Rusko

19.05.2010 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Ruská federácia
Hlavné mesto: Moskva
Rozloha: 17 075 200 km2
Počet obyvateľov: 142 905 208 (2010)
Štátne zriadenie: federácia
Geografická poloha: východná Európa a severná Ázia.
Časové pásmo:

Slovensko +3 (+13hod.)

Ruskom do marca 2010 prechádzalo 11 časových pásiem a to v pomere k času v Moskve od mínus jednej hodiny v exkláve Kaliningrad, až po plus deväť hodín v Kamčatskom kraji na východe krajiny. K zmene bydošlo 28. marca, kedy sa Samarská oblasť a Udmurtská republika presunuli do rovnakého časového pásma ako Moskva. Rovnako Kamčatka a Čukotka, sa presunuli do Magadanskej časovej zóny, kde je osemhodinový posun oproti hlavnému mestu. Vzniklo tak len 9 časových pásiem.

Podnebie: S výnimkou severozápadných a juhovýchodných regiónov krajiny, kde prevažujú prímorské klimatické podmienky, má podnebie v RF kontinentálny charakter, dlhé a studené zimné obdobie a krátke leto. Severné oblasti európskej časti RF a Sibír sa vyznačujú veľmi nízkymi teplotami. V Jakutsku bolo nameraných až – 71°C.
Mena: rubeľ (RUB)
Jazyky: ruština, ukrajinčina, množstvo menšinových jazykov (tatárčina a iné)
Správne členenie: 89 subjektov federácie: 21 republík, 6 krajov, 49 oblastí, 1 autonómna oblasť, 10 autonómnych okruhov, 2 mestá federálneho významu (Moskva, Sankt-Peterburg
Národnost. zloženie: Rusi 81% ,Tatári (4%), Ukrajinci (2%), ostatní
Náboženstvo: pravoslávne, židovské, islam
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Moskve 
ul. J. Fučíka 17/19, 
115 127 Moskva 
Telefón: 007 495/ 9564920,
007495/250 1070, 007 495/956 4922
Fax: 007 499 7912065
E-mail: emb.moscow@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/moskva

Veľvyslanectvo RF na Slovensku
Godrova 4 [ukáž na mape]
811 06 Bratislava 1
Telefón: 00421/2 /5441 5823
E-mail: info@rusemb.sk
Internet: www.slovakia.mid.ru

Víza a doklady:

Občania SR potrebujú na vstup na územie Ruskej federácie víza. Táto povinnosť neplatí pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. S účinnosťou od 15.1.2007 nadobudli v Ruskej federácii platnosť nové pravidlá pre registráciu cudzincov, podľa ktorých sa vyžaduje pri krátkodobom pobyte v RF registrovanie v „Migračnej evidencii“ vedenej Federálnou migračnou službou RF. V praxi to znamená prihlasovaciu povinnosť pri pobyte presahujúcom 3 dni. Pri pobyte v zariadení poskytujúcom ubytovanie (napr. hotel, nemocnica a pod.) je potrebné túto povinnosť splniť do 24 hod. od ubytovania. Za prihlásenie cudzinca nesie zodpovednosť aj pozývajúca osoba (právnická, alebo fyzická), ktorá je takto označená vo víze RF.
Postup zaevidovania: Občan SR sa dostaví k prijímajúcej/pozývajúcej osobe a predloží cestovný pas a migračnú kartu. Prijímajúca osoba odovzdá občanovi SR potvrdenú oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu". Túto je občan SR povinný mať počas pobytu v RF pri sebe. Pri odchode z RF je občan SR povinný vrátiť oddeliteľnú časť "Oznámenia o príchode cudzinca na miesto pobytu" prijímajúcej/pozývajucej osobe, ktorá ju v stanovenom termíne zašle na príslušný migračný úrad. Táto povinnosť sa netýka tých občanov, ktorých dĺžka pobytu v RF nepresiahne 3 dni.

Migračnú kartu je možné získať: pri leteckej a lodnej preprave - u posádky, pri železničnej preprave - u sprievodcu, pri autobusovej preprave - u vodiča, pri ceste osobným automobilom, resp. peši, u príslušníkov pohraničnej kontroly RF.

Ruská federácia, podľa novelizácie Zákona RF č. 45/2009 o pobyte cudzincov dňom 29.1.2010 zaviedla povinnosť každého cudzinca uhradiť správny poplatok za každý deň pobytu na území RF vo výške 2 ruble (cca 2 eurocenty). Táto čiastka sa vyberá pri povinnej registrácii pobytu cudzincov v RF.

Ministerstvo zahraničných vecí SRZdroj: MZV, Euroinfo, CIA-The World Factbook

Streda, 15. august. 2018. Meniny má Marcela.

Najnovšie príspevky

Foto dňa