Ako sa treba chrániť pred chrípkami

18.06.2007 |   |    | 

Chrípka sa vyskytuje na celom svete a zapríčiňuje vznik epidémií rôzneho rozsahu od drobných lokálnych epidémií až po pandémie, ktoré postihujú celé kontinenty. Výskyt ochorení na chrípku má každoročne nielen významný zdravotný, ale aj ekonomický a sociálny dopad na spoločnosť. Nikto nevie s určitosťou povedať kedy a kde sa pandemický kmeň vírusu objaví, ani aké bude mať vlastnosti.Najväčšie riziko vzniku pandémie chrípky v súčasnosti predstavujú krajiny Juhovýchodnej Ázie, kde sa kmene vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky H5A1 vyskytujú už niekoľko rokov. V týchto krajinách bol zaznamenaný najväčší počet prípadov, keď sa vírus vtáčej chrípky preniesol na človeka a taktiež bol zaznamenaných najväčší počet úmrtí na vtáčiu chrípku.

Vodné vtáctvo je prirodzeným rezervoárom vírusov chrípky, preto veľa odporúčaní bude mať súvislosť s vtáčou chrípkou. Pravdepodobným zdrojom pandémie by mohol byť vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky (H5N1), ktorý by po mutácií alebo po rekombinácii s vírusom ľudskej chrípky mohol vyvolať vysoko agresívnu chrípku, proti ktorej existujúce vakcíny nestačia.

Čo je chrípka

Vírus chrípky typu A (H5N1) je subtypom vírusu chrípky typu A. Prirodzenými hostiteľmi tohto vírusu sú divoko žijúce vtáky - z toho pochádza aj názov ochorenia "vtáčia chrípka". Vírus cirkuluje medzi vtákmi na celom svete. Ochorenie sa medzi vtákmi ľahko prenáša a môže spôsobiť ich úmrtie, najmä u domácej hydiny.

Vírus sa obvykle neprenáša na ľudí. V roku 1997, počas epidémie vtáčej chrípky u hydiny v Hong-Kongu, bol dokázaný prvý prípad prenosu vírusu vtáčej chrípky A (H5N1) z vtákov na ľudí. Vírus zapríčinil závažne respiračné ochorenia u 18 osôb, z ktorých 6 zomrelo. Infikované vtáky vylučujú vírus v slinách, nosových sekrétoch a fekáliách. Vnímavé vtáky sa infikujú pri kontakte s kontaminovanými výlučkami. Väčšina prípadov infekcie vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) u ľudí vznikla ako následok kontaktu s infikovanou hydinou alebo kontaminovanými povrchmi.

Doteraz nebol preukázaný priamy prenos vírusu vtáčej chrípky typu A (H5N1) z človeka na človeka. Podrobné monitorovanie situácie za účelom zachytenia prípadného priameho interhumánneho prenosu však aj naďalej pokračujú. Infekcia vírusom vtáčej chrípky typu A (H5N1) môže u ľudí spôsobiť závažné ochorenie až smrť.

Ako sa treba chrániť

Pod pojmom profylaxia sa rozumie očkovanie proti vírusom ľudskej chrípky, obsiahnutých vo vakcínach, profylaktické podávanie protichrípkových liekov a očkovanie proti vírusom vtáčej chrípky. Očkovanie proti vírusom ľudskej chrípky, obsiahnutých vo vakcínach sa odporúča vykonať u osôb, ktoré cestujú do krajín resp. oblastí s výskytom vtáčej chrípky. Aktuálny zoznam týchto krajín je na internetovej stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informácie o očkovaní podávajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR a strediská pre cudzokrajné choroby v Bratislave, Martine a Košiciach. Očkovanie sa má vykonať minimálne 14 dní pred odchodom do krajiny s výskytom ochorenia.

Počas cesty

  • Vyhnite sa priamemu kontaktu s hydinou, vrátane dotýkania sa zdravo vyzerajúcich, chorých alebo mŕtvych sliepok alebo kačíc.
  •  Vyhnite sa miestam, kde sa chová alebo vyskytuje živá hydina, akými sú napr. hydinové farmy a obchody s vtákmi.
  • Taktiež sa vyhnite kontaktu s miestami kontaminovanými výlučkami a výkalmi hydiny
  • Dôkladne a často si umývajte ruky mydlom a vodou. V prípade, že voda nie je dostupná a ruky nie sú viditeľne znečistené použite čistiace obrúsky na báze alkoholu. Dôkladné umývanie rúk je obzvlášť dôležité najmä pri príprave surovej hydiny na varenie.
  • Všetky jedlá z hydiny (vrátane vajec a krvi z hydiny) dôkladne uvarte. Dôkladné varenie usmrcuje vírus, podmienkou však je dosiahnutie teploty minimálne 70 °C počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potraviny.
  •  Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte v mieste pobytu lekára.

Po návrate domov

Sledujte svoj zdravotný stav počas doby 10 dní po návrate z krajiny s výskytom epidémie ochorení spôsobených vírusom vtáčej chrípky.Pri objavení sa symptómov ako je horúčka, ťažkosti s dýchaním alebo kašeľ ihneď vyhľadajte lekára. Ešte pred návštevou lekára telefonicky informujte: o vašich ťažkostiach, o krajine, z ktorej ste sa vrátili a o tom, či ste boli v priamom kontakte s hydinou alebo v kontakte s osobou, ktorá bola podozrivá z ochorenia na vtáčiu chrípku, alebo bola chorá na vtáčiu chrípku. Je to dôležité kvôli tomu, aby bol príslušný lekár vopred upovedomený o tom, že ste sa vrátili z oblasti, z ktorej bol hlásený výskyt prípadov ochorení na vtáčiu chrípku.

 

Zdroj/autor: uvz, drom
 

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Sobota, 12. jún. 2021. Meniny má Zlatko.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa