Bulharsko

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Bulharská republika
Hlavné mesto: Sofia
Rozloha: 110 993 km2
Počet obyvateľov: 7 101 859 (2016)
Štátne zriadenie: parlamentná republika
Geografická poloha: juhovýchodná Európa
Časové pásmo: Slovensko +1 hod.
Ubytovanie: Rezervujte si ubytovanie v Sofii online
Podnebie:

je kombináciou stredomorskeho a východoeurópskeho. Letá sú príjemné slnečné s teplotami pohybujúcimi sa okolo 30°C, v horských polohách je o niečo chladnejšie. Zimné teploty sa pohybujú od  - 4°C do 6°C. Najčastejšie prší v horách, počas zimy niekedy krajinu zasiahne ťažké sneženie.

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V SOFII

Mena: lev (BGN)  
Správne členenie: 28 provincií
Národnost. zloženie: Bulhari (83,9%), Turci, Rómovia, Arméni, Gréci, Židia, Rusi, Tatári
Náboženstvo: kresťanstvo: východné pravoslávne (82,6%), rímsko-katolícke, protestantské, moslimské
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo SR v Sofii
Blv. Janko Sakazov c. 9, 1504 Sofia, Bulharsko
Tel.:
+359 2942 9210
Mobil (pohotovostný): +359 888 510 455
Fax: +359 2942 9235
E-mail: emb.sofia@mzv.sk
Internet: https://www.mzv.sk/sofia

Veľvyslanectvo Bulharska
Kuzmányho 1,811 06  Bratislava
Telefón: +421 2 5441 5308
Mobil (pohotovostný): +421 911 284 229
Fax: +421 2 5441 2404
E-mail: bulharskoet@stonline.sk
Internet: www.bulgarianembassy.sk

Víza a doklady:

Občania SR môžu vstupovať na územie Bulharska buď s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu. Cestovný doklad – cestovný pas alebo občiansky preukaz, musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny (to znamená počas doby pobytu v Bulharsku), pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov, musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace.

Hraničná kontrola - Od vstupu Bulharska do EÚ sa uplatňuje minimálna hraničná kontrola vo vzťahu k občanom EÚ. Občanom EÚ sa nedávajú vstupné ani výstupné pečiatky do pasov. Nevyžaduje sa preukázanie dostatočného množstva finančných prostriedkov na krátkodobý pobyt a zrušila sa tiež povinnosť adresnej registrácie do 5 dní po vstupe.

Od roku 2007 je uplatňovaná spoločná hraničná kontrola na rumunsko-bulharských hraničných priechodoch (Ruse - most cez Dunaj, Silistra, Kardam a Durankulak).

Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: Prvé štáty vznikli na území Bulharska už začiatkom prvého tisícročia. Neskôr bolo územie kolonizované Grékmi, Macedóncami a Rimanmi. Na konci 6. storočia prišli Slovania. Prvý významnejší štát sa na území rozprestieral medzi 7. a 11. storočím – tzv. 1. bulharská ríša, založená Isperichom Asparuchom. Po krátkom období úpadku bola ríša obnovená na konci 12. storočia. V 13. storočí to bola najmocnejšia ríša na Balkáne. Po nájazdoch Mongolov sa ríša rozpadla a stala sa ľahkým cieľom Osmanskej ríše až do roku 1908, kedy bolo vyhlásené Bulharské cárstvo. Vidina veľkých územných ziskov a vytvorenia Veľkého Bulharska viedlo krajinu k tomu, že sa v prvej svetovej vojne pridala na stranu Trojspolku. Po porážke Bulharsko svoje územia stratilo, napriek tomu sa v druhej svetovej vojne pridalo na stranu Nemecka. V roku 1946 sa Bulharsko vyhlásilo za ľudovú republiku a moci sa ujali komunisti. Po rozpade sovietskeho bloku sa konali slobodné voľby v roku 1990, kedy sa stal prezidentom krajiny prvý nekomunistický politik.
Od 1.1.2007 je Bulharsko právoplatným členom Európskej únie.

Bezpečnost. riziká:V Bulharsku sa najmä počas letnej turistickej sezóny výrazne zvyšuje miera kriminality v turistických rezortoch - jedná sa predovšetkým o vreckové krádeže, vykrádanie hotelových izieb a automobilov a o krádeže áut. Je preto potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Vo všeobecnosti však platí, že Bulharská republika je bezpečná krajina, pokiaľ človek dodržiava základné pravidlá bezpečnosti. Je nutné dodržiavať následovné opatrenia: vyhýbať sa cestovaniu v noci; dávať si pozor na falošných policajtov; v prípade podozrivej prekážky na ceste vozidlo otočiť a pokračovať v ceste opačným smerom; doklady a cennosti ukladať na rôznych, nie viditeľných miestach vozidla; využívať hotelový sejf. Taktiež sa neodporúča prespávať v automobiloch - ani na strážených miestach, či čerpacích staniciach.

Zdravotníctvo: Po vstupe Bulharska do EÚ platia zdravotné predpisy ako v členských krajinách EÚ. Bezprostrednú lekársku starostlivosť sú občanom EÚ povinné poskytnúť verejné zdravotnícke zariadenia bezplatne. Pred cestou do Bulharska sa odporúča pripoistiť.

Peniaze: Je vhodné zobrať si so sebou eurá alebo americké doláre. Bulharské leva (BGN) nie sú voľne zmeniteľnou menou a u nás sa zháňajú ťažšie. Zmeniť eurá či doláre môžete v každej zmenárni a na hraničných priechodoch, v mestách, v letoviskách, niekde aj v malých mestečkách.  

Aj keď sú bankomaty len vo väčších mestách, nedoporučuje sa meniť peniaze na ulici. Úplne ignorujte podvodníkov ponúkajúcich zmenu valút s výhodným kurzom. Často oslovujú slovenských a českých turistov ich jazykom, podávajú ruky a majú pripravené historky o svojom vzťahu k Česko-Slovensku. Po prejavení sebemenšieho záujmu bývajú neodbytní. Zmenárne majú otvorené každý deň, banky sú otvorené len v pracovných dňoch.

Nakupovanie a služby Zjednávajte a ušetríte. Ceny sú zhruba o päť až desať percent nižšie než u nás, ale v turistických centrách a v hoteloch zaplatíte za tovar či služby viac. Hlavné medzinárodné platobné karty (VISA, Mastercard, American Express) sú akceptované vo veľkých hoteloch, požičovniach áut, niektorých reštauráciách a obchodoch. Platba kartou môže byť však problematická a preto je lepšie využiť bankomat alebo si so sebou vziať dostatok hotovosti.

Labužníci si z Bulharska nosia predovšetkým domáce značkové červené vína, tiež brandy alebo rakiju. Obľúbená je stále bulharská keramika - zapekacie misky, účelové či ozdobné taniere, kávové šálky a ďalšie predmety z hnedej keramiky. Ďalej výšivky, drevoreznby, tradičné korenia, alebo strieborné a kožené šperky. Stále je žiadaný parfum z ružového oleja. Lacno sa dajú tiež nakúpiť CD s populárnou hudbou. Svetové jazyky Bulhari obyčajne neovládajú. V rekreačných hotelových zariadeniach sa dá dorozumieť anglicky, nemecky, rusky a niekde aj slovensky a česky.

Internet (.bg): www.meteo.bg - stránka Bulharského hydrometeorologického ústavu; www.ibulharsko.cz; www.bgmaps.com - mapy Bulharska; www.bulgariatravel.org; www.travel-bulgaria.com

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Letisko: Sofia Airport (SOF)

Bez záruky: Bulharské kyslé mlieko (kiselo mliako) je jedinečným národným výrobkom. Mimo Bulharska je známe ako „jogurt“. Bulharské kyslé mlieko sa údajne spájalo s chovom oviec, ktorý sa datuje až do obdobia Trákov. Pastieri využívali bohatú produkciu mlieka a vyrábali z neho rôzne výrobky. Hovorí sa, že najlepší výrobcovia jogurtu pochádzali z okolia Razgradu. Jogurt sa získava z plnotučného mlieka po lakto-acidickom kvasení v teplote 40-45°C. Podľa toho, aké mlieko sa použije, môže byť kyslé mlieko ovčie, kravské, byvolie, alebo miešané. Najviac tuku obsahuje byvolie – 7,5%, potom ovčie – 6,5% a kravské – 3,6%;

Doprava

Slovensko s Bulharsko sú spojené všetkými druhmi dopravy. Celoročná letecká doprava je zabezpečená prostredníctvom mnohých leteckých spoločností, ako napríklad Austrian Airlines, Air Serbia, Lufthansa, alebo nízkonakladový Ryanair. Autobusovú dopravu z Bratislavy do Sofie a späť zabezpečujú Flixbus, alebo bulharská prepravná spoločnosť KATEV. Autobusová doprava môže byt menej spoľahlivá, vzhľadom na nepravidelnosť spojov. Vzdialenosť medzi hlavnými mestami je okolo 1000 km a cesta z Bratislavy do Sofie trvá približne 15 hodín.
Vlakom možno cestovať cez Maďarsko, Rumunsko, resp. Srbsko a Čiernu Horu.

Osobným automobilom je možné z Bratislavy uskutočniť cestu približne za 10 hodín. K cestovaniu osobným motorovým vozidlom je potrebná tzv. „zelená karta“. V prípade, že cestujete firemným autom alebo autom z požičovne, je nutné mať plnú moc od majiteľa vozidla (s prekladom do bulharštiny, alebo do niektorého zo svetových jazykov, najlepšie angličtiny). Bez týchto dokladov nebudete pravdepodobne vpustený do krajiny. Používanie cestnej siete, teda diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, je v Bulharsku spoplatnené formou zakúpenia cestných nálepiek - tzv. vinetiek. Vinetku je potrebné nalepiť v dolnom pravom rohu predného skla vozidla a odstrániť ju hneď po skončení jej platnosti. Zakúpenie cestných známok je možné na hraničných priechodoch, benzínových čerpadlách alebo pobočkách bulharskej pošty. Úseky ciest, ktoré sú spoplatnené sú spravidla označené značkou “vineta”. Okrem iného sú to tieto komunikácie:
• štátna hranica so Srbskom – Sofia – Plovdiv – Svilengrad – štátna hranica
s Tureckom;
• Sofia – Botevgrad – Šumen – Devnja – Varna (diaľnica Chemus);
• Plovdiv – Svilengrad – Jambol – Burgas (diaľnica Trakija);
• Varna – Burgas (pobrežie Čierneho mora).

Bulharské hraničné priechody sú prepojené technikou so zoznamom nežiadúcich osôb. Podľa platnej legislatívy vstup a právo na pobyt v BR možno odoprieť občanovi EÚ len ak existuje dôvodné podozrenie, že by bol hrozbou pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku alebo ochranu zdravia. Štátnu hranicu je možné prekračovať len s povolením príslušných orgánov a na miestach na to určených - hraničné priechody.

Zoznam hraničných priechodov
• Bulharsko-srbská hranica: hraničné priechody Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovci, Oltomanci;
• Bulharsko-macedónska hranica: hraničné priechody Gjueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;
• Bulharsko-turecká hranica: hraničné priechody Malko Tarnovo, Lessovo, Kapitan Andreevo;
• Bulharsko-grécka hranica: hraničné priechody Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voivoda;
• Bulharsko-rumunská hranica: hraničné priechody Vidin - trajekt, Orjachovo - trajekt, Russe - most cez rieku Dunaj, Silistra, Kardam, Durankulak;
• riečne prístavy: hraničné priechody Vidin, Lom, Nikopol, Svistov, Russe, Tutrakan, Silistra
• morské prístavy: hraničné priechody Balchik, Varna, Burgas, Tzarevo;
• letiská: hraničné priechody letisko Sofia, letisko Plovdiv, letisko Gorna Orjahovitza, letisko Varna, letisko Burgas.

Od 15.1.2010 je otvorený nový hraničný prechod na grécko – bulharských hraniciach: Thermes (GR) – Zlatograd (BG). Ide o štvrtý hraničný prechod medzi týmito dvomi krajinami okrem 3 existujúcich: Promachon (GR) - Kulata (BG), Exohi (GR) - Ilinden (BG), Ormenio (GR) - Kapitan Petko Voivoda (BG). V priebehu niekoľkých mesiacov sa pripravuje otvorenie piateho hraničného prechodu medzi GR a BG v regióne Kyprinos, v blízkosti mesta Komotini (GR). (mzvsr)

Musíte vidieť

Varna ponúka ponúka rôzne kultúrne atrakcie, historické pamiatky, múzeá a umelecké galérie;

Sozopol - rekreačné a hotelové stredisko s piesočnatými plážami, v minulosti osídlené Grékmi. Samotné mesto je rozdelené na dve časti, od seba oddelené zalesneným parkom s niekoľkými historickými kostolmi;

Albena - moderné rekreačné stredisko s úchvatnými prírodnými krásami;

Zlaté piesky – 3,5 km dlhé pláže z jemného zlatého piesku;

Pamporovo - jedno z najlepších lyžiarskych stredísk v Európe. Celkovo sú v Bulharsku výborné podmienky na lyžovanie;

Sofia – eklektický mix rôznych architektonických štýlov, centrum  Bulharska prebudované po druhej svetovej vojne, dobrá základňa pre cesty po skutočnom Bulharsku;
Piatok, 23. február. 2024. Meniny má Roman, Romana.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa