Nitra

01.01.2019 |   |    | 

Nitra 

Nitra vznikla (podobne ako Rím) na siedmich pahorkoch - na Zobore, hradnom kopci, Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku a Martinskom vrchu. S jej menom sú spojené počiatky slovenských dejín, mená Pribinu, Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda, i zmienka o prvom kresťanskom chráme na našom území a o zavedení prvého slovienskeho písma.

Oblasť bola osídlená už od praveku a v 9. storočí tu vzniklo jedno z centier Veľkej Moravy. O stave osídlenia a význame Nitry v tomto období výrečne hovoria mohutné slovanské hradiská na Vŕšku, na Martinskom vrchu pod Zoborom, na Borine a na Lupke. Na niektorom z týchto hradísk mohol pobývať knieža Pribina, v čase ktorého bola Nitra dôležitým politickým, vojenským i hospodárskym centrom..

Na vrchole svojej slávy bola Nitra v čase vlády krála Svätopluka. V listine z roku 880 ho pápež tituluje ako kráľa a oznamuje mu ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami.

Nitra ostala významným pohraničným mestom aj v Uhorskom kráľovstve. V roku 1248 ju panovník Belo IV. povýšil na slobodné kráľovské mesto.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Nitre

 

DOPRAVA

Miestna hromadná doprava je zložená z autobusov, ktoré dokopy tvoria 28 liniek. Tie poskytujú dopravu nielen v rámci pokrytia celého mesta, ale aj do susedných obcí, ako sú Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Ivanka pri Nitre a Branč. Jednorazové cestovné lístky je potrebné zakúpiť si u vodiča alebo prostredníctvom SMS na čísle 1177. Lístky nie je nutné označovať. Cena základného lístku na jednu jazdu je 0,80 EUR pri kúpe u vodiča a 0,50 EUR pri využití cestovnej karty. Pre presný časový rozpis autobusov navštívte https://imhd.sk/nr/cestovne-poriadky.

 

PARKOVANIE

V meste je vám k dispozícii viacero parkovísk, medzi ktoré patria napríklad parkovisko na Wilsonovom nábrežíMurániho ulici. Zaparkovať je tiež možné na všetkých označených parkoviskách, či nákupných centrách (väčšinou do 3 hodín zadarmo).

Za platené parkovisko je možné zaplatiť zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: NR1 (medzera) EČV (medzera) H alebo NR2 (medzera) EČV (medzera) H; pričom NR1 a NR2 sú označením zóny, v ktorej sa nachádzate a H symbolizuje dĺžku parkovania, ktoré je možné predplatiť až do 4 hodín vopred.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Nitre online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Nitriansky hrad - najvýraznejšia dominanta Nitry. Bol postavený na vápencovom vrchu, ktorý z troch strán obteká meander rieky Nitra. Nitriansky hrad je najväčším stredovekým hradom na Slovensku a skladá sa zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou renesančnou bránou zo 16. storočia.

Katedrála sv. Emeráma - nachádza sa v hradnom areáli a bola vytvorená spojením troch stavieb rozličného stavebného slohu. Ide o románsky Kostol sv. Emeráma (11. st.), Horný kostol (14. st., pôvodne gotický) a Dolný kostol (17. st.).

Kostol sv. Petra a Pavla (Františkáni) - bol postavený v roku 1630 ako renesančný, neskôr bol barokovo upravený. Z východnej strany je spojený s kláštorom. Interiér kostola pochádza z 18. storočia. Za najcennejšiu pamiatku kostola je považovaných 33 vyrezávaných reliéfov zobrazujúcich život sv. Františka z Assisi z 2. polovice 18. storočia.

Morový stĺp - vrcholnobarokové súsošie situované na južnom svahu hradného kopca z roku 1750.

Veľký seminár - mestský barokový palác z 2. polovice 18. storočia V rokoch 1877–78 sa zrealizovala prestavba severovýchodného krídla na Diecéznu knižnicu, ktorá obsahuje 66.000 zväzkov. Z toho je 78  prvotlačí (inkunábulí) z rokov 1473 – 1500. Nachádzajú sa tu aj viaceré knižné unikáty - napr. najmenšia kniha má rozmery 8 x 5,5,cm.

Kláštor piaristov a kostol sv. Ladislava (Piaristi) - komplex tvorí kolégium, kostol a gymnázium a vznikal vo viacerých etapách. V rokoch 1701 – 1702 bola vybudovaná kláštorná časť, v roku 1742 sa začalo s výstavbou ranobarokového kostola.

Synagóga - bola postavená v roku 1911 podľa návrhu Leopolda Baumhorna, známeho projektanta synagóg v Rakúsko - Uhorsku. Od roku 2003 slúži ako priestor na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí.

Kostol navštívenia Panny Márie (Kláštorný) - bol postavený v 2. polovici 19. storočia v neorománskom štýle.

Župný dom - mohutná neskorobaroková palácová stavba z konca 18. storočia. Terajšia podoba pochádza z prestavby v rokoch 1905 až 1908, ktorú ovplyvnili doznievajúce neoslohy, ale najmä nastupujúca secesia.Najhodnotnejšie priestory objektu predstavujú sály na prízemí a poschodí severného krídla spolu s vestibulmi a hlavné trojramenné schodisko s fontánou v zrkadle. V súčasnosti je tu sídlo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Justičný palác - monumentálna reprezentačná secesná stavba palácového typu postavená v rokoch 1901 až 1903. Je jednou z najvýznamnejších dominánt Dolného mesta. V roku 1906 pristavili  budovu súdnej väznice s kapacitou 113 väzňov, ktorých previezli zo Župného domu.

Pešia zóna - nadobudla svoju novú tvár v roku 1996, kedy sem pribudli umelecké diela v duchu veľkomoravských tradícií - kópia historického meča z 9. storočia ako symbol mieru, studňa z bronzu, žulová fontána, poklopy z Veľkej Moravy, hudobné hodiny, nárožná pitná fontána a Svätoplukove prúty.

Štefánikova ulica - lemuje ju niekoľko vzácnych domov. V čísle 2 baroková stavba z 18. storočia na renesančnom základe zo 16. storočia, v čísle 26 neorenesančná stavba z polovice 19. storočia a v čísle 35 bývalý secesný objekt Ústrednej nitrianskej banky z r. 1904-05.

Kasárne (Mestská tržnica) - nádherná budova postavená v rokoch 1889-1890.

Kostol svätého Michala archanjela v Dražovciach - typ románskeho emporového kostola z 11. storočia. Jednoloďový priestor je ukončený polkruhovou apsidou.

Zoborský kláštor -  na mieste barokového Kláštora svätého Jozefa rehole kamaldulov zo 17. a 18. storočia stál predtým benediktínsky Kláštor svätého Hypolita. Ten vznikol pravdepodobne už v deviatom storočí a je najstarším historicky doloženým kláštorom na našom území. Dnes môžete ruiny bývalého príbytku mnícha spoznať aj  prostredníctvom rozšírenej reality.

 

VOĽNÝ ČAS

Plávanie - v priestoroch mestského kúpeľa sa nachádzajú 2 bazény: plavecký s dĺžkou 25 m a hĺbkou vody max. 170 cm a detský s hĺbkou vody max. 85 cm. V letných mesiacoch je kd ispozícii aj kúpalisko, kde sú návštevníkom sú k dispozícii nasledovné bazény: plavecký s dĺžkou 50 m a hĺbkou vody max.150 cm, relaxačný s dĺžkou 37,5 m a bazén pre deti s dĺžkou 27 m. V rámci areálu je aj tobogan s dĺžkou dráhy 83 m s dopadovým bazénom.

Mestský park Sihoť - ideálne miesto pre rodiny s deťmi. V najstaršej časti parku sa nachádza mnoho atrakcií pre deti, ako napríklad ihriská, šmýkačky, bludisko, farmársky dvor či historická žabia fontána.

Náučný chodník Zoborské vrchy - pomocou 27 zastávok ukazuje najkrajšie pamiatky na území Zoborských vrchov. Po ceste si navyše môžete prezrieť ruiny Zoborského kláštora, najstaršieho kláštora na Slovensku.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Múzeum rodu Forgách Jelenec - prízemný barokový kaštieľ z roku 1722. V októbri 2009 v štyroch miestnostiach sprístupnili stálu expozíciu múzea o známom a významnom šľachtickom rode.

Nové Sady - malebná obec, ktorej dominuje neorománsky rímskokatolícky Kostol svätého Štefana Kráľa, renesančný kaľtieľ a 15-metrová rozhľadňa.

Múzeum socializmu a studenej vojny v Alekšinciach - podzemný úkryt so spleťou chodieb a miestností, kde môžete spoznať technické vybavenie a činnosti, ktoré v ňom prebiehali počas studenej vojny.

Hrad Gýmeš - v minulosti bol centrom slávneho panstva. Po napadnutí Turkami začal chátrať, až z neho zostala iba rozsiahla zrúcanina. Najjednoduchšie sa tam dostanete z Jelenca, odkiaľ vedie vyznačená turistická trasa. Chodník je stredne obtiažny, na vrchol sa dostanete približne za jednu hodinu.

Pohorie Tríbeč - je hojne vyhľadávané turistami, ktorí často navštevujú tunajšie chránené prírodné rezervácie, zubriu oboru, hrady či pozostatky pravekých i slovanských hradísk, ktoré sa ukrývajú v lesoch. V poslednom období sa však toto pohorie najčastejšie spomína v súvislosti so záhadnými zmiznutiami ľudí, pre ktoré dostali jeho lesy, po vzore Bermudského trojuholníka, prezývku Tribečský trojuholník. Podstatnou mierou sa o publicitu záhadných hôr pričinil spisovateľ Jozef Karika a jeho román Trhlina.

Arborétum Mlyňany - má najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. Na rozlohe 67 ha sa nachádza vyše 2 300 druhov rastlín z viacerých kútov našej planéty, najmä z východnej Ázie, Kórey a Severnej Ameriky.

Kostoľany pod Tríbečom - bohatú históriu a kultúru Ponitria pripomína mimoriadne cenný predrománsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Podľa najnovších prieskumov pochádza z 8. až 9. storočia, je teda najstaršou sakrálnou stavbou na Slovensku. V jeho interiéri môžete vidieť románsku kamennú krstiteľnicu a zvyšky románskych a gotických nástenných malieb z 11. storočia, ktoré sú najstaršie na Slovensku.

Hlohovský zámok a park - známa a turisticky atraktívna pamiatka, nachádzajúca sa na juhozápad od mesta. V jeho blízkosti návštevníci nájdu rozsiahly anglický park s francúzskymi terasami. Na jeho mieste stal pôvodne stredoveký hrad, dnešný zámok si zachoval jeho podstatu, hoci dnes je skôr renesančného charakteru.

Oponický hrad - pôvodne zohrával úlohu strážcu a ochrancu Nitrianskeho kniežacieho hradu pred nájazdmi Tatárov a Turkov v 13. storočí. V roku 1708 sa stal baštou povstaleckej armády Františka Rákocziho II., potom bol zbúraný a ponechaný v ruinách. V súčasnosti poskytuje táto malebná ruina najmä prekrásne výhľady do údolia rieky Nitry a v diaľke sa týčiaci masív Považského Inovca.

Malý kaštieľ v Oponiciach – v renesančnej budove sa nachádza Apponyiho poľovnícke múzeum. Návštevníkov určite zaujmú obrazové zbierky, dobový mobiliár, časť bernolákovskej knižnice, poľovnícke trofeje či sakrálne predmety z miestneho kostola. Od roku 2005 je na prízemí múzea inštalovaná tiež i výstava artefaktov spojeneckých lietadiel z Tribečského pohoria, ktoré tu havarovali na sklonku druhej svetovej vojny. Návštevu múzea je možné spojiť s prehliadkou Apponyiovskej hrobky pri kostole svätého Petra a Pavla, kde sú pochovaní predstavitelia tohto starobylého rodu.

Veľký renesančný kaštieľ v Oponiciach - je známy ako luxusný hotel. Milovníci histórie by si určite nemali nechať ujsť návštevu jeho severného krídla, do ktorého sa po desiatkach rokov znovu vrátila slávna Apponyiovská bibliotéka s takmer 17 300 zväzkami vzácnych kníh. Apponyiovská knižnica ukrýva vo svojich poličkách okrem iných, aj diela rímskych pápežov, súkromnú korešpondenciu francúzskych kráľov, kardinálov Richelieu a Mazarina, Jany z Arku, všetky Dumasove romány či diela Goetheho, Schillera, Kanta a Fichteho, Galileiho, Newtona a i.

Renesančný kaštieľ v Šali - pôvodne vodný hrad, postaven pravdepodobne na starších základoch v 16. storočí. Je vernou kópiou paláca rodiny Turzovcov vo Veľkej Bytči.

Múzeum holokaustu v Seredi - - vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.

Románsky kostolík sv. Rodiny v Gáni - postavený niekedy na prelome 12. a 13. storočia. V roku 1745 (uvádza sa aj rok 1735) prešiel barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad.

Galanta - okresné mesto, ktorému dominuje renesančný kaštieľ a hrad v novogotickom slohu.

 

INTERNET

https://www.nitra.sk/

https://www.nitra.eu/www/

https://nitraden.sk/ 

http://www.nitralive.sk/

 

APLIKÁCIE

Moja Nitra – aplikáciu si môžete personalizovať a sledovať tak vami vybrané podujatia, obedové menu, správy a iné.

 

Zdielať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Streda, 7. jún. 2023. Meniny má Róbert.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa