VÝLET Botanická záhrada v Košiciach

19.04.2009 |   |    | 

SLOVENSKO - Botanická záhrada v Košiciach vznikla 5. mája 1950 ako Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.Hlavným iniciátorom, organizátorom a entuzianistom vzniku botanickej záhrady v Košiciach bol Doc. Dr. Jozef Rácz, ktorý sa stal jej riaditeľom. V tom čase mala rozlohu 3 ha, ktoré boli nedostačujúce na plánovanú činnosť, a preto sa vybrala plocha pod Rosaliou v Mestskej časti Košice Sever. Po rôznych peripetiách sa ustálila výmera botanickej záhrady na 48 ha a rozšírila sa na územie Červeného brehu po baňu na Bankove.

Pôvodne sa plánovalo s vybudovaním oddelení taxonómie, ekológie, genetiky, biochémie, pedológie, cytopatológie, referátom dokumentačným študijným a knižnice. Napriek snahám sa tieto plány neuskutočnili.

V roku 1958 sa dal do užívania expozičný skleník, ktorý na vtedajšiu dobu bol jeden z najväčších v strednej Európe. Dobudovali sa expozičné zbierky tropickej a subtropickej vegetácie, viackrát sa prebudovávala expozícia dekoratívnej flóry a udržiavala sa dendrologická zbierka v lesoparkovej časti. Neskôr došlo k rozšíreniu zasklenej plochy vybudovaním nových ôsmych skleníkov. Z nich sú štyri zaradené do komplexu expozičných skleníkov s vykurovaním a štyri sú v hospodárskej časti ako pestovateľské skleníky.

V areáli záhrady sú v teplých expozičných skleníkoch s rozlohou 3500 m² expozície tropickej a subtropickej vegetácie, na ploche 4 ha je expozícia dekoratívnej flóry. Časť tejto expozície ( 2 ha ) tvorí Ekologická náučná plocha ( v súčasnosti pred dokončením výstavby ). Na ploche 4 árov je umiestnená genofondová zbierka autochtonných taxónov vyšších rastlín. Na ploche 24 ha sa rozprestiera lesná časť záhrady, ktorá pozostáva z lesných celkov pôvodných fytocenóz nadväzujúcich na lesné spoločenstvá geomorfologických celkov Bankova a Čermeľského údolia.

Aktivity v kultúrno-spoločenskej oblasti sú orientované na sprístupnenie zbierkového rastlinného fondu, predstavovanie biologickej rôznorodosti rastlinnej ríše, zvýšenie a upevňovanie environmentalného povedomia návštevníkov k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

 

 

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23
043 52  Košice
Tel.: +421 55 234 16 76, +421 55 234 16 67
Fax: 633 73 53
E-mail:
botgard@upjs.sk

 

Zdroj/autor: upjs, drom

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Sobota, 18. september. 2021. Meniny má Eugénia.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa