Kanada

28.07.2010 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny:

Kanada

Hlavné mesto: Ottawa
Rozloha: 9 976 139 km2
Počet obyvateľov: 33 759 742 (2010)
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia, člen Commonwealthu
Geografická poloha: Severná Amerika.
Časové pásmo: Slovensko -5 až - 9 hod.
Podnebie: klimatické podmienky sú vďaka obrovskej rozlohe krajiny veľmi rozmanité, na najvzdialenejšom severe a na arktickom súostroví je drsné polárne podnebie (priemerné ročné teploty od 0 do – 2°C a zrážky do 200 mm). Zvyšok krajiny je v miernom pásme s veľkými teplotnými rozdielmi v lete a v zime
Mena: kanadský dolár (CAD)
Jazyky: angličtina, francúzština – oba úradné
Správne členenie: 10 provincií a 3 teritóriá
Národnost. zloženie: Angličania (28%), Francúzi (23%), Škóti, Íri, Nemci, Taliani, Ukrajinci, Číňania
Náboženstvo: katolíci (43%), protestanti (23%) vrátane anglikánov a baptistov
Diplomatické zast.: Veľvyslanectvo SR v Kanade:
50 Rideau Terrace K1M2A1,
Ottawa, Ontario Canada (Kanada)
Telefón: 001613749 4442
Fax: 001613749 4989
E-mail: emb.ottawa@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/ottawa

Embassy of Canada - Praha
Muchova 6, Praha 6, Česká republika
Telefón: 00420/2 /7210 1800
E-mail: canada@canada.cz
Víza a doklady:

Občania Slovenskej republiky nepotrebujú od 1.marca 2008 pri krátkodobých a turistických cestách do Kanady víza.

Pre vstup potrebujete:
- cestovný doklad SR s dobou platnosti dlhšou ako 6 mesiacov od vstupu do krajiny s čítacou zónou na dátovej strane pasu a najmenej s jednou prázdnou (nepopísanou) stranou,
- spiatočná letenka,
- zdravotné turistické poistenie,
- doklad o dostatku finančných prostriedkov na pobyt (cca 100 - 150.- CAD/deň). Môže to byť hotovosť, cestovné šeky alebo aktuálny bankový výpis z kreditnej karty, ktorá bude v Kanade používaná.

Pri vstupe na kanadské územie musí mať turista vyplnenú colnú deklaráciu (tlačivo dostane na palube lietadla https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/ce311.pdf). Imigračným pracovníkom môže byť požiadaný o krátky pohovor, alebo vyzvaný na kontrolu batožiny. V žiadnom prípade sa do krajiny nesmú dovážať potraviny, omamné látky, chránená fauna a flóra.
Ak do Kanady cestuje dieťa mladšie ako 16 rokov samostatne alebo v sprievode len jedného z rodičov, odporúčame mať so sebou rodný list dieťaťa a notársky overené potvrdenie rodičov, alebo jedného z nich, že súhlasia s cestou. Tieto dokumenty musia byť preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka. Je tiež vhodné, aby deti mali svoj vlastný cestovný doklad.

Ďalšie informácie o možnosti získania kanadského víza dostanete v Kancelárii kanadského veľvyslanectva v Bratislave (Carlton Courtyard & Savoy Buildings, Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/5920 4031

O pracovné a iné vízum je potrebné požiadať na Veľvyslanectve Kanady vo Viedni, adresa Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria; tel. ++43-1-531-38-3000, fax: ++43-1-531-38-3321. Jednorazové vízum stojí 75,- CAD, viacrázové 150,- CAD.

Ministerstvo zahraničných vecí SR

KanadaZdroj: MZV, Euroinfo, CIA-The World Factbook

Streda, 16. január. 2019. Meniny má Kristína.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa