Kanada

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny:

Kanada

Hlavné mesto: Ottawa
Rozloha: 9 984 670 km2
Počet obyvateľov: 37 067 011 (2018)
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia, člen Commonwealthu
Geografická poloha: Severná Amerika.
Časové pásmo: Slovensko -5 až - 9 hod.
Podnebie:

klimatické podmienky sú vďaka obrovskej rozlohe krajiny veľmi rozmanité, na najvzdialenejšom severe a na arktickom súostroví je drsné polárne podnebie (priemerné ročné teploty od 0 do – 2°C a zrážky do 200 mm). Zvyšok krajiny je v miernom pásme s veľkými teplotnými rozdielmi v lete a v zime

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V MESTE OTTAWA

Mena: kanadský dolár (CAD)
Jazyky: angličtina, francúzština – oba úradné
Správne členenie: 10 provincií a 3 teritóriá
Národnost. zloženie: Kanaďania (39%), Angličania (20%), Francúzi (15%), Škóti, Íri, Nemci, Taliani, Ukrajinci, Číňania
Náboženstvo: katolíci (43%), protestanti (23%) vrátane anglikánov a baptistov, islam (3%)
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Kanade
50 Rideau Terrace K1M2A1, Ottawa, Ontario Canada (Kanada)
Telefón: +161 3749 4442
Mobil (pohotovostný): +161 3296 8659
Fax: +161 3749 4989
E-mail: emb.ottawa@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/ottawa

Veľvyslanectvo Kanady pre SR vo Viedni
Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
Telefón: +43 15 3138 3000
Fax: +43 15 3138 3321
E-mail: vienn@international.gc.ca

Víza a doklady:

Občania Slovenskej republiky nepotrebujú od 1.marca 2008 pri krátkodobých a turistických cestách do Kanady víza.

Doba platnosti cestovného pasu musí presahovať predpokladanú dĺžku pobytu v Kanade. V čase príchodu do Kanady by mal byť cudzinec schopný preukázať prístup k dostatočným finančným prostriedkom na celú dobu pobytu, ako aj spiatočnú letenku do SR alebo do inej krajiny, na územie ktorej je oprávnený sa vrátiť – v opačnom prípade mu môže byť vstup zamietnutý. Občanom SR cestujúcim do Kanady sa odporúča mať cestovné zdravotné poistenie na celú dobu pobytu pre prípady nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, ktoré musí byť vo väčšine prípadov uhradené vopred.

Pri vstupe na kanadské územie musí mať turista vyplnenú colnú deklaráciu (tlačivo dostane na palube lietadla alebo vo vyplní v elektronickom kiosku na letisku). Imigračným pracovníkom môže byť požiadaný o krátky pohovor, resp. vyzvaný na kontrolu batožiny. V žiadnom prípade sa do krajiny nesmú dovážať potraviny, omamné látky, chránená fauna a flóra. Pred vycestovaním odporúčame kontaktovať kanadský zastupiteľský úrad a overiť si aktuálne vstupné a výstupné podmienky.

S účinnosťou od novembra 2016 Kanada zaviedla pre návštevníkov prichádzajúcich do krajiny lietadlom povinnosť tzv. predcestovnej elektronickej autorizácie (eTA). eTA je povinná aj v prípade leteckých tranzitov cez Kanadu. Autorizácia eTA nie je povinná pre návštevníkov prichádzajúcich do Kanady autom/loďou/vlakom. Poplatok za eTA autorizáciu je 7 CAD a platnosť 5 rokov (resp. do doby platnosti cestovného pasu uvedeného v eTA formulári). Elektronický formulár eTA je možné vyplniť na adrese https://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp.

Pre vyplnenie eTA formuláru sú potrebné: platný cestovný pas; kreditná karta Visa®/ MasterCard®/American Express® a e-mailová adresa. V súvislosti s letenkami Kanada dôrazne odporúča získanie autorizácie eTA ešte pred ich nákupom. V prípade osôb s dvojitým kanadsko-slovenským občianstvom je nevyhnutné, aby cestovali na kanadský pas! Otázky týkajúce sa problémov pri podaní alebo rozhodovaní o eTA je potrebné adresovať:

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: Francúzski a anglickí osadníci v priebehu 16. storočia vytvorili na východnom pobreží Kanady Nové Francúzsko a Nové Anglicko, ktoré boli ekonomicky závislé od obchodu s kožušinami a politicky od svojich materských krajín. Európska rivalita materských mocností nevyhnutne viedla aj k rivalite v novom svete a v roku 1759 po vojenských stretoch a páde Quebecu bola podpísaná Parížska zmluva, ktorá priznala všetky francúzske dŕžavy na dnešnom kanadskom území Angličanom, s výnimkou ostrovov St. Pierre a Miquelon. Po vyhlásení nezávislosti USA v roku 1776 mnohí Británii lojálni občania utiekli na sever. Zvýšený počet anglicky hovoriacich obyvateľov na území dnešnej Kanady viedol k vytvoreniu Hornej Kanady (terajšie Ontário) a Dolnej Kanady (terajší Quebec). V roku 1838 boli obe tieto kolónie zjednotené vytvoriac tak Provinciu Kanada (v jazyku indiánskeho kmeňa Mikmakov „Kanata“ znamenala „dedina“) s vlastnou vládou a minimálnou mierou autonómie v rámci Britského impéria. 1. júla 1867 boli Dolná Kanada, Horná Kanada, Nové Škótsko a Nový Brunswick zjednotené Zákonom o britskej Severnej Amerike, čím vzniklo Domínium Kanady. Tento deň sa zároveň považuje za deň vzniku Kanady a za hlavný štátny sviatok. Politický systém bol vytvorený podľa vzoru britského parlamentného systému a existuje dodnes.

Vznik nových provincií a rozširovanie Kanady šlo paralelne so silnejúcou imigračnou vlnou vrcholiacou v roku 1913. V roku 1982 podpísala Kanada s britskou korunou Ústavný zákon, ktorým sa stala aj formálne nezávislým štátom s právom vykonávať zmeny vo vlastnej ústave. Druhá polovica 20. storočia pre Kanadu znamenala aj opätovné otvorenie otázky jej národnej jednoty. Pretrvávajúca nespokojnosť s postavením Quebecu v rámci kanadskej konfederácie viedla k radikalizmu niektorých frankofónnych skupín obyvateľstva a násilným prejavom podpory osamostatnenia Quebecu. V roku 1968 bol z iniciatívy jedného z najznámejších a najpopulárnejších kanadských predsedov vlád P.E. Trudeaua prijatý Zákon o bilingvizme, ktorý uzákonil angličtinu a francúzštinu ako dva rovnocenné oficiálne jazyky Kanady. Spolu s osamostatňovaním od Veľkej Británie sa Kanada stávala aj sebavedomejším hráčom na medzinárodnej scéne. Stala sa silným podporovateľom OSN a mnohostrannosť sa stala hlavnou črtou jej zahraničnej politiky. Angažovanie v mierotvorných operáciách sa stalo jadrom aktivít Kanady vo svete. Ako jediná krajina na svete sa zúčastnila takmer všetkých.

Bezpečnost. riziká: Bezpečnosť v Kanade nie je zvyčajne problémom - násilný trestný čin nie je vážnym problémom ani v najväčších mestách a obmedzený je iba na konkrétne štvrte. Celková miera kriminality v kanadských mestách je naďalej nízka v porovnaní s väčšinou veľkostne podobných mestských oblastí v Spojených štátov a väčšinou zvyšku sveta. Miera zločinu je celkovo vyššia v západných provinciách, ako vo východnej Kanade, ale ešte vyšší je v oblastiach Yukon, na Severozápade a v Nunavut.

Zdravotníctvo: Lekárske ošetrenie a všetky služby súvisiace so zdravotným zabezpečením sú na poistnom základe. Lekári sú dostupní 24 hodín denne, ale treba sa preukázať zdravotným poistením. Cena liekov a ošetrenia je v niektorých prípadoch niekoľkonásobne vyššia ako v SR. Osoby, ktoré si v Kanade nehradia nemocenské poistenie a nemajú tzv. zdravotný preukaz (health card), sú povinné hradiť poplatky za ošetrenie a lieky v hotovosti. Tieto poplatky sú v prípade nepoistených pacientov niekedy viacnásobne vyššie ako tie, ktoré lekári účtujú poistencom. Nepoistení pacienti sú navyše nútení veľmi dlho čakať na ošetrenie, pretože lekári dávajú prednosť poisteným pacientom. Toto pochopiteľne neplatí v prípade vážneho ochorenia alebo úrazu.

Pred vycestovaním odporúčame urobiť si kópie cestovných dokladov, leteniek, zdravotných poistiek, cestovných lístkov, platobných šekov prípadne rodného listu, ktoré pri strate alebo odcudzení zjednodušia proces vybavovania formalít.
Stratu, alebo odcudzenie cestovného dokladu je nutné neodkladne nahlásiť na najbližšej policajnej stanici a požiadať konzulárnu službu o vydanie Náhradného cestovného dokladu, ktorý je možné použiť na jednorázovú cestu späť do SR.

Odporúčame zobrať si so sebou i niekoľko fotografií pasového rozmeru a základné alebo používané lieky spolu s letáčikom o účinných látkach liečiva.

Dôležité telefónne čísla: Polícia, záchranná služba a požiarnici: 911

Internet (.ca): www.slovakmontreal.com, https://www.canada.travel/

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Doprava

Autom: Kanada má pozemnú hranicu len s jednou krajinou - Spojenými štátmi. Existujú dva hranice, južná hranica Kanady s 48 susednými štátmi a druhá medzi západnou Kanadou a Aljaškou. Mnohí cestujúci si v Kanade prenajímajú auto. Aj keď je to trochu drahé ak cestujete sami, môže to byť ekonomicky rozumná alternatíva, ak naopak - cestujete viacerí. Jazda v Montreale, Vancouveri alebo Toronte nie je vždy praktická; tieto mestá sú husto obývané a je ťažké, a aj drahé, nájsť parkovanie. Všetky tri mestá poskytujú rozsiahlu verejnú dopravu, takže je lepšie zaparkovať na kraji mesta, alebo auto nechať v hoteli a potom použiť verejnú dopravu. Na jazdu autom je potrebné mať medzinárodný vodičský preukaz.

Autobusom: Cestovanie medzimestskými autobusmi je k dispozícii medzi väčšinou veľkých miest. Služba je najlepšie vyvinutá v koridore Windsor-Quebec medzi Torontom, Montrealom a Ottawou. Rider Express ponúka služby na trasách Regina-Saskatoon-Edmonton a Calgary-Vancouver raz týždenne.

Vlakom: Služby železničnej dopravy sú bezpečné a pohodlné, ale taktiež sú často drahé, pomalé a pomerne nevýhodnou alternatívou k iným druhom dopravy. Kanada na rozdiel od Európy, alebo východnej Ázie, nemá vysokorýchlostné vlaky a kanadská železničná sieť sa používa predovšetkým na nákladnú dopravu. Hlavnou kanadskou osobnou železničnou spoločnosťou je Via Rail a často poskytuje 50% zľavu z ceny lístkov alebo last minute zľavy.

Letecky: Hlavné medzinárodné letiská Kanady sa nachádzajú v Toronte, Vancouveri a Montreale. Mnohé ďalšie mestá majú tiež medzinárodné letiská, pričom pre turistov sú obzvlášť vhodné letiská v Calgary, Ottawe, Halifaxe, St. John'se, Winnipegu, Edmontone, Regine, Saskatoone, Kelowne, Victorii a Quebeku. Vlajkový dopravca Air Canada a WestJet sú jedinými vnútroštátnymi leteckými dopravcami v krajine, pričom pokrývajú celú krajinu a aj mnohé medzinárodné destinácie.

Lodná: Niekoľko výletných liniek prevádzkuje plavby medzi Spojenými štátmi a Halifaxom. Medzinárodní cestujúci budú musieť prejsť colnými úradmi v prístave pri príchode. Trajekty vstupujú zo strany Britskej Kolumbie, z Aljašky a z Washingtonu. Malý trajekt premáva z ostrova Pelee a Kingsville (Ontario) do Sandusky, Ohio, keď to dovolí počasie.

Musíte vidieť

Churchill – vzdialená brána k prírode a histórii Hudsonovho zálivu, k tundre plnej polárnych medveďov;

Inuvik – umenie pôvodných obyvateľov, 24 hodín letného dňa a brutálne dlhá cesta diaľnicou Dempster;

Dawson City – svedok čias Zlatej horúčky, s úžasnou prírodou;

Queen Charlotte Islands -  ostrovy nevšednej krásy, tajomstva a znovuzrodenej kultúry Haida;

Tofino – temný prales, pobrežie zmáčané morskými vlnami, výborný surfing, pozeranie veľrýb a turistika;

národný park Banff – vysočižné kopce, prevaľujúce sa ľadovce, belasé jazerá a neuveriteľný počet zvierat;

Národný park princa Alberta – plný jazier, neobjavená krajina pokrytá lesom, výborná na chodenie, kanoe a nadýchnutie samotou;

Québec Old Town – chýrne rodisko modernej Kanady, obklopené vežami Le Château Frontenac;

Îles De La Madeleine – červené útesy a pieskové hniezda plné morských rakov na veternom Quebeckom súostroví;

Cape Breton Highlands National Park – cyklistika, turistika, kajakovanie  v zahmlenej prímorskej divočine plnej orlov a veľrýb;

Northern Peninsula – plávajúce ľadovce, geologické zvláštnosti, burgre z losov a Vikingské legendy ozvláštňujúce drsné pobrežie;

Toronto – najväčšie, najrušnejšie a podľa mnohých najlepšie kanadské mesto;

Grand Manan Island – typická prímorská scenéria – kamenné útesy, majáky a rušné rybárske doky;

Niagarské vodopády – napriek ľudskému cirkusu a jalovej architektúre menší div sveta;
Sobota, 18. máj. 2024. Meniny má Viola.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa