Trnava

2019-01-01 00:00:00 |   |    | 

Trnava 

Trnava zohrala dôležitú úlohu v celej histórii Slovenska. Územie bolo osídlené už od praveku, o čom svedčí aj množstvo archeologických nálezov. V okolí Trnavy nájdete aj stopy po germánskych kmeňoch a Slovanoch. Zachovalo sa tiež niekoľko sídliskových a hrobových nálezov z obdobia Veľkej Moravy.

Trnava vznikla pravdepodobne koncom 9. storočia ako neveľká trhová osada na ľavej strane potoka Trnávka na križovatke dvoch významných obchodných ciest, kde vzniklo trhovisko. Prvá hodnoverná písomná správa o Trnave ako o osade s názvom Sumbot pochádza z roku 1211. V roku 1238 však už získala od uhorského kráľa Bela IV. ako prvé slovenské mesto výsady slobodného kráľovského mesta. O význame Trnavy svedčilo aj to, že sa na jej území uskutočňovali rokovania kráľov. Uhorský kráľ Karol Róbert sa tu v roku 1327 stretol s českým kráľom Jánom Luxemburským a uzavrel s ním menovú dohodu. V tom čase už Trnava bola jedným z najbohatších miest v Uhorsku.

Jej význam ešte vzrástol po bitke pri Moháči (1526), keď Turci obsadili viaceré dôležité centrá v Uhorsku. Na Trnavu nezaútočili a význam mesta ako pohraničného obchodného centra vzrástol. Základom obchodu Trnavy bol najmä trh s dobytkom, remeslá a vinárstvo. Trnava sa v 16. storočí stala spolu s Bratislavou najvýznamnejším mestom Uhorska. Bratislava prebrala funkciu správneho centra a Trnava úlohu cirkevného centra. V roku 1543 sa do mesta presťahoval ostrihomský arcibiskup a mesto začalo plniť úlohu dôležitého náboženského centra, podľa čoho dostalo aj pomenovanie „Malý Rím“.

V roku 1635 v Trnave založili univerzitu, ku ktorej patrila aj najväčšia uhorská tlačiareň 17. storočia, knižnica, botanická záhrada, lekáreň, bohatá zbierka hudobnín a observatórium. Ďalšie obdobie však bolo pre Trnavu tragické. V roku 1666 v meste vypukol prvý požiar, ktorý ju takmer celé zničil a 8. augusta 1683 ďalší, pri ktorom zahynulo pravdepodobne viac ako 4 000 ľudí. V roku 1703 mesto obsadili vojská Františka II. Rákócziho a v roku 1710 postihla veľká morová epidémia, ktorá si vyžiadala takmer 800 ľudí.

Postupne sa však pre Trnavu začalo obdobie rozkvetu a prosperity, keď počet obyvateľov rýchlo rástol. Trnava v 18. storočí dosiahla aj svoj kultúrny vrchol, keďže v tom období bola jediným univerzitným mestom v Uhorsku. Na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia sa do Trnavy sústreďovali katolícki vzdelanci, ktorí prebúdzali národný život Slovákov. V období maďarizácie sa Trnava stala slovenským národným a kultúrnym centrom. Najväčšiu zásluhu na tom mal najmä Anton Bernolák.

Zlomovým rokom pre rozvoj Trnavy bol rok 1836, keď medzi Bratislavou a Trnavou začali stavať konskú železnicu a rok 1868, keď vznikol Trnavský cukrovar, jeden z najväčších podnikov potravinárskeho priemyslu v Uhorsku. Trnava si postupne vybudovala povesť potravinárskeho centra. Dnes je to krajské mesto, ktoré sa vďaka malebnému historickému centru teší veľkej obľube u turistov.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Trnave

 

PARKOVANIE

V meste sa za parkovanie platí iba počas pracovných dní, a to v čase od 8.00 do 18.00 hodiny. V sobotu a v nedeľu je parkovanie zadarmo. Parkovací lístok je možné zakúpiť v automate (v takomto prípade je k dĺžke parkovania pripočítaných 10 minút zdarma, ktoré má vodič na presunutie sa od automatu do auta) alebo prostredníctvom SMS správy.

Parkovanie je rozdelené na tri zóny:

  1. Zóna A – zahŕňa historické centrum a je ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová, Hospodárska, Zelený kríčok a Rybníková. Hodinové parkovanie stojí 0,50 EUR.
  2. Zóna B – patria sem parkoviská na uliciach Kollárova, Hospodárska I., Hospodárska II., Rybníková (pri hale Slávia) a ulice: Kollárova od križovatky s Hlbokou po križovatku s Hospodárskou ulicou, Zelený kríčok, Šrobárová ulica a parkovisko na ulici Dohnányho a A. Žarnova. Výška úhrady v tejto zóne je 0,20 EUR na hodinu. 
  3. Zóna C - je tvorená parkoviskom na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove Daňového úradu. Parkovanie je prvú hodinu zadarmo, druhá hodina stojí 0,20 EUR a od tretej hodiny je cena 0,50 EUR za hodinu.

Mapu parkovacích zón si môžete prezrieť tu.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Trnave online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Mestské opevnenie - je vďaka štyrom faktorom (vek, materiál, dĺžka a rozsah zachovania) stavebným unikátom v rámci celého Slovenska. Pochádza z 13. storočia, kedy ho tvorilo 35 hranolových veží, pospájaných drevozemným valom z tehál. Jeho obvod dosahoval dĺžku približne 3 kilometre, z ktorých sa dodnes zachovali zhruba dve tretiny.

Meštianske domy - najpočetnejšia skupina historických pamiatok Trnavy. V rámci celého mesta ich dnes poznáme vyše 35, všetky sa nachádzajú na hlavných uličných ťahoch. Obzvlášť prestížnou sa stala Hlavná ulica. Vedľa seba stoja jednoduchšie i honosné meštianske domy nadobúdajúce podobu malých mestských palácov spolu so skromnejšími remeselníckymi domami, či malé domčeky mestskej chudoby v okrajových častiach.

Trojičné námestie - je centrálny námestím Trnavy, ktorému dominuje veža a súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1695.

Mestská veža - symbol prestíže a prosperity mesta. Vznikla v roku 1574 v čase akútneho tureckého nebezpečenstva ako súčasť zdokonalenia obranného systému. Inú informačnú službu poskytovali obyvateľom mesta slnečné a od roku 1729 aj mechanické hodiny od Franza Langera, funkčné dodnes.

Románsky karner - najstaršia pamiatka Trnavy. Išlo o dvojpodlažnú stavbu kruhového pôdorysu s kaplnkou a kostnicou. Podzemné podlažie vymurované z kameňa je z väčšej časti zachované.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa - najväčší a najhonosnejší chrám Trnavy, prvá stavba (1629 – 1637) na území Slovenska postavená v novom štýle – baroku. Dominantou interiéru je monumentálny hlavný oltár, považovaný za najväčší ranobarokový oltár strednej Európy.

Bazilika sv. Mikuláša - hlavný mestský chrám postavený na najvyššom mieste historického jadra mesta. Počas výstavby gotického trojlodia, začatej po roku 1325, bol odstránený starší románsky predchodca, ku ktorému sa viaže najstaršia zachovaná písomná zmienke o Trnave. Výstavba najväčšej sakrálnej stavby v Trnave aj okolí bola zavŕšená v prvej tretine 15. storočia.

Kostol Najsvätejšej trojice - vybudovala rehoľa trinitárov po roku 1720. Súboru barokových bočných stĺpových oltárov dominuje hlavný oltár s maľbou F. A. Maulbertscha.

Kostol sv. Heleny - je najstarším dodnes stojacim kostolom Trnavy. Vznikol na prelome 13. a 14. storočia v gotickom štýle, no prešiel niekoľkými úpravami.

Arcibiskupský palác - autenticky zachované miestnosti s renesančnými klenbami a portálmi z roku 1562 predstavujú jediný ucelený súbor v Trnave takmer zaniknutej renesancie. Nemenej hodnotnou súčasťou paláca je neskorogotická kaplnka.

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského - sídli v dome s jadrom z 1expozícia venovaná skladateľovi Mikulášovi Schneider-Trnavskému, ktorá vám priblíži jeho život a diela. Okrem toho budete mať možnosť objaviť význam a skrytý pôvod amerického národného hudobného nástroja - gitary dobra.

Synagógy - ako jedno z mála miest na Slovensku má Trnava až dve, obe pochádzajú zo záveru 19. storočia. Jednou je Ortodoxná synagóga, vzhľadom na svoje rozmery nazývaná „Malá synagóga“, s novým kultúrno-spoločenským využitím, tou druhou je synagóga náboženskej obce Status quo ante, ktorá slúži ako Centrum súčasného umenia.

 

VOĽNÝ ČAS

Kultúra - v Trnave funguje od roku 1831 Divadlo Jána Palárika, ktoré patrí k najlepším v krajine. V nákupnom centre City Arena sa nachádza multikino Cinemax. V meste fungujú aj viaceré galérie. K najvýznamnejším patrí Galéria Jána Koniarka zameraná na umenie 20. storočia a súčasnosť a regionálne vlastivedné Západoslovenské múzeum.

Okruhy mestom a okolím - v Trnave môžete absolvovať viacero atraktívnych prehliadok, zameraných na históriu, sakrálne pamiatky, umenie, víno či iné témy. Pripravené sú aj zaujímavé okruhy okolím. Tipy na konkrétne trasy nájdete tu.

Turistika - v Malých Karpatoch je hustá sieť značkovaných turistických chodníkov a viaceré prírodné a historické zaujímavosti. Na pešiu turistiku je najatraktívnejšie najmä okolie Smoleníc a malebné okolie podhorských dedín Buková, Naháč a Dobrá Voda. Tipy na konkrétne trasy nájdete tu.

Cykloturistika - takmer každá z množstva prírodných a kultúrno-historických atraktivít, či už priamo v meste, na území mierne zvlnenej Trnavskej pahorkatiny alebo v zalesnenom teréne Malých Karpát je ľahko dostupná na bicykli. Tipy na konkrétne trasy nájdete tu.

Adrenalín - Trnavský lanáč je lajnový park vo výške od 3 do 13 metrov s nízkymi prekážkami pre deti od 3 rokov a vysokými pre deti od 140 cm a pre dospelých. Jump City je športovo zábavné centrum, v ktorom je k dispozícii množstvo trampolín spolu s molitánovou jamou.

Plávanie - letné kúpalisko Castiglione ponúka 25-metrový plavecký bazén s hĺbkou od 80 do 180 cm a trojicu malých bazénov pre deti. Letné kúpalisko Relax ponúka 50-metrový bazén s hĺbkou od 60 centimetrov až do 4,8 metra, čo je optimálne na skákanie zo skokanskej veže. Letné kúpalisko v Kamennom mlyne sídli na okraji Trnavy a ponúka bazén s miernym spádom, ktorý je rozdelený na dve časti: detskú, kde voda dosahuje výšku 80 cm a časť pre dospelých, kde je najväčšia hĺbka vody okolo 180cm. Mestská krytá plaváreň Zátvor ponúka možnosť plávať v 25 metrov dlhom bazéne rozdelenom na 4 plavecké dráhy. Hĺbka jednej strany bazéna je 180 cm, na tej opačnej disponuje hĺbkou iba 80 cm.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Vodná nádrž Buková - voda z nádrže sa využíva najmä na zavlažovanie nižšie položených dedín, ale počas letných mesiacov je populárna ako turistické centrum. Bukovú s obľubou navštevujú rybári, ale aj všetci tí, ktorí uprednostňujú kúpanie v prírodných vodných nádržiach.

Kaštieľ v Dolnej Krupej - je spojený s rodinou Brunsvik. V rokoch 1749–1756 si tu nechali postaviť prvý kaštieľ v barokovom slohu, v roku 1813 ho však prebudovali, vďaka čomu dnes patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Majitelia nezabúdali ani na okolie a kaštieľ postupne obklopila kópia ideálnej antickej krajiny. V rokoch 1800, 1801 a 1806 ho navštevoval aj hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, ktorý vyučoval hudbu netere grófa Jozefa Brunsvika.

Smolenice - preslávil najmä romantický zímok. Aj keď sú jeho počiatky nejasné, pravdepodobne vznikol v 14. storočí ako strážny hrad v súvislosti s husitskými vpádmi do Uhorska. Po viacerých majiteľoch ho od roku 1777 vlastnili Pálffyovci, ktorí ho na začiatku 20. storočia romanticky prestavali podľa stredofrancúzskych zámkov. Romantický vzhľad zámku zvýrazňuje okolitý prírodno-krajinársky anglický park, ktorý voľne prechádza do hustého malokarpatského lesa.

Záruby - s návštevou Smolenického zámku môžeme spojiť aj výstup na najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby (767 m). Turistická značka totiž vedie okolo neho. Zo Smoleníc sa môžeme dostať k zámku od kostola po žlto alebo modro značkovanej asfaltovej ceste, ktorá vedie okolo futbalového ihriska a jazierka v zámockom parku.

Jaskyňa Driny - jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním.

Kaštieľ vo Voderadoch - neskorobarokovo-neoklasicistický kaštieľ z 1. polovice 18. storočia, v rokoch 1860 až 1870 prestavaný a rozšírený v empírovom slohu. Celý objekt obklopuje obrovský park, ktorý v minulosti patril k európskym unikátom. Tzv. prírodno-sentimentálny park bol prvým svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti je kaštieľ opustený a čaká na svoje ďalšie využitie.

Križovany nad Dudváhom - najstaršou a najhodnotnejšou pamiatkou je románska rotunda pochádzajúca pravdepodobne z obdobia pred rokom 1246.

Hrad Ostrý Kameň pri Bukovej - postavili niekedy v 13. storočí a v minulosti slúžil ako kráľovská pohraničná pevnosť na ochranu Českej cesty. Začiatkom 18. storočia hrad poškodili Rákócziho vojská a odvtedy sa začal postupne rozpadávať. Na výlet k zrúcanine hradu môžu peší turisti uprednostniť peknú, ale dlhšiu a náročnejšiu túru zo Smoleníc po hrebeni Zárub.

Kostol a kláštor sv. Kataríny v Dechticiach (alebo ľudovo len „Katarínka“) - súbor zaniknutých budov františkánskeho kláštora, kostolných múrov a kostolnej veže zo 17. storočia. Cesta sem vám pešo potrvá asi 40 minút (z Naháča) alebo 1 hodinu 20 minút (z Dechtíc alebo z Dobrej Vody).

Murdochovy mlyn v Dechticiach - fungoval pôvodne s kolesom na vrchnú vodu, počas svojej existencie však prešiel výraznými úpravami a zmenami. Usadlosť postavili podľa dostupných historických zdrojov Erdödyovci zhruba na prelome 18. a 19. storočia.

Dobrá Voda - je známa predovšetkým ako pôsobisko najvýznamnejšieho bernolákovského básnika Jána Hollého. Červeno značkovaná turistická trasa Štefánikovej magistrály míňa severne od nej rozvaliny hradu Dobrá Voda z 13. storočia.

Pútnické miesto Trstín-Hájiček - kostol je známy už od 13. storočia a dodnes sa pri ňom stretávajú na sviatok Nanebovzatia na púti veriaci, aby sa modlili k Bohorodičke.

 

INTERNET

http://www.vitajtevtrnave.sk/sk

http://www.trnava-live.sk/

http://www.trnava.sk/sk

http://www.regiontirnavia.sk/

 

APLIKÁCIE

Naša Trnava –  majte všetky informácie a aktuality z mesta pod palcom

 

Zdieľať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Novinky.sk

Gurman.sk


Nedeľa, 24. september. 2023. Meniny má Ľubor, Ľuboš.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa