Botanické záhrady

27.08.2010 |   |    | 

Botanická záhrada je účelové zariadenie na pestovanie domácich a cudzokrajných rastlín usporiadaných podľa botanického systému alebo geografických celkov.Botanické záhrady zakladali už v staroveku v Indii, Egypte a Číne. Najstaršou v botanickou záhradou v Európe je botanická záhrada v Padove.

 

  • Botanická záhrada Bratislava

 

Vedecko - pedagogické pracovisko Univerzity Komenského, v prevádzke je od roku 1942. Jej hlavným cieľom je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Má charakter parku, expozície sú členené na skleníkové a vonkajšie skupiny rastlín. Najväčší záujem návštevníkov vzbudzujú teplomilné rastliny, ktoré sa pestujú v skleníkoch.

Nájdete tu: araukárie, cykasy, rozárium, japonskú záhradu

Zaujímavosť: V spolupráci s inými organizáciami pracovisko organizuje výstavy a súťaže adresované od najmladšej po najstaršiu generáciu, laickej a odbornej verejnosti.

Kontakt
Botanická záhrada UK Bratislava
Botanická 3
841 04 Bratislava
Tel: (02) 654 21 311, (02) 654 25 440
Fax: (02) 654 21 311
E-mail: jaroslav.bella@rec.uniba.sk
Web: www.uniba.sk/index.php?id=77&0=

 

  • Botanická záhrada Košice

 

Botanická záhrada Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 hektárov. Návštevníkom je k dispozícii expozícia dekoratívnej a autochtónnej flóry, skleníková expozícia tropickej a subtropickej vegetácie, arborétum.
Od roku 1990 edituje vedecké periodikum THAISZIA Journal of botany, spolupracuje na výchovno – vzdelávacích projektoch.

Nájdete tu: palmy, kaktusy, okrasné kry, bonsaje

Zaujímavosť: Pri botanickej záhrade existujú tri kluby: Bonsai club, Citrus klub a Klub kaktusárov, ktoré každoročne organizujú svoje špecializované výstavy.

Kontakt
Botanická záhrada Univerzity P.J.Šafárika
Mánesova 23
043 52 Košice
Tel.+421/55/6331555
Fax.: +421/55/633 7353
E-mail: mochnack@kosice.upjs.sk
Web: www.bz.upjs.sk

 

  • Botanická záhrada Nitra

 

Založená v roku 1982 ako účelové zariadenie Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Vlastný areál Botanickej záhrady je nepravidelného tvaru, v strede sa nachádza umelé jazierko, návršie a niekoľko vzájomne pospájaných peších komunikácií. Najbohatšia je skleníková expozícia, bohato zastúpená je okrem iného aj zbierka mäsožravých rastlín.

Nájdete tu: orchidey, tillandsie, kaktusy, liečivé rastliny

Zaujímavosť: Slovenská orchideová spoločnosť, ktorá pôsobí pri botanickej záhrade, je členom Americkej orchideovej asociácie. Pracovníci záhrady sa taktiež zúčastnili na študijných a zberových expedíciách do tropických oblastí Nikaraguy.

Kontakt
Botanická záhrada SPU v Nitre
Tr.A.Hlinku 2
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/7413252
E-mail: milan.misak@uniag.sk, milan.knoll@uniag.sk
Web: http://www.bz.uniag.sk/

 

  • Botanická záhrada Banská Štiavnica

 

Záhradu o rozlohe 3,5 ha vysadili v rokoch 1838 – 1861. Na jej výsadbe a zveľaďovaní sa podieľali vysokoškolskí profesori, najmä R. Feistmantel, K. Wagner, F. Illés, Ľ. Fekete, E. Vadas. Záhrada je rozdelená na dve časti - cestou. V oboch častiach záhrady je vysadených okolo 250 rôznych domácich a cudzokrajných drevín.

Nájdete tu: Ojedinelými druhmi v našom klimatickom pásme sú sekvoja mamutia, céder libanonský, céder atlantický, kôrovník amurský, kryptoméria japonská a ďaľšie.

Kontakt

Botanická záhrada

Akademická 16

Banská Štiavnica

Telefón: 045/691 1131-21

E-mail: forestryschool@pobox.sk

WWW: www.slsbs.edu.sk/botanika.html

 

 

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Piatok, 7. máj. 2021. Meniny má Monika.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa