Veľká Fatra - nádherný domov vzácnych šeliem

22.01.2018 |   |    | 

Pohorie Veľkej Fatry sa rozprestiera na území Žilinského a Banskobystrického kraja, zasahuje územie Liptova, Turca, Horehronia a Oravy. Veľkosť územia v smere západ-východ je 30 kilometrov, v smere sever-juh 50 kilometrov. Najvyšším vrchom Veľkej Fatry je Ostredok (1592 metrov nad morom). Reliéf pohoria je veľmi členitý s veľkým výškovým rozpätím a patrí k najvyšším pohoriam na Slovensku. 

Územie Veľkej Fatry bolo od roku 1973 chránenou krajinnou oblasťou, 1. apríla 2002 vznikol na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky Národný park Veľká Fatra (NPVF) s rozlohou 40.371 hektárov s ochranným pásmom o veľkosti 26.132 hektárov.

Takmer 85 percent územia národného parku pokrývajú lesy od dubovo-bukového vegetačného pásma až po kosodrevinu. Vzácnosťou Veľkej Fatry sú zachované pôvodné pralesné ekosystémy. Raritou je aj veľký výskyt zákonom chráneného tisu obyčajného, ktorý je vzácny aj v rámci celej Európy. Aj preto sa tis stal súčasťou loga Správy NPVF.

V lesoch Veľkej Fatry žije viac ako 3000 druhov bezstavovcov, z toho vyše 900 druhov motýľov, 717 druhov chrobákov, viac ako 500 druhov dvojkrídlovcov a 350 druhov pavúkov. Stavovce zastupuje šesť druhov rýb, osem druhov obojživelníkov, sedem druhov plazov, 110 druhov vtákov a 60 druhov cicavcov. Rozšírené sú vzácne druhy šeliem ako medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá či vydra riečna. Útočisko v lesoch NPVF nachádzajú aj ohrozené druhy vtákov ako tetrov hlucháň a tetrov hôľniak.

Národný park Veľká Fatra je bohatý aj na jaskyne. Najznámejšie sú Mažarná, Piesková, Hubná, Guľôčková, Suchá, Horná a Dolná Túfna. Neďaleko za hranicami národného parku sa nachádza aj sprístupnená Harmanecká jaskyňa.

Na území Veľkej Fatry je 35 maloplošných chránených území, z toho 15 národných prírodných rezervácií, štyri prírodné rezervácie, jedna národná prírodná pamiatka, desať prírodných pamiatok a päť chránených areálov. Ide prevažne o neporušené pralesovité územia, vzácne skalné útvary alebo zachovalé mokrade.

Po vstupe Slovenska do Európskej únie (EÚ) zaradili Veľkú Fatru do celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000. Veľká Fatra je pre bohaté zásoby čistej vody od roku 1987 vyhlásená za chránenú vodohospodársku oblasť a poskytuje pitnú vodu pre mnoho obcí a miest vo svojom okolí.

Turisticky najnavštevovanejšími miestami sú Gaderská a Blatnická dolina, bralnaté dominanty Turčianskej kotliny Tlstá a Ostrá, ale aj Blatnický a Sklabinský hrad či pamiatková rezervácia ľudovej architektúry osada Vlkolínec, ktorá patrí do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO).

 

Zdielať článok na Facebooku


Foto: Thinkstock, TASR
Zdroj: TASR

Hodnotenie článku:
4.5/5 (10 hlasov)

Sobota, 27. február. 2021. Meniny má Alexander.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa