Peru

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Peruánska republika 
Hlavné mesto: Lima   
Rozloha: 1 285 216   km2
Počet obyvateľov: 32 495 510 (2019)
Štátne zriadenie: republika
Geografická poloha: Južná Amerika
Časové pásmo: Slovensko -7 hod.
Podnebie:

Peruánska klíma sa dá rozdeliť do dvoch období, na suché a vlhké, v jednotlivých krajoch sa môže líšiť. Teploty sa líšia od nadmorskej výšky, čím vyššie tým chladnejšie.

Hlavná turistická sezóna trvá od júna do augusta, čo predstavuje obdobie sucha v Andách. Trekking  je nepríjemný hlavne počas najvlhkejších mesiacov (december až marec).

Prímorské regióny sú najpríjemnejšie počas slnečných a vlhkých mesiacov (december – marec). Po zvyšok roka je pobrežie zahalené v hmle. Dažďové pralesy na východe krajiny sú vlhké po celý rok, ale zriedka prší dlhšie ako niekoľko hodín, je tu dostatok slnka. 

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V LIME

Mena: sol (PEN)   
Jazyky: úradné jazyky: španielsky, kečuánsky, ajmarský
Správne členenie: 24 departmentov, 1 ústavou zriadená provincia
Národnost. zloženie: mestici - miešanci (60%), Amer-indiáni (25%), Čínania, Japonci   
Náboženstvo:

katolíci (93%), protestanti (6%)

Diplomatické zast.:

SR nemá v krajine diplomatické zastúpenie. Teritoriálne je príslušné

Veľvyslanectvo SR v Buenos Aires, Argentína
Embajada de la República Eslovaca
Av. Figueroa Alcorta 3240, 1425 Buenos Aires, República Argentina
Telefón: +54 11 4801 3917, +54 11 4807 9451, +54 11 4804 8622
Fax: +54 11 4801 4654
E-mail: emb.buenosaires@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/buenosaires

Adresa veľvyslanectva Peru pre SR - Viedeň
Botschaft der Republik Peru
Mahlerstrasse 7/22, Wien, Rakúsko / Osterreich
Telefón: +43 1 713 4377, +43 1 715 4993
E-mail: embajada@embaperuaustria.at

Honorárny konzulát v SR
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Telefón: +421 2 4929 4901
E-mail: andrej.glatz@daimler.com

Konzulárny úrad v Lime
Konzul: Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez Consulado Honorario de la República Eslovaca General Borgoño 528 Miraflores Lima Perú
Mobil.: +51 997 207 252
Tel.: +511 446 6570, +511 446 8870
E-mail.: victorandres@bna.pe

Víza a doklady:

 

Na vstup do Peru je podmienkou cestovný pas s platnosťou najmenej 6 mesiacov odo dňa vstupu do krajiny. Pre turistické cesty do 90 dní postačuje platný cestovný pas SR. Vo všetkých ostatných prípadoch (študijné pobyty, vykonávanie platenej činnosti (aj umeleckej) je potrebné príslušné vízum. Letecké spoločnosti pri cestách vyžadujú predloženie spiatočnej letenky, ktorá v prípade turistickej cesty do 90 dní, nemôže dátum návratu presahovať 90-dňový limit. Pri prekročení povolených 90 dní pobytu sa účtuje pokuta, ktorá sa platí priamo na letisku, za každý deň je to cca 2 USD. Okrem finančnej pokuty, môže byť do pasu urobený záznam s doživotným zákazom vstupu do Peru.

Pri maloletom dieťati, ktoré cestuje v sprievode len jedného z rodičov, je potrebné predložiť písomný a úradne overený súhlas druhého rodiča na cestu dieťaťa. Súhlas musí byť preložený do španielskeho, alebo anglického jazyka. Alebo spísaný priamo v španielskom jazyku.

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: Územie bolo osídlené už v 9. tisícročí pred n.l. Neskôr  sa Peru stalo centrom niekoľkých  vyspelých kultúr, hlavne močickej kultúry ( v rokoch 300 - 1000), kultúry Tiahuanaco a čimuánskej kultúry (okolo roku 1000). V 10. - 16. stor. prekvitala na území Peru významná ríša Inkov, dobytá v rokoch 1532 - 36 španielskym dobyvateľom Franciscom Pizarrom (asi 1476 - 1541).

Šiesteho januára 1535 založil Pizarro na brehoch rieky Rimac hlavné peruánske mesto Ciuadad de los Reyes (dnešná Lima). Miestokráľovstvo Peru s hlavným mestom Lima vzniklo v roku 1543, neskôr sa stalo jednou z hlavných základní španielskeho panstva v Južnej a strednej Amerike. V rokoch 1780 - 81 sa stalo dejiskom najväčšieho indiánskeho povstania v Latinskej Amerike, vedeného Josém Gabrielom Condorcanquim nazývaným Túpac Amaru. Vo vojne latinskoamerických kolónií za nezávislosť bola krajina dlho baštou španielskej moci.

Nezávislosť Peru vyhlásilo až 28. 7. 1821 po tom, ako bolo dobyté oslobodzovacou armádou pod velením generála José Francisca de San Martín.V roku 1823 sa Španieli dočasne zmocnili Horného Peru, o rok neskôr boli porazení a Horné Peru vyhlásilo roku 1825 nezávislosť pod názvom Bolívia. V r. 1836 bolo Peru obsadené Bolíviou a vytvorená krátkodobá bolívijsko - peruánska konfederácia (do januára 1839).

Ďalšia vojna proti Čile sa skončila drvivou porážkou Peru, keď muselo odstúpiť bohaté provincie Tarapacá, Arica a Tacna.V prezidentských voľbách v júni 1963 zvíťazil kandidát pravicovej Strany ľudovej akcie Fernando Belaúnde Terry. Prevratom v roku 1968 sa moci ujala vojenská junta. Voľby v roku 1980 opäť vyhral  Fernando Belaúnde Terry. Vtedy začala svoju činnosť teroristická organizácia Svetlý chodník (Sendero Luminoso), ortodoxná marxisticko - leninská odnož Peruánskej Komunistickej strany.

V roku 1992 prezident Alberto Kenyo Fujimori zrušil ústavu, vyhlásil výnimočný stav a zahájil boj proti guerillám, obchodu s drogami a korupcii. Za jeho vlády došlo k značnému zlepšeniu hospodárskej situácie krajiny. V auguste 1995 boli vedúci predstavitelia Svetlého chodníka odsúdení vojenským súdom na doživotné väzenie. V januári 1995 vypukol nový pohraničný konflikt s Ekvádorom, urovnaný vo februári 1995, zriadením demilitarizovanej zóny.

V máji roku 2000 opäť vyhral prezidentské voľby Alberto Fujimori, aj napriek protestom opozície, že voľby boli zmanipulované. Nasledovala vlna protestov a štrajkov, ktoré donútili  prezidenta odstúpiť. Alberto Fujimori sa zo svojej poslednej služobnej cesty do Japonska nevrátil. Od roku 2001 sa prezidentom stal Alejandro Toledo, významný odporca A. Fujimoriho.
Posledné voľby sa konali v apríli 2006, víťazom sa stal Alan Garcia.

Bezpečnostné riziká: Bezpečnostná situácia v Peru je obdobná ako v mnohých latinskoamerických krajinách. Existujúca chudoba spôsobuje zvýšenú kriminalitu. Ide predovšetkým o drobných zlodejov, ktorí často využijú nepozornosť a neznalosť cudzincov a okradnú ich o peniaze, doklady, batohy a pod. Hlavné mesto Lima je považované za najnebezpečnejšie mesto v Peru, najmä čo do úrovne pouličnej kriminality. Potom nasleduje Cuzco a Arequipa. Ostatné mestá ako aj horské oblasti a Amazonka sú výrazne bezpečnejšie.

Neodporúčajú sa nočné vychádzky a po zotmení radíme vychádzať aj v Lime na ulicu len v nutných prípadoch s malou peňažnou hotovosťou a kópiou cestovného pasu. Originál pasu, hotovosť, cennosti a batožinu ponechajte na bezpečnom mieste. V prípade straty, resp. odcudzenia dokladov, osobných vecí, letenky a pod. odporúčame vždy vyžadovať spísanie protokolu o krádeži na policajnom útvare. Protokol je následne požadovaný pri vystavení náhradného cestovného dokladu, ako aj poisťovňou, leteckou spoločnosťou a pod. V Peruánskej republike nemá SR od 30. júna 2003 diplomatické zastúpenie.

prípade straty alebo krádeže cestovného dokladu občania SR môžu požiadať o pomoc ZÚ členských krajín EÚ v Lime. Pre Slovenskú republiku je akreditované peruánske veľvyslanectvo vo Viedni.

Návšteva najzaujímavejších oblastí Peru - Machu Picchu, Iquitos, Huariz - sa neodporúča v čase obdobia dažďov od decembra do apríla.

Zdravotníctvo: Je dobré nechať sa pred cestou očkovať proti žltej zimnici, týfusu, meningtidíde a žltačke, v malarickej oblasti ( povodie Amazonky) je dobré mať so sebou antimalariká. Určitým nebezpečenstvom je horská nemoc v Andách. Zdravotníctvo je na úrovni obvyklej pre latinskoamerické krajiny. To znamená špičkové a veľmi drahé ošetrenie v súkromných zariadeniach a ošetrenie na nízkej úrovni v štátnych klinikách. V prípade nevyhnutnosti je možné volať "Alerta Medica" (Tel.: 225 4040).  Za ošetrenie sa platí  v hotovosti aj napriek zdravotnému poisteniu, väčšinou sa platí aj pred zákrokom. Preplatenie nákladov sa rieši na základe dokladov o úhrade so slovenskou poisťovňou. Cena ošetrenia  ( autohavária, infarkt, krvácanie)  je približne 100,- USD. Návšteva lekára (konzultácia) 30,- USD. Zo zdravotných dôvodov sa odporúča nepiť vodu z vodovodu, čerstvá zelenina a ovocie by mali byť umývané vo vode s dezinfekčným roztokom.

Pri návštevách amazonskej oblasti je nevyhnutné používať repelent a prijať opatrenia s cieľom vyhnúť sa nákaze choroby dengue spôsobenej uštipnutím komára. V prípade dengue neexistuje možnosť preventívneho očkovania, len zodpovedný prístup samotného turistu. ZÚ slovenským turistom pred cestou do Peru odporúča preveriť si aktuálne informácie ohľadne výskytu infekčných a cudzokrajných ochorení na web stránke polikliniky cudzokrajných chorôb: www.cudzokrajne.sk Pri cestách do peruánskych Ánd treba zohľadniť vysokú nadmorskú výšku a s ňou súvisiace problémy (bolesť hlavy, závraty, dávením, ťažkosťami s dýchaním).

Internet (.pe): www.peru-explorer.comwww.peru.info

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (nie)

Bez záruky: Peru je chudobná krajina, bohatá vrstva žije len v Lime, takže si pripravte množstvo mincí a veľa trpezlivosti na "otravné", žobrajúce deti. Chúlostivé, čistotné povahy upozorňujeme, že hygiena nepatrí medzi priority tamojšieho obyvateľstva, takže ani veľmi nepátrajte potom, ako sa napríklad pripravuje jedlo, ktoré budete za chvíľu konzumovať...

Doprava

Cestná doprava: Tradičným dopravným prostriedkom Peruáncov aj turistov je autobus. Ceny lístkov sú relatívne nízke. Linky premávajú často, ale kolíše kvalita. Na menej dostupných trasách premávajú staršie, menej pohodlné vozidlá. Na hrboľatých cestách je lepšie sedieť vpredu. Dopravcov je mnoho, žiadna spoločnosť neprevádzkuje linky po celej krajine. Autobusy väčšinou neodchádzajú načas, je dobré rátať s časom, ktorý určuje prepravca. Pri cestách autobusom rátajte s vysokou nehodovosťou. Nočnými linkami je lepšie necestovať.

Miestne linky sú väčšinou pomalé, preplnené ale lacné. Rýchlejšou a adrenalínovejšou možnosťou sú súkromné mikrobusy, minibusy alebo minivany. Nastúpiť a odviezť sa dá kdekoľvek,  pripravte sa na tlačenicu, platí sa pri výstupe sprievodcovi, na jeho pokyn tiež auto zastavuje. 
Lepšie ako požičiavať si v Peru auto je ísť taxíkom. Pri cestách je množstvo policajných a vojenských kontrol, kontrolujúcich dokumenty. Príležitostne im peruánski vodiči dávajú niekoľko drobných, na urýchlenie procesu. Zámerom nie je úplatok, ale „darček“ uľahčujúci cestu. Najväčšie autopožičovne sídlia v hlavnom meste.

Taxíky sú všade, súkromné autá a malou nálepkou taxi na prednom skle nie sú regulované. Bezpečnejšie, regulované majú na streche značku taxi spoločnosti. Telefonické volanie je síce drahšie ako zamávanie priamo na ulici, ale je spoľahlivejšie. Cenu je lepšie dohodnúť vopred, jednanie o cene sa akceptuje. Prenájom taxíka na dlhšie cesty je lacnejší ako prenájom auta. Technický stav auta sa oplatí skontrolovať. Skupinové taxíky jazdiace na dlhšie cesty majú svoje stanoviská na najväčších križovatkách.

Letecky: V krajine lieta množstvo menších spoločností, mnoho z nich po čase skrachuje. Medzi najväčšie patria Aero Condor Perú, LAN, LC Busre, Star Perú a TACA. Na letisku sa odporúča byť najmenej hodinu pred letom ( v Cuzcu asi 90 minut, v Lime dve hodiny)- lety môžu byť  preplnené, príjem batožiny a check-in môže byť chaotický, odlety pred stanovených časom nie sú zriedkavé. Lety často meškajú. Dve letenky tam a späť stoja rovnako ako spiatočná letenka. Letenku je potrebné potvrdiť 72 aj 24 hodín pred letom, vypadnutie zo zoznamu cestujúcich nie je zriedkavé. Lety sa menia alebo rušia s prekvapivou rýchlosťou, oplatí sa zavolať leteckú spoločnosť aj pred odchodm na letisko.

Lodná doprava: Mesto Isquitos v regióne Amazonky má lodné spojenie s mestami Leticia v Kolumbii a Tabatinga v Brazílii.

Vlakom: pri ceste vlakom sa doporučuje kúpiť si lístok vopred. Výhodnejšie je si kúpiť prvú alebo druhú triedu, inak sa stáva, že cestujúci je zavalený batožinou. Cestujúci ukladajú batožinu kdekoľvek je voľné miesto. Vlaky premávajú denne medzi Cuzcom a  Aguas Calientes cez Machu Picchu Pueblo. Trikrát do týždňa premávajú medzi Cuzcom a mestom Puno, ležiacom na brehu jazera  Titicaca. Turisticky atraktívna je vysokohorská železnica Ferrocarril Central Andino, šplhajúca  sa do nadmorskej výšky 4829m. Zvyčajne premáva od stredu apríla do októbra v týždennom intervale medzi Limou a mestom  Huancayo.

Musíte vidieť

Canón del Cotahuasi – najhlbší kaňon na svete, asi dvakrát hlbší ako Grand Canyon, jeho steny klesajú do hĺbky až 3500m, vstup do úžľabiny je vhodný len pre skúsených;

Chan Chan – najväčšie predkolumbovské mesto v Amerike, najväčšie mesto na svete postavené z hliny a trstiny, na vrchole slávy tu žilo až 60 000 obyvateľov, časť mesta zničili povodne a silné dažde;

Islas Flotantes – plávajúce ostrovy - jedinečná atrakcia na jazere Titicaca. Na najväčšom ostrove je niekoľko budov vrátane školy, pošty a niekoľkých obchodov so suvenírmi. Vzdialenejšie ostrovy sú autentickejšie, dostanete sa tam len súkromnou prenajatou loďou;

Machu Picchu – stratené mesto Inkov, umiestnené v inšpirujúcej krajine je najznámejšou atrakciou kontinentu. Prvý indiánsky prezident Peru Alejandro Toledo tu mal v roku 2001 svoju inauguráciu (www.inc-cusco.gob.pe);

Línie Nazca – jedno z najväčších archeologických mystérií sveta, rozpriesterajúce sa ploche 500 km2. Osemsto priamych čiar, geometrických figúr niekoľko obrovských kresieb zvierat a rastlín. Vidieť ich možno len zo vzduchu, peší prístup k nim nie je možný. Polhodinové   vyhliadkové lety odlietajú z letiska v Nazca ráno a skoro popoludní;

Parque Nacional Manu - obrovský národný park chránený UNESCOm je výbornou možnosťou vidieť neuveriteľnú rozmanitosť tropickej džungle;

Reserva Ecológica Chaparrí – súkromná prírodná rezervácia, kde sa dá vidieť prirodzené prostredie vzácneho juhoamerického medveďa a viac ako 140 druhov vtákov (www.chaparri.org);

Sechín – jedno z najväčších archeologických nálezísk Peru. Pôvod jeho staviteľov je zastretý tajomstvom, veľmi zaujímavé je menšie múzeum. Obrovské nálezisko nie je pre nedostatok financií odokryté v celej svojej kráse;

Inca Trail – najslávnejší trekking v južnej Amerike, štvordňovú cestu ročne absolvujú tisíce batôžkárov. Staroveká cesta Inkov ide po hrebeni hôr od Údolia svätých do Machu Picchu a prechádza cez tri vysoké andské priesmyky. Cesta medzi obrovskými predkolumbovskými zrúcaniami sa môže stať nezabudnuteľnou skúsenosťou. Cestou Inkov je nazývaných mnoho ciest, lepšie je vybrať si odľahlejšie a kľudnejšie chodníky;

The Sacred Valley – prekrásne údolie rieky Río Urubamba, má mnoho atrakcií, od pevností Inkov Pisac a Ollantaytambo, cez hektické trhoviská andských dedín, rafting na Río Urubamba, alebo let teplovzdušným balónom. Aj keď je ponuka cestovných kancelárií široká, lepšie je zvoliť si vlastný program;
Piatok, 23. február. 2024. Meniny má Roman, Romana.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa