Španielsko

2019-01-01 00:00:01 |   |    | 

Fakty

Názov krajiny: Španielske kráľovstvo
Hlavné mesto: Madrid
Rozloha: 504 990 km2
Počet obyvateľov: 46 549 045 (2017)
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Geografická poloha: juhozápad Európy, Pyrenejský polostrov. Španielsku patria Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne, Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori a mestá Ceuta a Melilla v severnej Afrike.
Časové pásmo: Slovensko 0 hod. (na Kanárskych ostrovoch je o 1 hod. menej)
Ubytovanie: Pozrite si výhodné ubytovanie v Madride.
Podnebie:

Vzhľadom na rozlohu má niekoľko rôznych podnebí, ale prevláda stredomorská klíma, ktorú ovplyvňujú horúce vetry zo Sahary i početné severoatlantické vzdušné prúdy. Východné pobrežie má klasické stredomorské podnebie s vysokými teplotami v lete bez jediného obláčka a miernymi zimami. Veľmi málo prší - východné pobrežie Costa del Sol má najnižšie množstvo zrážok v celej Európe (200 až 300 mm ročne). Sever Španielska je vlhší.

Predpovede.sk

POZRITE SI AKTUÁLNE POČASIE V MADRIDE

Mena: euro (EUR)
Jazyky: Španielčina na celom území, okrem toho sú uznávané jazyky autonómnych celkov: katalánčina, baskičtina, galicijčina a valencijský jazyk
Správne členenie: 52 provincií, z nich 47 na Pyrenejskom polostrove, 1 na Baleárskych ostrovoch a 2 na Kanárskych ostrovoch, 17 autonómnych oblastí a 2 autonómne mestá na marockom území (Ceuta a Melilla)
Národnost. zloženie: kastílski Španieli (74%), Katalánci (17%), Galícijčania (7%), Baskovia, Rómovia
Náboženstvo: rímskokatolícke (76 %), bez vyznania (20%), evanjelické, židovské
Diplomatické zast.: Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Prepoštská 10, 811 01 Bratislava 1
Telefón: +421 2 5441 5724
Fax: +421 2 4329 1727
E-mail: emb.bratislava@maec.es

Veľvyslanectvo SR v Španielsku:
c/ Pinar 20, 280 06 Madrid
Tel.: +34 915 903 861
Fax: +34 915 903 868
Mobil (pohotovostný): +34 609 002 803
E-mail: emb.madrid@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/madrid

Víza a doklady: Ministerstvo zahraničných vecí SR


O krajine

Dejiny: V staroveku o teritórium bojovalo Kartágo s Rímom, ktorý po víťazstve založil provinciu Hispánia. Pôvodní Iberovia sa väčšinou romanizovali. Začiatkom stredoveku územie ovládli Germáni, no Vizigótsku ríšu v 8. stor. n. l. zničil arabsko-berberský vpád. Pripojenie k vyspelej arabskej civilizácii vplývalo pozitívne na hospodárstvo i kultúru. Po cordóbskom emiráte vznikli ďalšie moslimské ríše. Španielsky štát sa formoval počas reconquisty, opätovného dobýjania polostrova z hornatého severu, pre moslimov ťažko ovládateľného. V tomto čase sa polostrov aj zjednocoval. Tak v 8. stor. vzniklo kráľovstvo Astúrie, Navarra a na prelome 8. a 9. stor. vytvorili Frankovia v severnom Katalánsku španielsku marku, z ktorej vzišlo v 9. stor. barcelonské kniežatstvo. V r. 1230 sa spájajú kráľovstvá kastílske a leónske, od konca 13. stor. zasahujú kastílski a aragónski králi do vývoja v Stredomorí a získavajú Sicíliu. Reconquista s podporou katolíckej cirkvi a francúzskych feudálov končí v r. 1492 dobytím Granady, posledného moslimského územia.

V tom istom roku sa Španielsko zapája do námorných objavov, Krištof Kolumbus sa vydal po prvý raz do Ameriky. Začiatkom 16. stor. sa na trón dostávajú Habsburgovci a v prvej štvrtine 16. stor. je Španielsko najväčšou koloniálnou mocnosťou. Dobýja ríšu Aztékov (1519), ničí ríšu Inkov (1532-1534), obsadzuje Peru (1542) a Filipíny (1565-1572). Vrchol dosahuje v 17. stor., ale príliv zlata zo zámoria, byrokratický absolutistický systém, náboženská netolerancia, vrátane pôsobenia inkvizície, negatívne ovplyvnili hospodársky a kultúrny život. Keď španielska vetva Habsburgovcov vymrela, prepukli v r. 1700 až 1714 vojny o španielske dedičstvo, ktoré krajinu oslabili. Pohromu znamenali aj napoleonské vojny, po ktorých sa proti oslabenému Španielsku vzbúrilo veľa juhoamerických kolónií a získalo samostatnosť. V 19. stor. krajinu sužovali početné vojny. Navyše v prehratej vojne s USA prišlo Španielsko aj o Kubu a Filipíny.

Do 20. stor. napriek rozvoju priemyslu vstupuje Španielsko ako ekonomicky zaostalá časť Európy. Krajina sa zmieta vo vnútorných konfliktoch ľavice i pravice, v r. 1931 sa stáva republikou a v občianskej vojne (1936-1939) získavajú moc fašisti na čele s generálom Francom. Jeho diktatúra padla až v r. 1975. Krajina sa stáva konštitučnou monarchiou a na trón prichádza kráľ Juan Carlos I. V r. 1981 Španielsko vstupuje do NATO. V EÚ chce byť významným politickým aktérom a spolu s Talianskom a Írskom predstavuje katolícku časť únie.

Bezpečnost. riziká: Španielsko možno považovať za bezpečnú krajinu. Najmä v centrách miest a rekreačných oblastiach treba venovať pozornosť cestovným dokladom, peniazom, kreditným kartám a cenným predmetom, nenosiť ich spolu, mať telefónne číslo banky kvôli nahláseniu straty (krádeže) kariet, v aute nenechávať doklady a cennosti. Rajom vreckárov v Barcelone je známa ulica Rambla, kde kedysi žili chudobní básnici a spisovatelia. Potulujú sa tam pestro odeté Rómky s košíkmi klinčekov, ktoré strkajú turistom do gombíkovej dierky. Keď turista odmietne, handrkujú sa a nadávajú mu a v tom zmätku turistovi zmizne peňaženka. Rizikové sú návštevy diskoték a nočných podnikov (najmä whiskerías a clubs de alternes). Niektorí zlodeji sú známi tým, že sa predstavujú ako policajti, ktorí žiadajú o predloženie identifikačného dokladu. Ak teda bude od vás niekto žiadať doklad, ukážte ho až po tom, ako vám dotyčná osoba ukáže svoj. Ak ste obeťou trestného činu, volajte číslo 112. Môžete požiadať o kópiu "denuncie" (policajná správa), ak ju potrebujete na poistenie alebo požiadať o náhradné doklady. Uistite sa, že nejde o "un denuncia", ani o prísažné vyhlásenie (una declaración judicial), pretože tieto dokumenty nemôžu byť prijaté ako dôkaz o trestnom čine na účely poistenia alebo pri podaní žiadosti o nový cestovný pas.

Hotely sú bezpečné. Na cestách a diaľniciach najmä v Katalánsku sa odporúča zastaviť len pri motorestoch, benzínových čerpadlách a na frekventovaných oddychových zónach, nedôverovať signálom druhých vodičov, že niečo nie je v poriadku s vozidlom. Každé leto sa ETA vyhráža teroristickými bombovými atentátmi v turistických centrách, aby poškodila ekonomiku a odradila zahraničných turistov od návštevy krajiny. Úrady robia opatrenia, aby bolo riziko čo najmenšie. Pri odcudzení či strate pasu vydá Veľvyslanectvo SR v Madride občanovi SR na cestu domov cestovný preukaz. Drogy sú zakázané, ich prechovávanie aj v malom množstve je trestné. Tresty sú od 3 do 9 rokov a navyše pokuty vo výške trojnásobku ceny drogy.

Zdravotníctvo: Nie je predpísané žiadne očkovanie proti infekčným chorobám. Odporúča sa uzavrieť pred cestou do zahraničia poistenie liečebných nákladov v zahraničí, pretože náklady za lekárske ošetrenie v Španielsku sú pomerne vysoké. Cena za bežné lekárske ošetrenie, bez ceny liekov a špeciálnych vyšetrení, sa pohybuje cca 60 až 70 eur.

Internet (.es): Spain.info

Komunikácia: T-mobile (áno), Orange (áno), O2 (áno)

Bez záruky: Španieli majú tri mená: krstné meno (nombre), a dve priezviská (apellidos). Prvé priezvisko je otcove prvé priezvisko, druhé je matkine prvé priezvisko. Napríklad Picassove plné meno bolo Pablo Ruiz Picasso.

Doprava

Cesty a autostrády: Vo veľkých mestách, ako je Madrid alebo Barcelona a v stredne veľkých, ako je San Sebastian, je presúvanie sa autom drahé a stresujúce. Pokuty za nesprávne parkovanie sú nekompromisné (85 EUR a viac) a mať mapu je nevyhnutnosťou. Veľa ulíc je navyše jednosmerných. Cestovanie autom je zmysluplné napríklad vtedy, ak sa plánujete presúvať z jedného mesta do druhého, prípadne ak nemáte v pláne parkovať v noci vo veľkých mestách. Zvážte, s ohľadom na dobrú sieť verejnej dopravy, ktorá spája (takmer) všetky body záujmu turistov, či jazda skutočne stojí za všetky náklady a ťažkosti. V Španielsku existujú dva typy diaľnic: autopisty (diaľnice) a autovídy, ktoré sú viac podobné rýchlostným cestám. Väčšina autopistov sú mýtnymi cestami, zatiaľ čo autovías sú všeobecne bezplatné. Rýchlostné limity sa pohybujú od 50 km/h v mestách až po 90 km/h na vidieckych cestách, 100 km/h na cestách a 120 km/h na autopistoch. Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú odstupňované podľa závažnosti priestupku. Cudzinci musia zaplatiť pokutu na mieste, inak im polícia vezme doklady od vozidla. Pri kamiónoch polícia kontroluje najmä dodržiavanie časového limitu jazdy, po ktorej vodič musí mať prestávku, technický stav vozidla a doklady pre medzinárodnú prepravu. Pri porušení predpisov polícia zoberie vodičom doklady a vráti ich až po zaplatení pokuty, ktorá môže byť až 4000 EUR. Vo výbave vozidla je povinná sada náhradných žiaroviek a nástroje na ich výmenu, dva výstražné trojuholníky (pri nehode sa umiestni jeden pred a druhý za vozidlo), náhradné koleso a nástroje na výmenu. Z Rakúska sa do Španielska dostanete cez Rakúsko (do Klagenfurtu a Vilachu, cez Taliansko (Benátky, Bologna, Janov) do Francúzska (cez Nice a Marseille) do Španielska (cez Barcelonu) do Madridu. Vzdialenosť 2486 km, doba jazdy 28 hod. Z Francúzska vedie do krajiny 17 cestných priechodov.

Autobusová doprava: Španielsko má veľa diaľkových liniek, ktoré jazdia pomerne často. Prevádzkovaných je aj veľa spojov do bližších lokalít, najmä do okolia turistických stredísk. Prakticky všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú medzimestské autobusy vo Francúzsku vrátane spoločnosti Ouibus, a dokonca aj nemeckého DeinBus a Flixbus, ponúkajú autobusy do a zo španielskych destinácií. Španielski operátori s medzinárodnými spojeniami sú Alsa a Linebus. Autobusy majú WiFi a elektrické zásuvky na každom sedadle, ale ak nie je vašou hlavnou prioritou cena, rozhodnite sa pre vlak alebo lietadlo. Jednak sú oveľa pohodlnejšie ale taktiež aj rýchlejšie. Do Španielska môžete pri ceste zo Slovenska, prípadne Čiech, využiť napríklad linku z Prahy do Madridu, ktorá premáva 2-krát týždenne. Vzdialenosť je 2258 km a čas jazdy cca 24 hodín.

Železničná doprava: sieť má približne 15 000 km, z toho 471 km vysokorýchlostnej trate AVE Madrid – Sevilla, ktorou vlak prejde za 2 hod. a 15 min. Hlavným železničným uzlom je Madrid, odkiaľ vychádzajú trate do celej krajiny. Španielskym národným železničným dopravcom je spoločnosť Renfe. Vlaky na dlhé vzdialenosti idú vždy načas, no vlaky na krátke vzdialenosti (nazývané Cercanías) môžu mať dlhé meškania - od desiatich do dvadsiatich minút, najmä v oblasti Barcelony. Nákup lístkov on-line so zahraničnou kreditnou kartou môže byť ťažký, ale tí, ktorí majú účet PayPal, môžu prostredníctvom webových stránok zaplatiť bez problémov. Spoločnosť Renfe prevádzkuje aj vysokorýchlostné vlaky AVE, ktorých sieť vyráža z Madridu do veľkých miest pozdĺž pobrežia – Španielsko sa môže, hneď po Číne, pochváliť druhou najdlhšou vysokorýchlostnou sieťou.

Letecká doprava: je mimoriadne rozvinutá nielen kvôli cestovnému ruchu, ale aj vzdialeným ostrovom. Letiská sú v každom väčšom meste a prejde nimi ročne vyše 50 mil. cestujúcich, z toho 70 % na turistických letoch. Španielskym vlajkovým dopravcom je spoločnosť Iberia a jeho dve ďalšie letecké spoločnosti, ktorými sú Vueling a Air Europa. Španielsku však časté služby poskytujú aj mnohí európski nízkonákladoví dopravcovia, vrátane: TUI Airways, EasyJet, Ryanair, Wizz Air a Jet2.com. Najväčšími letiskami sú letisko Madrid-Barajas, Barcelona El Prat, Palma de Mallorca a Malaga, po ktorých nasledujú Sevilla, Valencia, Bilbao, Alicante a Santiago de Compostela. V prípade španielskej pevniny sú Madrid Barajas, Barcelona El prat a Malaga letiskami s najvyšším množstvo medzinárodných letov.

Lodná doprava: iba prístavmi Algecíras, Ceuta a Santa Cruz de Tenerife prejde ročne okolo 9 mil. pasažierov. Najvýznamnejším dopravcom je Trasmediterránea. Spája Španielsko so severom Afriky a Baleárskymi ostrovmi. Frekventované sú trajekty na Baleárske ostrovy (Malorka, Ibiza, Menorka, Formentera) a do Maroka (viac na: Ferrimaroc.com). Sú aj spoje zo severu Španielska do Veľkej Británie, Írska, Nemecka a Holandska.

Bicyklom: Španielsko je vhodnou krajinou na cykloturistiku. Cyklistické chodníky sú k dispozícii vo väčšine stredne veľkých a veľkých miest, hoci nie sú porovnateľné napríklad s tým, čo nájdete napríklad v iných krajinách strednej Európy. Stredné Španielsko je charakterizované tým, že je veľmi ploché, ale smerom k pobrežiu je krajina často veľmi kopcovitá, najmä na severe. Väčšina obcí a miest v Španielsku ale svoje ulice modernizujú, aby zaviedli špeciálne jazdné pruhy pre bicykle. V mestách v celej krajine sa tiež inštalujú systémy zdieľania bicyklov s obvykle pomerne rozumnými cenami.

Musíte vidieť

Madrid - najvyššie položené hlavné mesto Európy. Centrum sa dá pohodlne prejsť pešo. Začnite v svetoznámou obrazárňou El Prado so zbierkou 6000 diel európskych majstrov. Galéria v  Kláštore vtelenia (Convento de la Encanación) s dielami maliarov madridskej školy 17. storočia. Convento de Descalzas Reales (Kláštor bosých karmelitánok) zo 16. stor. je múzeom obrazov a tapisérií. Nájdete tu aj múzeum Kráľovskej akadémie, múzeum kráľovských kočiarov, numizmatiky, hudby, španielskeho folklóru, či múzeum býčích zápasov. Námestie Puerta del Sol – stred  Španielska s nultým kilometrom všetkých hlavných španielskych ciest. K námestiu Plaza de Espaňa sa dostanete okolo kráľovského paláca Palacio Real z 18. stor. Ak kráľ nie je doma, prezrite si jeho komnaty a nádvorie s bronzovou jazdeckou sochou Filipa IV. Za palácom sú veľké parky.

Barcelona -  Sagrada Familia (Chrám Sv. rodiny). Začal sa stavať ešte v r. 1884, mal by byť dostavaný v roku 2020. Nájdete tu obrovský železný stĺp so sochou moreplavca Krištofa Kolumba a replikou jeho lode Santa Maria v prístave, múzeá maliarov Pabla Picassa a Joana Miróa.

Bilbao post industriálne, transformujúce sa hlavné mesto Baskicka, dominantou je Museo Guggeheim architekta Franka Gehryho s titánovo-sklenenou fasádou, inšpirovanou anatómiou ryby a lode. Oplatí sa vidieť aj Museo de Bellas Artes a uličky starého mesta (casco viejo). 

Las Hurdes – skryté turistami nepoškvrnené mestečko v horách na sever od Extremadury s tradičnými kamennými stavbami.

San Sebástian – obľúbený a luxusný rezort bohatých Španielov

Granada - posledná maurská kolónia ktorá dlho odolávala katolíckym španielskym kráľom. Jej klenotom je červená Alhambra, dôstojné sídlo maurských kráľov. Za hradbami je komplex palácov, honosných domov, fontán, potokov i jazierok so vzácnymi rastlinami.

Santiago de Compostela - je jedným z najnavštevovanejších miest krajiny s námestím La Plaza del Obradoiro (Práca zlata), katedrálou, námestím Plaza de las Platerias. Monumentálny kláštor San Martin Pinario zo 16. stor. je jednou z najpôsobivejších barokových stavieb.

Teruel – stretáva sa tu európska gotika a maurským slohom, najslávnejšími stavbami sú katedrála Santa María, Terre de San Salvador z 13. storočia, Torre de San Martín a Iglesia de San Pedro zo 14. storočia. Miestne múzeum má vynikajúcu zbierku siahajúcu do obdobia praveku.

Valencia tretie najväčšie mesto Španielska, domov paelly, svätého grálu, a jarného festivalu Las Fallas – najdivokejšej party v krajine. Miestnymi atrakciami sú barokový palác Palacio del Marqués de Dos Aguas, Museo de Bellas Artes s dielami El Greca, Goyu a Velázqueza.

Alcázar – rozprávkový hrad, bol inšpiráciou pre Walta Disneyho pri tvorbe zámku vo filme Spiaca princezná.

Castillo de Santa Bárbara – prekrásny hrad s úžasným výhľadom a výstavou súčasného španielskeho sochárstva.

Córdoba Mezquita – mešita, jeden z pokladov islamskej architektúry.

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici – obrovské divoké údolia, nachádza sa tu asi 200 plies, vodopádov a potokov. Divočina ako sa patrí.

Toledo – „španielsky Rím“ s mixom kostolov, múzeí, synagóg a mešít. Labyrint uličiek pripomína orientálne mestá. Medzi miestne atrakcie patria dve synagógy, Iglesia de Santos Tom (s majstrovským dielom El Greca, „Pohreb grófa Orgazu“) a múzeum Santa Cruz. Nedávno tu odkryli zvyšky prvej španielskej románskej baziliky.
Streda, 19. jún. 2024. Meniny má Alfréd.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa