Zvolen

01.01.2019 |   |    | 

Zvolen 

Zvolen je jedným z najstarších miest na Slovensku. Jeho územie, situované na sútoku riek Hrona a Slatiny, bolo pre svoju výhodnú geografickú polohu i priaznivé prírodné podmienky osídlené už v praveku.

V stredoveku ním viedla významná diaľková cesta, ktorá priniesla pôvodnej roľnícko-remeselníckej osade dôležitú obchodnú funkciu, čo vytvorilo podmienky na vznik a rozvoj budúceho mesta. Význam osady potvrdil panovník Belo IV. privilégiami už okolo roku 1238. Po tatárskom vpáde jej 28. decembra 1243 privilégiá obnovil a natrvalo ju tak povýšil do kategórie kráľovských miest.

Dnes v ňom žije vyše 40.000 obyvateľov.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie vo Zvolene

 

PARKOVANIE

Zóna plateného parkovania - začiatok a koniec zóny s plateným státím určujú osadené zvislé dopravné značenie. Vodič smie po vjazde do tejto zóny stáť len na vyhradených parkoviskách, a to s platným parkovacím lístkom alebo kartou. Toto neplatí cez pracovné dni od 18:00 do 7:30, v sobotu po 13:00 a v nedeľu celý deň.

Zvolen je rozdelený do troch zón. V červenej (pásmo 1) stojí hodina 1 euro, maximálna cena za deň je 6 eur. V oranžovej zóne (pásmo 2) stojí hodina 0,50 eura, maximálna cena za deň sú 3 eurá. V zelenej zóne (pásmo 3) stojí parkovanie 1 euro na deň.

Parkovné môžete uhradiť hotovosťou prostredníctvom parkomatov umiestnených v jednotlivých pásmach alebo zaslaním SMS správy na tel. číslo 2200 v tvare ZV(medzera), označenie pásma (A1 - A3) a po medzere EČV. Príklad ZV  A1  ZV123XY. Postup platby cez SMS správu je vyobrazený na bočnej stene každého parkomatu.

Rezidentské parkovanie - je označené ako modrá zóna (pásmo R) s dopravnou značkou IP16 a dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou / Pásmo R“, alebo sú vymedzené dopravnými značkami IP24a a IP24b – zóna s dopravným obmedzením, státie povolené len s platnou parkovacou kartou. Rezidentským parkovacím miestom je parkovacie miesto, prioritne určené na parkovanie motorových vozidiel v držbe osôb s trvalým pobytom, v príslušnej rezidentskej zóne.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie vo Zvolene online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Zvolenský zámok - gotická stavba s renesančným vonkajším opevnením. Bol postavený v rokoch 1370 - 1382 uhorským kráľom Ľudovítom I. ako poľovnícky zámok typu talianskych mestských kastelov a neskôr prestavaný v duchu renesancie a baroka. V súčasnosti jeho priestory využíva Slovenská národná galéria Bratislava.

Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety - pochádza z rokov 1244 - 1250 a je najstarším sakrálnym objektom v meste. Pôvodná jednoloďová neskororománska, resp. ranogotická stavba kostola bola v rokoch 1380 - 1390 prestavaná do gotického slohu. V 14. - 15. storočí boli pristavené objekty fary, mestskej školy, radnice s väzením a nemocnice (chudobinca). Z interiéru je zaujímavá masívna kamenná krstiteľnica z roku 1621 a dva renesančné epitafy so šľachtickými erbami.

Evanjelický kostol sv. Trojice - bol postavený na mieste Bossaniovského meštianskeho domu, ktorý miestni evanjelici zakúpili a v roku 1785 prestavali na skromný kostol. Kostolná veža vysoká 38 metrov pochádza z roku 1856 – 1857. Nový kostol s farou postavili v rokoch 1922 – 1923 v neogotickom slohu.

Pomník padlým vojakom Sovietskej armády - sovietski vojaci, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní mesta, boli pochovaní na námestí SNP a ešte na jar roku 1945 tu sovietska armáda v spolupráci s obyvateľmi mesta postavila pomník. Zo štvorcového odstupňovaného podstavca prechádza pomník do obelisku, na ktorom sú umiestnené znaky ZSSR, text vďaky a mená padlých.

Pamätník SNP na Námestí SNP - podklad tvorí kamenná doska obložená poľskou a egyptskou žulou. Na nej je osadená z kovu zváraná valaška s figurálnymi reliéfmi. Autormi sú Ing. arch. J. Lacko a akad. sochár J. Kulich. Pamätník bol odhalený 29. augusta 1974 pri príležitosti 30. výročia SNP.

Divadlo Jozefa Gregora - sídli v budove bývalého Hotela Grand postavenej koncom 19. storočia so secesnou ornamentikou.

Lesnícke a drevárske múzeum - návštevníka oboznamuje s rôznymi zaujímavými objavmi, vynálezmi a technikami spracovania dreva a predstavuje aj známych záhradných architektov. V oddelení s názvom Hlas lesa zas môžete vidieť rôzne preparované zvieratá. Súčasťou múzejnej expozície je aj izba sprístupňujúca detaily zo života Ľudovíta Štúra, najpozoruhodnejším unikátom je pramienok vlasov patriaci jeho milovanej láske Adele Ostrolúckej.

Cintorín sovietskej a rumunskej armády - miesto posledného odpočinku 17.682 padlých vojakov a dôstojníkov armády. Areálu na sídlisku Zlatý potok dominuje 15 m vysoký pylón na stupňovitom podstavci.

Židovský cintorín - na Ulici T. G. Masaryka sa okrem hrobov nachádza pomník so šiestimi mramorovými tabuľami (podľa šiestich masových hrobov) s menami 128 občanov, ktorí tu boli zavraždení koncom roka 1944.

Pustý hrad - zrúcaniny Starého hradu nad sútokom Hrona a Slatiny. Hrad vznikol na mieste staršieho slovanského hradiska, prvá historická zmienka pochádza z Anonymovej kroniky z 12. storočia. Pôvodne objekt tvorili dva hrady - horný a dolný, ktoré boli navzájom prepojené cestou. Najstaršou stavbou hradného komplexu je románska obytná hranolová veža datovaná do 2. polovice 12. storočia. Výstavba hradu pokračovala v rokoch 1241 – 1255, kedy bolo vybudované veľké opevnenie – refúgium, ktoré hrad ohraničilo na ploche 7,6 ha, čo Pustý hrad radí k najrozsiahlejším hradom v Európe. V najjužnejšej časti opevnenia bola postavená monumentálna prechodová vežová brána, ktorej zvyšky sa stali symbolom celého objektu. Dostanete sa sem jednoducho, zo Zimného štadióna RATES vedie k Pustému hradu náučný chodník (modrá značka). Ide o náročnejší strmší terén, cesta vám približne bude trvať 40 minút. Dá sa ísť aj žltou značkou po asfaltke, no tento spôsob vám zaberie cca 90 minút.

 

VOĽNÝ ČAS

Kúpanie – Mestské kúpele Zvolen je športové zariadenie s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa tu 25 m dlhý plavecký bazén. Letné kúpalisko Neresnica zahŕňa plavecký bazén s dĺžkou 50 m, 25-metrový rekreačný bazén, neplavecký a detský bazén a tobogan.

Arborétum na Borovej hore - cca 3 kilometre od centra meste môžte na ploche 50 ha vidieť  ihrličnany, dreviny, ale aj výnimočné odrody ruží a kaktusy z Južnej a Strednej Ameriky. Neďaleko arboréta sa nachádza torzo budovy pľúcneho  sanatória na Borovej hore, bývalých mestských liečebných kúpeľov s travertínovým jazierkom.

Turistika - v okolí Zvolena vedú tri náuné chodníky. Náučný chodník Pustý hrad meria 6,4 km a na 20-tich paneloch sa môžu návštevníci oboznámiť s prírodnými a historickými zaujímavosťami tejto časti Zvolenskej kotliny. Náučný chodník Boky sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Boky v katastri obce Budča (5 km od Zvolena). Meria 5,1 km a jeho najväčšou zaujímavosťou je Čertova skala. Náučný chodník údolím Slatiny v dĺžke 6,5 km má 8 zastávok a vedie od vodnej nádrže Môťová údolím rieky Slatiny. Ďalšie turistické trasy nájdete tu.

Cyklistika - v okolí Zvolena je niekoľko cyklotrás, ich zoznam a popis nájdete tu.

Lyžovanie - v bezprostrednej blízkosti Zvolena sa nachádzajú strediská Kráľová (5 zjazdoviek), Turecká (6 zjazdoviek) a Poľana (3 zjazdovky).

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Banská Bystrica - piate najväčšie mesto na Slovensku s množstvom turistických atrakcií.

Vodné dielo Môťová - bolo na rieke Slatina bolo vybudované v rokoch 1953 – 1958. V súčasnosti nádrž zabezpečuje odbery úžitkovej vody, ale využíva sa i na chov a lov rýb a rekreačné účely. Vhodná je najmä na vodné športy, ako sú kanoistika, veslovanie a surfovanie. V rekreačnej zóne vyrástol športový areál Orlík. Nachádza sa tu Náučný chodník údolím Slatiny.

Čertova skala - nevšedný a v strednej Európe ojedinelý prírodný útvar Čertova skala sa nachádza v prírodnej rezervácii Boky, v katastri obce Budča. Ide o sploštenú sopečnú bombu zasadenú na okraj strmého skalného brala.

Múzeum motocyklov v Lieskovci - sústreďuje  takmer 30 vzácnych motocyklov z medzivojnového obdobia, ktoré pochádzajú prevažne z Anglicka.

Hronsek  - len pár kilometrov od Zvolená leží dedina s vzácnym dreveným artikulárnym kostolom na zozname UNESCO, goticko-renesančným vodným hradom a barokovým kaštieľom z roku 1775

Hriňová - obec preslávil rodák - vzácny nositeľ folklóru, umelecký vedúci Lúčnice profesor Štefan Nosáľ. Odporúčame zájsť k lyžiarskemu stredisku Košútka (vzdialené od obce vyše 2 km), tvoriace srdce Podpoľania, z ktorého sa každý turista môže pokochať prekrásnym výhľadom na prírodu a vzácny súbor architektonických pamiatok (tradičné domy, kríže).

Ostrá Lúka - patrí k najstarším obciam na Slovensku. Dnes v nej môžete navštíviť nielen viacero zaujímavých historických budov vrátane renesančného kaštieľa, ale aj miesto posledného odpočinku Adely Ostrolúckej.

Kúpele - v blízkosti Zvolena sa nachádzajú kúpele Kováčová, kde sa sústreďujú na liečenie problémov pohybového aparátu. V Sliači sú to zase komplikácie s kardiovaskulárnym systémom. Blízko sú i Sklené Teplice s jednotlivými procedúrami rozmiestnenými v krásnych malých domčekoch.

Trnavá Hora - panoramatické výhľady na široké okolie, ale aj pohľad do histórie ponúka turistom údajne najväčší pamätník SNP v okrese Žiar nad Hronom, ktorý sa nachádza v Trnavej Hore, v miestnej časti Kľačany.

Horné Pršany - sa preslávili vďaka historickej zvonici. Po turistickej značke sa dostane aj k zaujímavému prírodnému úkazu – jaskyniam Kremenia, ktoré sú v štvrtom stupni ochrany a sú pravdepodobne jediné svojho druhu na Slovensku. K ďalším zaujímavostiam patrí rozhľadňa a studnička, kde v skale obrastenej machom je vyrytý text písaný údajne v runovom písme.

 

INTERNET

www.zvolen.sk

 

APLIKÁCIE

Zvolen - ponúka celý informačný servis - úradné oznamy, upozornenia, ale aj pozvánky na kultúrne podujatia. Zároveň vás mobil naviguje na miesto, kam potrebujete ísť.

 

Zdielať článok na Facebooku

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Sobota, 17. apríl. 2021. Meniny má Rudolf.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa