Francúzsko

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Francúzska republika
Hlavné mesto: Paríž
Rozloha: 668 763 km2
Počet obyvateľov: 64 860 000  (2017)
Štátne zriadenie:

Republika prezidentského typu. Prezident volený občanmi v priamych voľbách menuje predsedu vlády, predsedá Rade ministrov, vyhlasuje referendum, v čase vážneho ohrozenia môže rozpustiť Národné zhromaždenie (nie však Senát), a ujať sa jeho právomocí.

Geografická poloha: Západná Európa.
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.
Ubytovanie: Pozrite si výhodné ubytovanie v Paríži.
Podnebie: Na sever a východ od Paríža je kontinentálne podnebie s horúcim letom s častými dažďami a chladnými zimami s množstvom snehu. Normandia a Bretónsko sú povestné chladným letom. Juh, najmä pobrežie Stredozemného mora charakterizuje dlhé a veľmi teplé leto bez zrážok a mierna zima. Občas fúka mistrál (prudký vietor), ktorý môže narobiť veľké škody. Vo vyšších polohách Álp je aj v lete dosť snehu na lyžovanie.

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V PARÍŽI

Mena: euro (EUR)
Jazyky: francúzština
Správne členenie: Spolu s ostrovom Korzika má 22 oblastí členených na 96 departmentov, krajina má 36 570 miest a obcí. Okrem toto má  5 zámorských departementov (Guadeloupe, Martinique, Fr. Guyana, Réunion a Mayotte), 7 zámorských území so špeciálnym štatútom (Fr. Polynézia, Wallis a Futuna, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, fr. austrálske a antarktické územia Saint-Barthélémy a Saint-Martin), správnu korporáciu sui generis Nová Kaledónia a súkromné vlastníctvo štátu ostrov Clipperton.
Národnost. zloženie: Francúzi (89 %). V ústave nie je zakotvený štatút národnostnej menšiny, z kultúrno-historického hľadiska však možno vymedziť niekoľko národnostných skupín - Alsasania, Lotrinci, Bretónci, Korzičania, Katalánci, Baskovia a Flámi.
Náboženstvo: rímskokatolícke (83%), islam, protestantské, židovské
Diplomatické zast.:

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava [ukáž na mape]
Tel.: +421 2 5934 7111
E-mail: diplo@france.sk
Web: https://ambafrance-sk.org/

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
125 rue du Ranelagh, 75016 Paris, Francúzsko
Telefón: +33 1 7193 7333
Fax: +33 1 4288 7653
E-mail: si.paris@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/siparis

Víza a doklady:

Podmienky vstupu: Platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

Od 1. mája 2004 nevydáva konzulárne oddelenie ZÚ FR v Bratislave žiadny typ víz (ani turistické ani pracovné) pre slovenských občanov prichádzajúcich do FR. Od tohto dátumu začalo platiť právo voľného pohybu našich občanov do krajín EÚ (smernica Rady 68/360/EHS), v rámci ktorého možno cestovať do Francúzska a Monaka s občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Orgány hraničnej polície vo Francúzsku môžu zamietnuť vstup na svoje územie občanovi SR len v prípade podozrenia z falšovania alebo pozmeňovania tohto dokladu.

 Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: V 2. tisícročí pred n. l. vznikli megalitické stavby v Bretónsku a povodí Rhôny, v 1. tisícročí pred n. l. väčšinu územia ovládli keltskí Galovia a juh Iberovia a Ligurovia. Formovanie prvých keltských štátnych útvarov prerušila v 1. stor. pred n. l. expanzia Rimanov, ktorí teritórium nazvali Galia a romanizovali. Galia patrila k najbohatším územiam ríše. Po páde západorímskej ríše ovládli územie Frankovia, ktorí čiastočne uchovali kontinuitu s antikou. V 8. stor. odrazili expanziu Arabov a ovládli veľkú časť strednej Európy, severné Taliansko a severovýchod Španielska. Francúzsky štát a národ sa formoval v polovici 10. stor. po rozdelení franskej ríše. V bojoch proti vikingským nájazdom získali vplyv Kapetovci, v r. 987 získali kráľovskú korunu. K Parížu pripojili ďalšie feudálne léna a iné veľké územia udeľovali príslušníkom svojho rodu – postupne tak vytvorili najvýznamnejší západoeurópsky stredoveký štát. Po vedľajšej línii získali trón aj v južnom Taliansku, Uhorsku a v Poľsku (Anjouovci), za vlády Filipa IV. dostali pod vplyv pápežskú kúriu (presťahovanie z Ríma do Avignonu) a podporili mocenský nástup Luxemburgovcov.

V tzv. storočnej vojne Anglicka s Francúzskom (1337-1453) stratili Angličania prakticky všetky dŕžavy na európskom kontinente. K ich porážke prispelo i ľudové hnutie, ktorého predstaviteľkou bolo dedinské dievča Jana z Arku. Kráľovi Ľudovítovi XI. sa podarilo pokoriť väčšinu mocných feudálov, a obnoviť svoju kráľovskú moc. Krajina ekonomicky napredovala, presadzovali sa prvky raného kapitalizmu (manufaktúry, finančníctvo). Expanzia vyvrcholila za Ľudovíta XIV., po jeho smrti (1715) začal rozklad feudálnej spoločnosti.

Úsilie nastupujúcej buržoázie o podiel na moci, podpora liberálnej šľachty a odpor utláčaných ľudí vyvrcholili Veľkou francúzskou revolúciou (1789-1794). Potom sa vojenským prevratom v r. 1799 dostal k moci Napoleon Bonaparte, ktorý zaistil na čas hegemóniu krajiny na kontinente. Jeho armáda však v r. 1812 utrpela porážku v Rusku a o rok neskôr, po bitke pri Lipsku, sa začalo impérium rozpadávať. Jeho porážka a návrat Bourbonovcov už nemohli zvrátiť rýchly kapitalistický rozvoj. Bourbonovci však v júlovej revolúcii (1830) padli a revolúcia (1848-1849) zvrhla aj Ľudovíta Filipa Orleánskeho. Za cisára Napoleona III. sa obnovila veľmocenská expanzia. Zvíťazil síce nad Rakúskom, ale neuspel v Rusku. Po revolúcii v r. 1870 a potlačení Parížskej komúny v r. 1871 nastalo obdobie stabilizácie republiky, zámorských výprav a kolonizácie zabraných území – Francúzsko sa stalo druhou najväčšou koloniálnou veľmocou. Patrila mu veľká časť severozápadnej, západnej a rovníkovej Afriky, Madagaskar, Indočína, Francúzska Polynézia a ďalšie územia.

Pre ohrozenie hospodársky i vojensky silnejším Nemeckom sa Francúzsko orientovalo na spojenectvo s Veľkou Britániou a Ruskom (formovanie Dohody), v 1. svetovej vojne bolo jednou z hlavných dohodových mocností. Po vojne však nastalo obdobie ekonomickej stagnácie a politickej nestability, takže nebolo schopné čeliť nacistickému Nemecku. Podpísaním mníchovskej dohody v r. 1938 vydalo svojho spojenca Československo napospas Nemecku. Francúzska vláda síce 3. septembra 1939 vypovedala Nemecku vojnu, v júni 1940 však bola francúzska armáda porazená a severnú a strednú časť krajiny okupovalo Nemecko. Južnú časť spravovala vo Vichy kolaborantská vláda maršala Pétaina. O dva roky aj ju nacisti obsadili. V r. 1940 generál de Gaulle vyzval z Londýna na pokračovanie odporu proti nacistom. V júni 1944 sa vylodili v Normandii spojenecké vojská a okupantov vytlačili. Francúzsko bolo jednou zo 4 víťazných veľmocí, ktoré prevzali okupačnú správu nad porazeným Nemeckom.

Po vojne prijalo Francúzsko Marshallov plán obnovy, v r. 1949 vstúpilo do NATO (v r. 1966 vystúpilo z jeho vojenskej, ale zostalo členom politickej organizácie) a v r. 1957 spoluzakladalo EHS. Viedlo neúspešné vojny v Afrike, Indočíne (1946-1954) a Alžírsku (1954-1962), ktoré sa skončili uznaním nezávislosti Kambodže (1953), Vietnamu a Laosu (1954), Maroka (1955), Guineje (1958) a Alžírska (1962). Počas obdobia vnútropolitickej nestability a puču koloniálnej armády v Alžírsku bol koncom r. 1958 zvolený za prezidenta generál de Gaulle (jeho režim osobnej moci skončil v r. 1969). Francúzsko sa stalo jedným zo zakladajúcich štátov EÚ. Dnes patrí k najsilnejším veľmociam s vlastnými jadrovými zbraňami a hrá významnú úlohu vo svetovej politike.

Bezpečnost. riziká: Francúzsko je turisticky atraktívnou krajinou, ktorú v roku 2017 navštívilo vyše 90 miliónov zahraničných turistov a niekoľko desiatok tisíc turistov zo Slovenska. V súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe je bezpečnostná situácia vo Francúzsku, ktoré od januára 2015 zasiahla vlna viacerých teroristických útokov, spojená s aktuálnym plánom Vigipirate na úrovni „posilnená bezpečnosť - nebezpečenstvo atentátu“. Výnimočný stav bol zrušený k 1. novembru 2017. Na miestach s väčšou koncentráciou osôb - napr. turisticky atraktívne pamiatky, nákupné centrá, kultúrne i športové podujatia, verejné zhromaždenia - sa vyskytujú hliadky príslušníkov ozbrojených síl i polície, ktoré dozerajú na bezpečnosť. Pokyny týchto jednotiek treba jednoznačne dodržiavať. Prísnejšie bezpečnostné kontroly sa vyskytujú i na letiskách a ku kontrolám môže dochádzať aj na hraničných priechodoch. 

Najmä v čase turistickej sezóny je vhodné venovať zvýšenú pozornosť ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, kreditných kariet a cenných predmetov, ako aj v centrách miest, dopravných prostriedkoch a v rekreačných oblastiach. Odporúča sa nenosiť tieto spolu, mať poznačené telefónne číslo banky za účelom nahlásenia prípadnej straty (odcudzenia) bankových kariet, nenechávať v aute doklady a cennosti.

Zdravotníctvo: Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR vo Francúzsku poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Platná legislatíva vo Francúzsku vyžaduje spoluúčasť pacienta, t.j. pacient si musí (v prípade, že nie je pripoistený) časť nákladov hradiť sám. Francúzske úrady vyžadujú doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR vo FR.Praktický postup: Lekár na základe predloženého preukazu zo zdravotnej poisťovne na Slovensku, vystaví formulár na ošetrenie "feuille de soins (assurance maladie)", do ktorého zapíše osobné údaje pacienta a poskytnuté výkony. Pacient musí všetky lekárske ošetrenia najprv zaplatiť a potom príslušná pobočka poisťovne (podľa miesta pobytu) Caisse Primaire d´Assurance Maladie (CPAM) preplatí výdavky podľa francúzskeho práva. Lieky musí pacient najprv zaplatiť sám. Má však nárok na preplatenie výdavkov cez CPAM. Náhrada výdavkov za lieky sa vykoná len vtedy, ak sú uvedené v úradnom nariadení. V tomto prípade je potrebné nálepku z takéhoto lieku nalepiť na formulár o ošetrení. Ak je ochorenie tak závažné, že potrebuje pacient nemocničné ošetrenie, dostane od lekára potvrdenie na prevoz do nemocnice. Pri akútnych prípadoch nemocnice vo FR ošetria pacienta bez nároku na akúkoľvek finančnú účasť, po predložení preukazu. Pri cestovaní po FR nie sú stanovené žiadne požiadavky na očkovanie.

Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je od 01.01.2006 potrebné mať preukaz zdravotného poistenca, ktorý nahrádza dosiaľ používaný formulár E 111. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní.

Internet (.fr): Národná turistická organizácia: Franceguide.com, Aktuálny program divadiel, koncertov, festivalov: Viafrance.com, Parížske letiská, aktuálne odlety, prílety, letové poriadky, iné informácie: Aeroportsdeparis.fr, Francúzska diaľničná asociácia, plán diaľnic, výška poplatkov: Autoroutes.fr

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Rada: Ak si chcete objednať v kaviarni bielu kávu povedzte: Un créme, s´il vout plaît.
Ak malé espreso, tak: Un express. Espreso s trochou mlieka sa povie: Une noisette. Slabá čierna káva je: Un allongé. Ak si chcete objednať pohár piva, musíte povedať: Un demi bière (polovičné pivo). Ak si objednáte Une biére, čašník vám prinesie asi litrový džbán. V každej kaviarni a reštaurácii dostanete džbánik vody z vodovodu, ak si o to požiadate. Musíte však povedať: Une carafe d´eau. Keď poviete len De l´eau, dostane fľašu (drahej) minerálky.

Bez záruky: Vyše desaťtisíc bicyklov je k dispozícii turistom aj domácim v Paríži. Možno si ich prenajať na 750 staniciach, pričom cena za používanie je symbolická, prenájom na jeden deň stojí jedno euro. Samoobslužný systém Vélib, podporuje aj francúzska vláda. Možnosťou ľahko a lacno si prenajať bicykel chce mesto dostať najmä Parížanov von z áut. Cieľom je odľahčiť dopravu v meste a znížiť zaťaženie prostredia exhalátmi. V Paríži je momentálne 380 kilometrov cyklistických ciest a stále pribúdajú ďalšie.

Mladí ľudia do 26 rokov a učitelia, môžu od 4.apríla 2009 bezplatne navštevovať francúzske národné múzea. Medzi kultúrne ustanovizne tohto druhu patria aj Centre Pompidou a Louvre v Paríži, ako aj zámky Fontainebleau a Versailles. Voľný vstup sa vzťahuje na 50 štátnych múzeí a 100 monumentov.

Doprava

Cesty a autostrády: Kvalitná sieť má vyše 28 500 štátnych ciest a 9000 km autostrád. Diaľnice sú označené písmenom A, štátne cesty N a okresné D. Maximálne povolené rýchlosti: v obci 50 km/h, resp. 30 km/h (mestská zóna), na štátnej ceste mimo obce 80 km/h, na diaľnici 130 km/h (za dažďa 110 km/h a v hmle 50 km/h). Kto má vodičský preukaz kratšie ako rok, nesmie jazdiť rýchlejšie ako 90 km/h. Na diaľniciach sa platí 0,04 - 0,15 eur/km. Kvôli vysokým poplatkom niektorí turisti jazdia po vedľajších cestách, veľmi však neušetria - najazdia viac km a pohonné hmoty sú dosť drahé. Dopravné predpisy treba dodržiavať, neprekračovať rýchlosť a dbať na pravidlo pravej ruky, lebo križovatky spravidla nie sú vyznačené. V ostatnom čase pribudli v obciach i mimo nich križovatky s kruhovým objazdom.

Pokuty (za nesprávne parkovanie, nedostatočné doklady a pod.) sú vysoké a platia sa v hotovosti. Za prekročenie rýchlosti o vyše 50 km/h to môže byť až 1500 eur. Na priestupky autobusov sú zvláštne tarify. Pri nedodržaní režimu jazdy, ktorý sa kontroluje podľa kotúča tachografu, vodiči autobusov dostávajú pokuty aj 1500 eur. Ak na prerokovanie porušenia dopravných predpisov treba ďalšie konanie, pokračuje sa v pracovnej dobe bežnej na úradoch. Vodiča môžu vyzvať, aby odstavil vozidlo na určenom mieste a prišiel na určený úrad na druhý deň, alebo v nasledujúci pondelok. Polícia je technicky veľmi dobre vybavená a sústavne monitoruje cesty. Zavádzajú sa kontroly technickej spôsobilosti auta priamo v premávke, na okraji či odstavnom pruhu cesty. Robia sa aj testy na alkohol.

Bezpečnostné pásy sú povinné. Deti do 10 r. nesmú sedieť na prednom sedadle. Pri náhodnej poruche musia byť odstavené autá označené výstražným trojuholníkom. Všeobecne sa tzv. zelená karta nevyžaduje, ale ak je zahraničný vodič účastníkom nehody, polícia ju môže pýtať. K dopravnej nehode polícia prichádza zväčša iba ak sú zranené osoby. Pri hmotných škodách si vodiči vymenia vyplnené formuláre z poisťovní. Dovoz 10 l benzínu v kanistri je povolený, ale jazda s plným kanistrom je zakázaná z bezpečnostných príčin. Colníci môžu colnú kontrolu vykonať kdekoľvek po krajine.

Rovnaké predpisy pre vstup platia i pre Monako. Platí zákaz vstupu autobusov do hlavného mesta.

Železnice: sieť štátnych železníc (SNCF) má 34 200 km, z toho 12 000 km elektrifikovaných. Na vysokorýchlostných tratiach medzi Parížom a Bretónskom a medzi Bretónskom a južným Francúzskom premáva rýchlosťou až 300 km/h TGV (Train á Grande Vitesse). Ďalší vlak do Lyonu a južného Francúzska dosahuje rýchlosť 270 km/h. V čase výstavby (v r. 1981) boli vlaky TGV najrýchlejšie na svete, dnes im patrí prvenstvo v Európe. Je veľa zliav pre rodiny, deti a mládež. Cestovné lístky majú rôznu farbu podľa dňa a času. Lístok pred vstupom do vlaku treba označiť na prístroji na nástupišti. Kto zabudne, má hneď vyhľadať sprievodcu. Parížsky dopravný podnik RATP sa stará o verejnú dopravu v okolí Paríža, všetky autobusové linky, metro a rýchlodráhu v meste. Predmestské vlaky SNCF dopĺňajú ponuku parížskej mestskej dopravy.

Autobusová doprava: Diaľkových spojov nie je veľa. Autobusová doprava jazdí najmä tam, kde nevedie železnica. Zastávky autobusov sú väčšinou vedľa železničných staníc. Kombinácia cesty vlakom a autobusom môže byť finančne zaujímavá. SNCF ponúka aj autobusové výlety po celom Francúzsku, prenájom áut a bicyklov a s cestovnými kanceláriami organizuje i lyžovačky.

Letecká doprava: V krajine je vyše 50 veľkých medzinárodných i menších provinčných letísk s pravidelnou dopravou. Paríž má 2 letiská (Charles de Gaulle s medzikontinentálnymi spojmi a najdôležitejšími európskymi linkami, a Orly pre kontinentálne a vnútroštátne lety). Časť lacných aerolínií lieta do Beauvais pri Paríži. Ďalšie dôležité letiská: Lyon, Bordeaux, Marseille a Nice. Hlavným leteckým dopravcom je Air France. Lieta na všetky kontinenty a na väčšinu francúzskych provinčných letísk. V krajine pôsobí aj veľa regionálnych dopravcov, ktorí lietajú menšími lietadlami aj pre Air France. V Paríži pristávajú všetky veľké dôležité medzinárodné aerolínie, na regionálnych letiskách aj dôležití západoeurópski dopravcovia.

Lodná doprava: vodné cesty majú asi 8500 km. Výletné lode (prestavané nákladné člny až pre 24 osôb) si možno prenajať rovnako ako „hausbóty“. Požičovní je vyše 80. Plavebné cesty sú najmä na severe, kde sú najväčšie rieky a kanály. Najlepšie vodné cesty sú na Seine z Auxerre do Le Havre. Región Midi s kanálom Canal du Midi, prepojeným so Stredozemným morom, je v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Musíte vidieť

Po celej krajine sú ruiny rímskych stavieb, v mnohých mestách sú úžasné gotické katedrály, stredovekými domami s drevenými konštrukciami sa pýšia Rennes, Troyes či Štrasburg, nádherné zámky sú v Provensálsku a na rieke Loire. Za návštevu stojí aj Azúrové pobrežie. V krajine je 1200 múzeí, 1400 pamiatok, katedrál a opátstiev.

Na sútoku Seiny a Marne leží Paríž, označovaný často ako najkrajšie mesto na svete. Jedným z jeho symbolov je Víťazný oblúk, postavený podľa antických vzorov na príkaz Napoleona I. po víťazstvách jeho vojsk. Tepnou metropoly je 3 km dlhá Avenue de Champs-Elysées, lemovaná palácmi Grand a Petit Palais a sčasti parkom. Je aj sídlom významných nadnárodných spoločností a bánk. Najznámejší zo symbolov mesta, Eiffelova veža, je vysoká takmer 300 m. Najvyššie položenou budovou je monumentálna bazilika najsvätejšieho srdca Ježišovho Sacré-Coeur na pahorku Montmartre, kam vedú slávne uličky maliarov.

Davy turistov prúdia do Louvru, najväčšieho palácového komplexu na svete, niekdajšieho sídla francúzskych kráľov a cisárov. Vstup je cez kontroverznú supermodernú sklenenú pyramídu umiestnenú medzi historickými budovami. Mona Lisa je asi najvyhľadávanejším exponátom Louvru. Významnou pamiatkou je aj Invalidovňa, sústava budov zo 17. stor. pre tisícky vojnových invalidov. Sú v nej uložené ostatky cisára Napoleona I., jeho bratov i významných maršalov. Vojenské múzeum má zbierky predmetov z veľkých bitiek a vojen.

Jednu z najcennejších francúzskych stavieb je ranogotická 130 m dlhá katedrála Notre Dame. Moderný Paríž predstavuje mestská časť La Défence s budovami významných obchodných spoločností a koncernov. Má tiež svoj Víťazný oblúk (Grand Arche), modernejší než jeho starší príbuzný. Je administratívnou budovou.

Neďaleko Paríža je Versailles s najslávnejším francúzskym zámkom. Ľudovít XIV. ho dal postaviť ako lovecký zámoček, ale už za jeho vlády sa stal politickým i diplomatickým centrom celého kráľovstva.

Veľkému záujmu Francúzov i turistov sa tešia aj divadlá, koncerty a opera. Asi najvyhľadávanejším stánkom kultúry je Národná opera v Paríži. Do štátnych múzeí je každú prvú nedeľu v mesiaci bezplatný vstup (bežné vstupné je 7,5 - 10 eur), v Louvri je po 15.00 hod. zľava. Existujú rôzne zľavy či denné lístky do viacerých múzeí a pamiatok.

Pri cestách po Francúzsku sa vyplatí zastaviť napríklad v Strasbourgu (Štrasburgu) na nemeckých hraniciach, hlavnom meste Alsaska, ktoré leží na rieke Rýn. Dnes je popri Bruseli miestom pravidelných rokovaní Európskeho parlamentu. V meste nájdete architektonický skvost, gotickú katedrálu Notre-Dame s chrámovou loďou dlhou vyše 100 m a vežou vysokou takmer 150 m.

Tours na Loire pri sútoku s riekou Cher bol dôležitou križovatkou obchodných ciest a dokonca aj sídlom panovníka Ľudovíta XI. Staré mesto tvoria uličky a malé námestia. Na jednom je honosná gotická katedrála St. Gatien. V Musée des Beaux-Arts sú obrazy Rubensa a Rembrandta a historický nábytok. Za mestom je Dolmen de Mettray (Jaskyňa víl), jedna z najzachovalejších pamiatok megalitickej kultúry.

Prístav Bordeaux pôsobí moderným dojmom, pretože väčšina budov a ulíc vznikla v 19. a 20. storočí. Je tam však aj bazilika St. Michel s vežou vysokou takmer 120 m a katedrála St. André s bohato zdobenými interiérmi. Aj Caen je dôležitým námorným prístavom. Počas 2. svetovej vojny bolo takmer celé mesto zničené. Prežil mohutný hrad z 11. stor. a krásne starobylé kláštory s cennou interiérovou výzdobou. Turisti tam chodia aj preto, aby videli miesta bojísk 2. svetovej vojny.

Minúť peniaze môžete vo Francúzsku až v 130 kasínach. Množstvo kabaretov, striptízových barov či erotických klubov preslávili Paríž ako mesto zábavy. Asi najznámejším kabaretom na svete je Moulin Rouge, kam si treba rezervovať vstupenky dlho vopred. Samostanou kapitolou je francúzska gastronómia. Do viacerých reštaurácií preslávených svojou jedinečnou kuchyňou si musíte dlho dopredu objednať rezerváciu.
Utorok, 23. júl. 2024. Meniny má Oľga.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa