Banská Bystrica

2019-01-01 00:00:00 |   |    | 

Banská Bystrica 

Banská Bystrica je počtom obyvateľov piatym najväčším mestom na Slovensku. História mesta je nerozlučne spätá s ťažbou drahých kovov – striebra a medi. Podľa archeológov bola oblasť trvalo osídlená už v 9. storočí, jej význam však narástol až o štyristo rokov neskôr vďaka saským kolonistom.  V roku 1255 jej kráľ Belo IV. udelil rozsiahle mestské privilégiá. V tom istom období získala Banská Bystrica aj vlastný erb, inšpirovaný erbom vládnucej dynastie Arpádovcov.

Zlatou érou v histórii Banskej Bystrice bolo obdobie 15. a 16. storočia, keď tu od roku 1495 pôsobila úspešná Thurzovsko-Fuggerovská mediarska spoločnosť. Historické jadro Banskej Bystrice dnes zdobia mnohé architektonické skvosty tohto významného obdobia, ktoré dalo Bystrici prívlastok „medená“.

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v druhej svetovej vojne sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 

POČASIE

Predpoveď počasia  Pozrite si aktuálne počasie v Banskej Bystrici

 

PARKOVANIE

V Banskej Bystrici je možné zaparkovať vozidlo na viacerých parkoviskách, ktoré sú riadne vyznačené.

Cenník parkovného – krátkodobé parkovanie

Pásmo 1 – červené pásmo (vnútorný okruh)

a) základná hodinová sadzba – PA: 1,00 €
b) základná sadzba SMS parking: 1,20 €
c) maximálna denná sadzba – PA: 6,00 €

Pásmo 2 – oranžové pásmo (stredný okruh)
a) základná hodinová sadzba – PA: 0,50 €
b) základná sadzba SMS parking: 0,60 €
c) maximálna denná sadzba – PA: 3,00 €

Pásmo 3 – zelené pásmo (vonkajší okruh)
a) základná hodinová sadzba – PA: —
b) základná sadzba SMS parking: 1,20 €
c) maximálna denná sadzba – PA: ***1,00 €

Pásmo R – rezidentské pásmo (vyhradené pre rezidentov Pásma R)
Hodinová sadzba pre autobus na parkovisku na Štefánikovom nábreží (pri pamätníku SNP) pri OVS: 2 €, 12 € / deň

Prevádzková doba parkovacích miest v pásmach 1, 2, 3 je:
Pondelok – Piatok: 07.00 – 19.00 hod.
Sobota: 07.00 – 12.00 hod.
Nedeľa: bezplatne
Mapu – zónu plateného parkovania v Banskej Bystrici nájdete tu

Platba parkovného prostredníctvom mobilného telefónu:
Užívateľ parkovacieho miesta s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi môže parkovné uhradiť aj prostredníctvom mobilného telefónu, a to zaslaním SMS správy na tel.: 2200 v tvare:

Pásmo 1: BB A1 EČV
Pásmo 2: BB A2 EČV
Pásmo 3: BB A3 EČV

Príklad: BB A1 BB123XY (EČV – evidenčné číslo vozidla, ďalej len EČV)

Úspešná úhrada parkovného formou zaslania SMS sa považuje od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS, ktorá slúži ako parkovací lístok na 60 minút parkovania.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Banskej Bystrici online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Hodinová veža -  dominanta Námestia SNP mala v minulosti viaceré názvy. Hodinová z čias jej výstavby, Vážnicová, lebo stála vedľa budovy mestskej váhy, Zelená kvôli sfarbeniu jej medenej strechy a od konca 19. storočia Šikmá vďaka jej vychýleniu. V porovnaní s inými starobylými stavbami mesta je relatívne mladá. S jej stavbou sa začalo v roku 1552, pôvodne bola postavená v renesančnom štýle len do výšky terajšej ochodze 20,5 m a koncom 17. storočia bola nadstavaná v barokovom štýle s ďalšími hodinami. Počas svojej existencie veža niekoľkokrát vyhorela a prešla viacerými prestavbami. Dnešná podoba veže je z čias barokovej prestavby po ničivom požiari v roku 1761.

Mariánsky stĺp - barokový stĺp bol postavený v roku 1719 ako znak vďačnosti Panne Márii po skončení moru.

Čierny obelisk -  bol postavený v roku 1945 na počesť padlých sovietskych a rumunských vojakov pri oslobodzovaní Banskej Bystrice počas 2. svetovej vojny.

Katedrála sv. Františka Xaverského - barokový rímskokatolícky kostol na Námestí SNP postavený na začiatku 18. storočia.

Mestský hrad - Barbakan je národnou pamiatkou a dominantou mesta. Do hradného areálu sa vstupovalo po padacom moste ponad umelo vytvorenú vodnú priekopu. Stavba hradu bola dokončená v roku 1512 výstavbou Barbakanu, ktorý obklopoval mestskú vežu s troma zvonmi. Najťažší váži skoro jednu tonu.

Socha kráľa Bela IV. - 247 centimetrová podobizeň panovníka, ktorý B. Bystrici udelil mestské výsady, stojí pri Barbakane na Námestí Štefana Moysesa od roku 2021.

Banícky orloj - začiatkom júla 2021 pribudol na Barbakane orloj z dielne Matúša Jančuru.

Pretórium - budova starej radnice bola postavená ako súčasť mestského hradného areálu Banskej Bystrice po roku 1500. V pôvodne úradnej budove sa nachádzali pracovne richtára a mestského notára, siene pre zasadanie mestskej rady a väzenie situované v podzemí budovy. V druhej polovici 16. storočia sa realizovala rozsiahla prestavba objektu, na základe ktorej získala budova renesančný charakter s arkádovou loggiou. Po veľkom požiari v roku 1761 chátrala poškodená budova Pretória až do začiatku 19. storočia, keď začala slúžiť prevažne školským potrebám. Posledná rozsiahla rekonštrukcia starej radnice prebehla v roku 1944, keď bol neskorobarokový interiér prestavaný vo funkcionalistickom duchu. V roku 1951 bola v budove otvorená prvá expozícia múzea SNP. Oblastná galéria v Banskej Bystrici, dnešná Stredoslovenská galéria, získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu.

Kammerhof -  v minulosti najväčší dom v Banskej Bystrici (Nám. SNP č. 8). V roku 1473 ho  Matej Korvín dal svojej milenke Barbore Edelpöckovej, matke svojho syna Jána Korvína. Okolo rokov 1450 až 1870 sa v ňom nachádzal jeden z troch pivovarov v Banskej Bystrici. V súčasnosti tu už od roku 1871 sídli riaditeľstvo Štátnych lesov.

Kostol nanebovzatia Panny Márie - bol postavený v 13. storočí na základoch románskej baziliky ako najstaršia stavba nielen hradného areálu, ale celého mesta. Ukrýva skutočné skvosty gotického umenia na Slovensku - bronzovú krstiteľnicu, oltár v Kaplnke sv. Barbory pochádzajúci z ateliéru Majstra Pavla z Levoče a unikátne súsošie Ježiš na Olivovej hore, umiestnené v nike na južnej fasáde.

Radnica - pôvodne neskorogotický objekt, ktorý vznikol na prelome 15. a 16. storočia spojením dvoch samostatne stojacich domov. Od roku 1545 mestská rada dom užívala ako svoje druhé sídlo a zároveň ho prenajímala. V rokoch 1550 až 1761 mestská rada prevádzkovala v radnici aj pivovar a v pivničných priestoroch krčmu. Po roku 1730 sa do budovy presťahovalo aj mestské väzenie. V roku 1671 sa mestská rada na čele s richtárom natrvalo presťahovala do domu na námestí č.1. Od toho obdobia až do súčasnosti radnica mesta sídli v tomto dome.

Matejov dom - bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a včlenený do Baníckej bašty.
Tam boli počas 16. až 17 storočia umiestnené delá, ktoré chránili Mestský hrad od severu. Budova neskôr slúžila ako sklad pušného prachu, ale aj obilia.

Thurzov dom - jedna z najstarších zachovaných svetských stavieb v Banskej Bystrici. Prvé zmienky pochádzajú už z roku 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil od richtára Jána Langa z Rožňavy dva domy situované na banskobystrickom námestí. Ján Thurzo nechal tieto dva domy spojiť prestavbou, a tak vznikol na námestí reprezentačný dom, ktorý sa stal na dlhé roky sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej spoločnosti. Po rozsiahlej obnove bola v priestoroch Thurzovho domu 28. augusta 1958 sprístupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

Betlenov dom - pôvodne vežová meštianska stavba z konca 14. storočia, ktorá prešla okolo roku 1610 a neskôr v druhej polovici 18. storočia rozsiahlou prestavbou. Budova nesie meno Gabriela Bethlena, ktorý viedol v prvej polovici 17. storočia prohabrburské povstanie. Traduje sa, že sa práve v tomto dome nechal korunovať za uhorského kráľa, za ktorého bol zvolený na sneme v roku 1620, kedy sa zdržiaval v Banskej Bystrici. V Bethlenovom dome je umiestnené administratívne sídlo, výstavné priestory a depozitár diel zo zbierky Stredoslovenskej galérie. Realizujú sa tu krátkodobé výstavy nielen z galerijnej zbierky, ale aj zapožičaných diel z iných renomovaných umeleckých zbierok a ateliérov.

Kostol sv. Kríža - stojí na mieste bývalej kostnice pri severnom hradbovom múre medzi Baníckou a Pisárskou baštou. Pozdĺž južnej strany bola pristavená kaplnka, ktorú v roku 1561 nadstavili do dnešnej úrovne a o storočie neskôr oba priestory prestavali na dvojlodie. V interiéri kostola sa nachádza neskororenesančná krstiteľnica z roku 1652.

Múzeum SNP - na Kapitulskej č. 23 dokumentuje protifašistický a národnooslobodzovací boj a Slovenské národné povstanie. Široké schody múzea navyše vedú do komnaty so symbolickým hrobom neznámeho vojaka, večným ohňom a pôdou z bojísk a spálených dedín.

Kalvária - historický komplex na severovýchodnom úpätí kopca Urpín, ktorý zahŕňa osem kaplniek krížovej cesty, kostolík (pôvodne Kaplnka Božieho hrobu) a Kostol Povýšenia Svätého kríža. Tenbol podľa zachovaných dokumentov dokončený v roku 1713 ako prejav vďačnosti za záchranu počas morovej epidémie.

Literárne a hudobné múzeum - je umiestnené v budove na Lazovnej ulici č. 11, v ktorej žil, pracoval a zomrel spisovateľ Ján Botto. Múzeum sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry banskobystrického regiónu, ku ktorému sa viažu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia.

Tihányiovsky kaštieľ - pôvodne prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia prešla v roku 1819 klasicitickou obnovou; ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. Dnes v ňom sídli prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea.

Vila Dominika Skuteckého z roku 1896 návštevníkom poskytuje jedinečnú prehliadku Stálej expozície významného maliara Dominika Skuteckého, sprostredkúva pamiatku dramatickej histórie rodiny Skuteckých-Karvašových, ktorá bola prenasledovaná pre židovský pôvod. Zároveň pripomína miesto detstva a mladosti významného slovenského spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, ktorý zachytil svoje spomienky v knihe V hniezde. V súčasnosti poskytuje vila okrem prehliadky maliarovej tvorby kultúrne zázemie aj ďalším druhom umeleckých aktivít. Navštíviť môžete aj záhradu, ktorá bola v roku 2011 vyhlásená za súčasť národnej kultúrnej pamiatky pod názvom Vila s areálom a ktorá predstavuje unikátny priestor mestskej parkovej záhrady.

Skuteckého ulica - miesto s historickými vilami a budovami súdu.

Späthova vila - v Centre architekta Ladislava Eduarda Hudeca môžete vidieť stálu expozíciu venovanú životu a dielu tohto významného architekta, ktorý je autorom prvého mrakodrapu v Ázii.

Kostol sv. Jakuba - najstaršia stavba mestskej časti Jakub. Okrem architektúry dosvedčuje starobylosť gotickej stavby aj zvon z roku 1486, ktorý patrí k najstarším na Slovensku a renesančné stallum – chórová lavica pre kanonikov, s maľovanou architektúrou a nemeckými nápismi. V kostole sa nachádza vzácny hlavný oltár sv. Jakuba , ktorý pochádza z roku 1480.

Kaštieľ Radvanských - renesančný kaštieľ zo začiatku 16. storočia.

 

VOĽNÝ ČAS

Turistika - hustú sieť značených chodníkov vhodných pre rodiny s deťmi, nenáročných, ale aj skúsených turistov nájdete v Kremnických vrchoch, Nízkych Tatrách alebo Veľkej Fatre. Priamo z mesta sa môžete vybrať na Urpín.

Cykloturistika - okolie Banskej Bystrice ponúka stovky kilometrov trás pre cyklistov túžiacich po aktívnom oddychu. Do obľúbených cykloturistických destinácií vás od júna do septembra pohodlne vyvezie cyklobus premávajúci cez víkendy a počas sviatkov.

Plávanie - plážové kúpalisko Aqualand ponúka plavecké a detské bazény, ako aj množstvo atrakcií: tobogány, plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, člnkovanie a vodné bicyklovanie na jazere. Osviežiť sa môžete aj na kúpalisku v blízkej obci Kováčová.

Splav Hrona - lodenica na Mlynčoku v Slovenskej Ľupči zabezpečuje splav Hrona vrátane požičania a prepravy výstroja a lodí.

Bežecké lyžovanie - v okolí Banskej Bystrice na vás čakajú stovky kilometrov ratrakom upravených bežeckých okruhov. Skutočným rajom bežeckého lyžovania sú Kremnické vrchy, ktorých srdcom je Skalka s areálom bežeckého lyžovania – štadióna Bielej stopy SNP.

Lyžiarske strediská - len pár kilometrov od Banskej Bystrice nájdete lyžiarske strediská so zjazdovkami všetkých kategórií - Lyžiarske stredisko Selce – Čachovo (9 km), Lyžiarske stredisko Šachtičky (10 km), Ski Králiky (12 km), Ski Turecká – Krížna (17 km), Park Snow Donovaly (25 km).

Kúpele -  v blízkom okolí sa nachádza hneď trojo kúpeľov - Kúpele Sliač, Kúpele Brusno a Kúpele Kováčová.

Aktuálnu ponuku zábavných a kultúrnych podujatí môžete nájsť na tu a tu.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Jaskyňa Kaplnka a Netopieria - vrch Hrádok nad Banskou Bystricou ukrýva dva mimoriadne hodnotné prírodné útvary. Jaskyňa Kaplnka a Netopieria sú zaujímavé nielen svojou geologickou stavbou, ale aj archeologickými nálezmi.

Dolný Harmanec - vstupná brána do Veľkej Fatry, kde sa nachádza jedna z najvýznamnejších jaskýň na Slovensku. Harmanecká jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter a vyznačuje sa pozoruhodnými podzemnými priestormi s rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra či množstvom zimujúcich netopierov.

Rakytovo - v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva – 2450 metrov dlhý vodný žľab. Vybudovaný bol pravdepodobne už v 19. storočí.

Špania Dolina - banícka obec, ktorá je skanzenom ľudovej architektúry a baníckych pamiatok. Dominuje jej ranogotický Kostol Premenenia Pána z roku 1254. Ku vchodu do kostola vedie pozoruhodné drevené kryté schodisko so 162 drevenými schodmi. Na námestí nájdete najvýznamnejšiu banícku pamiatku – budovu Klopačky zo 16. storočia s expozíciou tradičných paličkovaných čipiek. Pri Klopačke začína okruh Banského náučného chodníka, ktorý vás prevedie obcou a jej okolím, kde na zastávkach spoznáte históriu obce a baníctva, ktoré je s ňou úzko späté. V obci sú aj unikátne banícke domy z 19. storočia, kombinované stavby z kameňa a dreva, omietané hlinou a bielené vápnom s drevenou šindľovou strechou, ale tiež niekoľko tradičných dreveníc. Z haldy Maximilián, pamiatky na činnosť miestnych baní, sa vám naskytne pozoruhodný pohľad na panorámu obce a okolitých vrchov.

Staré Hory - jedna z najstarších baníckych osád bola založená už v 13. storočí. Vrchol rozvoja Staré Hory dosiahli na prelome 15. a 16. storočia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich hút na spracovanie striebra a medi, čo podmienilo rozvoj ťažby dreva a uhliarstva. V súčasnosti je obec známa predovšetkým ako pútnické miesto.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku - bol postavený na murovanom základe v rokoch 1725 až 1726 celý z dreva, bez použitia jediného kovového klinca. Kostol má amfiteatrálne umiestnené lavice s kapacitou až 1100 miest na sedenie. Oltár je barokový z polovice 18. storočia.

Ľupčiansky hrad - gotická stavba vyrástla v prvej polovici 13. storočia ako sídlo uhorských kráľov. V ich rukách bol hrad až do druhej polovice 17. storočia, kedy sa stal majetkom banskej komory sídliacej v Banskej Bystrici. V roku 1873 bol na hrade zriadený sirotinec. Počas 2. svetovej vojny využívali Ľupčiansky hrad partizáni na internáciu zajatcov a neskôr, v období socializmu, tu boli umiestnené rehoľné sestry.

Kostol sv. Františka Serafínskeho, Poniky - pôvodne gotický rímskokatolícky kostol z roku 1310. Gotické nástenné maľby pochádzajú zo 14. storočia, krídlový oltár Panny Márie so sochami Madony, sv. Mikuláša a sv. Barbory sú z roku 1512. Neskorogotická kamenná krstiteľnica je datovaná rokom 1526 a rokoková krstiteľnica rokom 1764. Začiatkom novembra roku 2000 kostol navštívil aj anglický korunný princ Charles.

Čiernohronská železnica – sa začala stavať v roku 1908, o rok neskôr sa začala pravidelná prevádzka. Ďalšie vetvy vedúce do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona boli stavané postupne, ich celková dĺžka dosiahla 132 kilometrov. Ešte v čase pravidelnej prevádzky dňa 18. marca 1982 bol zvyšok železnice zapísaný do Štátneho zoznamu pamiatok SR. V súčasnosti premáva železnička na trati Chvatimech – Čierny Balog, Čierny Balog – Dobroč a späť. Vozový park pozostáva zo šiestich motorových lokomotív, dvoch parných lokomotív, motorového vozňa M21004 a 10 historických vozňov pozbieraných z úzkorozchodových tratí celého Slovenska aj spoza hraníc.

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline bol verejnosti sprístupnený v roku 2003. Tvorí ho plocha 150 ha. Na trojkilometrovom náučnom chodníku tu nájdete vyše šesťdesiat zastávok, ktoré názorným spôsobom vypovedajú o lese, jeho funkciách, biológii, histórii, používanej technike, no predovšetkým o význame lesa pre náš život. Najdôležitejším a najkrajším exponátom tohto jedinečného prírodného múzea je samotný les. Bohatstvo jeho tvarov autori skanzenu len využili na zostavenie zaujímavých ukážok toho, čo je pre les a prácu lesníkov v ňom typické.

Mesto Zvolen

Donovaly - jedno z najznámejších turistických stredísk, kde sa nachádza aj minimestečko pre deti Donovalkovo.

Horné Pršany - zaujímavá obec s historickou zvonicou, jaskyňami a rozhľadňou.

Malachov - vyhľadávané rekreačné stredisko s banským náučným chodníkom.

 

INTERNET

http://www.banskabystrica.sk

https://www.visitbanskabystrica.sk/

http://www.icbb.sk/

 

APLIKÁCIE

BBXNET Kamery – nonstop webkamery umiestnené v Banskej Bystrici

Parking BB – slúži k úhrade parkovného v meste

 

Zdieľať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Utorok, 16. apríl. 2024. Meniny má Dana, Danica.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa