Arboréta

28.08.2010 |   |    | 

Arboretum (lat. arbor = strom) je zbierka živých drevín, resp. botanická záhrada špecializujúca sa na výskum a pestovanie drevín.Má buď parkovú úpravu, alebo výsadba môže byť prealizovaná podobne ako je to pri lesných porastoch. Arboretum môže byť špecializované na jednotlivé rody (čelade a pod.) Ako dendrologická zbierka, na dreviny určitého územia, alebo môže byť zameraná všeobecne – na všetky dreviny bez rozdielu. Vedecko-výskumné arboréta kladú dôraz predovšetkým na presný pôvod rastlín, ich dokonalú evidenciu, pravidelné sledovania a vyhodnocovania.

Arboréta okrasného typu kladú dôraz predovšetkým na záhradnú architektúru a sú odborne menej náročné. Rozšírené sú arboréta pri rôznych odborných školách, slúžiacich ako didaktická pomôcka pri výuke a poznávanie cudzích druhov.

Termín arboretum bol prvýkrát použitý v anglickej publikácií Johnom Claudiom Loudonom v Gardener´s Magazine, ale samotná koncepcia existovala už dávno. Prvým arborétom bolo Arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvátsku. Dátum jeho založenia je neznáme, ale vie sa, že existovalo už v roku 1942, kedy bol pre jeho zavlažovanie vybudovaný akvadukt, ktorý sa používa dodnes.

 

Mlyňany

Park založený v roku 1892 sa rozprestiera v obci Vieska nad Žitavou, nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Jeho charakteristickou črtou je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín, ktoré  majú svoj pôvod v klimaticky odlišných častiach sveta. Rozsahom svojej unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí arborétum k najväčším v strednej Európe.

 

 • Nájdete tu: rozárium, rododendrony, azalky, stálozelenú cudzokrajnú flóru
 • Zaujímavosť: Chránenému areálu dominuje romantický kaštieľ z roku 1894.
 • Kontakt
  Arborétum Mlyňany SAV    
  Vieska nad Žitavou 178    
  951 52 pošta Slepčany    
  Telefón:  037/633 45 71
                      633 42 11    
  Fax:  037/642 69 31    
  E-mail: arboretum.mlynany@savba.sk  
  Web: http://www.arboretum.sav.sk

 

Borová Hora

Vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene, buduje sa od roku 1965. Je zamerané na dreviny s osobitným zameraním na dreviny charakteristické pre Slovensko.V roku 1981 bol areál arboréta vyhlásený za chránený „na ochranu ukážky genetického bohatstva drevinového zloženia lesov Slovenska“.

 

 • Nájdete tu: zbierku drevín, zbierku ruží a kaktusov
 • Zaujímavosť: Za doterajšie obdobie svojej existencie dosiahlo významné postavenie medzi arborétami a botanickými záhradami nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
 • Kontakt
  Arborétum Borová Hora       
  Borovianska cesta 2171/61     
  960 53  Zvolen                       
  Tel.: 045/5320 814, 16
  E-mail: arbbh@vsld.tuzvo.sk
  Web: http://web.tuzvo.sk/abh

 

Kysihýbel

Založené v roku 1900, slúži ako lesnícke arborétum na štúdium aklimatizácie introdukovaných cudzokrajných drevín. Je jedinečnou pokusnou lesníckou plochou s porastom rýchlorastúcich cudzokrajných drevín, sekvojovcov mamutích a tiež ďalších druhov domácich a cudzokrajných drevín vysadených v malom arboréte nazývanom Feistmantelova záhrada.

 • Nájdete tu: korkovník amazonský, cyprušteky, sekvojovce
 • Zaujímavosť: V súčasnej dobe arborétum plní významné úlohy v oblasti výskumu genetiky a šľachtenia.
 • Kontakt:
  Lesnícky výskumný ústav
  Lesnícka 11
  969 01 Banská Štiavnica
  Tel.: +421/45/6911145          
  E-mail: poboxbs@fris.sk
  Web: web: sazp.sk

   

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
4.5/5 (2 hlasov)

Nedeľa, 29. november. 2020. Meniny má Vratko.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa