teda niekedy stovky, ba až tisícky kilometrov? Bohužiaľ áno. Ako nás informovali z Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, v prvom rade treba telefonicky (prípadne e-mailom) kontaktovať zastupiteľský úrad, ktorý bude občana informovať o ďalšom postupe v tej danej krajine.

Nasledovať by malo ohlásenie straty alebo krádeže dokladov na najbližšom útvare miestnej polície, kde vám podľa možnosti vydajú potvrdenie. „Existujú však štáty, ktoré potvrdenie občanovi nevydajú, ohlásenie straty alebo krádeže len zaznamenajú. O tom, ako to funguje v danom štáte, poučí občana veľvyslanectvo,“ upresňujú z Ministerstva.

Následne je však potrebné osobne sa dostaviť na veľvyslanectvo Slovenskej republiky, resp. na honorárny konzulát, kde vám na počkanie vystavia náhradný cestovný doklad. Všetky možnosti opäť upresní veľvyslanectvo telefonicky. „Napríklad v Ruskej federácii sú poverení vydávaním NCD aj niektorí honorárni konzuli, takže občan nemusí vždy nevyhnutne cestovať do Moskvy, alebo Petrohradu. To však bude závisieť aj od prítomnosti honorárneho konzula v krajine v danej chvíli,“ vysvetľujú na Ministerstve. Ak Slovensko nemá v danej krajine diplomatické zastúpenie, môže sa v prípade nutnosti (aj straty či krádeže cestovného dokladu) obrátiť na zastupiteľský úrad inej členskej krajiny EÚ.

Ak je to možné, k žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu treba predložiť iný doklad totožnosti, napríklad občiansky alebo vodičský preukaz. Ideálne je tiež poskytnúť fotokópiu cestovného dokladu. „Ak občan nemá žiaden doklad, vykoná zastupiteľský úrad overenie totožnosti iným postupom. Vydanie náhradného cestovného dokladu však môže trvať o niečo dlhšie,“ uzatvára MZVaEZ.

Autor: © Zoznam/ako

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Utorok, 6. jún. 2023. Meniny má Norbert.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa