Prešov

2019-01-01 00:00:00 |   |    | 

Prešov 

Prešov je s približne 91 352 obyvateľmi tretím najväčším mestom na Slovensku. Počiatky jeho kolonizácie siahajú až do doby kamennej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1247, kedy bol Prešov spomenutý v listine kráľa Belu IV. V roku 1299 mu kráľ Ondrej III. udelil tzv. Prešovské práva, vďaka čomu Prešov získal štatút mesta. V roku 1374 sa potom vďaka právam udeleným kráľom Ľudovítom I. stal slobodným kráľovským mestom.

V 14. a 15. storočí zaznamenalo mesto mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa tu cechy (kožušnícky, kováčsky, krajčírsky, obuvnícky a podobne) a v tom čase tu žilo okolo dvetisíc ľudí zaoberajúcich sa prevažne remeslom. V roku 1455 dostalo mesto od kráľa Ladislava Pohrobka svoj prvý mestský znak. Vďaka hospodárskej prosperite mesta 15. storočie znamenalo aj rozvoj stavebného ruchu, ktoré sa odzrkadlilo na honosnej architektúre meštianskych domov.

V 16. a 17. storočí bolo mesto poznačené prírodnými katastrofami, morom a inými chorobami. Oživenie prinieslo až 18. a začiatok 19. storočia, kedy sa počet obyvateľov Prešova vďaka prisťahovalcom z iných miest zvýšil. Založením gréckokatolíckej diecézy v roku 1816 sa do Prešova presťahovali početné skupiny Rusínov a koncom 18. storočia sa tu vytvorila dôležitá židovská komunita. V dôsledku druhej svetovej vojny však Prešov väčšinu svojej židovskej populácie stratil.

 

POČASIE

Predpoveď počasia Pozrite si aktuálne počasie v Prešove

 

DOPRAVA

Systém mestskej hromadnej dopravy je v Prešove zložený z autobusových liniek. K dispozícii je aj nočná autobusová doprava, a to linky N1, N2 a N3.

Základný lístok na 30 minút stojí 0,50 EUR a 0,40 EUR za cesty kratšie ako 10 minút. Deti do 7 rokov cestujú zadarmo a následne od 7 do 16 rokov so zníženou sadzbou cestovného. Cestujúci prepravujúci batožinu, alebo cestujúci so psom, musia mať kúpený cestovný lístok vo výške 0,40 EUR navyše.

Lístky si môžete zakúpiť aj prostredníctvom SMS na číslo 1144. Takýto lístok je platný 30 minút (45 minút cez víkendy) a stojí 0,70 EUR.

 

PARKOVANIE

Užšie centrum Prešova je ohraničené hlavnými dopravnými tepnami, ktorými sú Levočská ulica, Duklianska, Štefániková, Grešová, Okružná a Vajanského ulica. V tomto priestore sa nachádza niekoľko väčších, ale aj menších mestských a súkromných parkovísk.

Mestské majú za spoplatnenie parkovania odstupňovanú tarifu – v uliciach v najužšom centre zaplatíte 1 EUR/hod. a vo vzdialenejších 0,7 EUR/hod. Parkovanie v najvzdialenejších uliciach vás vyjde na 0,35 EUR/hod. Počas víkendov je parkovanie na mestských parkoviskách úplne zadarmo.

Súkromné parkoviská majú zväčša jednotnú tarifu, a to 1 EUR/hod.

 

UBYTOVANIE

Rezervujte si ubytovanie v Prešove online. S kódom AFFHCOM220 získate zľavu 8 %.

 

MUSÍTE VIDIEŤ

Konkatedrála sv. Mikuláša - patrí k najvýznamnejším historickým dominantám Prešova. Chrám je gotickým trojlodím, tzv. sieňovým kostolom, ktoré boli rozšírené predovšetkým v nemeckých oblastiach. Jeho výstavba sa datuje k roku 1347 a pôvodne mal 12 gotických oltárov. Z nich sa zachovala len mimoriadne cenná plastika Ukrižovaného z prvej polovice 14. storočia, soška Krista Trpiteľa z dielne Majstra Pavla z Levoče a plastika archanjela Gabriela z 15. storočia.

Evanjelické kolégium -  najvýznamnejšia pamiatka na protestantské školstvo na Slovensku. Vzniklo ako protiváha jezuitskej univerzity v Trnave v roku 1665. Medzi jeho študentmi môžeme nájsť mnohé významné osobnosti ako vodca protihabsburského odboja Imrich Tököli, Michal Miloslav Hodža, P. O. Hviezdoslav či J. Jesenský.

Chrám Svätej Trojice - protestantský renesančný chrám, postavený v roku 1642. Chrám viackrát vyhorel. Z vnútorného zariadenia pôvodného chrámu sa zachovali niektoré renesančné lavice z konca 17. storočia. Organ z roku 1642 patrí medzi najkrajšie barokové pamiatky. Dominantou kostola je oltár postavený v klasicistickom slohu v roku 1865.

Chrám sv. Jána Krstiteľa - vznikol ako špitálsky kostol roku 1429 nový špitálsky kostol v susedstve nemocnice a chudobinca. V severnej kaplnke je pred oltárom umiestnený sarkofág s pozostatkami biskupa Petra Pavla Gojdiča. Na severnej stene katedrály je za sklom upevnená kópia Turínskeho plátna. Ide o faksimile, ktoré bolo vyrobené len v štyroch exemplároch.

Chrám svätého Alexandra Nevského - hlavný katedrálny chrámo pravoslávnej cirkvi na Slovensku začali stavať v roku 1946 a dokončený bol v roku 1950. Zdobí ho päť cibuľovitých kupol, ktoré pripomínajú typickú architektúru starého cárskeho Ruska. Dominantou interiéru je dvojradový drevený ikonostas.

Ortodoxná synagóga - postavená v roku 1898 podľa projektu synagógy v meste Tokaj ako výstavná sakrálna budova v maurskom štýle s viacerými orientalizujúcimi prvkami. Celý interiér zdobia nádherné ornamentálne maľby. V auguste 1991 bol na nádvorí pred vchodom do synagógy v prítomnosti najvyšších slovenských štátnych predstaviteľov odhalený pomník viac ako šiestim tisícom obetí holocaustu z Prešova a okolia.

Bosákova banka - výstavná secesná budova, pôvodne určená na účely finančného ústavu. Postavená bola na rohu Hlavnej a Levočskej ulice v rokoch 1923 – 1924.

Stará mestská škola - budova zo začiatku 15. storočia je najstaršou školskou budovou v meste.

Caraffova väznica - jedna z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove, ktorá bola postavená v rokoch 1504 – 1509. Budova slúžila vinárni ako skladisko sudov, spomína sa aj ako jedna z prešovských väzníc. V súčasnosti slúži ako mestská galéria.

Radnica - sídli od 17. storočia v stredovekom honosnom meštianskom dome, ktorý začiatkom 16. storočia prebudovali na mestskú vináreň. Z gotického obdobia sa zachovali iba niektoré fragmenty v interiéroch, portál a neskorogotické ostenie na prízemí. V druhej polovici 16. st. bola vináreň rozšírená o prístavbu nad uličným priechodom, spájajúcu dve štvrte námestia a renesančne upravená. Interiéry zaklenuli vtedy renesančnými klenbami a stavbu ukončili bohatou štítkovou atikou. Dôkladná prestavba bola ukončená v 1788, keď dostala  budova neskorobarokovú podobu.

Palác Klobušických - vznikol spojením 5 domov v polovici 18. storočia. Výsledkom prestavby bol reprezentačný dvojpodlažný palác v neskorobarokovom štýle (tzv. štýl Ľudovíta XVI.) so štvorkrídlovou dispozíciou a pravouhlým nádvorím v strede. V jednom z domov sa v roku 1650 na niekoľko dní zastavil Jan Amos Komenský. Vzácna bola aj návšteva následníka trónu Jozefa II. v lete 1770. Dnes je budova sídlom Krajského súdu v Prešove.

Rákociho palác - na konci 16. storočia zakúpilo niekoľko domov v Prešove sedmohradské knieža Žigmund Rákoci. Domy dal prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. Celé priečelie i s atikou je bohato zdobené s grafitom. Rákociovcom sa tak podarilo vytvoriť skutočný skvost mestskej renesančnej architektúry, považovaný za najkrajší mestský renesančný palác na území bývalého horného Uhorska. V súčasnosti je v budove umiestnené Krajské múzeum v Prešove, ktoré má niekoľko permanentných expozícií – napr. o živote na Šariši, histórii Prešova, historických zbraniach, hasičoch.

Solivar - unikátny komplex na ťažbu soli zo soľanky zo 17. storočia. Do súboru pamiatok patrí šachta Leopold, rezervoáre na soľanku, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka. Ťažba prebiehala v „jame“ Leopold, nazývanej aj Cisárska, ktorá dosahuje hĺbku až 155 metrov. Po takmer storočí ťažby bola nad ňou postavená budova gápľa, ktorým sa dopravovala vyťažená soľ na povrch.

Župný dom - rokokovo-klasicistická budova palácového typu, určená na administratívne účely bývalej Šarišskej stolice a postavená v rokoch 1769 – 1770.

Kalvária - vznikla v období rekatolizácie začiatkom 18. storočia. Celý komplex Kalvárie bol ukončený v roku 1893 a okrem kostolíka sv. Kríža ho tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín.

Floriánova brána - bola postavená v prvej polovici 15. st. ako súčasť nových hradieb. Z vonkajšej strany boli tieto hradby chránené vodnou priekopou, ktorou tiekla časť Mlynského jarku. Vzhľadom na rozvoj bojovej techniky bola brána prebudovaná na ucelený bastión s mohutnou delostreleckou baštou s priestormi vyplnenými zeminou. Najrozsiahlejšia prestavba brány sa uskutočnila v r. 1808, kedy bol úplne zrušený jej obranný charakter. S oboma priľahlými časťami hradbového múru bola adaptovaná na účely novovzniknutej mestskej nemocnice.

Vodárenská veža - bola postavená v prvej polovici 20. storočia ako súčasť projektu vodovodnej siete. Nachádzal sa na nej rezervoár s objemom 350 metrov kubických. Objekt, ktorého výška je 29 m, sa neskôr prestal používať na pôvodné účely. Od roku 2013 je verejnosti prístupný ako vyhliadková veža.

Súsošie Immaculaty - mariánsky stĺp barokového štýlu, ktorý jezuiti postavili v roku 1751 na pamiatku obetí morových epidémií, ktoré postihli mesto v rokoch 1679 a 1710.

Neptúnova fontána - je jedinou zachovanou pôvodnou mestskou cisternou. Pred postavením vodovodu slúžilo občanom ako rezervoár úžitkovej vody desať podobných cisterien. Táto so sochou Neptúna Neptúna s trojzubcom, obklopeného vodnými živočíchmi – rybou, žabou, hadom, korytnačkou a krokodílom, vznikla v roku 1826.

Historický 3D model - svárňuje podobu jadra Prešova z 18. storočia, vrátane hradieb, vstupných brán do mesta či už zaniknutých budov, ako bola niekdajšia radnica v priestore Južného parku.

 

VOĽNÝ ČAS

Plávanie - letné kúpalisko Plaza Beach na Kutuzovovej ulici ponúka dvojlagúnový, plavecký a detský bazén s mnohými vodnými atrakciami. Zaujímavou atrakciou je aj maják s vyhliadkou na celé okolie Prešova a Vysoké Tatry. Alternatívou je prírodné kúpalisko Delňa asi 5 km od centra a letné kúpalisko na Sídlisku III s plaveckým, rekreačným a dvomi detskými bazénmi. Celoročne je otvorený Mestský bazén Šťuka (25x12,5m) na ZŠ Mirka Nešpora a aquapark Delňa, kde nájdete plavecký bazén, oddychový bazén s atrakciami, detský bazénik, vírivky s teplou vodou, vlnolamy, vodopády, trysky, 100m tobogán a 30m šmýkačku.

Turistika - mestská časť Cemjata leží pri hlavnej ceste do Margecian. Umiestnená je do lesného prostredia, kde sú aj viaceré minerálne pramene. Nachádzajú sa tu niekoľko kilometrové upravované trasy v lete vhodné pre nenáročné prechádzky, v zime na bežkovanie.

Cyklistika - cez Prešov vedie niekoľko kilometrov asfaltových cyklistických trás. Najdlhší ucelený úsek (približne 10 km) začína pri mestskej športovej hale (Škultétyho ulica), pretína celé Sídlisko III a popri rieke Torysa smeruje na sever až do Veľkého Šariša.

Lanové centrum - komplex lanových prekážok, dosahujúcich výšku až 10 metrov nad zemou. Súčasťou areálu je aj dráha pre deti a lezecká stena.

 

ZAUJÍMAVOSTI V OKOLÍ

Šarišský hrad - kedysi impozantný hrad bol postavený v gotickom a renesančnom štýle na kopci v nadmorskej výške približne 570 metrov. V roku 1678 bol zničený požiarom a dnes sú z neho len ruiny.

Zbojnícky hrad (Soľnohrad) - kedysi mocná pevnosť strážila neďaleké ložiská soli, istú dobu tu sídlili obávaní lúpežní rytieri. Dnes sú z hradu len skromné zvyšky, obklopuje ich však krásne prostredie okolitej prírodnej rezervácie. Na Zbojnícky hrad sa možno dostať po značkovanom turistickom chodníku z obce Ruská Nová Ves.

Kapušiansky hrad - romantická zrúcanina v prírodnej rezervácii, ktorá návštevníkom ponúka oslnivý výhľad na prekrásnu šarišskú krajinu.

Jaskyňa Zlá diera – sa nachádza neďaleko obce Lipovce. Základná trasa trvá asi 40 minút a nie je náročná, vhodná je dokonca aj pre deti.

Barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou - postavili na prelome 17. a 18. storočia. Jeho charakteristickými črtami sú výrazné nárožné veže a bohatá štuková výzdoba interiéru a fasády kaštieľa. Kaštieľ je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea s cennou historickou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Súčasťou areálu kaštieľa je rozľahlý pamiatkovo chránený prírodno-krajinársky park.

Opálové bane - rozprestierajú na území Slanských vrchov medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16. storočia. Okruh prehliadky má celkovo dĺžku 1280 m. Pobyt v banských podzemných priestoroch trvá cca 45-60 min.

Pečovská Nová Ves - v obci sa zachovalo päť kúrií ako spomienka na šľachtické rody, ktoré tam v minulosti žili. Jedna zo stavieb slúži ako obecný úrad, ostatné sú v súčasnosti nevyužívané.

Gravitačná anomália v Lačnove - miesto, na ktoré sa azda ani nevzťahuje zákon gravitácie. V blízkosti turistickej odbočky do jaskyne Zlá diera sa nachádza mierny svah s cestou, kde zažijete fascinujúce divadlo. Potok tečie do kopca, lopta sa valí do kopca a dokonca aj nezabrzdené auto sa rozbehne do kopca. Kúzlo, ktoré už roky priťahuje pozornosť nielen turistov, ale aj domácich, má jednoduché vysvetlenie. Ide totiž o takzvanú očnú ilúziu, ktorá vytvára zakrivený horizont a nezvyčajný sklon stromov. Zdá sa preto tak, že kopec stúpa, aj keď v skutočnosti klesá.

Skrabské - zatopený lom, ktorý mnohí nazývajú Slovenskými Plitvicami.

Čičva - počiatky hradu sa spájajú s rodom Rozgonyiovcov, ktorí za statočnosť a vernosť dostali od kráľa Štefana rozsiahle územia. Pri brode cez rieku Ondava postavili strážny hrad, ktorý sa stal strediskom utvárajúceho sa feudálneho panstva. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1316.

Domaša - Veľká a Malá Domaša má podľa turistov z jazier či nádrží na východe najlepšie podmienky na kúpanie a navyše aj vynikajúcu kvalitu vody.

Medziansky hrádok - najmenší, no zároveň najstarší hrad niekdajšej Šarišskej župy.

 

INTERNET

http://www.gopresov.sk/en/

https://www.presov.sk/

 

APLIKÁCIE

Prešov - audiosprievodca, ktorý okrem audiokomentára ponúka aj niekoľko ďalších tipov, turistických trás a užitočných informácií.

MHD Prešov – všetky cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy ihneď poruke

Smartparking Prešov – prehľad parkovania v Prešove

 

Zdieľať článok na Facebooku


Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


Novinky.sk

Gurman.sk


Utorok, 16. apríl. 2024. Meniny má Dana, Danica.
Stream naživo

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Foto dňa