Chorvátsko

01.01.2019 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Chorvátska republika
Hlavné mesto: Záhreb
Rozloha: 56 594 km2
Počet obyvateľov: 4 076 246 (2019)
Štátne zriadenie: parlamentná demokracia
Geografická poloha: juhovýchodná Európa
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.
Ubytovanie: Rezervujte si ubytovanie v Chorvátsku online 
Podnebie:

Na severe mierne kontinentálne, na juhu stredomorské so suchými letami.

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V ZÁHREBE

Mena: chorvátska kuna (HRK)
Jazyky: chorvátčina (úradný)
Správne členenie: 20 žúp
Národnost. zloženie: Chorváti (90%), Srbi (4%) a iné
Náboženstvo: kresťanstvo (91%), islam (1,5%), iné
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku:
Veleposlanstvo Slovačke Republike
Prilaz Gjure Deželica br. 10, 10000 Zagreb (Záhreb), Republika Hrvatska (Chorvátska republika)
Tel:
+385 1487 7070
Fax: +385 1487 7078
Mobil (pohotovostný): +385 9827 8182
E-mail: emb.zagreb@mzv.sk
Internet: https://www.mzv.sk/zahreb

Veľvyslanectvo Chorvátska v SR
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici
Mišíkova 21, 811 06 Bratislava [ukáž na mape]
Tel.:  +421 2 5720 2091, +421 2 5720 2090
Fax: +421 2 5443 5365
E-mail: vrhbrat@mvpei.hr, croemb.bratislava@mvep.hr
Internet: https://sk.mfa.hr

Konzulárny úrad pre SR v Osijeku
Konzul: Ivan Komak
Ul. Sunčana 20, 31 000 Osijek
Tel.: +385 31 514 710
Fax: +385 31 514 765
E-mail: ivan.komak@gmail.com

Konzulárny úrad pre SR v Splite
Konzul: Goran Morović
Consular Office of the Slovak Republic Mažuranićevo šetalište 1, 21 000 Split, Croatia
Tel.: +385 21 362 679
Fax.: +385 21 317 717
E-mail: goran@marking.hr

 

Víza a doklady:

Občania Slovenskej republiky môžu do Chorvátska cestovať buď s platným cestovným pasom alebo s platným občianskym preukazom vo forme ID karty zaliatej vo fólii. Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný doklad.

Každý turista musí byť prihlásený na miestnom turistickom úrade a platiť pobytovú taxu. Taxa sa platí podľa počtu dní strávených v Chorvátsku a neprihlásenie sa turistu sa považuje za porušenie zákona. Prihlásenie však vykonávajú recepcie v hoteloch, prípadne prenajímatelia ubytovacích zariadení. Len vlastníci nehnuteľností, prípadne hostia u priateľov sa musia prihlásiť sami. Pobytovú taxu platí aj vlastník plavidla v domácej morskej doprave, ktoré je ukotvené v prístave, keď na plavidle býva a tiež všetky osoby, ktoré na tomto plavidle bývajú. Pobytovú taxu neplatia deti do 12 rokov, osoby s telesným postihnutím 70% a vyššie + jeden pomocník, sezónni pracovníci , členovia užšej rodiny obyvateľa turistickej obce, mesta, vlastníci rekreačného objektu, ak je tento starým rodinným domom a je získaný dedičstvom od osoby, ktorá mala posledné trvalé bydlisko v turistickom meste alebo obci, v prípade, že nocujú v tom objekte, osoby od 12 do 18 rokov platia pobytovú taxu zníženú o 50 % .

Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska s domácimi zvieratami môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie očkovania. V prípade prevozu iných zvierat (napríklad vtáky, korytnačky) treba mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Sieť veterinárnych ambulancii je rozšírená v každom väčšom meste. Do Chorvátskej republiky je zakázaný dovoz a dočasné zdržiavanie sa nebezpečných psov plemena teriér typu bull, ktoré nie sú zapísané do registra Medzinárodnej kynologickej organizácie (FIC) (napríklad pitbull teriér a jeho krížencov).

Do Chorvátskej republiky možno doviezť valuty bez ohraničenia, ak ide o čiastku zodpovedajúcu dobe pobytu v Chorvátskej republike. Podľa Colného zákona je cudzinec oslobodený od platenia cla za veci osobnej spotreby ako sú obuv, odev, hygienické potreby a iné. Taktiež je možné doviezť pre osobnú potrebu 1 fotoaparát, 1 videokameru, 1 laptop, 1 osobný počítač, výstroj pre kempovanie, 1 bicykel, 1 motorku, športovú výstroj, zariadenie pre jachting, výstroj pre športový rybolov, výstroj pre potápanie, prenosný TV prijímač, horolezeckú výstroj, 1 príves, 1 plavidlo.

Tieto predmety je potrebné nahlásiť na hraničnom priechode a po ukončení pobytu je nutné ich opäť vyviezť. Okrem toho je možné bez zaplatenia cla priviezť 200 ks. cigariet alebo 20 cigár, 1 liter alkoholického nápoja, 2 litre vína alebo podobného alkoholického nápoja, parfum do 50 ml. a 0,25 l vody po holení. Toto opatrenie sa nevzťahuje na cestujúcich mladších do 17 rokov. Ostatný tovar nekomerčného charakteru v množstve, ktorý nie je určený na predaj, ale pre osobnú potrebu cestujúceho a členov jeho domácnosti, je oslobodený od platenia cla a dane z pridanej hodnoty, ak jeho celková hodnota nepresahuje 300,- HRK. Viac informácií poskytuje Colná správa Chorvátskej republiky www.carina.hr.

Dovoz drog a iných omamných látok, vrátane strelných zbraní, munície, výbušnín a iných zbraní na územie Chorvátskej republiky nie je dovolený. Pri dovoze potravín živočíšneho pôvodu treba brať do úvahy predpisy o nezávadnosti tohto druhu potravín. Týka sa to pri dovoze potravín väčšieho množstva, kde sa vyžadujú zdravotné certifikáty. Uvedené sa vzťahuje na mlieko, mliečne výrobky, pekárske výrobky, cestoviny, alkoholické a nealkoholické nápoje. Mäso a mäsové výrobky nad 1kg podliehajú potravinovej kontrole, mäso sa môže dovážať iba tepelne upravené.

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Utorok, 21. september. 2021. Meniny má Matúš.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa