Južná Afrika

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Juhoafrická republika
Hlavné mesto: Pretória
Rozloha: 1 219 912 km2
Počet obyvateľov: 56 520 000 (odhad 2017)
Štátne zriadenie: republika
Geografická poloha: južná Afrika
Časové pásmo: Slovensko +1 hod.
Podnebie:

subtropické pozdĺž východného pobrežia, slnečné teplé dni aj v zimnom období, hoci chladné noci; klimatické podmienky sú rozdielne vzhľadom na nadmorskú výšku

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V MESTE PRETÓRIA

Mena: juhoafrický rand (ZAR)
Jazyky: angličtina, afrikánčina, 9 černošských jazykov
Správne členenie: 9 provincií
Národnost. zloženie: pôvodné černošské africké obyvateľstvo, tzv. Black African (hlavne Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) (81%), tzv. miešanci - coloured (9%), belosi (8%), indicko-ázijského pôvodu  (2%)
Náboženstvo: kresťania (80%), hinduisti (1%), moslimovia (1%), bez vyznania (15%)
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii  
930 ARCADIA Street, Arcadia 0083 Pretoria, South Africa
Telefón: +27 12 3422 051
Mobilný telefón:  +27 0 83 3041599
E-mail: emb.pretoria@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/pretoria

Konzulárny úrad v Kapskom meste
Consular Office of the Slovak Republic, 45 Tokai Road Tokai 7966, Cape Town, R.S.A
Tel.: +27 21 715 8833 
E-mail: mail@rane.co.za

Veľvyslanectvo JAR pre SR
South African Embassy, Vienna
Sandgasse 33, 1190 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 320 6493
Mobil (pohotovostný): +43 664 117 1801
E-mail:  vienna.consular@dirco.gov.za
web: www.suedafrika-botschaft.at/en

Víza a doklady:

Na bezplatné vízum JAR je nutné preukázať bonitu klienta bankovým výpisom za ostatné 3 mesiace. Juhoafrické veľvyslanectvo neakceptuje hotovosť a kreditné karty. Občania SR, ktorí tranzitujú cez medzinárodné letiská v JAR: Johannesburg – OR Tambo a Lanseria, Kapské Mesto a Durban, v prípade cesty do okolitých krajín: Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Svazijsko a Lesotho, nepotrebujú požiadať o tranzitné vízum v Juhoafrickej republike, avšak je nutné sa podrobiť odobratiu biometrických údajov po prílete na vyššie uvedené letiská v JAR.

Občanom SR  v prípade otázok ohľadne vstupných víz MZV SR odporúča kontaktovať Veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky so sídlom vo Viedni. 

Juhoafrický imigračný zákon vyžaduje, aby cestujúci pri vstupe do krajiny mal pre účely úradných záznamov vo svojom pase aspoň 1 (odporúčame 2) voľnú vízovú stranu. Ak táto podmienka nie je splnená, juhoafrické imigračné orgány často nekompromisne neumožnia vstup do krajiny a cestovateľa najbližším letom vrátia späť. Prihlasovacia povinnosť v Juhoafrickej republike nie je.

Odporúčaná platnosť cestovného pasu je minimálne 6 mesiacov od vstupu na územie JAR. 

Od 1. júna 2015 vstúpili do platnosti zmeny pri cestovaní neplnoletých osôb prichádzajúcich a odchádzajúcich z územia Juhoafrickej republiky. Neplnoletá osoba musí mať pri sebe vždy svoj rodný list (originál alebo úradne overenú kópiu), na ktorom sú uvedené mená oboch rodičov. Rodný list musí byť úradne preložený do anglického jazyka. V prípade, že neplnoletú osobu sprevádza iba jeden rodič, musí mať pri sebe úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas (čestné vyhlásenie - parental consent affidavit) druhého rodiča, že z alebo do Juhoafrickej republiky môže vycestovať a tiež kópiu cestovného dokladu druhého rodiča. Na čestnom vyhlásení musia byť uvedené všetky kontaktné informácie o rodičovi, najmä telefonický kontakt. V prípade, že neplnoletú osobu nesprevádza ani jeden z rodičov, musia uvedené dokumenty doložiť obaja rodičia. V tomto prípade musí pri vstupe na územie JAR doložiť aj pozývací list osoby, u ktorej sa bude v JAR zdržiavať, kópiu cestovného dokladu tejto osoby a jej kontaktné údaje (adresa, telefón a iné). Úradne overený a do anglického jazyka úradne preložený súhlas rodiča alebo rodičov však nesmie byť starší ako tri mesiace. V prípade, že neplnoletá osoba nemôže doložiť súhlas s uskutočnením cesty niektorého z biologických rodičov (adopcia, pestúnska starostlivosť, úmrtie rodičov a iné), musí doložiť právne záväzné dokumenty (súdne rozhodnutie, úmrtný list rodiča a iné) potvrdzujúce tento stav, ktoré musia byť úradne preložené do anglického jazyka. V prípade, že maloletý je držiteľom občianstva iného štátu, ktorý vydáva uvedené dokumenty (rodný list, súdne rozhodnutia a iné) v anglickom jazyku, môže ich použiť na tieto potreby (originály alebo overené kópie). Pre bližšie informácie ohľadne cestovania neplnoletých, prosím, kontaktujte Veľvyslanectvá JAR alebo Ministerstvo vnútra JAR.

Všetci cestujúci (starší ako jeden rok) prichádzajúci z oblastí endemického výskytu žltej zimnice, resp. prechádzajúci cez tieto oblasti v rámci ich cesty do Juhoafrickej republiky, sú povinní preukázať sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky platným potvrdením o očkovaní proti tomuto ochoreniu tzv. Yellow Fever Certificate.

Predloženie platného potvrdenia o očkovaní proti žltej zimnici je podmienkou pre vydanie juhoafrického víza cestujúcim z krajín s endemickým výskytom ochorenia. Cestujúci z oblastí s endemickým výskytom žltej zimnice, ktorí sa pri vstupe na územie Juhoafrickej republiky nebudú schopní preukázať potvrdením o očkovaní, sú priamo na hraničnom priechode na vlastné náklady zaočkovaní proti žltej zimnici alebo musia, taktiež na vlastné náklady, podstúpiť šesťdňové karanténne pozorovanie. Na hraničných priechodoch, kde nie je štátny zdravotník, nie je cestujúcim bez platného očkovacieho preukazu povolený vstup na územie Juhoafrickej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: 1488 – Bartolomej Diaz, portugalský námorník, sa ako prvý Európan vylodil pri Myse Dobrej nádeje. Prvými európskymi usadlíkmi v Južnej Afrike boli holandskí vysťahovalci. Pod vedením Jana van Riebecka bola obchodníkmi z Východoindickej holandskej spoločnosti v Kapsku založená prvá kolónia v roku 1652. Po tom, ako v roku 1806 Mys Dobrej nádeje dobyli Briti, boli Búri, potomkovia holandských vysťahovalcov, nútení opustiť svoje pôvodné usadlosti a presúvali sa viac na sever, pričom zakladali vlastné štátne útvary. Prisťahovalectvo z Európy do Južnej Afriky nabralo na intenzite po objavení diamantových a zlatých ložísk v rokoch 1867 a 1886. So silnejúcou imigráciou, dobývaním nerastného bohatstva krajiny pokračovalo aj decimovanie a utláčanie domorodého čierneho obyvateľstva. Búri sa stavali na odpor britskej kolonizácií, čo vyústilo až do tzv. anglo-búrskych vojen v rokoch 1880-81 a 1899-1902, ktoré skončili porážkou Búrov. Krajina s oficiálnym názvom Juhoafrická únia získala nezávislosť od Veľkej Británie v roku 1910. Na Juhoafrickú republiku sa po referende premenovala v roku 1961. Až do roku 1994, kedy v prvých multirasových voľbách zvíťazila strana Afrického národného kongresu na čele s Mandelom, vládol v JAR nedemokratický segregačný režim apartheid, založený na striktnom oddeľovaní rás a utláčaní iného ako bieleho obyvateľstva.

Po prvých voľbách sa pozornosť sústredila na Komisiu pre pravdu a zmierenie (1995–98), ktorá sa snažila odhaliť zločiny éry apartheidu. Motto jej predsedu, arcibiskupa Desmonda Tutua, bolo: „Bez odpustenia nie je žiadna budúcnosť, ale bez priznania nemôže prísť odpustenie“. Komisia si vypočula mnohé príbehy o hroznej brutalite a nespravodlivosti, ktoré ponúkli určitú katarziu ľuďom a komunitám, ktoré trpeli. Komisia fungovala tak, že obetiam umožnila povedať svoje príbehy a páchateľom, aby priznali svoju vinu s následnou amnestiou. Trestnému stíhaniu mali čeliť tí, ktorí sa nepriznali pred komisiou a preukáže sa ich vina. Zatiaľ čo niektorí vojaci, polícia a bežní občania priznali svoje zločiny, mnohí z tých ktorí vydávali rozkazy a diktovali smerovanie politiky nedokázali predstúpiť.Thabo Mbeki nahradil Mandelu na poste prezidenta politickej strany Africký Národný Kongres (ANC) v decembri 1997, a následne sa stal prezidentom krajiny, po víťazstve ANC vo voľbách v júni 1999. Mbeki sa zaviazal, že bude riešiť ekonomické a sociálne problémy krajiny. ANC zvíťazila aj vo voľbách v apríli 2004 a Mbeki bol zvolený na ďalšie funkčné obdobie. Mbekiho funkčné obdobie je možno charakterizovať ako jazdu na horskej dráhe. V prvých dňoch jeho vládnutia poprel HIV / AIDS krízu, čo vyvolalo globálnu kritiku, tiež neodsúdil zhabanie fariem bielym majiteľom v susednom Zimbabwe, a nepriamo podporoval zimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho, čo znepokojovalo juhoafrických vlastníkov pôdy aj zahraničných investorov.

Koncom roku 2017, kedy sa nastala kríza vodných zdrojov v Kapskom Meste, a mesto bolo nútené zaviesť tvrdé opatrenia ohľadom spotreby vody, dúfajúc že bude možné odvrátiť Day Zero, dostal sa do popredia Cyril Ramaphosa, ktorý nahradil Jacoba Zumu vo vedení strany ANC. Po jeho rezignácii z postu prezidenta v roku 2018, ho nahradil aj v tejto funkcii.

Bezpečnost. riziká: Južná Afrika patrí medzi krajiny s vysokým výskytom násilnej trestnej činnosti, jednej z najvyšších na svete. Potrebné je preto úzkostlivo dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti. Odporúčame cestovať v uzamknutom vozidle, oknom spusteným max. do polovice, držať sa hlavných ciest, vyhýbať sa chudobným predmestiam a centrám veľkomiest, nejazdiť v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu, necestovať stopom a nezastavovať stopárom ani v prípade porúch iných automobilov na ceste (môžu byť fingované). Počas cesty treba oddychovať na čerpacích staniciach a motorestoch, pritom vždy sledovať vlastné odparkované vozidlo. Nie je vhodné ponechať v aute osobné či hodnotné veci na viditeľnom mieste, lákajúc pozornosť potenciálnych vykrádačov. Odporúčame každú cestu na dlhšie trate mať vopred pripravenú podľa mapy a vyhnúť sa tak rizikám pri strate orientácie. Služby mestskej hromadnej dopravy sú obmedzené. Vôbec neodporúčame cestovať prímestskými vlakmi ani mestskými mikrobusmi (taxi), ktoré slúžia ako verejná doprava najmä chudobnejšieho obyvateľstva a všeobecne sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Dôverujte len taxi službám, ktoré vám zabezpečí resp. odporučí hotel. Turisti sú často cieľom násilnej trestnej činnosti, preto netreba na seba zbytočne upozorňovať drahými fotoaparátmi či videokamerami. Pri ozbrojených lúpežiach netreba klásť odpor. Riziko strát je možné podstatne znížiť používaním úverových kariet a cestovných šekov, ktoré sú v JAR všeobecne akceptované (s výnimkou silne zaostalých vidieckych oblastí). Nie je vhodné prechádzať sa po uliciach mesta individuálne a po zotmení. Ak sa rozhodnete pre prechádzku počas dňa, zostaňte v spoľahlivej štvrti, najlepšie rušnejšej. Najvhodnejšie je podnikať takéto výlety so sprievodom vám známeho miestneho človeka. Nedôverujte osobám, ktoré vás náhodne oslovia na ulici. Vyhýbajte sa príliš veľkým zhromaždenia ľudí najmä protestného charakteru, ktoré môže prerásť do násilností.

Riziká chorôb a nákaz so zdravotne závažnými zdravotnými dôsledkami - JAR, Botswana a Svazijsko patria ku krajinám s najvyšším počtom výskytu HIV/AIDS nielen v regionálnom meradle, ale aj vo svete. V regióne Južnej Afriky je výskyt malarických ochorení v nižšie položených oblastiach (provincia Limpopo, hranice so JAR so Svazijskom, Zimbabwe a Mozambikom, ďalej v Zambii, Angole, na Madagaskare a Mauríciu), progresívny výskyt tuberkulózy a bilharzia v oblastiach so stojatými vodami (umelé sladkovodné priehrady s bahnitým dnom). Pri cestovaní do oblastí s vysokým výskytom malárie odporúčame zakúpiť si lokálne vyrábané antimalariká priamo v mieste pobytu, ktoré sú cielené na typ malárie vyskytujúci sa v uvedenej oblasti. Aktuálne upozorňujeme na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe, ktorá sa vzhľadom na nedostatočnú lekársku pomoc začala šíriť aj do JAR. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že v prípade neprijatia účinných okamžitých opatrení hrozí regionálne rozšírenie epidémie.

Zdravotníctvo: Povinné očkovanie nie je. Odporúčané je očkovanie proti tetanu a hepatitíde (A, B). Pri cestách do Krugerovho parku, severných a severovýchodných oblastí krajiny je potrebné užívať antimalariká v kombinácii s repelentom. Vo vidieckych oblastiach provincie KwaZulu-Natal sa sporadicky vyskytuje cholera, pri dodržiavaní základných hygienických zásad však turistom nákaza nehrozí. Potrebné je chrániť si zrak a pokožku pred účinkami intenzívneho slnečného žiarenia. Voda z vodovodu je pitná vo všetkých veľkých mestách. Neodporúčame kúpanie v riekach a stojatých vodách. Súkromné zdravotnícke zariadenia sú na veľmi dobrej úrovni. Keďže poplatky za lekárske ošetrenie v JAR sú pomerne vysoké, odporúčame sa pred cestou poistiť. Lekárne v JAR sú výborne vybavené.

JAR je krajinou s najvyšším výskytom HIV/AIDS na svete (nakazených je 5,4 milióna obyvateľov), preto odporúčame obozretnosť pri akomkoľvek lekárskom ošetrení či inom kontakte s krvou.

Internet (.co.za): www.southafrica.netwww.sa-venues.comwww.southern-eagle.comwww.south-african-hotels.comwww.selfdriveholidays.co.za

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O(áno)

Doprava

V Južnej Afrike sa jazdí po ľavej strane vozovky. Cestná infraštruktúra je v JAR na pomerne dobrej úrovni, všetky väčšie mestá sú spojené kvalitnými diaľnicami. Toto sa však netýka vidieckych oblastí. V JAR je pomerne vysoké percento výskytu dopravných nehôd, preto sa odporúča opatrnosť pri jazde a dodržiavanie cestných pravidiel. Pri cestách motorovým vozidlom je vyžadovaný medzinárodný vodičský preukaz. V JAR neexistuje príliš dobre rozvinutá mestská doprava, obyvatelia krajiny na prepravu využívajú vlastné osobné vozidlá, z čoho následne vyplýva živá mestská premávka a preplnené cesty. Neodporúča sa využívať mestské železničné trate, ani mestské autobusy, ktoré sú v niektorých väčších mestách k dispozícii. Sú veľmi nespoľahlivé, zdĺhavé, v zlom technickom stave a z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúce. Väčšie mestá spája medzimestská doprava, ktorá je síce pomerne zdĺhavá ale viac-menej spoľahlivá.

Mimo hlavných autobusových a vlakových trás môže byť pohodlné prenajať si vlastné vozidlo, čo sa vyplatí hlavne pre skupiny cestovateľov. Čerpacie stanice sú takmer všade pozdĺž hlavných ciest a vo väčších mestách, a bývajú otvorené 24 hodín. Vo vidieckych oblastiach, treba tankovať kedykoľvek je možnosť. Prenájom auta je v porovnaní s Európou a Severnou Amerikou pomerne lacné, oplatí sa rezervovať si vozidlo vopred. Mnohé spoločnosti majú stanovujú denný limit najazdených kilometrov, nad limit sa dopláca poplatok naviac. V Joburgu, a v menšej miere aj v ostatných veľkých mestách sú bežné krádeže áut. Odporúča sa pri prenájme myslieť aj na to, že čím nablískanejšie je auto, tým väčšie je riziko krádeže.

Veľké mestá sú prepojené dobrou sieťou autobusov, s rôznou mierou spoľahlivosti a komfortu. Autobusové linky ponúkajú „luxusné“ triedy dopravy, čo znamená klimatizáciu, toalety a ponuku filmov. Cestovanie touto dopravou je vo všeobecnosti bezpečné. Ak však ide o nočný spoj, rozumnejšie je sedieť v prednej časti autobusu a dať si pozor na cennosti.

City to City je dopravná spoločnosť, ktorá prevádzkuje trasy, ktoré kedysi spájali ľudí v časoch apartheidu. Je lacnejšia ako iné linky a jazdí do vzdialenejších destinácií, vrátane obcí a banských miest. Greyhound je rozsiahla celoštátna sieť pohodlných autobusov, ktorá jazdí napríklad z Joburgu do Durbanu, cez Richards Bay. Intercape je rozsiahla sieť autobusov spájajúca Kapské mesto s Limpopo a ďalšími mestami. Pre dlhšie trasy sa oplatí kúpiť si ležadlo v nočnom autobuse Sleepliner.

Zdieľané taxíky jazdia takmer všade - cez mestá a na predmestia, aj medzi mestami. Jazda na nich ponúka zážitok z miestneho diania, ale treba si uvedomiť že nie sú príliš bezpečné.
Letecky : South African Airways je národná letecká spoločnosť Juhoafrickej republiky s vynikajúcou sieťou liniek a dobrým bezpečnostným záznamom. Okrem diaľkových letov prevádzkuje aj regionálne a vnútroštátne lety spolu s partnermi Airlink a SA Express. Hlavné letisko je OR Tambo International Airport, východne od Joburgu. Ďalšie hlavné medzinárodné letiská sú Cape Town International Airport a King Shaka International Airport v Durbane.

Musíte vidieť

Kapské mesto a Stolovú horu;

Mys Dobrej nádeje;

Winelands (vinice);

Krugerov národný park;

mesto Gold Reef - dodnes pripomínajúce slávu zlatej horúčky;

Rezerváciu Umfolozi;

Nálezisko fosílnych pozostatkov hominidov;

Sterkfontein nedaľeko Johannesburgu;

Prírodný park Dračie vrchy (Quathlamba);

safari.
Piatok, 19. júl. 2024. Meniny má Šarlota, Dušana.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa