AKO cestovať so spoločenským zvieraťom

2010-06-25 20:33:00 |   |    | 

SLOVENSKO - Ak chcete cestovať do iných štátov, vaše zviera potrebuje tzv. pas spoločenských zvierat - Pet Passport. Pasy musíte predkladať nielen pri cestách medzi členskými štátmi EÚ, ale aj pri ceste do ostatných krajín.Tieto podmienky sa vzťahujú na päť a menej zvierat, za podmienky, že počas pobytu v zahraničí nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tieto zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou.

Európska legislatíva týkajúca sa premiestňovania spoločenských zvierat - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 998/2003/ES z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré nadobudla účinnosť dňa 3. júla 2004, musia byť psy, mačka a fretky pri premiestnení medzi členskými štátmi Spoločenstva sprevádzané Pasom spoločenského zvieraťa, ktorý zodpovedá vzoru podľa Rozhodnutia Komisie č. 2003/803/ES, a ktorý vydal poverený veterinárny lekár.


Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou vo vnútri Európskej únie, okrem Malty, Švédska, Veľkej Británie a Írska

Spoločenské zviera musí :

 

 • byť nezameniteľne označené zreteľne čitateľným tetovaním alebo
 • mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
 • byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim
 • platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny


Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou do Veľkej Británie, Írska, Švédska a Malty (aj v prípade tranzitu)

Spoločenské zviera musí :

 

 • byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
 • byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim
 • platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,

 

Výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml (test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote).

Test na obsah neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne opakovane vakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o opakovanej vakcinácii sú v pase vedené záznamy.

Pre vstup na územie Malty

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musia uplynúť najmenej 3 mesiace po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Pre vstup na územie Švédska

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt.


Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátov, ktoré sú uvedené v zozname tretích krajín

 

Spoločenské zviera musí :

 

 • byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
 • byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim
 • platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,
 • ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto ošetrenie, výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml, ak cieľovou alebo tranzitnou krajinou je Veľká Británia, Írsko, Švédsko alebo Malta

 

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátov, ktoré nie sú uvedené v zozname tretích krajín

 

Spoločenské zviera musí :

 

 • byť označené mikročipom zodpovedajúcim norme ISO 11 784
 • byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim
 • platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml (test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote a najdlhšie 3 mesiace pred návratom na územie EU),
 • ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus granulosus), ak cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto ošetrenie.

 

Pre návrat na územie EÚ

Odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EÚ bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie.

Tabuľka dodatočných požiadaviek niektorých členských štátov, ktoré tieto vyžadujú pre vstup na svoje územie;

 

Ako si vybaviť doklad pre zviera  (Pet passport)

Neodnímateľné označenie mikročipom urobí zvieraťu veterinárny lekár. Ním musí označiť aj tie zvieratká, ktoré sú síce tetované, ale ich tetovanie nie je čitateľné. Od roku 2011 mikročip nahradí tetovanie povinne. 

Zoznam poverených veterinárnych lekárov vydávaním pasov spoločenských zvierat nájdete aj na webových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Pas so spomenutými základnými údajmi (očkovanie a overenie identity) potrebujú zvieratá, ak s nimi cestujeme do väčšiny krajín Európskej únie a aj do niektorých nečlenských krajín. Niektoré krajiny vyžadujú aj ďalšie vyšetrenia - napríklad aj vyšetrenie krvi zvieraťa na obsah protilátok - pre potvrdenie účinnosti vakcinácie proti besnote.

Toto vyšetrenie postačí vykonať raz za život zvieraťa, a to za predpokladu, že je zvieratko každoročne preočkované. Realizovať ho však musí niektoré z laboratórií, ktoré schválila Európska únia. Na Slovensku ním je Štátny veterinárny ústav vo Zvolene. Výsledky vyšetrenia sa takisto vyznačia do pasu.

Pasy spoločenských zvierat majú tmavomodrý obal a formát 100 x 152 milimetrov, tvorí ich 28 vnútorných strán v slovensko-anglickej jazykovej verzii, skladajú sa z 11 častí, stránky sú zoradené podľa nasledujúcich údajov:

 

 • vlastník
 • popis zvieraťa
 • identifikácia zvieraťa
 • očkovanie proti besnote
 • sérologický test na besnotu
 • ošetrenie proti kliešťom
 • iné očkovanie
 • klinické vyšetrenie
 • úradné overenie
 • iné údaje

 

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom. Vlastník zvieraťa, alebo osoba zodpovedná za zviera, ktorú vlastník poveril starostlivosťou oň, preukazuje týmto dokladom predovšetkým:

 

 • identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
 • platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote a iným chorobám
 • ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom

 

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú. V prípade nedodržania pravidiel EÚ o prevoze zvierat sú príslušné kontrolné orgány oprávnené:

 

 • vrátiť vás do krajiny pôvodu 
 • vziať zviera na náklady prevozcu pod úradný dohľad alebo do karantény až do vyriešenia problémov so zistením jeho pôvodu, identifikácie alebo splnenia zdravotných požiadaviek ;
 • ak predchádzajúce možnosti z akéhokoľvek dôvodu nie je možné zabezpečiť, môžu úrady rozhodnúť o usmrtení zvieraťa bez náhrady škody.

 

Úplne znenie nariadenia č. 998/2003 je k dispozícii na webstránke www.aprox.government.gov.sk.

Ďalšie informácie o pase spoločenských zvierat nájdete aj na internetovej stránke Štátnej veterinárnej správy SR a Komory veterinárnych lekárov.

 

Zdroj/autor: tasr,svssr,kvlsr,drom

 

Zdieľať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Sobota, 18. máj. 2024. Meniny má Viola.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa