Bardejov

01.01.2019 |   |    | 

Bardejov 

Bardejov leží nachádza na severovýchode Slovenska, neďaleko hraníc s Poľskom. Prvé zmienky siahajú až do 13. storočia a o významnejšom rozvoji môžeme hovoriť od začiatku 14. storočia. V roku 1320 získal Bardejov právo konania vlastného jarmoku, čo mestu prinieslo ďalšie potrebné financie, ktoré mohli byť vložené do ďalšieho rozvoja. V roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto a stalo sa centrom obchodu a remeselníctva.

Ekonomická prosperita mesta ovplyvňovala aj rozvoj architektúry v meste, následkom čoho bola napríklad v rokoch 1505 až 1511 postavená goticko-renesančná radnica a dobudovaný systém mestského opevnenia. Šestnáste storočie znamenalo aj kultúrny rozkvet. V meste bolo zriadené gymnázium, ktoré sa stalo centrom kultúry a vzdelávania. V ďalších storočiach, ako dôsledok početných vojen a prírodných katastrof, nastal v meste úpadok a Bardejov sa tak stal iba malým provinčným mestom. V roku 1950 bolo vyhlásené za chránené a začala sa intenzívna obnova jeho kultúrneho dedičstva. Dňa 30.11.2000 bol Bardejov zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Bardejove

 

PARKOVANIE

V meste sa dá za poplatok parkovať buď v parkovacej zóne č. 1 (Ul. Kláštorská, Ul. Miškovského, Ul. Rhodyho, Ul. Wind, Ul. Stőcklova, ul. Hviezdoslavova ul. Bastova, Ul. Poštovné ul. Rubešova) alebo na niektorom z parkovacích miest v parkovacej zóne č. 2 (športová hale, synagóga na Jiráskovej ul., Ul. Kellerova a Ul. Hurbanova). Parkovanie v zóne 1 je spoplatnené sumou 0,70 EUR na jednu hodinu a v zóne 2 0,40 € na hodinu. Zaplatiť je možné prostredníctvom SMS správy, a to zaslaním správy na bezplatné číslo 2200 v tvare: označenie zóny, medzera, EVČ , medzera a počet hodín želaného parkovania (BJ1 KE768RE 3).  Predĺžiť parkovanie je možné preposlaním pôvodnej SMS správy.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Bardejove online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Radničné námestie – je centrom mesta. Z troch strán ho lemuje 46 meštianskych domov, postavených na typických úzkych stredovekých parcelách. Štvrtá, severná strana, je vymedzená dominante mesta - gotickému farskému kostolu.

Radnica - goticko-renesančná stavba postavená v rokoch 1505 – 1509. Radnica bola sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Prízemie radnice slúžilo obchodným účelom, na poschodí boli miestnosti slúžiace potrebám mestskej rady a mestskej pokladnice. Na juhozápadnom rohu vonkajšej časti radnice sú zachované dve duté mestské miery, ktorými sa pri predaji meralo obilie a strukoviny. V súčasnosti slúži na prezentáciu najhodnotnejších umeleckých a historických exponátov Šarišského múzea.

Chrám Sv. Egídia - gotická trojloďová bazilika s polygonálnou svätyňou, sakristiou, dvoma kaplnkami a vysokou vežou. Predpokladá sa, že s výstavbou sa začalo v 14. storočí, terajšia podoba sa začala tvoriť v druhej polovici 15. storočia. V kostole sa nachádza jedenásť vzácnych gotických krídlových oltárov s tabuľovými maľbami.

Opevňovací systém a mestské hradby – pochádzajú zo 14. a 15. storočia a sú zaradené do zoznamu UNESCO ako jedno z najzachovalejších stredovekých opevnení na Slovensku. Opevnenie Bardejova tvorí jedinečný komplex múrov, bášt a brán, ktorý sa zachoval takmer v pôvodnej podobe. Najpozoruhodnejším pozostatkom mestského opevnenia sú bašty (Hrubá, Veľká, Červená, Pravouhlá, Renesančná, Prašná, Archívna, Školská) a brány (Dolná, Horná s barbakánom).

Budova humanistickej školy - stojí v tesnej blízkosti východnej strany Baziliky minor Sv. Egídia. Mestská latinská škola bola založená v roku 1538, objekt bol v rokoch 1841 a 1879 klasicisticky prestavaný.

Katov dom - ranorenesančný dom z konca 16. storočia, ktorý bol sídlom mestského kata aj väznice s útrpnou komorou. Nachádza sa na Veternej ulici blízko objektu Hrubá bašta.

Lampový stĺp – stojí medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou, v záhrade starej nemocnice. Lampové stĺpy slúžili v stredoveku ako orientačné body, preto sa stavali najmä na križovatkách, cintorínoch a na pamätných miestach. Vo vežovitej časti stĺpu horelo svetlo, ktoré plnilo funkciu orientačnú, ale aj spomienkovú.

Socha Sv. Floriána – stojí pred Bazilikou minor sv. Egídia. Neskorobaroková kamenná socha bola postavená ako spomienka na požiar, ktorý 27. mája 1774 zničil mestské domy a čiastočne aj baziliku.

Pomník Gašpara Šeredyho - stojí na ceste medzi Bardejovom a časťou Dlhá Lúka od roku 1566.

Pamätník Juraja Wintera - nachádza sa na polceste medzi Severnou a Školskou baštou od roku 1679. Je kamenný a tvorí ho na podstavci umiestnené srdce, v ktorom je umiestnený kríž.

Socha cisárovnej Alžbety – z roku 1903 stojí v kúpeľnom parku pred liečebným domom Alžbeta v Bardejovských Kúpeľoch.

Pomník Alojza Jiráska – bol postavený pred budovou Gymnázia Leonarda Stöckela na Jiráskovej ulici na počesť spisovateľa, ktorý viackrát navštívil mesto.

Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor – pôvodne postavený okolo roku 1380 augustiniánmi, od roku 1686 však patrí františkánom. Dnešná podoba kostola je z roku 1878. Zaklenutie svätyne je gotické, hlavnej lode barokové.

Evanjelický kostol - vznikol v období po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Bol postavený v klasicistickom štýle tesne za severnou hradbou vnútorného mesta v rokoch 1798-1808 a je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

Kalvária -  komplex bol na kopci východne od mesta vybudovaný v rokoch 1863-1869. Dominuje mu kostol sv. Kríža postavený v eklektickom historizujúcom slohu a dopĺňajú ho kaplnky, symbolizujúce jednotlivé zastavenia Kristovej krížovej cesty.

Židovské suburbium - urbanistický unikát celej východoslovenskej oblasti. Súbor stavieb pozostával z hlavnej synagógy, modlitebne, miestnosti pre zhromažďovanie veriacich (Beth hamidraš), školy, rituálnych kúpeľov a hospodárskej časti - jatok. Synagóga vznikla v rokoch 1771 až 17s73, v súčasnosti už neslúži svojmu účelu. Židovská modlitebňa sa nachádza aj na Kláštorskej ulici. V meste sa zachoval židovský cintorín s náhrobnými kameňmi v renesančnom, barokovom i klasicistickom slohu.

Šarišské múzeum – patrí medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Dokumentuje historickú, prírodnú a sociálnu situáciu v Hornom Šariši a spravuje rozsiahlu zbierku viac ako 700 000 predmetov.

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry - je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku (od roku 1965). Na ploche 1,5 ha je rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia. Sú tu zastúpené obytné zrubové domy, rôzne hospodárske stavby, technické a sakrálne stavby.

 

VOĽNÝ ČAS

Bardejovské Kúpele - nachádzajú sa približne 2 kilometre od centra mesta. Patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb.

Kultúra - v Bardejovských Kúpeľoch sa pravidelne konajú zaujímavé podujatia. Aktuálny zoznam podujatí priamo v meste nájdete tu.

Plávanie - umožňuje krytá plaváreň s plaveckým bazénom, vírivkou, saunami a soľnou jaskyňou. V lete je v Bardejovských Kúpeľoch k dispozícii kúpalisko s vyhrievanou vodou (27 ºC) v plaveckom a detskom bazéne.

Wellness - v hoteli Ozón v Bardejovských Kúpeľoch môžete celoročne navštíviť Wellness a Spa saunový svet a bazénovú časť s relaxačným, kľudovým a detským bazénom.

Cyklistika a turistika - v okolí Bardejova je päť navzájom prepojených cyklotrás s celkovou dĺžkou viac ako osem kilometrov. Bicykel si môžete vypožičať na tenisových kurtoch. Chodník Ostrá Hôrka má celkovo tri okruhy, najväčší meria 3,5 kilometra, stredný 1,5 kilometra a najmenší jeden kilometer. Slúži bežkárom, horským cyklistom a turistom a je vhodný aj na prechádzky rodín s deťmi. K dispozícii je aj singletrack Napoleon a kyslíková dráha s dĺžkou 1 km a štrnástimi stanovišťami, na ktorých sú relaxačné a pohybové cvičenia.

Náučné chodníky - v Bardejovských Kúpeľoch je náučný chodník nazvaný Sisi a jej zastavenia. Dlhý je 2,3 kilometra, začína v kúpeľnom parku pred hotelom Alžbeta a predstavuje okruh kúpeľným lesoparkom, ktorý končí v parčíku za hotelom. Jeho prejdenie trvá približne 45 minút a je na ňom sedem zastavení. Okružný náučný chodník vedie aj z Bardejovských Kúpeľov na Zborovský hrad.Lesnícky náučný chodník Čierna mláka je zas zameraný na mimoprodukčné funkcie lesa. Ponúka 3 okruhy rôznej náročnosti s dĺžkou od 1,9 do 3,9 kilometra a nájdete na ňom 18 tematických zastávok.

Lyžovanie - ponúka stredisko Makovica pri obci Nižná Polianka asi 15 km od Bardejovských Kúpeľov.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Zborov – najväčšia obec bardejovského okresu, 9 km od Bardejovských kúpeľov, známa hradom Zborov-Makovica. Pôvodne gotický hrad bol vybudovaný pravdepodobne na mieste staroslovanského hradiska, prvá správa o ňom je z roku 1250. Na hrade prebieha oprava opevnenia, počas leta sa tam konajú koncerty. Nad hradným vrchom je najstaršia prírodná rezervácia v okrese so zmiešaným bukovým, hrabovým a dubovým porastom na rozlohe 24 ha. Architektonickou pamiatkou Zborova je aj Rákocziova kaplnka z roku 1640 v Kostole sv. Margity. V obci Zborov sa nachádza aj vojenský cintorín z 1. sv. vojny, pamätník z 1. sv. vojny venovaný 28. pražského pluku a vojenský cintorín z 2. sv. vojny, ktorý ako prvý na Slovensku zrekonštruovala nemecká organizácia na záchranu hrobov.

 

INTERNET

https://www.bardejov.sk/

http://www.visitbardejov.sk/

http://www.e-bardejov.sk/

 

APLIKÁCIE

Info Bardejov – aplikácia užívateľom prináša najnovší prehľad diania v meste

 

Zdielať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Utorok, 19. január. 2021. Meniny má Drahomíra, Sára.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa