Skalná ihla - prírodný unikát neďaleko Chmeľnice

2016-12-06 12:00:00 |   |    | 

Kamenný prírodný výtvor Skalná ihla, známy aj pod názvom Čertova skala, sa nachádza v nive rieky Poprad, asi dva a pol kilometra od obce Chmeľnica v okrese Stará Ľubovňa. Eróziou brehov rieky Poprad dochádza k neustálemu posunu koryta rieky a prírodná pamiatka, ktorá je zaradená do štvrtého stupňa ochrany, sa už ocitla v rieke. 

Skalná ihla je osamelé jurské bradlo vysoké zhruba 12 metrov, v dolnej časti je výrazne poznačená prúdiacou činnosťou vody. Na bradle sa vyskytuje porast bylinnej vegetácie a mladé krovinné nálety. Podľa slov Pleštinskej sa na území východného Slovenska takýto skalný útvar nenachádza. "Skalná ihla sa nachádza v rieke Poprad a tá ju tlačí. V roku 1999 bola skala pevne spojená s pevninou a teraz sa už dostáva priamo do rieky Poprad. Máme obavy, že by sa jej mohlo niečo stať," povedala starostka.

Obec Chmeľnica, v ktorej katastri sa tento prírodný unikát nachádza, požiadala odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove o prijatie opatrení súvisiacich s ochranou pamiatky. Okresný úrad v sídle kraja vydal súhlas na zmenu mokrade a tým sa umožnilo žiadateľovi realizovať ťažbu riečneho materiálu z vodného toku Poprad v katastrálnom území obce Plavnica v okrese Stará Ľubovňa. "Podľa správcu vodného toku, teda Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správa povodia Dunajca a Popradu, odťažením štrkovej lavice dôjde k čiastočnému usmerneniu koryta toku a zlepšeniu odtokových pomerov, čím sa zníži tlak vody na prírodnú pamiatku Skalná ihla," píše sa v odpovedi vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslava Benka pre obec Chmeľnica.

V liste sa ďalej uvádza, že vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade možno považovať za opatrenie na zmiernenie stavu erózie na prírodnú pamiatku. "V prípade, že v budúcnosti bude i naďalej pokračovať erózny proces ohrozujúci Skalnú ihlu, bude potrebné pristúpiť k iným typom opatrení zabezpečujúcich ochranu prírodnej pamiatky," uviedol v odpovedi Benko.

"Pre dedinu je to zaujímavý prvok, ktorý láka turistov, aby sa sem prišli pozrieť," priblížila Pleštinská. Starostka zároveň uviedla, že by v obci chceli rozvinúť cestovný ruch. Jednou z možností je podľa nej vybudovanie cyklochodníka, na ktorý pripravujú v obci v týchto dňoch projekt. "Trasa by mala prechádzať cez obec Chmeľnica a aby to bolo zaujímavé, tak by sme chceli okolo tohto prírodného úkazu vytvoriť priestor, aby si ho mohli návštevníci pozrieť," uzavrela.

 

Zdieľať článok na Facebooku


Foto: TASR
Zdroj: TASR, ako

Hodnotenie článku:
4.5/5 (8 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Streda, 22. máj. 2024. Meniny má Júlia, Juliána, Rita.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa