Dolný Kubín

01.01.2019 |   |    | 

Dolný Kubín 

Dolný Kubín je vstupnou bránou na Oravu. Na území mesta sa nachádza niekoľko významných archeologických lokalít prevažne z mladšej doby bronzovej (ľud lužických popolnicových polí). O pobyte slovanských obyvateľov sú známe doklady z 9. storočia nášho letopočtu.  Kubín sa prvýkrát spomína roku 1325, ešte v 2. polovici 16. storočia mal ale len 10–11 usadlostí. Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, keď boli obyvatelia za poplatok oslobodení od vykonávania robotných povinností. Neskoršie privilégiá povoľovali mestu organizovanie jarmokov, vyberanie mýta a oslobodili obyvateľov od platenia mýta na súši i na vode.

Mesto sa začalo výraznejšie meniť po roku 1683, keď sa rozhodlo, že bude sídlom stolice. Po požiari r. 1834 sa prikročilo k postupnej prestavbe a Dolný Kubín nadobudol postupne mestský vzhľad. V 19. storočí sa Dolný Kubín dostával stále výraznejšie do povedomia Slovákov. Narodili sa tu alebo pôsobili viaceré osobnosti, ktoré zasiahli do rozvoja slovenskej kultúry a vzdelanosti a mali významný podiel na slovenskom národnom hnutí (Janko Matúška, Pavol Országh Hviezdoslav, Ladislav Nádaši Jégé a ďalší). V meste sa usporadúvali ochotnícke predstavenia a účinkoval tu spevokol. Postavenie kultúrneho centra Oravy si mesto uchovávalo aj po roku 1918. Dnes tu žije takmer 20 000 obyvateľov.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Dolnom Kubíne

 

PARKOVANIE

Zóna regulovaného parkovania je rozdelená do dvoch zón. Do prvej patria parkoviská na uliciach Aleja Slobody, A. Sládkoviča, Radlinského, Kohútov sad, Jána Hollého, Matúškova a na Hviezdoslavovom námestí. Do pásma 2 patrí parkovisko pri Daňovom úrade a pri reštaurácii Koliba.

Parkovné je tam možné uhradiť zakúpením parkovacieho lístka, zakúpením parkovacej karty alebo prostredníctvom SMS v tvare DK(mezdera)A1 alebo B1(medzera)EČV parkujúceho vozidla(medzera)X na skrátené číslo 2200, pričom A1 alebo B1 je označenie pásma a X je počet hodín parkovania. Ak máte naríklad číslo vozidla DK123XY, tak SMS napíšete takto: DK A1 DK123XY X, resp. DK B1 DK123XY X.

V pásme 1 stojí prvá hodina 0,40 a každá ďalšia 0,60 eura. V druhom pásme je to 0,20 za prvú hodinu a 0,30 eura za každú ďalšiu. Celodenné parkovanie stojí 2 eurá. V pracovných dňoch je od 16:00 do 8:00 a počas víkendov a štátnych sviatkov bezplatné.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Dolnom Kubíne online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Hviezdoslavovo námestie - je základnou stredovekou urbanistickou pamiatkou mesta. Aj keď sa postupne vyvíjalo, nemalo v stredoveku dnešný rozsah a podobu. Do 17. storočia ho charakterizovala drevená zástavba domov, potom vznikali kamenné. Niektoré sa v prestavanej podobe zachovali dodnes, a tak môžeme po obvode námestia obdivovať viacero meštianskych domov.

Župný dom (dnes Oravská galéria) - dvojposchodová murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom z polovice 17. storočia. Od roku 1686 sídlo Oravskej župy. Dnešnú podobu získal dom po rozsiahlej obnove v roku 1893.

Radnica (dnes Mestský úrad) - budovu dal roku 1879 postaviť richtár Anton Nádaši ako peňažný ústav podľa projektu Blažeja Bullu. Ešte pred vypuknutím 1. svetovej vojny prešla do vlastníctva mesta a bola sídlom viacerých úradov.

Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej - jeho história siaha do 14. storočia. Kostol bol viackrát prestavaný, jeho terajšia neogotická podoba pochádza z rokov 1880–87.

Evanjelický kostol - postavený po požiari v roku 1893 na mieste staršieho tolerančného kostola. Neogotickú stavbu projektoval oravský rodák, staviteľ a národovec Blažej Bulla.

Synagóga (bývalé kino Choč) - pochádza z roku 1901. Židovská náboženská obec ju dala vybudovať namiesto starej synagógy, ktorú zničil požiar roku 1893.

Hotel Slávia (dnes Zmeškalov dom hudby) - pôvodne panský hotel na Hviezdoslavovom námestí, s ktorým sa spája vyše 140-ročná história dolnokubínskeho ochotníckeho divadla.

Hviezdoslavov dom - dal v druhej polovici 19. storočia postaviť básnikov švagor, evanjelický farár Pavol Samuel Novák. Hviezdoslav sa doň nasťahoval po návrate z Námestova 1. októbra 1899 a žil v ňom až do svojej smrti 8. novembra 1921.

Štátna škola (dnes Gymnázium P.O. Hviezdoslava) - bola postavená r. 1894, spočiatku v nej sídlila štátna škola. Gymnázium v týchto priestoroch slávnostne otvorili 21. septembra 1919 za osobnej účasti básnika P.O. Hviezdoslava.

Florinov dom (dnes výstavná sieň Oravského múzea) - dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, situovaný v historickom centre pri Kohútovom sade. Známy je tiež pod názvom Zaunerovská  kúria. Bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie.

Historický cintorín - svoj dnešný charakter získaval postupne od roku 1866. Nachádzajú sa tu hroby spisovateľov, dejateľov a organizátorov slovenského kultúrneho života (Leopold Bruck, Janko Matúška, P- O. Hviezdoslav).

Pamätník oslobodenia - na Hviezdoslavovom námestí má podobu pootvorenej knihy, v jeho spodnej časti je uvedený dátum oslobodenia Dolného Kubína – 4.4.1945.

Zvonica na Bysterci - kúsok histórie uprostred moderných panelákov, ktorý pripomína časy, keď na tomto území ešte v 20. storočí stáli nízke rodinné domy. Môžete tu vidieť zreštaurovanú pôvodnú zvonicu, studňu a výstavné tabule s témou pôvodnej architektúry obce.

Kolonádový most – patrí medzi vyhľadávané a najčastejšie fotografované atrakcie. Spája sídlisko Bysterec so starým mestom.

Expozícia ľudových predmetov - vznikla v dolnokubínskom Dennom centre. Izba starých materí je miestom pre rozmanité historické predmety z Oravy – kolovrátok z konca 18. storočia, tkané koberce, keramiku, ručne vyšívané obrazy, biblické motívy či tradičné ľudové odevy.

Čaplovičova Bibliotéka - v hornej časti Hviezdoslavovho námestia patrí k najcennejším historickým knižniciam na Slovensku a svojím hodnotným zbierkovým fondom presahuje regionálny aj národný rámec.

Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava - základom zbierky sú diela a osobné predmety po básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorú darovala jeho manželka Ilona. Dnes obsahuje vyše 20 000 exponátov - okrem Hviezdoslava tiež z pozostalosti Jégého, Kukučína, Urbana, Figuli a iných osobností slovenského literárneho a kultúrneho života, pochádzajúcich z Oravy.

Park dejateľov - sa nachádza medzi Oravskou galériou a kostolom Evanjelickej cirkvi na Hviezdoslavovom námestí. Tvorí ho osem reliéfov osobností vrátane Margity Figuli.

 

VOĽNÝ ČAS

Kúpanie - AquaRelax Dolný Kubín ponúka Vodný svet, ktorého súčasťou sú  tobogany, divoká rieka, hojdací záliv, bublinkovače, masážne sprchy a trysky, vírivky, výhrevné lavice a viac ako 200 lehátok na relaxačnej terase pod presklenou pyramídou. Areál aquaparku  je rozšírený  aj o novovybudovaný vonkajší priestor FunPark, kde sa v lete môžu deti vyšantiť na motokárach, lezeckej stene, osviežiť v detskom bazéne, či oddychovať na terase.

Turistika - z vrcholu Kubínskej hole vedie nadol náučný chodník, kde sa dozviete niečo o miestnej faune. Má 5 zastávok a po trase sa nachádzajú prírodné odpočívadlá. Uprostred trasy sa nachádza aj zasnežovacie jazero, kde sa môžete počlnkovať.

Cyklistika - priamo v areáli strediska na Kubínskej holi je niekoľko nenáročných značených cyklotrás, ku ktorým sa môžete aj vyviezť lanovkou. Pre náročnejších cyklistov sa nachádza v okolí široká sieť cyklotrás, ktoré spájajú Dolný Kubín s cyklotrasami hornej Oravy, obcou Rabčice a poľskou gminou Lipnica Wielka. Približne 250 kilometrov značených trás je rozdelených na 17 úsekov podľa stupňa náročnosti na ľahké, stredné a náročné.

Adrenalín - SKI Park Kubínska v lete ponúka zipline, paragliding aj lanový park Tarzania, ktorý je postavený z prekážok rôznych obtiažností a poskytuje skvelú zábavu pre deti aj dospelých.

Lyžovanie - SKI PARK Kubínska je lyžiarske stredisko 8 km od Dolného Kubína, ktoré obsluhujú dve 4-sedačky a osem vlekov. 9 upravovaných zjazdoviek má celkovú dĺžku 14 kilometrov a dve tretiny tratí sú technicky zasnežované.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Sedliacka Dubová – už trikrát vyhrala v kategórií obce v "Súťaži o najkrajšie mesto a obec Slovenska". Navštíviť môžete romantickú zrúcaninu barokového kostola sv. Kozmu a Damiána z roku 1736. Súčasťou kostola je staršia renesančná veža pôvodného kostola z roku 1642. Ďalšou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela, neogotická stavba z konca 19. storočia.

Drevený artikulárny kostol v Leštinách - bol postavený v rokoch 1688 -1689 zrubovou technikou bez jediného klinca. Je zaradený medzi pamiatky UNESCO.

Oravský hrad - stojí na strmom vápencovom brale nad obcou Oravský Podzámok. Prvá písomná zmienka pochádza z 13. storočia. Postupným budovaním a prestavbami sa stal dokladom rôznych stavebných štýlov, od románskeho slohu, cez gotiku, renesanciu, baroko až po romantizmus.

Múzeum šľachtických kočiarov a saní - najrozsiahlejšia zbierka kočiarov a saní na Slovensku je situovaná priamo pod Oravským zámkom.

Pamätný dom Martina Kukučína - postavil spisovateľov otec Ján Bencúr roku 1856 v Jasenovej. Dom spolu s hospodárskymi budovami tvorí uzavretý celok; svojím vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol známy slovenský prozaik.

Drevený artikulárny kostolík v Istebnom - na miestach súčasného dreveného artikulárneho kostola sv. Michala stála pôvodne malá kaplnka z roku 1686, v roku 1730 bola rozšírená a kostol dostal pôdorys gréckeho kríža. V jeho interiéri sa nachádzajú vzácne maľby, kazateľnica, barokový oltár s obrazom sv. Trojice a ďalšie zaujímavosti.

Oravská lesná železnica - úzkorozchodná lesná železnica sa nachádza na hranici Oravy a Kysúc v katastri obce Oravská Lesná. Pôvodne bola vybudovaná na prepravu dreva. Obnovená bola roku 2008 a premáva medzi stanicami Tanečník a Beskyd každý deň.

Múzeum oravskej dediny - patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku, rozprestiera sa v prekrásnom prírodnom prostredí Roháčov. Areál je rozčlenený na 5 architektonických celkov. Bohatá etnografická expozícia a chov domácich zvierat umožňujú návštevníkom predstaviť si život a prácu v minulosti.

Meander Park Oravice - leží neďaleko Tvrdošína, obklopený Západnými Tatrami,  Skorušinskými  vrchmi a Oravskou Magurou. Všetky bazény v stredisku používajú prírodnú termálnu vodu s blahodarným účinkom, ktorá vyviera z hĺbky 1 611 metrov. Návštevníci tu nájdu veľký športovo – relaxačný bazén, veľký a malý relaxačný bazén, ochladzovací bazén, tobogan a whirpool bazény (32-34°C).

Františkova huta - železiareň z roku 1836, ľudovo nazývaná hámor, spracovávala železnú rudu okolitých baní v Juráňovej doline, Zuberci, Habovke či Malatinej. Po zmene spoločenských pomerov a zrušení poddanstva v roku 1863 zanikla.

Malé podbielske etnografické múzeum - obsahuje výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti používali v tamojších domácnostiach, pri poľnohospodárskych prácach a v liturgii. Múzeum je pravidelne otvorené len počas letnej turistickej sezóny. Inokedy si treba dohodnúť vstup so správcom farnosti.

Bobrova raľa - tradičná zástavba hospodárskych dvorov charakteristická pre strednú Oravu bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Väčšina objektov v Bobrove už nie je trvalo obývaná, ale viaceré slúžia na rekreačné účely.

Gotický drevený kostolík v Tvrdošíne - pochádza z 15. storočia a stojí na miestnom cintoríne. Od roku 2008 je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Slanický ostrov umenia - návršie s barokovým kostolom a kalváriou tvorilo v minulosti dominantu obce Slanica, ostrov vznikol po zatopení obcí vodami Oravskej priehrady. Lokalizované sú tu stále expozície tradičného umenia zo zbierok Oravskej galérie.

Hviezdoslavova hájovňa - expozícia sa nachádza v priestoroch hájovne pod Babou horou a je rozdelená do štyroch častí. Na týchto miestach čerpal P. O. Hviezdoslav inšpiráciu na napísanie diela Hájnikova žena. V susednom objekte sa nachádza expozícia života a diela Mila Urbana.

 

INTERNET

www.dolnykubin.sk

http://tik.dolnykubin.sk/

 

APLIKÁCIE

Virtualne – aplikácia, vďaka ktorej budete mať po ruke informácie o aktivitách a podujatiach v meste.

 

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Sobota, 27. február. 2021. Meniny má Alexander.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa