Banská Štiavnica

01.01.2019 |   |    | 

Banská Štiavnica 

Banská Štiavnica je považovaná za najstaršie banské mesto na Slovensku. Medzi ťaženými nerastmi prevládala strieborná ruda, preto ju prezývajú aj „strieborným mestom“. Prvé dôkazy o osídlení oblasti pochádzajú už z doby kamennej, o výraznejšej populácii však môžeme hovoriť až od stredoveku, kedy veľmi narástol záujem o drahé kovy. V druhej polovici 12. storočia sem preto na pozvanie uhorského kráľa Gejzu II. prišli baníci z Nemecka a s nimi aj nové, dokonalejšie metódy dobýjania. Už na začiatku 13. storočia sa osada Štiavnica transformovala do mestského útvaru, mestské privilégium bolo Banskej Štiavnici udelené najneskôr v roku 1244.

Mesto v stredoveku prekvitalo, v roku 1442 však zažilo plienenie a vraždenie vojakmi Štefana Rozgoňa a o rok neskôr aj zemetrasenie, po ktorom muselo vstať z popola. V 18. storočí sa Banská Štiavnica stala najväčším centrom ťažby drahých kovov v habsburskej monarchii. Postupne sa tu sústredilo aj banícke školstvo a veda. V roku 1735 tu založili najstaršiu uhorskú banícku školu, ktorú v roku 1762 povýšili na Banskú akadémiu – prvú vysokú školu svojho druhu na svete. Koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica s 23-tisíc obyvateľmi tretím najväčším mestom v Uhorsku. Rozvoj mesta bol však príliš úzko spätý s ťažobnou činnosťou, ktorá od druhej polovice 19. storočia postupne klesala. V súčasnosti je Banská Štiavnica dôležitým strediskom rekreácie a cestovného ruchu, ktoré využíva svoje bohaté historické dedičstvo.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Banskej Štavnici

 

PARKOVANIE

Parkovať v Banskej Štiavnici sa odporúča na zberných parkoviskách. Je jedno, ktoré si vyberiete - do centra je to z každého z nich iba pár minút chôdze. Parkovací lístok na Novom zámku stojí v sezóne 0,50 EUR za hodinu, pričom od októbra do mája je zdarma a parkovanie na Mládežníckej ulici je zdarma celoročne. Súkromné platené parkovisko na Akademickej ulici stojí 1,00 EUR za hodinu. Medzi ďalšie možnosti parkovania, ktoré je spoplatnené od pondelok do soboty (v čase od 7.00 do 17.00 hod.), patrí Námestie sv. Trojice a Radničné námestie. Cena parkovného je tu 2,00 EUR na hodinu. Parkoviská na uliciach A. Sládkoviča, A. Pécha, ul. J.K. Hella pri Banskom múzeu v prírode, A. Kmeťa, Kammerhofská, J. Palárika, Dolnej a Robotníckej stoja 0,50 EUR na hodinu.

Parkovací lístok je možné zakúpiť v informačnom centre na Námestí sv. Trojice, u pouličného predajcu, alebo v prevádzkach označených parkovacím symbolom. Zaplatiť tiež môžete prostredníctvom SMS správy na číslo 2200  v tvare BS medzera A1 (až A16 – zóna v ktorej parkujete) medzera EČV.  Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. 

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Banskej Štiavnici online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Centrum - v úzkom údolí stoja kostoly, paláce bohatých ťažiarov a meštianske domy, v kopcoch nad nimi sú učupené malé banícke domčeky, to všetko pospájané romantickými uličkami a chodníkmi so stovkami schodov.

Námestie sv. Trojice - zo začiatku 16. storočia tvorí architektonické jadro Banskej Štiavnice. Námestie je lemované nádhernými domami, ktoré vlastnili bohatí mešťania a banskí podnikatelia. Uprostred námestia púta pozornosť stĺp Najsvätejšej Trojice – klasický morový stĺp, postavený z vďačnosti za ukončenie moru. Stavbu zdobia postavy siedmich svätých - ochrancov mesta a patrónov - svätých baníkov.

Kalvária - komplex sakrálnych budov zasadený do prekrásnej scenérie. Prvý kameň Kalvárie bol položený 14. septembra 1744 a takmer presne do siedmich rokov bol komplex dokončený.

Nový zámok - jedna z najelegantnejších architektonických dominánt mesta, postavená v rokoch 1564 až 1571 s cieľom chrániť mesto pred možnou inváziou tureckej armády. V súčasnosti stavba pozostáva zo šiestich podlaží a štyroch rohových bášt. a ponúka expozíciu o bojoch proti “Turkovi” s ukážkami zbraní a výhľad do širokého okolia. Neďaleko je židovský cintorín.

Starý zámok - vznikol na prelome 15. a 16. storočia prestavbou a opevnením farského kostola. Dnes je tu fajkárska dielňa, kováčska expozícia, stará mučiareň vo veži Himmelreich, expozícia originálov sôch z Kalvárie a iné. Súčasťou stavebného komplexu Starého zámku je aj kaplnka sv. Michala, na ktorej stenách sa nachádzajú zaujímavé fragmenty fresiek zo 14. storočia.

Kammerhof - vznikol v polovici 16. storočia spojením viacerých meštianskych domov s prvkami všetkých stavebných slohov. Bol sídlom úradu, ktorý spravoval bane, huty a mincovne na strednom Slovensku. Dnes sa v expozíciách Kammerhofu dozviete najviac o histórii baníctva na Slovensku a slávnej Baníckej akadémii, nájdete tu makety banských zariadení a vybavenie laboratórií.

Radnica – stavba pochádza zo 14. storočia a slúžila pre zasadnutia mestskej rady. Dnešná podoba radnice je z obdobia rokov 1787 až 1788, kedy bola prestavaná. V stropoch budovy sa v minulosti nachádzala mestská väznica.

Kostol sv. Kataríny - neskorogotický kostol sv. Kataríny bol postavený v roku 1491. Pred kostolom sa nachádza krypta, kde sú pochovaní starostovia a dôležití mešťania.

Evanjelický kostol - postavený v rokoch 1794 až 1796 rodákom z Banskej Štiavnice, architektom Sivákom. Vizuál kostola je z veľkej časti ovplyvnený Tolerančnými listinami cisára Jozefa II., ktorý určuje, ako majú stavby protestantskej cirkvi vyzerať.

Piargská brána - je jedinou zachovanou vstupnou bránou do mesta. Renesančná budova bola postavená v roku 1554, v polovici 18. storočia ju prestavali v barokovom štýle.

Banícka a lesnícka akadémia – bola založená v roku 1762 ako prvá škola svojho druhu v Uhorsku. Budovy obklopuje botanická záhrada s rozlohou 3,5 ha, dokončená v rokoch 1838 - 1861. Rozdelená je na dve časti, pričom obe obsahujú celý rad domácich a exotických rastlín - spolu až 250 exemplárov.

Klopačka - vežovitá stavba s renesančnými a barokovými prvkami z roku 1681. Najväčším pokladom je zvuková aparatúra, ktorá v minulosti pripomínala baníkom hodinu, keď mali začať pracovať. Používala sa tiež na oznamovanie rôznych slávnostných príležitostí, ako napríklad pohrebov, či ako varovanie pred požiarmi. V 18. storočí sa z prízemia tejto budovy stala väznica pre baníkov odsúdených banským súdom.

Štiavnický betlehem – drevený pohyblivý betlehem je vysoký až 31 metrov a obsahuje 800 drevených figúrok, pričom až 400 z nich sa pohybuje. Nachádza sa v historickom centre mesta na Radničnom námestí.

Epicentrum lásky v Dome Maríny - zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete, ktorú svojej osudovej láske Maríne napísal v roku 1846 Andrej Sládkovič.

Banské múzeum v prírode – nachádza sa iba 1 kilometer od mesta a ide o atraktívnu expozíciu umiestnenú v bývalých stredovekých baniach. Podzemná prehliadková trasa je dlhá 1 500 metrov a vedie starými banskými chodbami zo 17. – 19. storočia. Rozmiestené sú v nich nástroje, zariadenia, stroje a pomôcky, ktoré sa používali v ťažkej baníckej práci. Svojským zážitkom je už samo fáranie v plášťoch a prilbách s vlastným zdrojom svetla.

Počúvadlianske jazero – jeden z najkrajších tajchov. Dá sa tu člnkovať a kúpať, na deti čaká gazdovská mini-zoo.

 

VOĽNÝ ČAS

Turistika - príroda v štiavnickom regióne ponúka široké možnosti relaxu v prírode. Veľmi obľúbenou je Klingerská vychádzka s trvaním okolo 1,5 hodiny. Túra k vodnej nádrži Klinger ponúka možnosť spoznať, ako je mesto jedinečne včlenené do prírodného prostredia. Súčasne ju možno využiť na kúpanie a príjemný odpočinok pri vode. Ak patríte medzi turisticky zdatnejších, určite si nenechajte ujsť výlet na Sitno, najvyššiu hora Štiavnických vrchov so zrúcaninou a fascinujúcimi výhľadmi.

Náučné chodníky - so zastávkami s informačnými tabuľami približujú rôzne oblasti, napr.  baníctvo, históriu, lesníctvo, archeológiu, prírodné bohatstvo krajiny, technické zaujímavosti okolia, významné osobnosti regiónu atď. Trojkilometrový okružný náučný chodník Staré mesto približuje pamiatky, ak vás zaujíma biológia, odporúčame zas chodník Ekológia piargskych tajchov. Zaujímavé poznatky získate aj cestou po náučnom chodníku Milana Kapustu (2 - 3 hod.), kde uvidíte pozostatky najstaršej baníckej činnosti na tomto území a navštívite aj Ottergrundskú vodnú nádrž, najvyššie položenú z celého systému nádrží. K najobľúbenejším náučným chodníkom patrí aj Kysihýbel.

Cyklistika - systém štiavnických cyklotrás pozostáva z troch územných oblastí: Hodrušskej, Vyhnianskej a Belianskej. Trasy majú rôznu obtiažnosť a prevýšenie, celková čistá dĺžka prevyšuje 150 km. Pre úplných začiatočníkov a rodiny s deťmi sú najvhodnejšie Kopanická osmička a Hellov okruh.

Adrenalín - v Banskej Štiavnici sa nachádza umelá lezecká stena, v okolí sú k dispozícii vrchy vhodné na skalolezectvo, ako napríklad Sitno, Pokhaus – pod Sitnom či Rabenstein (medzi Červenou studňou a Hodrušou).

Rybolov - viaceré tajchy sú rybárskymi revírmi, prevažne kaprovými a pstruhovými. Osadené sú aj inými rybami, ako napr. karas, lieň, ostriež, šťuka, zubáč, biela ryba, amur, pstruh jazerný, úhor i pleskáč. Najnavštevovanejšie sú Veľký Kolpašský tajch, Počúvadlo, Halča, Beliansky tajch a Richňava. Na Počúvadle je režim „Chyť a pusti“. Pokiaľ nie ste držiteľom miestnej povolenky na rybolov, hosťovacie povolenie si môžete zakúpiť aj v penzióne Vila Vážka, hneď pod hrádzou Vindšachtského tajchu.

Kúpanie - v lete ponúkajú najlepšie osvieženie umelé jazerá, tajchy. Najznámejšie sú Počúvadlianske, Richňavské, Kolpašské, Vindšachtské a Klinger. Mimo sezóny, kedy sú tajchy na kúpanie príliš chladné, môžete navštíviť krytú plaváreň, kde je k dispozícii 25-metrový plavecký bazén a aj sauna.

Lyžovanie - v tesnej blízkosti mesta sa nachádza stredisko Salamandra Resort, ktoré ponúka stredne ťažké zjazdovky a štvorsedačkovú lanovku.

Rodiny s deťmi - okrem návštevy bane či iných pamiatok sa oplatí navštíviť aj dielničku v Kammerhofe, kde si môžu najmenší vyskúšať zaujímavé techniky a niečo pekno vyrobiť. Tvorivé dielne ponúka celoročne  aj Terra Permonia.

 

PODUJATIA

Festival trikov, remesiel a zábavy – tradičný festival remesiel s bohatým kultúrnym programom, ktorý sa koná vždy v máji. Na festivale sú predstavené tradičné slovenské remeslá a návštevníci podujatia si ich môžu aj vyskúšať.

Spectaculum Ignis – alebo aj festival či divadlo ohňa, organizovaný vždy v júni pri príležitosti svätojánskeho sviatku a sprevádzaný množstvom aktivít zameraných na rituály motivované kultom slnka a ohňa. Za pozretie rozhodne stojí hlavný nočný program.

Festival živých šachov (Animatus Lusus) – v júli historické centrum mesta ožíva vďaka atmosfére stredoveku. Šachisti hrajú oblečenými v stredovekých kostýmoch a návštevníci si môžu prezrieť aj stredoveký remeselný veľtrh, ohňovú show, ukážky šachovníc, šermiarov a ďalšie atrakcie.

Festival peknej hudby – júl je známy tiež klasickou hudbou, ktorá sa ozýva v priestoroch starých budov. Príďte si vychutnať koncerty na nádvorí Starého zámku pri sviečkach, ako aj v malebnej kaplnke kaštieľa v blízkej obci Svätý Anton.

Dni sv. Huberta – alebo aj Slovenské celoslovenské poľovnícke slávnosti sú zároveň Majstrovstvami Európy v lákaní jeleňov. Konajú sa v septembri.

Salamandrové dni - mestský festival oslavujúci baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, spojený s oslavou bohatej štiavnickej histórie a tradícií. Udalosť je skvelým miestom na dobrú zábavu a občerstvenie.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Banícke obce - v blízkosti Banskej Štiavnice sa nachádza viacero obcí, ktoré ponúkajú návštevníkom pohľad na vzácne technické, ale aj prírodné či historické pamiatky (Vyhne, Štiavnické Bane, Ilija, Baďan, Banský Studenec, Hodruša-Hámre, Podhorie, Prenčov, Banská Belá).

Malá lesná ZOO pri Počúvadlianskom jazere - ponúka príjemnú rekreáciu najmä pre rodiny s malými deťmi do 10 rokov, ale  vhodný je aj pre všetky ostatné vekové kategórie. V tejto lesnej oblasti uvidíte jelene, diviaky, ovce, kozy, ovce, somáre, kone, poníky, zajace, kurčatá, kačice a husi.

Kaštieľ v Svätom Antone - bol postavený v barokovo–klasicistickom štýle v roku 1744. Obklopuje ho rozsiahly park, kde nájdete viaceré vzácne stromy z 18. storočia. Vodopád, jazierko či drobná architektúra mu dodáva neopakovateľnú romantickú atmosféru. V kaštieli je inštalovaná stála výstava dejín umenia a poľovníctva.

Vyhne - malebná dedinka s akvaparkom Vodný raj Vyhne, ktorý ponúka jedinečný relax uprostred nádhernej prírody. Prameň s teplotou 36,5 °C sa vyznačuje vysokým obsahom železa. Svojimi liečivými účinkami blahodarne pôsobí na zápaly nervov, ženské choroby, zhybové a svalové reumatizmy, kožné choroby, srdcové choroby, stavy po operáciách i duševnú vyčerpanosť. Pre verejnosť je k dispozícii zábavný a športový areál s veľkým 50-metrovým bazénom, ktorý má aj potápačskú komoru a veľký oddychový relaxačný bazén s vodnými atrakciami.

Hrad Marcus - bizarná stavba v lone prírody, ktorá vznikla len pár rokmi v štýle stredovekých hradov.

Sitno - najväčšie a najvyššie položené hradisko z konca doby bronzovej. Toto administratívne, vojenské a ekonomické centrum bolo spojené s osídlením kopcovitých oblastí stredného Slovenska bohatých na meď. Archeologické nálezy, ako aj ložiská bronzových predmetov v okolí, svedčia o existencii hutníckej dielne.

Kúpele Sklené Teplice - patria medzi najstaršie u nás, keď liečivé účinky termálnych prameňov využívali ľudia už v 14. storočí. Dnes kúpele ponúkajú liečebné pobyty, aj relax a wellness. Vyviera tu 14 prameňov, voda z nich podporuje centrálne prekrvenie organizmu, odbúravanie škodlivých látok v organizme, zrýchlenie metabolizmu, má blahodarne účinky na pohybový a nervový aparát. Európskym unikátom je termálny liečivý kúpeľ v jaskyni – Parenica.

Ostrá Lúka - patrí k najstarším obciam na Slovensku. Dnes v nej môžete navštíviť nielen viacero zaujímavých historických budov vrátane renesančného kaštieľa, ale aj miesto posledného odpočinku Adely Ostrolúckej.

Pútnické miesto Kohútovo - leží len niekoľko minút od centra Novej Bane.

Mesto Krupina

 

INTERNET

http://www.banskastiavnica.sk/

https://www.banskastiavnica.travel/

http://www.banskastiavnica.org

 

APLIKÁCIE

Banska Stiavnica – mobilný sprievodca po meste a okolí

Špacírka – aplikácia pre návštevníkov Štiavnicka vinná špacírka

Smart Guide - audiosprievodca ponúka asi hodinovú prechádzku k TOP pamiatkam Banskej Štiavnice (okrem Kalvárie) s audio výkladom a obrázkami. Na trase je 18 zastávok, o každom mieste vám povie to najzaujímavejšie. Po stiahnutí trasy funguje sprievodca aj bez pripojenia na internet.

 

Zdielať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Piatok, 16. apríl. 2021. Meniny má Dana, Danica.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa