Rimavská Sobota

01.01.2019 |   |    | 

Rimavská Sobota 

Rimavská Sobota leží na južnom Slovensku. Najstaršie stopy po osídlení územia dnešného mesta siahajú až do mladšej doby kamennej. Po Keltoch a Germánoch prešlo v období sťahovania národov tadiaľto viacero skupín rozličného etnického pôvodu. Napokon sa tu v 7. – 8. storočí natrvalo usadili Slovania a od začiatku 10. storočia Maďari.

Stredoveká Rimavská Sobota vznikla asi v 2. polovici 11. storočia okolo trhového miesta pri kostole sv. Jána Krstiteľa, kde sa konali pravidelné sobotné trhy. Najstaršia písomná zmienka o meste “Rymoa Zumbota” pochádza z roku 1271 a mestské právo získalo v roku 1335. V roku 1387 navštívil Rimavskú Sobotu kráľ Žigmund Luxemburský. Pri tejto príležitosti jej daroval erb, ktorý tvorí na striebornom štíte čierna orlica s červenou zbrojou (zobák, jazyk, pazúre).

V prvej polovici 15. storočia došlo k významnému hospodárskemu rozvoju mesta, začali vznikať prvé cechy – kožušnícky, valchársky, mäsiarsky. Pozoruhodný je tiež združený cech zlatníkov, kováčov, sedlárov, remenárov, zámočníkov, brusičov a debnárov. V roku 1506 zachvátil Rimavskú Sobotu zničujúci požiar a v rámci nasledujúcej obnovy dostalo hlavné námestie štvorcový tvar a k nemu priliehajúcu pravidelnú sústavu ulíc, ktorá sa zachovala.

Sľubný vývoj Rimavskej Soboty prekazil vpád Turkov, ktorí ju obsadili už v roku 1553. Druhé obdobie tureckej okupácie mesta sa začalo v roku 1596 a trvalo až do roku 1686. Z tých čias sa v Rimavskej Sobote zachovala jedinečná zbierka 256 tureckých listín a listov, ktoré súvisia najmä s jej vtedajšími poplatnými povinnosťami. Od 80-tych rokov 17. storočia sa zvýšil význam Rimavskej Soboty ako politického, neskôr tiež správneho centra Malohontského dištriktu. 18. storočie bolo po dlhom čase pre Rimavskú Sobotu opäť obdobím hospodárskeho a spoločenského rozkvetu

Na začiatku 20. stor. vznikla v Rimavskej Sobote konzerváreň (1902), ktorá predznamenala neskorší rozvoj tunajšieho potravinárskeho priemyslu. Po vzniku ČSR obsadil v januári 1919 Rimavskú Sobotu prápor československých legionárov, už koncom mája však do nej vstúpila Maďarská červená armáda a následne vzniklo mestské direktórium. Od 5. júla 1919 sa dostalo mesto opäť pod kontrolu československého štátu. Zmena tohto stavu nastala od novembra 1938 do decembra 1944, keď v dôsledku Viedenskej arbitráže okupovalo Rimavskú Sobotu horthyovské Maďarsko. Rimavská Sobota bola oslobodená 21. decembra 1944.

Po oslobodení, najmä však v druhej polovici 20. stor. došlo k prudkému vzostupu hospodárskeho, sídelného i spoločenského života Rimavskej Soboty. Počet jej obyvateľov vzrástol z 9 160 v roku 1948 na 25 507 v roku 1998. Vznikol rad nových výrobných podnikov – mliekáreň (1948), tabaková továreň (1957), cukrovar (1966), pivovar (1967), mäsokombinát (1977), mlyn a pekáreň (1980) a iné. Po roku 1989 niektoré z nich upadli, niektoré, ako napríklad mäsospracovateľská akciová spoločnosť Tauris, sa ďalej dynamicky rozvíjajú.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Rimavskej Sobote

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Rimavskej Sobote online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – bol postavený na základoch gotickej baziliky, mimoriadne cenným artefaktom je obraz „Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa“, najlepšie dielo Vincenza Fischera.

Kostol reformovanej cirkvi – bol postavený v roku 1784. Vedľa kostola sa nachádza pohrebná kaplnka Istvána Ferenczyho a sarkofág ležiacej Euridiky.

Evanjelický kostol – z rokov 1784 až 1790 ukrýva cenné dary od švédskeho kráľa Gustava III. z kaplnky švédskeho veľvyslanectva vo Viedni.

Župný dom - klasicistická budova z 19. storočia, postavená podľa architektonického návrhu F. Miksa.

Radnica – bola postavená v roku 1801, tiež podľa projektu F. Miksa. Na priečelí budovy sa nachádza erb mesta s latinským nápisom

Budova bývalých delostreleckých kasární - dnes pôsobisko Gemersko-malohontského múzea

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote - je najstaršie múzeum na Slovensku. Zriadenie múzea sa datuje do dátumu 3.9.1882. Múzeum dokumentuje povahu a spoločnosť historického Gemera a Malohontu a tiež kultúru Rómov v regióne.

 

VOĽNÝ ČAS

Kryté kúpalisko - ponúka 25 metrov dlhý plavecký bazén a menší bazén pre neplavcov a deti.

Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda - sa nachádza v okrajovej časti vodnej nádrže Kurinec.  Ponúka kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou, ubytovanie v súkromných chatách, kemping. Kurinec je tiež ideálnym miestom na aktívne využívanie voľného času - nájdete tu ruské kolky, minigolf, tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská na futbal i plážový volejbal. Pri vodnej nádrži je požičovňa člnkov a vodných bicyklov. Na svoje si tu prídu aj milovníci rybolovu a milovníci jazdy na koňoch. Pre tých,  ktorí obľubujú malú turistiku sa na pravom brehu vodnej nádrže rozprestiera prírodná rezervácia Kurinecká dubina. Oddych pri vode možno spojiť aj so športom - cyklistikou po cyklotrase z mesta Rimavská Sobota do RO Kurinec. Celková dĺžka cyklotrasy je 4330 m. Počas letnej sezóny je návštevníkom a turistom k dispozícii vyhliadkový vláčik, ktorý ich bezplatne dopraví do RO Kurinec.

Kamenný Janko - leží na chránenom území, pozostávajúcom z jazier Pokoradz, lesného svahu s Kamenným Jankom a banských komôr. Tento kamenný útvar, vysoký 5 metrov, bol vytvorený selektívnym zvetrávaním tvrdých fragmentov andezitu. V blízkom okolí sa nachádza aj rozhľadňa, z ktorej si môžete vychutnať krásny výhľad na južné Slovensko.

Pokoradzké jazerá - nájdete pod lesom, kde leží aj Kamenný Janko, pričom tieto jazerá zastávajú dôležitú úlohu udržiavania vzácnych spoločenstiev rastlín a mokradí. Hladina vody v jazere sa líši od aktuálneho počasia, nakoľko je vodný režim závislý od povrchovej dažďovej vody.

Observatórium a astropark - ponúka popularizačné, vzdelávacie a metodologické činnosti zamerané pre všetky vekové kategórie. Obľúbené sú aj takzvané astronomické víkendy pre menšie skupiny alebo rodiny až do 20 osôb, kedy môžete stráviť noc pozorovaním a spaním v observatóriu. Takéto víkendy sa konajú vždy iba za dobrého počasia a vopred sa oznamujú na webovej stránke observatória.  

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Rimavská Baňa - v mestečku s výsadami krupinského typu je najcennejšou pamiatkou opevnený evanjelický kostol, objekty bývalej fary, ľudovej školy a obecná radnica, pochádzajúca z roku 1927.

Kostol v Kraskove - pochádza zo 14. storočia, postavený bol na mieste staršieho kostolíka z 13. storočia. Medzi jeho vzácnosti patria zachované nástenné maľby či kamenná krstiteľnica z pôvodného svätostánku.

Ožďany - najvýznamnejšou pamiatkou obce je renesančný kaštieľ, v ktorom sa v 17. storočí narodila Julianna Korponayová, známa z románu Móra Jókaiho ako Levočská biela pani. V októbri 2019 ho zachvátil požiar.

Tachty - v okolí obce môžu turisti navštíviť rozhľadňu, hrad Hajnáčku, Chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina, archeologickú lokalitu Pohanský hrad, sopečný vrch Ragáč, skalný útvar Steblová skala či Kostnú dolinu, v ktorej sa našli zvyšky pravekých zvierat.

Fiľakovský hrad - sa prvýkrát spomína v roku 1242. Podľa niektorých prameňov však kamenný hrad na tomto mieste stál už v 12. storočí. V tureckom období bol zaradený do systému obranných hradov, v ktorom patril medzi najdôležitejšie. Po dobytí v roku 1554 si v ňom Turci zriadili správne centrum svojej územnej jednotky – sandžaku.

Klenovec - dedna, v ktorej zlapali Juraja Jánošíka

Mestské letné kúpalisko v Hnúšti - ponúka rekreačný bazén dlhý 25 metrov, detský bazén, ležadlá, slnečníky, pieskovisko s preliezačkami, detský nafukovací hrad, volejbalové a bedmintonové ihrisko.

Ratková - pod strechou evanjleického kostola sídli najväčšia kolónia netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého na Slovensku.

Rezort Miraj – je morské kúpalisko, kde je k dispozícii bazén so slanou vodou, pláž s morským pieskom, palmy a bar s terasou. V bazénoch sa nachádzajú aj masážne trysky a vodopády. Súčasťou bazéna je aj samostatný menší bazén s hĺbkou vody 50 centimetrov, vhodný pre malé deti.

Kostol v Gemerskom Jablonci - jedna z mála zachovaných románskych stavieb v regióne Gemer-Malohont

Hrad Šomoška – sa nachádza na maďarskej hranici nad dedinou Somoskő, odkiaľ pochádza aj názov hradu. Postavený bol začiatkom 14. storočia a v súčasnosti je vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu.

Kamenný vodopád – je zvyškom sopečnej činnosti na Slovensku. Tento ojedinelý jav je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šomoška, ​​neďaleko mesta Fiľakovo. Čadičový vodopád bol vytvorený stuhnutím lávy a skladá sa zo šesťstranných čadičových stĺpcov a je vysoký 9 metrov. Pod vodopádom sa nachádza kamenné more, ktorého povrch tvoria fragmenty čadičových stĺpcov.

Drienčanský kras - vzácne prírodné územie s krasovými javmi, kde môžete vidieť dve jaskyne, vodnú nádrž, historickú oboru, ale aj návršie, kde kedysi stála pevnosť a pôsobisko rozprávkara Pavla Dobšinského.

Náučný chodník zbojníka Surovca - ponúka prechod skalným kaňonom, viadukt so zubačkovou traťou, nahliadnutie do dvoch jaskýň, či rozhľadňu s výhľadom na Nízke Tatry.

Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach - je unikátom, pretože mal horizontálne koleso.

Hrad Hajnáčka - hradné bralo je sopečného pôvodu a bolo osídlené už v dobe kamennej. V stredoveku na ňom postavili jednoduchú pevnosť, ktorá bola po tatárskom vpáde prestavaná na kamenný hrad.

 

INTERNET

https://www.rimavskasobota.sk/

https://www.rimava.sk/

http://www.kulturars.sk/

 

APLIKÁCIE

Virtualne – aplikácia, vďaka ktorej budete mať po ruke informácie o aktivitách a podujatiach v meste.

 

Zdielať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Nedeľa, 28. február. 2021. Meniny má Zlatica.

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa