Južná Afrika

01.01.2019 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Juhoafrická republika
Hlavné mesto: Pretória
Rozloha: 1 219 912 km2
Počet obyvateľov: 56 520 000 (odhad 2017)
Štátne zriadenie: republika
Geografická poloha: južná Afrika
Časové pásmo: Slovensko +1 hod.
Podnebie:

subtropické pozdĺž východného pobrežia, slnečné teplé dni aj v zimnom období, hoci chladné noci; klimatické podmienky sú rozdielne vzhľadom na nadmorskú výšku

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V MESTE PRETÓRIA

Mena: juhoafrický rand (ZAR)
Jazyky: angličtina, afrikánčina, 9 černošských jazykov
Správne členenie: 9 provincií
Národnost. zloženie: pôvodné černošské africké obyvateľstvo, tzv. Black African (hlavne Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) (81%), tzv. miešanci - coloured (9%), belosi (8%), indicko-ázijského pôvodu  (2%)
Náboženstvo: kresťania (80%), hinduisti (1%), moslimovia (1%), bez vyznania (15%)
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii  
930 ARCADIA Street, Arcadia 0083 Pretoria, South Africa
Telefón: +27 12 3422 051
Mobilný telefón:  +27 0 83 3041599
E-mail: emb.pretoria@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/pretoria

Konzulárny úrad v Kapskom meste
Consular Office of the Slovak Republic, 45 Tokai Road Tokai 7966, Cape Town, R.S.A
Tel.: +27 21 715 8833 
E-mail: mail@rane.co.za

Veľvyslanectvo JAR pre SR
South African Embassy, Vienna
Sandgasse 33, 1190 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 320 6493
Mobil (pohotovostný): +43 664 117 1801
E-mail:  vienna.consular@dirco.gov.za
web: www.suedafrika-botschaft.at/en

Víza a doklady:

Na bezplatné vízum JAR je nutné preukázať bonitu klienta bankovým výpisom za ostatné 3 mesiace. Juhoafrické veľvyslanectvo neakceptuje hotovosť a kreditné karty. Občania SR, ktorí tranzitujú cez medzinárodné letiská v JAR: Johannesburg – OR Tambo a Lanseria, Kapské Mesto a Durban, v prípade cesty do okolitých krajín: Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Svazijsko a Lesotho, nepotrebujú požiadať o tranzitné vízum v Juhoafrickej republike, avšak je nutné sa podrobiť odobratiu biometrických údajov po prílete na vyššie uvedené letiská v JAR.

Občanom SR  v prípade otázok ohľadne vstupných víz MZV SR odporúča kontaktovať Veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky so sídlom vo Viedni. 

Juhoafrický imigračný zákon vyžaduje, aby cestujúci pri vstupe do krajiny mal pre účely úradných záznamov vo svojom pase aspoň 1 (odporúčame 2) voľnú vízovú stranu. Ak táto podmienka nie je splnená, juhoafrické imigračné orgány často nekompromisne neumožnia vstup do krajiny a cestovateľa najbližším letom vrátia späť. Prihlasovacia povinnosť v Juhoafrickej republike nie je.

Odporúčaná platnosť cestovného pasu je minimálne 6 mesiacov od vstupu na územie JAR. 

Od 1. júna 2015 vstúpili do platnosti zmeny pri cestovaní neplnoletých osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich z územia Juhoafrickej republiky. Neplnoletá osoba musí mať pri sebe vždy svoj rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu), na ktorom sú uvedené mená oboch rodičov. Rodný list musí byť úradne preložený do anglického jazyka. V prípade, že neplnoletú osobu sprevádza iba jeden rodič, musí mať pri sebe úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit) druhého rodiča, že z alebo do Juhoafrickej republiky môže vycestovať a tiež kópiu cestovného dokladu druhého rodiča. Na čestnom vyhlásení musia byť uvedené všetky kontaktné informácie o rodičovi, najmä telefonický kontakt. V prípade, že neplnoletú osobu nesprevádza ani jeden z rodičov, musia uvedené dokumenty doložiť obaja rodičia. V tomto prípade musí pri vstupe na územie JAR doložiť aj pozývací list osoby, u ktorej sa bude v JAR zdržiavať, kópiu cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón a iné). Úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas rodiča alebo rodičov však nesmie byť starší ako tri mesiace. V prípade, že neplnoletá osoba nemôže doložiť súhlas s uskutočnením cesty niektorého z biologických rodičov (adopcia, pestúnska starostlivosť, úmrtie rodičov a iné), musí doložiť právne záväzné dokumenty (súdne rozhodnutie, úmrtný list rodiča a iné) potvrdzujúce tento stav, ktoré musia byť úradne preložené do anglického jazyka. V prípade, že maloletý je držiteľom občianstva iného štátu, ktorý vydáva uvedené dokumenty (rodný list, súdne rozhodnutia a iné) v anglickom jazyku, môže ich použiť na tieto potreby (originály alebo overené kópie). Pre bližšie informácie ohľadne cestovania neplnoletých, prosím, kontaktujte Veľvyslanectvá JAR alebo Ministerstvo vnútra JAR.

Všetci cestujúci (starší ako jeden rok) prichádzajúci z oblastí endemického výskytu žltej zimnice, resp. prechádzajúci cez tieto oblasti v rámci ich cesty do Juhoafrickej republiky, sú povinní preukázať sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky platným potvrdením o očkovaní proti tomuto ochoreniu tzv. Yellow Fever Certificate.

Predloženie platného potvrdenia o očkovaní proti žltej zimnici je podmienkou pre vydanie juhoafrického víza cestujúcim z krajín s endemickým výskytom ochorenia. Cestujúci z oblastí s endemickým výskytom žltej zimnice, ktorí sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky nebudú schopní preukázať potvrdením o očkovaní, sú priamo na hraničnom priechode na vlastné náklady zaočkovaní proti žltej zimnici alebo musia, taktiež na vlastné náklady, podstúpiť šesťdňové karanténne pozorovanie. Na hraničných priechodoch, kde nie je štátny zdravotník, nie je cestujúcim bez platného očkovacieho preukazu povolený vstup na územie Juhoafrickej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Sobota, 27. november. 2021. Meniny má Milan.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa