Moskva

30.10.2018 |   |    | 

Moscow, Rusko 

Oficiálny názov: Moskva, Moscow, Москва

Je najväčším mestom Ruska a súčasne jej politickým, kultúrnym, ekonomickým a hospodárskym centrom.

Počet obyvateľov: 12 330 126 (2016)
Rozloha: 2561, 5 km2

Jej hranice určuje 109 km dlhá okružná diaľnica. Moskva má výhodnú polohu v strede európskej časti Ruskej Federácie na rozvodí rieky Volgy a Oky. Povrch hlavného mesta tvorí mierne zvlnená pahorkatina, pokrytá morénovými a hlinitopiesočnatými usadeninami z ľadových dôb.

Podnebie: Priemerné teploty v decembri a v januári -3,2°C až -7,4°C (štatistický priemer 2006-2016) a v júli auguste 18,6°C až 20,6°C. Priemerne tu spadne 600-800 mm zrážok za rok.

Časové pásmo: Slovensko +2 hod

 

Dejiny

Oblasti okolo mesta Moskvy obývali ľudia už v dobe neolitu (4000 p.K.). Medziriečie Volgy a Oky obývali Slovania v období 4. – 6.storočia. Za zakladateľa Moskvy sa považuje Juraj Vladimírovič Dlhoruký. Jeho meno sa spája s prvou písomnou zmienkou, datujúcou sa do roku 1147. V tom roku Juraj Dlhoruký usporiadal na brehoch rieky Moskvy grandióznu oslavu na počesť svojho spojenca černigoseverského kniežaťa Sviatoslava Olgoviča. V roku 1156 nakázal knieža Juraj Dlhoruký postaviť na území dnešného Kremľa pevnosť.

Na začiatku 13.storočia sa Moskva stala centrom malého kniežatstva, avšak v roku 1238 bola zničená mongolsko-tatárskymi vojskami. Moskva sa však rýchlo rozvíjala a dokázala zjednotiť jednotlivé kniežactvá na konečný boj proti Mongolsko–Tatárskemu jarmu. O víťazstvo nad nepriateľmi sa zaslúžili tri slávne kniežatá. Jedným z nich bol knieža Ivan Danilovič nazývaný Kalita (vládol od 1325 - 1340), ktorý priviedol mesto do Veľkého Moskovského kniežatstva. Počas jeho vlády bolo do Moskvy presťahované sídlo Ruského Metropolitu a začalo sa tu so stavaním prvých kamenných budov.

Jeho vnuk Dmitrij Donský (1359 – 1389 ) nechal vybudovať z bieleho kameňa nové opevnenia a veže Kremľa (odvtedy sa Moskve vraví Bielokamenná). V roku 1380 viedol vojsko, ktorému sa podarilo poraziť na Kulikovom poli mongolsko–tatárske vojská  a oslobodzovanie dokončil jeho pravnuk Ivan III. Ten zahájil stavbu kamenného mesta, kedy sa postavili známe chrámy – Uspenský, Chrám Zvestovania (Blagoveščenský) a Chrám sv. Archanjela Michaela. Kremeľ bol nanovo opevnený kamennými hradbami, ktoré sa zachovali až dodnes.

Počas vlády Ivana IV. dali obchodnú štvrť východne od Kremľa opevniť tehlovými hradbami, strážnymi vežami a vzniklo nové územie Kitajgorod (v preklade Čínske mesto alebo Stredná pevnosť). V 16. storočí boli okolo Kremľa a Kitajgorodu postavené nové ulice a malá osada  Počas rokov 1583 – 1593 boli nové plochy Moskvy obohnané  9  km dlhými bielymi hradbami. Hradby dali meno starému mestu Biely Gorod, okolo ktorého sa postupne stavali nové štvrte.

Na oslavu víťazstva nad Astrachánskym a Kazanským chanátom bol postavený chrám Vasila Blaženého (1555-1560) s krásne zdobenými vežičkami. V roku 1563 začína v Moskve svoju činnosť prvá tlačiareň. Po zrade bojarov sa Moskvy zmocnili poľsko–litovské vojská, ktoré však roku 1612 oslobodila ruská armáda pod velením novgorodského kupca Minina a kniežaťa Dmitrija Požarského. Po týchto udalostiach sa zničená Moskva znova vracia ku svojmu rozmachu – stavajú sa vily a paláce šľachticov, nové štvrte, postavil sa prvý vodovod a prvý kamenný most cez rieku.
V roku 1712 panovník Peter I. premiestnil hlavné mesto do Sankt Peterburgu, ale Moskva naďalej ostala srdcom Ruska. Akademik Michail Lomonosov založil v roku 1755 prvú ruskú univerzitu. Počas 17. a 18. storočia Moskva prudko posunula svoje hranice vybudovaním nových štvrtí. Vpád Napoleónových vojsk do Moskvy a následný požiar však zničil tri štvrtiny budov.

Koncom 19.storočia spojila železnica Moskvu s Uralom a Sibírom. Po revolúcii roku 1917 sa v živote Rusov začali konať drastické zmeny. Život Moskvy bol vymedzený pohľadmi a chuťami vedúcich komunistických lídrov. Celkovo sovietska vláda nariadila štyri rekonštrukcie mesta. Boli postavené nové stanice metra, mosty, cesty, diaľnice, ale súčasne boli zničené mnohé staré budovy, kostoly a kláštory. Výsledkom bola strata celistvosti, starovekej krásy a šarmu mesta.

 

Podmienky vstupu do RF

Občania SR potrebujú na vstup na územie Ruskej federácie víza. Táto povinnosť neplatí pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Platnosť cestovného pasu občana SR, ktorý cestuje do Ruskej federácie, musí byť minimálne 6 mesiacov po ukončení platnosti víza a obsahovať aspoň dve voľné vízové strany.

Pri vstupe do Ruskej federácie cudzinec obdrží tzv. migračnú kartu, ktorú je povinný odovzdať pri odchode z Ruskej federácie.
Každý cudzinec je povinný registrovať sa na UFMS (Správa Federálnej migračnej služby Ruskej federácie), ak jeho pobyt v krajine prekročí sedem (7) pracovných dní. Registráciu cudzincom zabezpečujú všetky hotelové a ubytovacie zariadenia. V prípade súkromnej návštevy je povinný cudzinca registrovať pozývateľ.

Do mesta je potrebné odchádzať vždy s cestovným dokladom a migračnou kartou pre prípad možnej kontroly bezpečnostnými orgánmi.


Postup zaevidovania:

 • Občan SR sa dostaví k prijímajúcej/pozývajúcej osobe a predloží cestovný pas a migračnú kartu.
 • Prijímajúca osoba odovzdá občanovi SR potvrdenú oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu". Túto je občan SR povinný mať počas pobytu v RF pri sebe.
 • Pri odchode z RF je občan SR povinný vrátiť oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu" prijímajúcej/pozývajúcej osobe, ktorá ju v stanovenom termíne zašle na príslušný migračný úrad.

Migračnú kartu je možné získať: pri leteckej a lodnej preprave - u posádky, pri železničnej preprave - u sprievodcu, pri autobusovej preprave - u vodiča, pri ceste osobným automobilom, resp. peši, u príslušníkov pohraničnej kontroly RF.

S účinnosťou od 25. februára 2013 sa podľa informácie Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR mení forma podania žiadosti o vízum do RF. Žiadosť o vízum sa podáva výlučne v elektronickej podobe na kontaktnej web adrese.

 

Peniaze

Ruskou menovou jednotkou je rubeľ (RUB). 1 rubeľ má 100 kopejok.  Pri návšteve Ruska je najlepšie si so sebou vziať doláre alebo eurá, pretože tieto menové jednotky sa dajú bez problémov zameniť v celom Rusku. Výmenu peňazí je najlepšie uskutočniť v banke alebo serióznej zmenárni. Pred výmenou si prepočítajte, koľko peňazí by ste mali dostať. Pozor na podvodníkov na uliciach! V Moskve, Petrohrade a vo väčších mestách nájdete veľa bankomatov. Najvhodnejšie je si vybrať peniaze z bankomatu, ktorý sa nachádza pri banke, pretože ak vám bankomat zhltne kreditnú kartu, môžete sa rýchlo obrátiť na pracovníkov banky. Kreditnou kartou sa dá platiť aj v obchodných domoch a supermarketoch vo väčších ruských mestách, avšak ak navštevujete menšie mestá, popr. cestujete na vidiek, je lepšie vziať si so sebou hotovosť.

 

Bezpečnosť  

Bezpečnostnú situáciu v RF možno hodnotiť ako komplikovanú najmä v oblasti kaukazských republík Čečenská republika, severné Osetsko (hranica s Gruzínskom), Dagestan, Ingušsko, kde sústavne platí odporúčanie kompetentných ruských orgánov o obmedzení pohybu a pobytu cudzích štátnych príslušníkov. Hoci štatistiky Ministerstva vnútra RF uvádzajú množstvo kriminálnych činov v Moskve, ako i na území RF, oproti minulým rokom sa bezpečnostná situácia stabilizovala.

 

Zdravotná starostlivosť

Zmluva o bezplatnej zdravotnej starostlivosti medzi SR a RF bola zrušená v roku 1995. Na území Moskvy je široká sieť štátnych a súkromných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú odborné služby za úplatu, alebo na základe karty poistenca. Renomované európske poisťovne tu majú širokú sieť kontraktných partnerov, u ktorých je dostupné kvalitné a rýchle ošetrenie bez byrokratických prieťahov.

Pri cestách do RF však odporúčame všetkým občanom SR uzavrieť zdravotné poistenie. Vyberte si poisťovňu, ktorá zmluvne garantuje aj úhradu nákladov, spojených s Vašou prípadnou leteckou prepravou do vlasti pri úraze či ochorení.
Hygienické podmienky života v Moskve sú na priemernom stredoeurópskom štandarde.

 

Diplomatické zastúpenie

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku
Adresa: Godrova 4 , 811 06 Bratislava
Tel.: 02 / 544-14-436
Fax.: 02 / 544-34-910
E-mail: protocol@rusemb.sk
www.slovakia.mid.ru

 

Konzulárne oddelelenie
Adresa: Maróthyho 5 , 811 06 Bratislava
Tel./fax: 02 / 544 14 664
E-mail: konzulat@rusemb.sk
 

Vízové centrum (Klemensova ul. 2/A) je otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 16.00.

Podanie žiadosti fyzických osôb : 8.00 – 15.00

- cestovných kancelárií: 8.00 – 14.00

Kontaktný tel.: +421 2 330-56 999

Webstránka: http://www.slovakia-vhs.com

 

Cesta vlakom

Cesta zo Slovenska do Ruska Železničné spojenie je zabezpečené denne na trase Bratislava, Varšava, Brest a Moskva. Dĺžka cesty ja cca 30 hodín. (Viac informácii na www.zsr.sk alebo www.slovakrail.sk).

Do Moskvy premáva aj vlak z Prahy a Budapešti. Ak sa chcete vyhnúť plateniu tranzitných víz a obísť Bielorusko, je potrebné cestovať do Varšavy, z Varšavy do Rigy a z Rigy premávajú priame do vlaky do Petrohradu aj Moskvy .

Cestovanie vlakom po Rusku je jeden z najlepších spôsobov, ako spoznať Rusko. Rusko má hlavne v európskej časti vybudovanú hustú železničnú sieť. Európsku časť s Ďalekým východom spája medzi turistami veľmi populárna Transibírska magistrála s dĺžkou 9289 km. Ruské železnice sú spravované Ministerstvom železníc.

Hlavnou výhodou cestovania vlakom je cena: za 100 km cesty zaplatíte od 1 EURA v tretej triede až po 4 EURÁ v prvej triede. Vlaky (na dlhších tratiach ) majú tri rôzne triedy: vo vozni prvej triedy (Lux) sa nachádza sa nachádza 9 kupé po 2 lôžkach, vo vozni druhej triedy 9 kupé po štyri lôžkach a vo vozni tretej triedy (Platzkartny) sa nachádza 54 lôžok, ktoré nie sú oddelené. V každom vozni je sprievodca („provodnik“), na ktorého sa môžete obrátiť pri nejakých problémoch . Batožinu si je najlepšie odložiť pod lôžko, pretože, ak by vám ju chcel niekto ukradnúť, musel by vás zhodiť z vášho lôžka. Vo vozňoch môžete zadarmo použiť aj bojler s teplou vodou (na čaj alebo kávu).

Kúpiť lístok sa dá viacerými spôsobmi. Kupovať lístok v pokladni je najlacnejším spôsobom, ale často to znamená až dve hodiny státia v rade. Pred tým, ako si kúpite lístok, je potrebné si zistiť číslo a druh vlaku, ktorým cestujete, čas popr. dátum odchodu. Aby ste to nezabudli, napíšte si to na nejaký lístok a ak neviete po rusky, tak to len podajte osobe predávajúcej lístky. Pri kúpe lístka potrebujete mať so sebou pas s vízami. Ďalšou možnosťou, ako zohnať lístok (bez starostí), je objednať si ho cez sprostredkovateľskú agentúru (www.bilet.ru);

Počítajte však s vyššou cenou, ako keby ste si lístok kupovali na stanici. Ešte jednou možnosťou (neoficiálnou) je kúpiť si lístok od sprievodcu. Počítajte však s tým, že sa od vás posnaží vypýtať peniaze naviac.

 

Doprava lietadlom

Dĺžka letu:
Z Bratislavy do Moskvy : cca 2 hod. 20 min

Šeremeťevo II
Medzinárodné letisko Šeremeťevo II sa nachádza vo vzdialenosti asi 30 km severozápadne od Moskvy. Súčasťou letiska je viacero reštaurácií, bezcolné obchody, zmenárne, banka, lekáreň, kaviarne, pošta, požičovňa áut. Z letiska do centra sa dostanete vlakom aeroexpress za približne 6€. Aeroexpress jazdí každú polhodinu a za 35 minút sa dostanete na Bieloruskú stanicu metra, ktorá sa nachádza na kruhovej línii. Odtiaľ je už veľmi jednoduché sa dostať kamkoľvek.

Ďalšou možnosťou je autobusom č.551 , ktorý ide ku stanici Rečnoj vokzal, ktorá je zároveň stanicou zelenej línie metra a do samotného centra sa dostanete za 30 minút. Za autobus zaplatíte asi 1€, ale treba rátať s častými zápchami a nechať si rezervu aspon dve hodiny.
Do centra sa dá dostať aj taxíkom a cesta do centra vyjde na 13 – 50€, podľa toho, na akej cene sa s taxikárom dohodnete.

Šeremeťevo I
Letisko slúži leteckej doprave na vnútroštátnych linkách (Moskva – Sankt Peterburg). Od terminálu II je vzdialené asi 5 km. Služby sú na nižšej úrovni ako v prípade terminálu II. Cesta miestnou dopravou je rovnaká ako u terminálu I, pretože autobus č.551 vychádza z terminálu I a prechádza cez terminál II.

Domodedovo
Najlepšie vybavené moskovské letisko, obsluhujúce vnútroštátne a niektoré medzinárodné lety. Letisko sa nachádza južne od Moskvy. Z letiska premáva autobus (na zastávku metra Domodedovskaja, cesta trvá 40 minút, cena lístka cca 30 rubľov), vlak (na železničnú stanicu Paveleckij Vokzal, cesta trvá 40 minút, cena lístka 75 rubľov), taxík alebo tiež vyššie spomínaný aeroexpress.

(Informácie o letisku získate na www.domodedovo.ru alebo na tel. čísle 363 – 3064).

Vnukovo
Najväčšie moskovské letisko vzdialené od centra 29 km. Na letisko sa dostanete expresným autobusom 611 zo stanice metra Jugozapadnaja a jazdí sem aj vlak aeroexpress.

Bykovo
Najstaršie ruské letisko. Z letiska premáva vlak na Kazaňskú stanicu.

 

Doprava v meste

MHD je v Moskve zabezpečovaná autobusmi, minibusmi jazdiacimi po fixnej trase (tzv. maršrutky), trolejbusmi, električkami, taxíkmi a metrom. Pravidelné spoje autobusov, trolejbusov a električiek sú v intervaloch od 5 do 10 minút, metro v 1-2 minútových intervaloch. Najrýchlejší a najspoľahlivejší typ presunu v Moskve je práve metro.

Systém hromadnej dopravy funguje denne od 5:30 do 00:30 hod. Lístky na dopravnú sieť je možné si zakúpiť na staniciach metra a v mnohých novinových stánkoch. V metre sa lístky označujú pri vchode do platenej zóny. Lístky na autobus, trolejbus a električku si môžete zakúpiť pred nastúpením alebo priamo v dopravnom prostriedku (v tomto prípade majte pripravené drobné). Lístok je potrebné označiť hneď po nástupe. V "maršrutkách" sa platí priamo vodičovi, cena je fixná bez ohľadu na počet zástaviek a pohybuje sa okolo 0,80-1,00 €.

V Moskve okrem profesionálnych taxikárov stále funguje systém "plateného autostopu". Ak budete stáť na rohu a mávať na taxíky, pravdepodobne vám zastaví aj obyčajný vodič, ktorý si chce privyrobiť. Ak vyzeráte ako cudzinec a nevyznáte sa v meste, buďte opatrní a vždy si dohodnite odmenu za zvezenie dopredu.

 

Treba vidieť

Kremeľ - Kremeľ je symbol sily, pevnosti, moci a nedobytnosti Ruska, myšlienky ťažko skúšaného ruského národa a spôsobu jeho života vyjadrené v kameni. Každá historická epocha Ruska tu zanechala pozoruhodné architektonické znaky. Pôdorys Kremľa (28ha) tvorí nepravidelný trojuholník, jeho múry sú vysoké 5-19m, hrubé 3,5 – 6,5 m a stráži ho 20 veží. Prvá zmienka o Kremli sa viaže k roku 1156, keď zakladateľ Moskvy Jurij Dlhoruký nariadil aby sa na mieste dnešného Kremľa postavila drevená pevnosť . V roku 1238 bola pevnosť vypálená Tatársko – mongolskými hordami . Na ochranu Kremľa boli v rokoch 1326 – 1329 vybudované dubové hradby . Uprostred Kremľa boli postavení predchodcovia dnešných chrámov. Za vlády Ivana III. vymenili staré bielokamenné múry za nové múry i veže z tehál . Ivan III. dal pozvať najlepších talianskych a ruských majstrov a tak vznikli ďalšie nové nádherné stavby . Múdry panovník Peter I. presťahoval hlavné mesto z Moskvy do St.Peterburgu ale tu naďalej pokračovali korunovácie cárov a Kremeľ sa stal prechodným sídlom ruských cárov . V roku 1737 zničil Kremeľ rozsiahly požiar o 85 rokov aj Napoleonova armáda. Napriek tomu všetky pamiatky Kremľa obnovili.

Červené a centrálne námestie  je jedným z najznámejších objektov Moskvy, v minulosti sa táto časť mesta volala Veľký trh, neskôr Krasnaja Ploščaď. Najväčšou ozdobou Červeného námestia je Chrám Vasilija Blaženého (alebo Pokrokovský Chrám, 1555-1560, majstri Barma a Postnik), ktorý dal postaviť cár Ivan Hrozný na pamiatku víťazstva nad Kazaňským chanátom v roku 1552. Chrám sa skladá z desiatich (v r.1588 bol pristavený desiaty) kostolov, ktoré si vôbec nie sú podobné, sú spojené iba jednotou umeleckého záberu. Je zaujímavé, že aj vnútorná výzdoba je v každom kostole rozdielna. Medzi najvzácnejšie exponáty patrí ikona Vstup do Jeruzalema a nádherné fresky zo 16.storočia.

Pred chrámom Vasilija Blaženého sa nachádza socha Minina a Požarského (1818), ktorí oslobodili Moskvu od poľskej intervencie v roku 1612. Od chrámu Vasilija Blaženého prejdeme na druhú stranu námestia, kde leží Historické múzeum (1872). V 48 sieňach sú vystavené staré mince a medaily, šperky, staré rukopisy a knihy, sane Petra I., odev cára Ivana Hrozného a pod.., celkom viac ako 4 milióny exponátov. Oproti Kremľu sa nachádza obchodné centrum GUM (Gasudarstvennyj Universaľnyj Magazin), ktoré je nielen najväčším obchodným domom v Rusku, ale aj jedným z najväčších na svete. Stavba GUM-u sa začala v roku 1883 na nariadenie cára Alexandra III. Budova je postavená v neoklasicistickom štýle a na prvý pohľad pripomína skôr múzeum ako obchodný dom. Na nákupy v tomto obchodnom dome je však potrebné pripraviť nemalý obnos peňazí, nakoľko v GUM-e sa nachádzajú iba tie najprestížnejšie módne značky ako napr. Agent Provocateur, Prada, Hugo Boss, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Versace, Tiffany, Cartier a iné. Oplatí sa však pozrieť do jedálenskej časti, lebo tam nájdete tzv. ruskú stolóvuju, čo v preklade znamená jedáleň a môžete si vychutnať typické ruské jedlá v ruskom štýle. Poslednou budovou pri ktorej sa zastavíme je známe Mauzóleum V.I.Lenina, ktoré sa nachádza oproti GUM-u. Vo vnútri je uložený krištáľový sarkofág s Leninovým telom. Mauzóleum, ktoré vidíte dnes je už treťou verziou. (vybudované bolo v roku 1924 a druhá úprava nasledovala v roku 1930).

Divadelné námestie (bývalé Sverdlovo námestie) je pomenované po troch divadlách dominujúcich jeho severnej strane. V minulosti bol na tomto mieste zapáchajúci močiar, kde ľudia vyhadzovali odpadky. Ak prichádzate od námestia Revolúcie po pravej ruke môžete vidieť staré múry, ktoré slúžili ako ochrana Kitajgorodu. Naproti vám stojí Hotel Metropol (1903, architekt angličan Wiliam Walcot ). Medzi vami a hotelom Metrpolom stojí park so sochou Karlom Marxom. Na druhej strane námestie je Veľké divadlo (1824) s miestami pre 2000 návštevníkov. Pred divadlom sa nachádza bronzový štvorzáprah s ochrancom umenia gréckym bohom Apolónom. Hneď vedľa Veľkého divadla stojí bledožltá budova Malého Divadla (1824), pred ktorým sa nachádza socha ruského dramatika Alexandra Ostrovského .

Námestie Ľubjanka (bývale námestie Felixa Dzeržinského, zakladateľa Čeky ). Nachádza sa tu obchodný dom Detskyj Mir – Detský svet , najväčší obchod v Rusku pre deti Susedom Detského sveta je budova smutne preslávenej sovietskej tajnej služby KGB (dnes FSB). Na druhej strane námestia leží Polytechnické múzeum, v ktorej sú uchovávané najmä staré vynálezy a množstvo nových exponátov. 

 

Múzeá

 • Zbrojnica, Kremeľ
  Sú tu zhromaždené diela historickej a umeleckej hodnoty – brnenia ruských bojovníkov , strelné zbrane . Medzi najkrajšie kusy v zbierke patria Monomachova zlatá čiapka (v nej korunovali cárov), slávnostný úbor cára Michaila Romanova, briliantový klobúk Petra I, zbierka slávnostných kočov . V budove Zbrojnice je inštalovaná výstava briliantov . Jej súčasťou sú diamanty Orlov, Šach, Mária, Polárna žiara, a platinové nuggety o váhe až 36kg.
 • Štátna Treťjakovská galéria
  Štátna Treťjakovská galéria je najväčšie ruské umelecké múzeum, ktoré obsahuje najväčšiu zbierku ruského umenia v Rusku. Galériu založil moskovský kupec P.M.Treťjakov, ktorý sníval o múzeu obsahujúcom veľkú zbierku umenia , dostupného pre každého návštevníka a zobrazujúceho celú históriu ruského umenia. Vystavané sú tu ikony 12.-17.storočia z územia celého Ruska , obrazy , maľby a sochy 19.storočia a obrazy mnohých maliarov;
 • Múzeum A.Puškina
  Múzeum zobrazuje život najväčšieho ruského spisovateľa.
 • Panoramatické múzeum Bitka pri Borodine 
  Múzeum približuje návštevníkovi víťazstvo Ruska nad Napoleonom v roku 1812 . Návštevníci sú na špeciálnej plošine 6m nad zemou. Medzi nimi a obrazom je 12m široký exteriérový záber a tak vzniká dojem, že ste v centre udalostí v bitke pri Borodine (na tomto mieste sa odohrala rozhodujúca bitka, kde Napolen prehral bitku proti Rusom)
 • Štátne múzeum výtvarných umení Alexandra Puškina
  Múzeum postavené v starogréckom štýle architektom Romanom Klejnom v roku 1912. V múzeu sú obrazy francúzskych výtvarných umelcov (Monet, Cézanne, Gaugain , Van Gogh, Manet, Matisse, Renoir, Degas, Delacroix , Corot), obrazy talianskych majstrov z renesancie, obrazy holandských, flámskych, nemeckých, španielskych , anglických majstrov, starogrécke, etruské plastiky a taliansko-krétske ikony. Je tu obrovská zbierka predmetov zo života Egypťanov.Múzeum je po Ermitáží druhé najväčšie v Rusku a jedno z najväčších na celom svete.
 • Pamiatkový areál Kolomenskoje 
  Kedysi bolo Kolomenskoje usadlosťou cárskej rodiny. Dnes je tu skanzen. Dominantou komplexu je chrám Nanebovstúpenia pána (1532) s krásnym ikonostasom. V areáli je ďalej Ďjakovský kostol, zvonica, vodárenská veža, Predná brána , Kazanský kostol s kupolou, Domček Petra I. V parku rastú najstaršie duby na území Moskvy .
  Vstupné : Do areálu je vstup zadarmo, osobitné vstupné do každého objektu.
 • Múzeum kozmonautiky
  Toto múzeum sa nachádza v spodnej časti monumentálneho Pamätníka pokoriteľov kozmu. V múzeu sa nachádza vyše 85 000 rôznych položiek a exponátov.
 • VDNCH- skanzen socialistickej architektúry
  Tento obrovský skanzen mal predstavovať vymoženosť socialistického hospodárstva prostredníctvom stálej expozície, vrámci ktorej sa v areáli VDNCH nájdeme pavilóny a výstavy prezentujúce rôzne krajiny bývalého ZSSR. Za čias socializmu sa nazývalo Výstavisko úspechov národného hospodárstva.
  Areál skanzenu je obrovský a hneď vedľa sa nachádza typické ruské koleso, z ktorého je nádherný výhľad na Moskvu.
 • Múzeum veľkej vlasteneckej vojny
  Toto múzeum sídli v obrovkej stavbe s vysokým pamätníkom pred majestátnou budovou ako sme už u Rusov zvyknutí. Navštíviť sa ho oplatí aj tým turistom, ktorí neobľubujú históriu. Múzeum sa nachádza v Parku víťazstva a v lete tu nájdete obrovské fontány a lesopark.
  Veľmi zaujímavou súčasťou múzea sú takzvané diorámy, ktoré priamo navodzujú dojem skutočnosti a demonštrujú ako vyzerali jednotlivé etapy Veľkej vlasteneckej vojny.

 

Nakupovanie

Výkladnou skriňou sovietskej ekonomiky je už spomínaný obchodný dom GUM, ktorý sa nachádza oproti Kremľu. Ten istý tovar je možné kúpiť za výhodnejšie ceny v iných častiach mesta.

Obľúbenou nákupnou ulicou v Moskve je Novy Arbat, situovaný západne od Kremľa a ulica Arbat, ktorá vedie paralelne s predchádzajúcou ulicou.
Okhoktny ryad sa radí medzi najnavštevovanejšie. Dal ho postaviť bývalý moskovský starosta Juri Lužkov za 350 miliónov dolárov.
Tverskaja ulica, ktorá vedie severne od Červeného námestia, je najmódnejšou obchodnou ulicou, ktorú lemujú drahé butiky.
Klasické ruské obchody nájdete na ulici Valentin Judaškin, ktorá sa radí medzi najdlhšie ulice v Moskve. Je tu situované i Moskovské nákupné centrum.
Pre lovcov suvenírov je vhodný Palekh a Kholui. V lakovaných skrinkách sa nachádzajú atraktívne darčeky, tradične je to bábika matrijoška alebo samovar.

Medzi ďalšie suveníry sa radia drevené poháre, taniere a lyžice (maľované zlatou, červenou a čiernou farbou) a Dymkovskaje Igrušky - založené na motíve obľúbených folklórnych postavičiek. Veľký dopyt je po vyrezávanom jantáre, porceláne Gzhel, výšivkách Voloďa, vajciach Fabergé a ruskej bižutérii.

Izmajlovskom parku sa cez víkendy koná trh, je nutné byť opatrný pri výmene eur. Ponúkajú sa tu starožitnosti, cennosti, umelecké diela a rukopisy. Iné výrobky, ktoré nie je možné kúpiť v obchodoch zameraných na predaj suvenírov, musia mať pri vývoze exportnú licenciu schválenú Ruskou federáciou.

Ak si návštevník metropoly želá zažiť pravú ruskú atmosféru, odporúčame mu zájsť na Čeremušinsky Rynok. Akumulujú sa v ňom čerstvé potravinové výrobky zo všetkých rohov bývalého Sovietskeho zväzu. Trhovisko je otvorené denne Po - So 07:00-19:00 a v Ne 07:00-17:00. Pri predaji sa nedodržuje očakávaná hygiena, avšak dá sa tu naozaj výhodne nakúpiť.

Najväčším trhoviskom v Moskve je Konkovo, otvorené je denne 08:00-20:00, nachádza sa na ulici Profsojuznaja. Predáva sa tu oblečenie, výrobky užitočné do domácnosti a potraviny.

Populárne sú aj tzv. blšie trhy v Moskve, kde si môžete kúpiť veci od výmyslu sveta od ruských šatiek a obuvy, cez porcelánové predmety, odznaky, platne, staré fotoaparáty až po hračky, bižutériu a vintage veci.

Obchody sú vo všeobecnosti otvorené Po-So od 09:00-18:00, pričom väčšie sú otvorené od 10:00-20:00. Menšie obchody sú zväčša v poludňajších hodinách zatvorené (13:00-15:00). DPH je 20% (10%) pre niektoré potraviny a produkty.
V Rusku si treba dávať pozor aj na predaj alkoholických nápojov, pretože odbitím dvadsiatej druhej hodiny už v obchodoch alkohol nekúpite. Tým šťastnejším sa to môže podariť načierno, avšak buďte pripravení, že obchodníci si často vypýtajú aj dvojnásobok z pôvodnej sumy.

V roku 1992 bol mestským zastupiteľstvom schválený projekt Moskva City, čo je vlastne moskovské medzinárodné obchodné centrum, a.k.a. „mesto v meste“. Má to byť prvá zóna v Rusku, ktorá má spájať obchodné aktivity, bývanie a zábavu. Celá plocha má rozlohu 100 hektárov a celkové náklady na projekt sa majú vyšplhať až na 12 miliárd amerických dolárov.
Väčšina z plánovaných prestížnych budov a veží sú už postavené (napr. Veža Evolúcia, Imperia Tower, Gorod Stolic, Merkurij Siti Tauer), ale v procese plánovania sú ešte napríklad 54 poschodová budova s dvojúrovňovou vyhliadkovou plošinou a nezvyčajným architektonickým dizajnom, a tiež hotel s výstavnou halou, nazvaný po zakladateľovi Moskvy, Jurajovi Dlhorukom. Architektkou hotela má byť Zaha Hadid, iracko-britská dekonštruktivistická architekta, ktorá mala na starosti podobne nezvyčajne riešené stavby sveta.
V tomto obrovskom komplexe sa nachádza aj obchodný dom Afimall city, ktorý podobne ako ostatné moskovské obchodné centrá ponúka širokú škálu butikov, obchodov a tiež jedálenkú časť s bufetmi a kaviarňami. Zaujímavosťou tohto obchodného domu je vnútorná vysoká fontána, ktorá sa spúšťa každú hodinu a okrem nej v Afimalle nájdete aj sezónne výstavy, bowling a kino.

 

Internet

Mapa Moskovského metra
http://www.moscowmap.ru/metro.html
 
Mapa Moskvy
http://24timezones.com/mapa/moscow.php

Letisko Šeremeťevo
http://www.sheremetyevo-airport.ru/?act=part&pid=512

Letisko Demodedovo
http://www.domodedovo.ru/

Hotely
http://www.hotels-moscow.ru/

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
https://www.mzv.sk/web/moskva

Vlakové spojenia
www.poezda.net

www.tutu.ru/poezda/firm/rossija/

Aktuálny kultúrny sprievodca Moskvy
www.moscowout.ru

 

Komunikácia

Orange (áno), T-mobile (áno), O2 (áno), 4ka (s obmedzením)

Uskutočňovanie telefonického hovoru v rámci Ruska
Ak ste v Rusku a voláte do iného mesta (napr. z Moskvy do Petrohradu ) musíte vytočiť najprv 8 , počkať na dlhý tón, potom zadať predvoľbu mesta ktoré voláte a nakoniec volané číslo.

Uskutočnenie hovoru z Ruska do inej krajiny
Pri volaniach z Ruska do inej krajiny treba vytočiť najprv 8, počkať na dlhý tón , potom vytočiť 10 (medzinárodný prístup), predvoľbu krajiny, (predvoľbu mesta) a volané číslo .

Používanie mobilného telefónu v Rusku
Slovenskí mobilní operátori (Slovak Telekom, Orange Slovensko, Telefónica O2, 4ka ) majú v Rusku viacero roamingových partnerov, pričom v prípade nového operátora 4ky, tam sú isté obmedzenia v podobe blokovaného ruského operátora Globaltel. Cestovateľom, ktorí nemajú aktivovaní roaming a neplatia paušál, odporúčame si aktivovať službu Roaming u svojho operátora.

Medzinárodná predvoľba: +7

 

Zdielať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
4.6/5 (14 hlasov)
Nedeľa, 18. august. 2019. Meniny má Elena, Helena.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa